Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Czy Jan XXIII naprawdę był papieżem?

Czy Jan XXIII naprawdę był papieżem?

Kilka tygodni temu puściłem w obieg załączone dokumenty dające mocne dowody na to, że Roncalli (Jan XXIII) był członkiem Zakonu Masońskiego. Poniżej kolejne dowody:

Francuski pisarz Pier Carpi w książce Proroctwa Jana XXIII [Les Properties de Jean XXIII], (1976), twierdzi, że Angelo Roncalli przyjął imię Jana XXIII, ostatnio używane (1410-1415) przez antypapieża by Baldassare Cossa prawdopodobnie dlatego, że pod tym imieniem (Baldassare Cossa) on (Roncalli) dołączył do masońskich Różokrzyżowców w Turcji w 1935.

a

Charles Riandey, wielki suwerenny mistrz masoński, napisał następujący wstęp do Ekumenizm widziany przez masona tradycjonalistę [Ecumenism as seen by a Traditionalist Freemason, Paris,1969] autorstwa Yves Marsaudon, ministra stanu Rady Najwyższej Francji (rytu szkockiego):

Ku pamięci Angelo Roncalli, księdza, arcybiskupa Messamaris, nuncjusza apostolskiego w Paryżu, kardynała kościoła Rzymskiego, Patriarchy Wenecji, papieża o imieniu Jan XXIII, który raczył dać nam swoje błogosławieństwo, zrozumienie i ochronę„.

Od 28 kwietnia 1738 kiedy papież Klemens XII wydał Konstytucję Papieską potępiającą masonerię jako anty-Kościół i anty-państwo, aż do 1974 kiedy zakaz członkostwa katolików w masonerii został zniesiony przez Kościół na II Soborze Watykańskim, upłynęło około 230 lat wm czasie których 8 papieży wydało 9 konstytucji, 6 encyklik, 2 alokucje i około 200 innych dokumentów przeciwko masonerii.

A w 1969 we wstępie masońskiego suwerennego wielkiego mistrza do książki przez innego wysokiego szczebla masona, jest napisane, że Roncalli raczył udzielić masonom błogosławieństwo, zrozumienie i ochronę. Jak może prawdziwy i uczciwy katolik interpretować tę bezzasadną, przesadną rekomendację udzieloną masonerii przez Roncallego, jak tylko tym, że sam był masonem?

1.Jakie są konsekwencje dla Kościoła tego, że Roncalli był masonem? Mason nie jest katolikiem – a na pewno nie kardynałem – i dlatego nie kwalifikuje się do wyboru na papiestwo.

2.Nie będąc papieżem, wszystkie jego mianowania były nieważne, zwłaszcza na kardynałów, łącznie z Montinim, i powiększeniu Świętego Kolegium z 70 do 117.

3.Nie miał żadnych uprawnień do zwołania II Soboru Watykańskiego ani żadnego innego soboru.

4.Montini, wybrany przez nielegalnie zwołane konklawe, nie miał kwalifikacji do wyboru na papieża, i nie miał żadnych uprawnień do ponownego zwołania konklawe, nawet gdyby było legalnie zwołane na pierwszym miejscu.

5.Zastąpienie przez Montiniego Mszy i Sakramentów jak również późniejsze obsadzenie Świętego Kolegium było jeszcze mniej ważne niż wstępny atak Roncallego na Mszę.

Mirabile dictu [łac. niesamowite zobaczyć]. przez ponad 30 lat, około 800 milionów tzw. katolików, nie znających swojej wiary, ślepo słuchali soboru, który odsłonił heretycki Kościół i ogłosił nieważny „New Order Mszy” (naprawdę Novus Lewy Ordo), który jest niczym innym jak nabożeństwem protestanckiej komunii, i akceptowany i stosowany jako taki przez protestanckich teologów, którzy nie wierzą w Prawdziwą Obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii.

We wcześniej puszczonym w obieg artykule Nowa Msza jest nieważna [The New Mass is Invalid], jednym z wielu wymienionych przeze mnie powodów niewaźności było to, że Prefacja do Czwartej Modlitwy Eucharystycznej – jedna z kilku takich modlitw które zastąpiły to co zwykło być Kanonem Mszy w czasach przedsoborowych – zawierała te słowa: „Ojcze święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem / tylko Tyś jest Bogiem” (zaprzeczenie Najświętszej Trójcy).

http://www.liturgia.pl/blogi/Maciej-Zachara-MIC/7-Prefacja-zwykla-Prefacja-IV-Modlitwy-eucharystycznej.html

Przed II Soborem katolików uczono, nawet w przedszkolu, że są trzy Osoby w Bogu: Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, każdy z nich Bóg. Teraz sobór mówi, że tylko Ojciec jest Bogiem, mówiąc w jednoznaczny sposób, że Chrystus, Syn Boży, nie jest Bogiem. Również Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej nie jest Bogiem.

Tę herezję, tzn. zaprzeczenie boskości Chrystusa i Trójcy Przenajświętszej, głosił w I wieku Cerynt i Ebionici,w II wieku monarchianiści, i w IV wieku Ariusz (herezja ariańska). Kościół potępił ją przy każdej z tych okazji.

Ale teraz, nowy fałszywy kościół posoborowy ożywił tę herezję i została przełknięta, przez około 800 milionów tzw. katolików. Św. Paweł przepowiedział „wielką apostazję” w ostatnich dniach i to musi być to, bo teraz więcej katolików przyjęło II Sobór i jego herezje, niż 80%, którzy przyjęli ariańską herezję w IV wieku.

Mówiąc ogólnie, heretycy dzielą się na 2 grupy:

  1. materialni heretycy, którzy wyznają poglądy heretyckie dzięki ignorancji o wierze i są niewinni przed Bogiem, oraz
  2. formalni heretycy, którzy wiedzą iż są heretykami, a jeszcze trzymają się swoich herezji, a zatem są winni przed Bogiem.

Czy można uwierzyć, że ci rzekomi katolicy, którzy akceptują IV Modlitwę Eucharystyczną, która neguje boskość Chrystusa, są tylko materialnymi heretykami niewinnymi przed Bogiem, a nie winnymi formalnymi heretykami? Ta idea jest absurdalna… jakiej trzeba głębokiej wiedzy by wiedzieć, że negowanie boskości Chrystusa na której polega cała wiara katolicka, jest czystą herezją.

__________

Oryginalnie napisany ok. 1976, w formie elektronicznej w 2009

http://betrayedcatholics.com/wpcms/wp-content/uploads/2012/06/cc06_roncalli_-1.pdf

Udokumentowane dowody na to, że Angelo Roncalli, „papież” Jan XXIII był masonem

Documented Evidence that Angelo Roncalli a.k.a „pope” John XXIII was a Freemason

Poniższy artykuł oryginalnie opublikowano w Portugal Daily News 11 listopada 2002. Przedstawia udokumentowany dowód na to, że „kard.” Angelo Roncalli był praktykującym masonem, co powoduje automatyczna eksomunikę z Kościoła Katolickiego. Również nielegalna uzurpacja siłą tronu papieskiego przez Roncallego na konklawe w 1958, od prawnie wybranego i prawdziwego papieża Grzegorza XVII formalnie kard, Giuseppe Siri z Genui, Italia, czyni NIEMOŻLIWYM używanie w tym artykule terminu „papież” w odniesieniu do tego żarłocznego agenta szatana [Roncallego].

http://www.theimmaculateheart.com/gregoryXVII.htm

Papież Jan XXIII masonem?

a

(Angelo Roncalli [z dłonią na prawym kolanie] siedzi obok swojego „konfidenta”, Edouarda Herriota, sekretarza Radykalnych Socjalistów którego on (Roncalli) przyjmował razem z innymi oficjelami masońskiej „Czwartej Republiki” Francji, w 1953)

„Konsekwencje odnośnie Angelo Roncallego… będąc ekskomunikowanym

niemożliwe byłoby wybranie go na papieża”.

The Portugal Daily News

(11 listopada 2002)

Fátima International (FI), organizacja badająca historię z biurami w Australii, USA, Paragwaju i Portugalii, wydała kolejna informację prasową mówiącą, że kard. Angelo Roncalli, który został wybrany na papieża Jana XXIII w 1958, był masonem. W 1994 portugalskie dzienniki “O Dia” i “Correio de Domingo” opublikowały podsumowanie śledztwa FBI w sprawie, które stwierdziło iż papież Jan XXIII [Roncalli] przeszedł inicjację do tajnego stowarzyszenia, Zakonu Różokrzyżowców, kiedy pełnił fukkcję watykańskiego Charge d´Affairs w Paryżu w 1935.

Rzecznik FI powiedział THE NEWS, że Virgilio Guito, były szef włoskich Lóż Wielkiego Wschodu, w oświadczeniu opublikowanym we francuskim dzienniku “30 Days”, powiedział: „Wydaje się, że papież Jan XXIII przeszedł inicjację w Paryżu, i uczestniczył w pracach Lóż w Istambule”. Rzecznik powiedział, że jako lider włoskiej masonerii, Guito mógł wiedzieć z całą pewnością czy Angelo Roncalli został inicjowany do Zakonu w Paryżu. Byłoby bardzo lekkomyślne z jego strony, by wydać takie oświadczenie, gdyby nie było prawdziwe” – powiedział.

Angelo Roncolli w Turcji Jak mówi Carpi w książce, podczas nuncjatury w Turcji, Roncalli został przyjęty "do sekty Świątyni" otrzymując imię "Brat Jan" – Proroctwa Jana XXIII, Pier Carpi, s. 52.
Angelo Roncolli w Turcji
Jak mówi Carpi w książce, podczas nuncjatury w Turcji, Roncalli został przyjęty „do sekty Świątyni” otrzymując imię „Brat Jan” – Proroctwa Jana XXIII, Pier Carpi, s. 52.

Konsekwencje rewelacji FI mają ogromne znaczenie dla katolików na całym świecie. Zgodnie z prawem kanonicznym, każdy katolik który […] staje się masonem, jest ipso facto ekskomunikowany z Kościoła. Konsekwencją dla Roncellago byłoby to, że będąc ekskomunikowanym byłoby niemożliwe wybranie go na papieża. FI zauważa także, że wszelkie wydane przez Roncallego dekrety pod płaszczykiem papiestwa byłyby nieważne, łącznie ze zwołaniem II Soboru Watykańskiego w 1962.

Wieloletnie podejrzenia odnośnie powiązań Jana XXIII z masonerią dalej powstały w 1977, 14 lat po jego śmierci. Szczególnie interesująca była reklama opublikowana w USA, Boston Pilot Magazine, która oferowała na sprzedaż repliki pektorału Jana XXIII. Krzyż był udekorowany kilku masońskimi symbolami i miał autoryzację abpa Capovilla z Leretto, Włochy, oraz wsparcie Watykanu.

Australijczyk Robert Bergin, założyciel FI, który zmarł w 1996, ostatnie lata życia spędził w Portugalii, gdzie finansował kilka publikacji opisujących fakty wiążące sprawę Roncallego z proroctwami przekazanymi przez Matkę Bożą Fatimską w 1917. Jego wysiłki by przekonać Watykan do zbadania masońskich powiązań Roncallego nie odniosły sukcesu. To nie było zaskakujące, bo w 1976 Watykan nie zareagował na włoskie czasopismo, Burghese, które opublikowało listę ponad 100 biskupów i kardynałów, którzy, jak twierdziło, byli masonami. Lista miała pochodzić z włoskiego rejestru masońskiego i obejmowała daty inicjacji i szyfrowane imiona przypisane każdemu z tych duchownych.

http://www.opusdeialert.com/roncaliamason.htm

Was Pope John XXIII Really a Pope?

Cyril B Andrade, MD

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *