Strona główna > Bez kategorii > Czy Polacy to naprawdę społeczeństwo idiotów: 57 proc. uważa, że UE zmierza w dobrym kierunku… + Grupa Bilderberg żąda wprowadzenia internetowych dowodów osobistych dla wszystkich obywateli UE

Czy Polacy to naprawdę społeczeństwo idiotów: 57 proc. uważa, że UE zmierza w dobrym kierunku… + Grupa Bilderberg żąda wprowadzenia internetowych dowodów osobistych dla wszystkich obywateli UE

Źródło: http://kurierwilenski.lt

57 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Unia Europejska zmierza w dobrym kierunku, by wyjść z kryzysu i stawić czoła nowym, globalnym wyzwaniom; przeciwnego zdania jest 21 proc. – wynika z Eurobarometru przeprowadzonego jesienią 2011 roku.

Polacy pytani byli o to, jak oceniają elementy strategii „Europa 2020″, czy są one ważne dla wyjścia przez UE z kryzysu finansowego i gospodarczego oraz przygotowania się na następne dziesięciolecie.

Najwięcej badanych – 77 proc. – za ważne uznało podejmowanie działań na rzecz unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększenia zatrudnienia. 17 proc. oceniło, że jest to średnio ważne, 3 proc. – że nieważne i taki sam odsetek nie miał w tej sprawie zdania.

Drugim pod względem ważności zadaniem dla UE – w opinii 76 proc. ankietowanych – jest pomoc dla osób ubogich i wykluczonych społecznie oraz umożliwienie im odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie. 19 proc. uznało te działania za średnio ważne, 3 proc. za w ogóle nieważne, a 2 proc. nie wiedziało jak odpowiedzieć.

69 proc. uznało za ważne wspieranie gospodarki, która zużywa mniej zasobów naturalnych i emituje mniej gazów cieplarnianych. Średnio ważna ta kwestia jest dla 22 proc. ankietowanych, nieważna dla 5 proc., a 4 proc. nie miało zdania.

Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności bazy przemysłowej UE poprzez promowanie przedsiębiorczości i rozwijanie nowych umiejętności jest ważna dla 65 proc. respondentów. 25 proc. uznało to za średnio ważne, 5 proc. za nieważne i tyle samo nie wiedziało jak odpowiedzieć.

Na piątym miejscu znalazły się działania dotyczące poprawy jakości i atrakcyjności unijnego systemu szkolnictwa wyższego – ważne jest to dla 64 proc.; średnio ważne dla jednej czwartej, nieważne dla 8 proc., 3 proc. nie miało zdania.

59 proc. ankietowanych jest zdania, że ważny jest rozwój e-gospodarki za pomocą superszybkiego internetu w obrębie UE; 25 proc. uważa działania w tej kwestii za średnio ważne; 8 proc. za nieważne i taki sam odsetek nie miał zdania w tej sprawie.

Zwiększenie wsparcia dla polityki w dziedzinie badań i rozwoju oraz przekształcenie wynalazków w produkty jest ważne dla 56 proc. badanych; średnio ważne dla 29 proc., w ogóle nieważne dla 11 proc., 4 proc. nie wiedziało jak odpowiedzieć.

Biorąc pod uwagę powyższe priorytety, 57 proc. Polaków uznało, że Unia Europejska idzie w dobrym kierunku, by wyjść z kryzysu i stawić czoła nowym wyzwaniom. Więcej optymistów jest tylko wśród Szwedów – 67 proc., Litwinów – 65 proc. i Bułgarów – 60 proc.

O tym, że UE idzie w złym kierunku przekonanych jest 21 proc. Polaków. Więcej negatywnych opinii jest wśród Hiszpanów – 46 proc., Greków – 42 proc., Brytyjczyków – 42 proc.

15 proc. Polaków jest zdania, że kierunek w jakim zmierza Unia nie jest ani dobry, ani zły, a 7 proc. nie miało zdania.

41 proc. Polaków oceniło, że są dobrze poinformowani o sprawach europejskich, ponad połowa – 57 proc. – uznała, że jest odwrotnie, a 2 proc. respondentów nie miało zdania. Swoją wiedzę – spośród innych krajów europejskich – najlepiej oceniają Luksemburczycy – 52 proc., Finowie – 47 proc., Irlandczycy – 46 proc. Najsłabiej poinformowani czują się Hiszpanie – 79 proc., Cypryjczycy – 76 proc., Francuzi – 73 proc.

Wiedzę o europejskich sprawach politycznych Polacy czerpią głównie z telewizji – taką odpowiedź wybrało 82 proc. ankietowanych; 37 proc. dowiaduje się o tych kwestiach z radia, 33 proc. z internetu, 32 proc. z prasy, 7 proc. nie poszukuje takich informacji, a 2 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Telewizja jest również głównym źródłem informacji na temat ogólnie Unii, jej instytucji – z tego medium korzysta 53 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest internet – 28 proc., na kolejnych: radio – 15 proc., gazety – 13 proc., dyskusje z krewnymi, przyjaciółmi – 8 proc., książki, broszury – 2 proc.

Badania pokazują, że mniej Polaków interesuje się sprawami UE; w porównaniu z wiosną 2005 roku ponaddwukrotnie, z 7 proc. do 15 proc., zwiększył się odsetek Polaków niezainteresowanych UE.

Prezes Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk uważa, że spadek zainteresowania sprawami Unii wynika paradoksalnie z tego, że członkostwo Polski w UE okazało się sukcesem. Ciekawość Polaków wynikała z obaw i kontrowersji, które były w Polsce silne tuż przed i po wejściu do Unii.

Wtedy – jak mówił Kucharczyk – wiele osób miało sprzeczne uczucia, później zmieniło zdanie i coraz więcej zaczęło uważać, że Unia dobrze służy naszemu krajowi, co przełożyło się na mniejszą chęć zdobywania informacji na temat Unii.

Zdaniem Kucharczyka, badania pokazują oczekiwania – zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich – co do tego, by UE miała wymiar społeczny. „To nie jest tylko strefa wolnego handlu, a wręcz przeciwnie – od instytucji europejskich oczekujemy tego, by pewnym negatywnym skutkom wolnego rynku, w ramach UE, aktywnie przeciwdziałały” – mówił.

Zwrócił uwagę, że badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone pod koniec polskiej prezydencji, która obrała sobie za cel rozbudzenie zainteresowania sprawami europejskimi. Według Kucharczyka, wynik 41 proc., jeśli chodzi o Polaków dobrze poinformowanych o sprawach europejskich, nie jest powodem do dumy.

Badanie Eurobarometr przeprowadzone zostało w Polsce w dniach 5-20 listopada 2011 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku powyżej 15 lat. Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym co pół roku we wszystkich państwach UE oraz w krajach kandydujących.

PAP

**********************************

Grupa Bilderberg żąda wprowadzenia internetowych dowodów osobistych dla wszystkich obywateli UE

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=F2jVHMU7WGg]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.