Strona główna > Rosja > Czy kod kreskowy to chip?

Czy kod kreskowy to chip?

a2,11Czy kod kreskowy to chip? Elektronicznych paszportów nie wolno przyjmować! W tym celu na przestrzeni wieków wprowadzano fałszywe nauki (filozoficzne), herezje, magię, hipnozę, oddziaływanie różnego rodzaju promieniowaniem, znanym nauce, itd. W latach 60-tych i 70-tych XX wieku w ZSRR i na Zachodzie prowadzono intensywne badania w dziedzinie sterowania świadomością człowieka za pomocą oddziaływania na jego mózg, elektromagnetycznym, wysokiej i niskiej częstotliwości, promieniowaniem. Prowadzono przy tym zbrodnicze doświadczenia na ludziach przebywających w więzieniach, szpitalach psychiatrycznych a w ZSRR także na zwykłych obywatelach w ich mieszkaniach. W okresie pieriestrojki w Sowietach złożono do sądów kilka tysięcy pozwów przeciwko KGB, ze strony ludzi, którzy ucierpieli psychicznie z powodu przeprowadzanych na nich eksperymentów. I we wszystkich pozwach, na całym obszarze kraju, widoczna była jedna i ta sama przyczyna doświadczanych cierpień a mianowicie ekspozycja na promieniowanie wysokiej częstotliwości. Wyniki postępowań sądowych nie przebiły się do szerokiej opinii publicznej. Od ponad 40 lat w świecie wykorzystywana jest technologia wytwarzania obwodów elektronicznych i chipów elektronicznych nie metodą montażu oddzielnych części radiowych a metodą rysowania laserem na krzemowej płytce. Cały przemysł elektroniczny wykorzystuje tę, i bardziej zaawansowane, technologie optyczne w produkcji urządzeń elektronicznych. Jednakże druga strona medalu technologii elektronicznej jest mało znana. Mowa jest o nanoszeniu za pomocą lasera informacji na molekuły żywej komórki. W połowie lat 80-tych w czasopismach w ZSRR pojawiły się artykuły o pomyślnym eksperymencie uczonych amerykańskich w dziedzinie zapisywania informacji na żywych komórkach. A zatem chipem może być nie tylko urządzenie elektroniczne, wyprodukowane konwencjonalnym sposobem ale i całość żywych komórek w organizmie z naniesioną na nie informacją.

To jest chip nowej generacji

Możliwości tego chipu są nieporównywalnie większe w porównaniu ze zwykłym chipem:

1-Nowy chip może być wytworzony metodą naniesienia laserowego tatuażu na skórę człowieka albo zwierzęcia. Taki chip nie wymaga zasilania energią ze źródła zewnętrznego ponieważ składa się z żywych komórek, które funkcjonują w sposób naturalny.

2-Stosując naniesienie metodą kodu kreskowego, ten chip jest niewidzialny dla oka ale jest rozpoznawalny przez skaner.

3-Przy naniesieniu kodu kreskowego na czoło albo na rękę człowieka odbywa się określenie indywidualnego algorytmu funkcji jego mózgu poprzez receptory skóry, identyfikacja i podłączenie do globalnego komputera BEAST za pośrednictwem satelitów na okołoziemskiej orbicie.

4-Indywidualny algorytm funkcji mózgu to najważniejsza informacja, ze wszystkich danych biometrycznych, o człowieku, zapisana na sczytywanym maszynowo pasku magnetycznym w jego paszporcie i wprowadzana do bazy danych komputera BEAST w wyniku czego mózg nawiązuje bezpośrednią” łączność radiową” na wysokiej częstotliwości, chociaż termin „radiowy” w tym przypadku jest bardzo umowny.

5-W odróżnieniu od zwykłego chipa implantowanego w ciało człowieka, daremne jest usuwanie znamienia (laserowego) ze skóry w celu uwolnienia się od kontroli. Po usunięciu zwykłego chipa można uwolnić się od łączności z kontrolującym urządzenie centrum (tak czynią uciekinierzy z więzień) a pozbycie się laserowego tatuażu nie przerywa łączności człowieka z komputerem, do czego sam tatuaż jest już niepotrzebny.

Na satelitach umieszczone są najpotężniejsze źródła energii zapewniające możliwość przesyłania sygnału wysokiej częstotliwości na dowolne odległości. Jeszcze za rządów prezydenta Reagana w USA wystrzeliwano satelity z atomowymi elektrowniami na pokładzie. Oddziaływanie na dowolną część mózgu człowieka promieniowaniem elektromagnetycznym za pomocą systemu satelitów zapewnia najszerszą gamę możliwości. We wspomnianych powyżej eksperymentach z lat 60-tych i 70-tych osiągnięto następujące rezultaty:

-możliwość wprowadzenia człowieka w stan stresu, melancholii, wysłuchiwanie audycji lokalnych stacji radiowych przy pomocy mózgu a nie za pomocą radioodbiornika

-sugerowanie określonych działań, powtarzanie nieznanych wcześniej tekstów w nieznanych językach

-doprowadzanie obiektu eksperymentów do samobójstwa

Jednocześnie człowiekowi poddanemu eksperymentom, i jego rodzinie, sugerowano, że to wszystko jest halucynacją, wynikiem choroby psychicznej. Możliwe jest także doprowadzenie człowieka do wyższego poziomu euforii poprzez bezpośrednią stymulację części mózgu kontrolującego wydzielanie do organizmu dopaminy, substancji 50-krotnie przewyższającej działanie morfiny pod względem relaksującym i znieczulającym.

a1,7

Technologie te mogą być wykorzystywane do nakłaniania złożenia hołdu Antychrystowi, na przykład można wywołać euforię wśród narodów przy pojawieniu się go w telewizji. Przedmiot patentu Thomasa Heetera, opublikowanego przez media pt. „Naniesienie kodu kreskowego na ciało człowieka” jest tylko jedną z wielu możliwości szatańskiej technologii opieczętowania (oznakowania) ludzkości. Technologii, która jest w stanie ciągłego rozwoju. Metody kontroli świadomości rzadko znajdują się w opisie patentów i stanowią „know-how” wynalazku. Stanowią tajemnicę. Ale gama możliwości tych metod została ujawniona przez projektantów laserowego tatuażu w dokumentalnym filmie wyemitowanym na kanale „Discovery”. W tym filmie pokazano jak zgodnie z nową technologią elektroniczne znamię (kod kreskowy) było nanoszone na prawe przedramię żołnierzom wojsk KFOR przed wysłaniem ich do Serbii. Informowano o tym, że po naniesieniu kodu kreskowego, żołnierza można zlokalizować z satelity, nawet ukrytego głęboko pod ziemią, postawić diagnozę, w wypadku zranienia, na odległość i wpływać na procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, powstrzymując, na przykład, krwawienie. Przyspieszenie procesu regeneracji (odbudowy) uszkodzonych komórek zapewniają pewne obszary mózgu kontrolujące procesy metaboliczne w komórkach. Osiągnięcie przyspieszonej regeneracji uszkodzonych komórek na odległość jest niemożliwe jeżeli nie będzie się wpływać na odpowiednie obszary mózgu bezpośrednio z satelity raz podłączając się do tego mózgu (w filmie zwracano uwagę na to, że pomoc medyczna może być zapewniona rannemu nawet jeżeli znajduje się w okrążeniu). W ten sposób z dostarczonej informacji wynika, że mózg działa jak odbiornik i nadajnik albo jest w istocie bio-procesorem a żołnierz (albo każdy człowiek, któremu naniesiono kod kreskowy jako urządzenie podłączające, modem) jest sterowanym cyborgiem. Nanoszenie kodów kreskowych laserem podczas skanowania wizerunku twarzy ludzkiej w celu wydania dokumentów biometrycznych to najwygodniejszy sposób, z punktu widzenia władz, ażeby cicho, szybko i bezboleśnie rozwiązać problem oznakowania ludzkości, którą można następnie zarządzać jak pokornym i apatycznym stadem bydła. Lasery obecnie są tak małe, że wbudowuje się je w aparaty fotograficzne. Na korzyść tego rodzaju znakowania luszkości przemawia ten fakt, że i biometryczne i ZWYKŁE paszporty zagraniczne na Ukrainie jak i identyfikatory pracowników INTERPOLU są wytwarzane przez jedną organizację na Ukrainie (firma EDAPS) przy czym wizerunki twarzy do każdego rodzaju paszportu są skanowane JEDNYM I TYM SAMYM TYPEM APARATU w centralnych OWIRach (oddziałach wizowych i rejestracji obywateli). Tutaj trzeba podkreślić, że w tych wypadkach kiedy człowiek nie ma możliwości, z powodu inwalidztwa, udania się do lokalnego OWIR, wtedy pracownicy tej instytucji przyjeżdżają do miejsca zamieszkania inwalidy właśnie z tym aparatem, który oni następnie „obrabiają” u siebie (a inwalida może znajdować się setki kilometrów od centralnego OWIRu). Wszystkim jest wiadomo, że w chwili obecnej istnieje mnóstwo programów komputerowych za pomocą, których można stworzyć plik potrzebnego formatu z fotografią wykonaną każdym aparatem fotograficznym albo kamerą cyfrową. Ale pracownicy OWIR-u wyjaśnili, że wykorzystują tylko specjalny aparat fotograficzny, który nie znajduje się w sprzedaży w sklepach a pochodzi z kijowskiego magazynu sprzętu specjalistycznego do którego ten sprzęt został przywieziony z USA. I cała wielomilionowa populacja regionu jest fotografowana tylko w regionalnym albo centralnym wydziale i nigdzie więcej. Czy nie prościej jest robić fotografię w rejonowych OWIRach ażeby uniknąć kolejek i nadmiernego przeciążenia pracą pracowników wydziału centralnego? Procedura wytwarzania dokumentów także różni się od tej, która była przy wydawaniu starych dokumentów. Wcześniej, na początku do wydziału paszportowego, przynoszono niezbędne do wydania paszportu dokumenty, fotografię i pokwitowanie uiszczenia opłat paszportowych albo formularz a następnie robiono paszport. Teraz na początku przyjmują pokwitowanie uiszczenia opłaty paszportowej, niezbędne dokumenty, w tym numer INN albo wewnętrzny paszport obywatelski z numerowaną pieczęcią o prawie dokonywania płatności bez INN a dopiero potem wyznacza się termin skanowania twarzy w OWIR.

a1,8

To znaczy, na początku tworzą kartotekę danych o właścicielu dokumentu, wprowadzają je do komputera żeby przetworzyć je w postać kodu kreskowego i następnie nanieść go podczas skanowania na czoło, w tym celu właśnie aparat fotograficzny połączony jest z komputerem ekranowanym kablem. Informacje o obywatelach, których paszporty zawierają notę (z numerem) o prawie dokonywania płatności bez posiadania numeru INN, z elektronicznego rejestru podatników nie są usuwane ponieważ podczas otrzymywania zapytań z inspekcji podatkowej w celu dokonania wzmiankowanych not, obywatele podpisywali się dwoma nuwerami, numerem INN i numerem zapytania inspekcji podatkowej, który odpowiadał numerowi noty. Tak więc i osoby, które mają noty, mają także numery INN, oprócz tych osób, które nigdy nie przyjęły numeru INN a otrzymały noty w trybie sądowym i te noty nie są ponumerowane. Ale od takich osób przy otrzymywaniu paszportu wymaga się ponownego przyjęcia noty ale już z numerem, w przeciwnym wypadku dokument nie będzie wydany.

Wydawałoby się, że jest to wymóg absurdalny, świadczący o tym co było powiedziane powyżej. Człowiek nie zarejestrowany pod określonym numerem w rejestrze nie może otrzymać paszportu ponieważ podczas skanowania twarzy nie ma czego nanosić laserem na czoło. Oczywiście to samo w sobie nie wyklucza możliwości tworzenia kartoteki takiego obywatela w okresie poprzedzającym skanowanie w OWIR, przypisywanie mu numeru INN bez jego wiedzy i naniesienia znamienia laserem. Zarząd firmy EDAPS oficjalnie ogłosił, że paszporty są przez firmę wytwarzane zgodnie z normami międzynarodowymi jednolitej, nowoczesnej technologii stosowanej na całym świecie.

Takie samo oświadczenie było praktycznie równocześnie wyemitowane przez kanał telewizyjny INTER o japońskich uniwersalnych dokumentach biometrycznych. Reklamując je jako „supercenne”, pokazano ogólny plan japońskiego lotniska i idących pasażerów. W prawym dolnym rogu ekranu pokazywano zbliżenie zeskanowanych twarzy pasażerów nad których lewymi brwiami widniał naniesiony kod kreskowy (bardzo duży, wyraźny i długotrwały obraz). A na marginesie, na wszystkich plastikowych paszportach zagranicznych na Ukrainie, widnieje niewyrazisty ale oczywisty wizerunek męskiej, brodatej twarzy i wszyscy pytają: „A kto to?”. Nikołaj Bogoliubow w książce „Tajne stowarzyszenia XX wieku” (Tajnyje obszcziestwa XX wieka) pisze: „Takie plany to już absolutnie nie utopia ale gorzka rzeczywistość. Laserowy tatuaż już od 15 lat jest wypróbowywany w Disneylandzie. Tym ludziom, którzy zatrzymali się tam na kilka dni, proponowano do wyboru albo stałą kartę albo laserowy tatuaż na ręce. W taki sposób sprawdzano jak ludzie będą na to reagować i czy do tego przywykną z biegiem czasu. Takie same międzynarodowe wstępne kwestionariusze z pytaniem gdzie ludzie chcą nosić tatuaże, F=forehead (czoło) albo H=hand (ręka), są już przygotowane. To są wszystko testy sprawdzające ażeby stopniowo przyzwyczajać ludzi do tego jak laserowe tatuowanie przekształci się w obowiązek. W Holandii już 7 lat temu rozpoczęto nanoszenie na czoło bezdomnym laserowego tatuażu. Ludziom mówi się przy tym, że takim sposobem można powstrzymać przestępczość, zwłaszcza w Amsterdamie. Już obecnie ten tatuaż laserowy jest często oficjalnie wprowadzany. Pod pretekstem szybszego załatwienia odprawy paszportowej biznesmenów na amerykańskich lotniskach już są ustawione urządzenia do sczytywania tego niewidzialnego oznaczenia naniesionego na prawą rękę. A liczba tych, którzy korzystają z tej usługi, stale rośnie ponieważ czas to pieniądze”. W 1974 roku (!) profesor Washington State University, doktor R. Keith Farrell, wynalazł pistolet laserowy, którym można nanosić liczby na ryby. Pistolet przeprowadza operację w czasie krótszym niż sekunda. Kiedy zapytano go czy można wykorzystać ten pistolet do nanoszenia tatuaży na ludzi, odpowiedział: „Tak, oczywiście, pistolet można wykorzystać w tym celu. Promień laserowy jest niemożliwy do wyczucia, liczba jest niewidoczna dla oka, tatuaż jest stały, tak jak wasze odciski palców”.

W październiku 1980 roku (!) wydany był numer czasopisma „Advertising Age” firmy „TeleResearch Item Movement Inc.” (TRIM) w ktorym cała strona poświęcona była reklamie skanera komputerowego do użytku w supermarketach. W reklamie była umieszczona fotografia człowieka z numerem UPC (uniwersalny kod towarowy) wytatuowanym na czole.  Doktor Ray Brubaker napisał w swojej książce „Is the Antichrist Now Here?” (Czy Antychryst jest już tutaj?): „W Cincinnati, stan Ohio, był przeprowadzony eksperyment, podczas którego na rękę klientów supermarketu był naniesiony numer, który był sczytywany skanerem supermarketu. Przy dokonywaniu zakupów system przekazywał informację bezpośrednio do banku tegoż klienta, który dokonał zakupów i jego środki automatycznie były zdejmowane z konta”. Ilustracja na całą stronę, która pojawiła się w 1993 roku w wydaniu „London Daily Mail” pokazała europejskie gospodynie domowe dokonujące zakupów poprzez unoszenie swoich rąk do skanera komputerowego przy kasie.

a1,99

Ponadto zamieszczam informację z rosyjskiego forum: „W obecnej chwili w świecie są stosowane dwa rodzaje znakowania: laserowy tatuaż i znakowanie izotopem. Znakuje się nimi wszystkich pragnących uzyskać nowe paszporty biometryczne. Umieszcza się te oznaczenia pod pretekstem skanowania „cyfrowej fotografii”. Twarz człowieka i jego dane biometryczne zmieniają się wraz z procesem starzenia i kształtowania się czaszki, jednakże tak zwana „fotografia biometryczna” wykonywana jest raz na całe życie, nawet w wieku niemowlęcym co potwierdzone jest przez szefa Federacyjnej Służby Migracyjnej miasta Kaliningradu, który zeskanował twarz swojej pięciomiesięcznej córeczki ażeby móc wyjechać za granicę. A na zapytanie korespondenta ORT: „A nie trzeba będzie robić fotografii jeszcze raz, przecież twarz dziecka nieprzerwanie rośnie i zmienia się?”, on odpowiedział, że „ta procedura jeden raz na całe życie, powtarzać jej nie potrzeba”. Monitor centrum nadzoru video na lotnisku skanuje nie całą twarz przechodzących pasażerów ale tylko ich czoła (widać to na wszystkich zapisach). Właściciele paszportów biometrycznych są bezbłędnie identyfikowani przez komputerowy program videokontroli i mają oni uproszczony tryb odprawy celnej. Doniesienia o komputerowym pomiarze odstępu pomiędzy źrenicami, które, jak oni mówią, są ściśle zindywidualizowane, to bajeczki dla naiwnych ludzi. Identyfikować odstęp pomiędzy źrenicami komputer może tylko w stanie statycznym (nieruchomo) i nie pod różnymi kątami a takich warunków na lotnisku nie ma. W oficjalnym zarządzeniu nr 311 z 7 sierpnia 2007 roku „O zatwierdzeniu strategii rozwoju przemysłu elektronicznego Rosji w okresie do 2025 roku” podpisanym przez ministra Christienko, na stronie 59 widnieje taki ustęp: „Wprowadzenie nanotechnologii powinno jeszcze bardziej rozszerzyć głębokość jej penetracji w codzienne życie ludności. Powinna być zapewniona stała więź każdej osoby z globalnymi sieciami informatyczno-zarządzającymi w rodzaju internetu. Nanoelektronika będzie integrować się z obiektami biologicznymi (tak oni nazywają ludzi) i zapewniać stałą kontrolę nad utrzymaniem ich czynności życiowych, polepszeniem jakości życia, i w ten sposób zmniejszać koszty socjalne państwa. Szeroko rozpowszechnione będą implantowane, bezprzewodowe, nanoelektroniczne urządzenia, zapewniające stały kontakt człowieka z otaczającym go środowiskiem intelektualnym, będą rozpowszechnione środki bezpośredniego, bezprzewodowego kontaktu mózgu człowieka z otaczającymi go przedmiotami, środkami transportowymi i innymi ludźmi. Wielkość takiej produkcji przekroczy miliardy sztuk rocznie ze względu na jej wszechobecne rozpowszechnienie…”

Zacytowano z prawdziwej strategii, pobranej z oficjalnej strony internetowej MinPromTorg Federacji Rosyjskiej (Ministerstwo Przemysłu i Handlu, pełną wersję strategii można znaleźć poprzez wyszukiwarkę internetową). Słowa z przytoczonego tekstu, „implantowane, bezprzewodowe, nanoelektroniczne urządzenia, zapewniające stały kontakt człowieka z otaczającym go środowiskiem intelektualnym”, rozumiane są przez wszystkich jako zwykłe chipy, które nie są nanotechnologią. Z powodu kolejnych słów o miliardowych wielkościach takiej produkcji (co równie dobrze może odnosić się do miliardów sztuk właśnie zwykłych chipów, które także są powszechnie stosowane) nikt, z jakiegoś powodu, nie zwraca uwagi na słowa „urządzenia nanoelektroniczne”, to znaczy urządzenia stworzone za pomocą nanotechnologii opisanych powyżej. W Apokalipsie nic się nie mówi o implantacji czipów ale za to mówi się o naniesieniu znamienia-kodu kreskowego. Wzmożona reklama chipów i dyskusja nad nimi są wykorzystywane w charakterze manewru odwracającego uwagę. Tak więc pod dezorientującym ludzi paplaniem i trajkotaniem mediów o wszczepianych w ciało człowieka chipach (które rzeczywiście są wszczepiane, nikt z tym nie dyskutuje, ale które można usunąć z organizmu, wyciąć je) cicho i podstępnie odbywa się nanoszenie znamienia-kodu kreskowego.

OGROMNE OSZUSTWO, TAK JAK I OGROMNE PIENIĄDZE, WYMAGA CISZY I SKUPIENIA.

UWAGA! Chętni do poszerzenia wiedzy na temat nanoszenia laserowego tatuażu na czoło powinni obejrzeć zestaw video pod poniższym linkiem

http://3rm.info/20090-videoroliki-o-lazernom-nachertanii-sudite-sami.html

Za: http://protivkart.org/main/2157-shtrih-kod-i-est-chip-elpasporta-poluchat-nelzya-informaciya-k-razmyshleniyu-i-obsuzhdeniyu.html

Data publikacji: 1.03.2013

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.