Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Czy Ameryka jest przeklęta z powodu Izraela?

Czy Ameryka jest przeklęta z powodu Izraela?

Przeczytaj koniecznie: Przemówienie Donalda Trumpa dla AIPAC

„… pełne pasji przywiązanie jednego narodu do drugiego wytwarza różne zło” – Jerzy Waszyngton, Pożegnalne przemówienie.

Współczesny syjonistyczny Izrael NIE JEST Izraelem z Biblii, bo składa się z nawróconych Żydów, a nie Hebrajczyków, z którymi Bóg miał Stare Przymierze.

Samo jego istnienie negatywnie wpływa nie tylko na Bliski Wschód, ale i świat zachodni, a zwłaszcza Stany Zjednoczone.

WSPÓŁCZESNY IZRAEL

Izrael ustanowili w 1948 na skradzionej ziemi – Palestynie aszkenazyjscy syjoniści, którzy stracili swoją ojczyznę Chazarię i poszukiwali nowej ziemi.

Satanistyczny heksagram używany w okultystycznych praktykach

Zalewali Palestynę przed, podczas i po II wojnie światowej. Tam założyli wiele grup terrorystycznych np. Irgun, Gang Sterna i Haganah, potem terroryzowali, mordowali i wywłaszczali palestyńską populację.

Później ci nie-semiccy, nie-hebrajscy, nie-izraeliccy aszkenazyjscy syjonistyczni Żydzi, którzy nie są potomkami Abrahama, przemianowali tę ziemię na Izrael, żeby wymyślić się ponownie jako Hebrajczycy i oszukać łatwowiernych chrześcijan i Zachód.

Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj…” – Rodz 15:18

Spójrz na historię Izraela a dowiesz się kto jest terrorystą – Al Pacino

Niezliczoną liczbę Palestyńczyków wymordowano, a wielu więcej wywłaszczono z ich ziemi. Jest to znane jako Nakba.

Większość tych którzy nadal mieszkają w kraju są odseparowani, a miliony więcej to uchodźcy w sąsiadujących krajach arabskich, oczekujący na powrót do ich skradzionych domów.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego„. – Wyj 20:17

Przez oszustwo i łapówkarstwo diabelscy słudzy Izraela wywierają złośliwy, szkodliwy i podstępny wpływ na Kościół i rząd Stanów Zjednoczonych, aby powstrzymać kruche fundamenty Izraela przed rozpadem. Czytaj: Głęboka syjonistyczna infiltracja Kościoła / Jak aszkenazyjscy Żydzi podbili Zachód.

„Ten uścisk musi zostać zerwany, albo ten kraj upadnie” – wyjaśnił kaznodzieja Billy Graham prezydentowi Nixonowi.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO IZRAELA, PRZEKLEŃSTWO AMERYKI

Niestety, wielu zdezinformowanych chrześcijan sprytni syjoniści zmusili do tego by wierzyli, że jeśli będą błogosławić Izrael, Bóg będzie im błogosławił, z powodu tego biblijnego wersetu:

Pan rzekł do Abrama… Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi„.  – Rodz 12:2-3

Napis po hebrajsku na ścianie kościoła w
Beersheba : „Jezus = syn nierządnicy”
„Mam nadzieję, że Żydzi ZABILI Chrystusa! W sekundzie zrobiłabym to samo” Żydowska nienawiść do Jezusa

Ten werset wyraźnie skierowany był do samego Abrama, do którego mówił Bóg, a nie do nikogo innego – nie wspominając, że nawróceni współcześni Żydzi nie są nawet odległymi potomkami krwi Abrahama.  Ponadto, lud o którym Bóg mówił był ludem pochodzącym od Chrystusa, potomka Abrahama. Ludem chrześcijańskim który obejmie wszystkie ludy ziemi. Lud który obejmowałby cały świat.

„…wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków„. – Rodz 28:14

Tym ludem nie może być rasistowskie państwo Izrael, które nie potrafi nawet współistnieć z palestyńskimi sąsiadami. I to jest Chutzpah!

Ugodowi syjonistyczni „chrześcijańscy” nauczyciele i kaznodzieje, tacy jak John Hagee, lubią wypaczać znaczenie Biblii żeby prać mózgi swoim owieczkom ich demoniczną żółcią.

Oni i ich zwolennicy „zachęcają” amerykański rząd by „błogosławił” żydowskiemu państwu Izrael miliardami dolarów rocznie z amerykańskich kufrów dla Izraela żeby toczył wojnę i ciemiężył inny naród, podczas gdy miliony Amerykanów głodują, są bezrobotni i bezdomni.

Jeszcze gorzej, oni sami organizują zbiórki funduszy dla syjonistycznych „osadników” i morderców i oprawców z IDF. Przez to faktycznie pomagają tym złodziejom ziemi kraść grunty innego narodu, i umożliwiają im zabijanie pierwotnych mieszkańców.

Oni lobbują też amerykański rząd by zapewniał rasistowskiemu zbrodniczemu państwu Izrael przykrywkę dyplomatyczną we społeczności międzynarodowej, nawet kiedy Izrael bezkrytycznie bombarduje niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci.

Dziwne! Gdzie są obrońcy życia?

Kongres jednogłośnie przegłosował
poparcie agresji Izraela przeciwko Gazie. Przypomnij sobie ten obrazek w listopadzie!
IDF atakuje bezbronnych Palestyńczyków W listopadzie, kiedy jakiś kandydat powie iż jest przyjacielem Izraela, PAMIĘTAJ TEN OBRAZEK!

W każdym razie doszliśmy do wniosku, że spróbujemy policzyć błogosławieństwa jakie miało przynieść Ameryce „błogosławienie” Izraela przez te wszystkie lata miliardami amerykańskich dolarów. Oto co znaleźliśmy.

Nie ma żadnych błogosławieństw, a tylko przekleństwa: praca przenoszona zagranicę, dewaluacja albo inflacja dolara, nienawiść na świecie, zniszczona prywatność, państwo policyjne, wojny, zadłużenia, deficyt, kryzys gospodarczy, bezrobocie, bezdomność, upadająca infrastruktura, szalejące rozwody, aborcja, perwersje seksualne, niekontrolowane długi (biznes osobisty i rządowy), powszechne choroby, ogłupione społeczeństwo, uzależnienie od narkotyków, kontrolowany przez złodziei system finansowy… mamy wymieniać dalej?

Bóg zniszczy Amerykę jeśli nie będziecie
kochać Izraela! Co za ironia!

Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik” – 2 Piotr 2:19

Zasadniczo Ameryka jest teraz skażona wszystkimi objawami imperium idącemu ku upadkowi.

Bóg nie będzie wyszydzany, zwłaszcza kiedy osłabia się Nowe Przymierze Jego Syna poprzez „odbudowę” Pierwszego Przymierza na ukradzionej palestyńskiej ziemi, teraz nazywanej Izraelem.

Nie łudźcie się: 8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie” – Gal 6:7-8

Zobaczcie co się przydarzyło W Brytanii kiedy przekazali ziemię Palestyny syjonistom poprzez Deklarację Balfoura z 1917. Anglia została całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej, straciła swoje imperium i stała się pudlem Ameryki.

BIBLIJNEGO IZRAELA JUŻ NIE MA 

O czym ci syjoniści i wspierający ich tzw. „chrześcijanie” dogodnie zapominają jest to, że Pierwsze (Stare) Przymierze apostoł Piotr nazwał przestarzałym.

Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia„.  [ang: … to co się przedawnia jest nieaktualne] – Hebr 8:13

Więc co oni  myśleli wydarzyłoby się kiedy pomagali odbudować i codziennie wspierać coś z czym Bóg skończył i chciał skończyć?

Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza … 20 Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc [ang: w ręce] łupieżców, aż wreszcie odrzucił je od swego oblicza„. – 2 Król 17:18,20

W 70 AD Bóg wysłał rzymską armię by zniszczyć naród hebrajski, Jerozolimę i świątynię.

Rzymska katapulta używana podczas
oblężenia w 70 AD

Ta słynna destrukcja znana jest jako Apokalipsa, Armagedon, Wielka Boleść, Spustoszenie i Koniec Wieku Starego Przymierza i panowania szatana na ziemi, jak przepowiedział sam Chrystus w Ewangeliach i apostoł Jan w całej Księdze Apokalipsy. To odnotował historyk Józef Flawiusz w Wojnach Judahitów.

Wspomniane ludobójstwo wymazało cały naród hebrajski, oprócz tych którzy przyjęli Chrystusa i uciekli wcześniej.

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” – Łuk 23:28

Lecz On rzekł do nich: „Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony„. – Mat 24:2

Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą!” – Łuk 21:20-21

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie„. – Mat 24:34

jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą” [ang: Zginą od miecza kiedy wszystkich schwytają poganie….] – Łuk 21:24

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata„. – Mat 28:20

A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana„. – Apok 11:8

Zniszczenie Jerozolimy w 70 AD

To dlatego nie ma już plemion hebrajskich. I nie da się ich „znaleźć”, bo się nie zagubiły, a wszystkie wyginęły.

Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni – szczytem zalesionym„. – Mich 3:12

I sprawię, że zniknie z miast judzkich i z ulic Jerozolimy głos wesela, głos radości, nawoływanie oblubieńca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia„. [ang: I uciszę miasta w Judzie i na ulicach Jerozolimy głos radości i wesela…] – Jer 7:34

A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką” [ang: Od czasu gdy codzienna ofiara zostaje zniesiona [zniszczona Świątynia Jerozolimska] i powstaje obrzydliwość, która powoduje spustoszenie] – Daniel 12:11

Oto wasz dom zostanie wam pusty” [ang: spustoszony] – Mat 23:38

W rezultacie chrześcijańscy Hebrajczycy którzy uciekli przed tymi piekielnymi OSTATNIMI DNIAMI Starego Przymierza, nie mieli znaku bestii i ucieleśniali „cały Izrael zostanie zbawiony” z Rzym 11:26. Ich symboliczna liczba w Apok jest 144.000 (122plemion/Ojciec i Syn z 1000 wielu albo 122 x 1000). Ci ze znakiem bestii zostali zgładzeni.

Inaczej mówiąc, NIE MA ŻADNYCH ZAGUBIONYCH PLEMION Izraela włóczących się po ziemi. Wszyscy są MARTWI.

Kamienie rzucane katapultą przez
żołnierzy rzymskich

Ta zagłada miała miejsce, ponieważ Bóg chciał zdecydowanie zamknąć Pierwsze (Stare) Przymierze i pozwolić na panowanie Nowego. Bóg nie chciał wprowadzić jednocześnie Starego i Nowego Przymierza. Ma tylko jedno. Nowe.

Wbrew temu co wierzyłoby wielu, Bóg nie jest żonaty z oblubienicą, Kościołem – z jednej strony, mając aferę z nałożnicą, nowoczesnym państwem Izrael – z drugiej.

Współczesny Izrael składa się z nawróconych Żydów, a nie Hebrajczyków – z którymi Bóg miał Stare Przymierze – i dlatego jest to państwo które nie ma nic wspólnego z Bożym słowem w Biblii.

ŻYDZI NIE SĄ HEBRAJCZYKAMI Z BIBLII

„Na pewno nie ma żadnego etnicznego ani rasowego continuum między biblijnymi Izraelitami i (aszkenazyjskimi) Chazarami rządzącymi państwem żydowskim”. –  Gilad Atzmon, żydowski pisarz i muzyk.

ZAKOŃCZENIE

Izrael jest rasistowskim krajem, który jest  napędzany anty-Chrystusowym duchem „nienawidź swego bliźniego”.  Odrzucił przesłanie Księcia Pokoju o miłości bliźniego i pokoju, i przyjął ludobójczego ducha podboju, terroru i ujarzmiania, który wrzucił Bliski Wschód w  szambo konfliktów i nienawiści, które zaczęły przerzucać się na cały świat.

Rzeczywiście stał się ośrodkiem nerwowym wojny z chrześcijaństwem, i ustawił się przeciwko Bogu i Jezusowi którego On przysłał. Dlatego jest ciężarem i przekleństwem Ameryki i tych w Kościele którzy go wielbią.

Ci którzy go wspomagają i pomagają w przestępstwie nie są przyjemni Bogu.

Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. 16 Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. 17 Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. 18 Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 19 Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście„. [ang: Przeklęty będziesz Kidy wchodzisz, przeklęty kiedy wychodzisz] – Powt 28: 15-19

ADDENDUM

Burzyciele świata

„My Żydzi, my burzyciele, zawsze będziemy burzycielami” – Maurice Samuel

Rewolucja bolszewicka: Żydowscy bolszewicy którzy przejęli rosyjski rząd w latach 1910, zamordowali 66 mln chrześcijan, w tym 200.000 członków chrześcijańskiego kleru, i zniszczyli 40.000 kościołów.

I wojna światowa: Brytania przegrywała wojnę z Niemcami. Wkroczyli syjoniści i przekupili prezydenta Wilsona by wszedł do wojny i jej pomógł. W zamian Żydzi poprosili Imperium Brytyjskie o przekazanie im Palestyny dla utworzenia Izraela. Ich życzenie spełniono w formie Deklaracji Balfoura z 1917, co kosztowało życie 18 mln ludzi.

II wojna światowa: Syjoniści rozpalili tę wojnę (tak jak robią to dziś z Iranem i innymi krajami Bliskiego Wschodu), żeby europejscy Żydzi poczuli się zagrożeni. Oszustwo to zadziałało kiedy europejscy Żydzi tłumnie uciekali do Palestyny i przejęli domy Palestyńczyków, których wyrzucano trzymając ich na muszce, a później mordowano albo wypędzano z ich ziemi do sąsiadujących arabskich krajów. Mając już wystarczającą liczbę Żydów na miejscu, Izrael utworzono w 1948 kosztem 80 mln ofiar.

Wojna świata z terrorem: Żydowscy neokoni w porozumieniu z przekupionymi przez nich politykami w rządzie USA, dokonali swojego aktu terroru 11 IX. Później wygodnie przerzucili winę na  muzułmanów, żeby dostać zielone światło na niszczenie Bliskiego Wschodu wykorzystując armię USA i NATO i finansowane przez nich grupy terrorystyczne, dla ostatecznego celu utworzenia Wielkiego Izraela. Do tej pory liczba ofiar wynosi ponad 3 mln, łącznie z chrześcijanami.

III wojna światowa: Z Rosją broniącą Syrii i Iranu przed makiawelicznym planem Izraela, czy syjonistom uda się jeszcze raz doprowadzić świat na skraj nieszczęścia, żeby utworzyć Wielki Izrael? Jeśli tak, to czy zamiast tego doprowadzą do swojego upadku?

Wniosek: Jak przystało na tych oszustów i morderców, syjonistyczni OPRAWCY świata bezwstydnie maskują się jako OFIARY, z Izraelem, ich potwornym monstrum, kontynuują swoje krwawe dziedzictwo. Rzeczywiście, rasistowski Izrael jest plagą, nowotworem, którym należy się zająć.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/07/17/is-america-cursed/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *