Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Czy można sfałszować coś, czego nie ma?

Czy można sfałszować coś, czego nie ma?

Słyszymy często stwierdzenia, że “Protokoły Mędrców Syjonu” to – „fałszywka”, „podróbka”, „lewizna”, „falsyfikat” oraz inne określenia, jakie mają sugerować, iż to opracowanie jest niczym innym, tylko bełkotem chorego umysłowo i jest nieprawdą. Jednak rzadko zastanawiamy się, co faktycznie oznacza nazwanie jakiejś rzeczy – „falsyfikatem”. Zgodnie z regułami zdrowego rozsądku, czy też „chłopskiego rozumu” fałszerstwo może istnieć i odnosić się wyłącznie do sytuacji, gdzie istnieje – oryginał. W innym wypadku, nie możemy mówić o „fałszerstwie”, lecz o tworzeniu rzeczy nowej. Najprościej uzmysłowić sobie ten logiczny proces na przykładzie banknotu. Jeśli na wzór banknotu np. NBP wydrukujemy sobie w piwnicy banknot 100 zł, to będzie to „falsyfikat”, lecz jeśli stworzymy „banknot” np. 350 zł nie dokonamy fałszerstwa, ponieważ „oryginału” 350-złotowego po prostu nie ma.

a

Hasbara robi, co może, żeby wśród nas zasiać wątpliwości i przekonuje nas, iż „Protokoły Mędrców Syjonu” to rzecz co najwyżej ze sfery chorej wyobraźni. Używa do tego wielu gierek słownych, przede wszystkim techniki oszustwa nazywającej to opracowanie właśnie „fałszywką”, „podróbką”, „lewizną”, czy też „falsyfikatem”. Jeśli to, co możemy przeczytać jest „falsyfikatem”, TO JAK WYGLĄDA ORYGINAŁ? Ponieważ skoro istnieje „fałszywka” to istnieje również „oryginał”. Sfałszować można tylko to, co jest, nie da się sfałszować czegoś, czego nie ma i żadne hasbarskie gierki słowne tego nie zmienią.

Poniżej tłumaczenie części raportu wywiadu amerykańskiego z 1919 r., w którym „agenciaki” piszą, że nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności Protokołów. Hasbara żydowska zawyje na to różne swoje oklepane formułki.

A ty pomyśl sam. Masz taki obowiązek wobec samego siebie.

Tekst źródłowy: http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/05/power-and-aims-of-international-jewry.html

Władza i cele międzynarodowego żydostwa

Odtajnione dokumenty amerykańskiego wywiadu wojskowego potwierdzały autentyczność Protokołów Mędrców Syjonu w 1919 roku.

Przeczytaj poniższy odtajniony raport wywiadu wojskowego USA w sprawie Protokołów Syjonu, a dowiesz się, że wywiad USA uważał te protokoły za ​​autentyczne. Wszystko inne, co do nich przylgnęło, jest tylko syjonistycznym klekotem.

Poniżej zamieszczone sprawozdanie z dochodzenia przeprowadzonego przez US War Department, zawiera wnioski oraz ocenę problemów wytworzonych przez żydowską władzę. Raport został opracowany w sierpniu 1919 roku i objęto go klauzulą SECRET do 1973 roku.

Kopię tego dokumentu można uzyskać w US National Archives w Waszyngtonie – jego numer to 245-1.

a
Widok części dokumentu jaki jest kanwą tego artykułu

WŁADZA I CELE MIĘDZYNARODOWEGO żydostwa

Nacisk amerykańskiej opinii publicznej w ostatnim czasie spoczął na rozpoznaniu udziału, jaki mają żydzi w wydarzeniach na świecie, co dało naszemu Departamentowi impuls uzasadniający opracowanie tego wstępnego studium badawczego, opisującego różne sprawy szczegółowe, co do których istnieją kontrowersje. Pozwoliło również na postawienie zagadnienia zakresu żydowskich wpływów na sprawy światowe w obecnym czasie w szerszym kontekście.

Wśród ważniejszych zagadnień, wokół których istnieją kontrowersje, znajdują się:

I. Sprawa autentyczności tak zwanych protokołów żydowskich, które podobno przedstawiają żydowski plan zdominowania władzy nad światem, jaki został ułożony wieki temu.

II. Kwestia, jak dalece żydostwo jako całość powiązane jest z bolszewizmem, nie tylko w rządzie sowieckim w Rosji i na Węgrzech, ale we wszystkich innych krajach świata, szczególnie w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

III. Różnorodność wariantów w zakresie kwestii polskiej:

(A) Czy anty-polska propaganda w Stanach Zjednoczonych uprawiana przez żydów, oparta jest na rzeczywistych zdarzeniach o wielkiej skali pogromów żydów w Polsce, czy może

(B) przeciwnie, historie o pogromach zostały w ogromnej mierze przesadzone jako celowe działanie propagandy syjonistycznej w celu wywalczenia dla żydów w Polsce praw mniejszości, a co jest otwarcie kwestionowane przez obie frakcje wyborcze Amerykanów polskiego pochodzenia i publicznie potępiane jako próba utworzenia państwa w państwie.

(C) Jak poważny jest ogólnokrajowy tajemny bojkot skierowany przeciwko żydom i wobec żydowskich towarów, jaki niedawno został wszczęty przez amerykańskich Polaków i innych zwolenników narodów słowiańskich?

Jest sprawą oczywistą, że w zakresie kontrowersji, jakie tutaj zostały zaprezentowane, żydzi znajdują się na pozycjach zdecydowanie obronnych, natomiast narody słowiańskie są po drugiej stronie barykady i przedstawiają ostrą krytykę żydów. Najważniejsze dla nas jest jednak to, że Amerykanie w większości nie wyczuwają prawdziwego biegu wydarzeń i nie doceniają związanych z nimi niebezpieczeństw. Niestety, okazuje się, że nie ma wiele przesady w oskarżaniu przez Słowian prasy amerykańskiej, że jest ona w wielkim stopniu w posiadaniu i pod kontrolą żydów. Świadczy o tym fakt, że tak zwane żydowskie protokoły, które stanowią same w sobie najpoważniejsze zarzuty przeciwko żydom, nigdy nie zostały wspomniane w żadnej amerykańskiej publikacji za wyjątkiem oficjalnego raportu Senackiej Komisji Sądownictwa, który zawiera zeznania w sprawie protokołów .

I. żydowskie protokoły:

Tzw. żydowskie Protokoły mają być oficjalną deklaracją programu zdobycia żydowskiej dominacji nad światem i sporządzone zostały przez Theodore’a Herzla, założyciela współczesnego ruchu syjonistycznego, oraz przedstawione przez niego w 1897 dla wewnętrznego kręgu członków Pierwszego Kongresu Syjonistycznego w Bazylei. Podsumowanie tego wystąpienia po raz pierwszy ukazało się w Rosji około 1905 dzięki Nilusowi, który twierdzi, że otrzymał egzemplarz skradziony z syjonistycznej dokumentacji we Francji. W 1915 [słabo czytelne na dokumencie, ewentualnie jest tam 1916] Nilus napisał inną książkę zatytułowaną „To już jest prawie na progu twojego domu”, jaką poświęcił w większości groźbie mieszania się żydów do spraw świata. Wykłada w niej pełne i dokładne tłumaczenie protokołów. Ta książka została opublikowana na początku 1917 roku w rosyjskim monasterze pod Moskwą, ale wkrótce po wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 roku, nakazano zakaz jej druku i obecnie nawet w tym kraju jest ona niezwykle trudna do zdobycia.

Przed Komisją Senacką zeznaje dr George A. Simons (strony 135, 136 i 137):

Senator Nelson: Czy Lenin i Trocki są jidysz?

Pan Simons: Lenin pochodzi z bardzo starej rosyjskiej rodziny, tak nam przynajmniej  powiedziano, jest intelektualnie bardzo sprawnym człowiekiem. Fanatyk, nazywany mózgiem tego ruchu. Trocki jest żydem. Naprawdę nazywa się Leon Bronstein.

Senator King: Dlaczego są tak zagorzałymi wrogami religii, szczególnie religii chrześcijańskiej?

Pan Simons: Tutaj w Ameryce jest człowiek, którzy wczoraj wieczorem do mnie telefonował, dr Harris A. Houghton, jeśli dobrze pamiętam. Poznałem go w Bay Side, gdy byłem pastorem miejscowego kościoła. No więc do mnie dzwonił. Ten człowiek jest kapitanem armii Stanów Zjednoczonych. Nie widziałem go przez sześć lat. Zapytał mnie, czy wiem coś na temat anty-chrześcijańskich elementów bolszewickiego reżimu. Powiedziałem, że owszem, wiem. Zapytał mnie wtedy, czy „kiedykolwiek natknąłem się na tzw. protokoły żydowskie?” Przyznałem, że miałem je w ręku. On odpowiedział – „a ja mam rodzaj memorandum”, zeszłej zimy po wielu trudach wszedłem w posiadanie książki zatytułowanej „REDUSTI, ANTI-CHRIST”. Dr Houghton zajął się jej badaniem. Przypadkowo zdobył tę książkę, a jest ona wyjątkową rzadkością, ponieważ niemal natychmiast, gdy rozpoczęto jej druk, prawie cały nakład został od razu wykupiony przez żydów w Piotrogrodzie i w Moskwie. Ta książka odzwierciedla rzeczywistą organizację. Ta książka określa cele i konsekwencje. Ale przeciętny człowiek tutaj w Waszyngtonie i w innych miejscach boi się zająć tym problemem.  Houghton mówi, że nawet w jego biurze wywiadowczym oni się tego boją.

Senator King: Opowiedz nam o tej książce. Co z nią jest nie tak? Czy jest anty-chrześcijańska?

Pan Simons: Jest antychrześcijańska i pokazuje, w jaki sposób tajne organizacje żydowskie działały celu dokonania podboju świata, a także jak osłabić siły chrześcijańskie, aby zawładnąć światem, lub złapać go za gardło, jeśli woli Pan takie określenie. A ta książka zawiera mnóstwo opisów spraw dotyczących tego ich programu i metod, które stosuje reżim bolszewicki. To po prostu wygląda tak, jakby obydwie te sprawy były ze sobą w jakiś sposób połączone.

Nie mam jakiejś szczególnej niechęci do żydów, mam za to wielkie pragnienie poznawania prawdy: jeśli jej część poznajemy w tych książkach, to powinniśmy o tym wiedzieć. Człowiek, który to napisał, na pewno kochał prawdę, obdarzany był najwyższym szacunkiem przez władze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. ******

Senator Nelson: Czy w tej książce, o jakiej Pan mówi, jest coś, co dowodzi, że ten bolszewicki rząd w Rosji popiera, bezpośrednio lub pośrednio, księgę zawierającą protokoły?

Pan Simons: Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym obejrzeć tłumaczenie, gdyż nie wiem, jak zostało to zrobione. (Broszura została przekazana do rąk świadka).

Senator Nelson: Widział Pan oryginalny tekst?

Pan Simons: Tak. Niektórzy bardzo wykształeni rosyjscy oficerowie w randze generała mówili, że uważają ją za autentyk, a mówią również, że ogromna większość opisanych tam spraw, jest właśnie dokładnie teraz realizowana przez bolszewików.

Prawdą jest to, że wskutek głoszenia swych wyjątkowych wypowiedzi podczas składania zeznań, dr Simons narażony został na rodzaj dyskredytacji. Jednakże, podczas tego zeznania, złożonego pod przysięgą, mówił z niezwykłą starannością o szczegółach, zaś inni ludzie, którzy byli w Rosji,  w części dotyczących treści zeznań nie byli w stanie obalić jego historii. Gdy część z jego wypowiedzi została przedrukowana w prasie, spowodowało to pierwsze publiczne potępienie bolszewizmu przez takich przywódców żydowskich w Ameryce, jak Louis Marshall.

W ostatnim czasie Departament zdobył możliwość sprawdzenia książki, o jakiej się mówi, że jest to tylko kopia tej, w której Nilus zapisał protokoły. Zrobiono kopie fotograficzne rosyjskiego tekstu do dokumentacji Departamentu. Jak wspomniano powyżej, nie było żadnej wzmianki w prasie na temat istnienia i treści protokołów, nie było też wzmianki o zeznaniach dr Simonsa na ich temat, chociaż szeroki rozgłos zdobyły ogólne oskarżenia żydów o udział w bolszewickim rządzie oraz równie szeroki rozgłos nadano energicznym zaprzeczeniom czołowych amerykańskich żydów co do tej kwestii. Niemniej jednak, zeznania dotyczące protokołów, które zostały złożone publicznie na posiedzeniu jawnym, i które zostały niedawno opublikowane w oficjalnym raporcie Senatu, spowodowały że treść protokołów uzyskała pewną ograniczoną dostępność. Zostaliśmy poinformowani z drugiej ręki, że angielskie tłumaczenie protokołów pokazano sędziemu Sądu Najwyższego Brandeisowi i Jacobowi Schiff, a każdy z nich stanowczo zaprzeczył, że są autentyczne, przy czym Mr.Schiff twierdzi, iż są one dziełem niemieckich propagandystów. To wyjaśnienie wydaje się niemal zupełnie niemożliwe, biorąc pod uwagę okoliczności rosyjskiej publikacji – fakty, które być może nie były mu znane w momencie, gdy ujrzał tłumaczenie. Jest to wyjaśnienie o wiele mniej prawdopodobne niż sugestia sędziego Brandeis, że protokoły są dziełem fanatycznego rosyjskiego antysemity.

Nie jest celem niniejszego memorandum kwestionowanie w jakikolwiek sposób ich autentyczności. Jak już wcześniej wspomniano, [odręczny wpis nieczytelny] Protokoły są przypisywane autorstwu samego Herzla i należy pamiętać o istnieniu tożsamości myśli zawartych w protokołach z jednej strony, a poglądach wyrażonych w pismach publicznych Herzla, w pismach innych prominentnych przywódców żydowskich z przeszłości i współczesności z drugiej strony. (Uwaga 1).

Uwaga 1:

Protokół 1, strona 1: „Prawo polega na sile”.

Protokół 1, strona 3: „Prawo nasze polega na sile”.

Herzl, „Państwo żydowskie”, strona 2: „Wobec tego, jak zresztą w każdej innej rzeczy, jaka powstaje w dziedzinie handlu narodów, istnieje kwestia siły. ******* W dzisiejszym świecie i na czas nieokreślony, prawdopodobnie też tak pozostanie, że siła wycenia prawa”.

Wiele podobnych przykładów, jak cytaty odnoszące się do „Straszliwej mocy żydowskiej sakiewki” są zapisane w załączniku A.

Niektóre z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od 1897 r. zostały zrealizowane w sposób aż nadto wyraźny, gdy je porównać do przewidywań i celów wyrażonych w samej treści Protokołów. (Uwaga 2).

Autor: Pluszowy Miś

Kliknij

Protokoły Mędrców Syjonu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.