Cztery królestwa szatana

A cztery bestie wielkie występowały z morza, różne od siebie.

Pierwsza jako lwica, a miała skrzydła orle; patrzyłem, aż wyrwane są skrzydła jej, i zdjęta jest z ziemie, a na nogi stanęła jako człowiek, i dano jej serce człowiecze.

A oto bestia druga, podobna niedźwiedziowi, stanęła na stronie, a trzy rzędy były w gębie jéj i między zębami jej, i tak jej mówiono: Wstań, jedz mięsa bardzo wiele.

Potem patrzyłem, a ono druga jako ryś, a miała skrzydła jako ptak cztery na sobie, a cztery głowy były u bestii, a władzą jej dano.

Potem patrzałem w widzeniu nocnym, ano bestia czwarta, straszna i dziwna a bardzo mocna, zęby żelazne miała wielkie, jedząc i krusząc, a ostatek nogami swymi depcąc, a była różna od innych bestii, które przed nią widziałem, i miała dziesięć rogów.

Przypatrywałem się rogom, a oto róg inszy mały wyrósł z pośrodku ich, a trzy z rogów pierwszych wyłamane są od oblicza jego: a oto oczy, jako oczy człowiecze, były w onym rogu, i usta mówiące zbytnie wielkie rzeczy” (Daniela 7, 2-8).

Cztery królestwa szatana.

Cztery bestie, które widzi Daniel to cztery poziomy piramidy władzy synagogi szatana:

Poziom pierwszy to królestwo Babilonu, pod którym my Polacy żyjemy.

Poziom drugi, który włada Babilonem, to Medo-Persja – jest to królestwo w którym panują masoni oraz liberalni Żydzi.

Poziom trzeci, który rządzi poniższymi, to Grecja – Żydzi ortodoksyjni.

Poziom czwarty, który obecnie panuje nad całym światem i pod którego podlegają Żydzi, to Rzym, królestwo okultystów (religie wschodnie). Rzymem rządzi 10 królów – są to prawdziwi władcy świata.

Gdy Jezus Chrystus przyszedł na świat tak wyglądała piramida władzy. Chrystus założył Królestwo Boże na ziemi, które rozpoczęło walkę z Rzymem.

Sposób zarządzania królestwami.

Każde królestwo dzieli się na klasy społeczne, jedne podlegające drugim. Ogólnie jednak możemy podzielić społeczeństwo na dwie grupy – tych, którzy współpracują z władzą, oraz na tych, którzy nie współpracują. Osoby współpracujące z władzą zwierzchnią działają w konspiracji przeciwko osobom nieświadomym systemu w którym żyją. Zakonspirowani współpracownicy wykonują polecenia władzy, dzięki czemu posiadają liczne przywileje oraz wyższy status społeczny. Jest to forma pasożytowania na nieświadomych niewolnikach systemu.

Ponieważ celem systemu lucyfera jest pomnażanie grzechów ludzkich z czasem osoby uciskane, nieświadome w jakim systemie żyją i jakiej inwigilacji i manipulacji są poddawane, otrzymują propozycję, aby przyłączyć się do systemu. W ten sposób osoby które były na wyższych poziomach z czasem spadają na niższe – bowiem dla nowo zwerbowanych osób tworzone są kolejne wyższe poziomy. Stąd osoby, które jako pierwsze przyłączyły się do systemu synagogi szatana po pewnym czasie stają się tego systemu niewolnikami. Gdy miara grzechów zostaje dopełniona na ziemię spada gniew boży – osoby, które rządziły na wyższych poziomach stają się niewolnikami systemu, a osoby do tej pory uciskane, gdy otrzymują władzę, mszczą się na swoich oprawcach mordując również tych, którzy do systemu synagogi nie należą. Dokładnie to obserwowaliśmy podczas II wojny światowej. Gdy taki przewrót władzy w królestwie następuje, rzeczywiści władcy marionetek nadal pozostają ci sami – bowiem znajdują się w królestwie wyżej. Wtedy cały cykl zatacza krąg, wąż połyka swój ogon i wszystko zaczyna się od nowa.

дуальное зеркало_dualnoe_zerkalo

 

Tak wygląda forma zarządzania trzema królestwami: Babilonem – światem nieświadomych gojów, Medo-Persją – masonami, oraz Grecją – Żydami.

Królestwem, które znajduje się na szczycie piramidy, gdzie władza nigdy się nie zmienia, władają okultyści, wyznawcy doktryny lucyferiańskiej. Królestwo to jest zarządzane przez „boską hierarchię”, tj. przez 10 królów, którzy określeni są przez Pismo Święte mianem 10 rogów – są to wyznawcy filozofii wschodnich.

W Apokalipsie królestwo to nosi miano bestii o 10 rogach i 7 głowach. Bestia ta sprawuje kontrolę nad Watykanem i zna prawdę katolicka, którą ukrywa przed całym światem. Prawdę, iż soborowa sekta z Rzymu nie jest Kościołem katolickim, oraz, iż żyje prawdziwy papież Kościoła katolickiego, który pozostaje nieznany dla świata.

Cele okultystów

Planem boskiej hierarchii jest, aby okultyści, wyznawcy filozofii wschodnich – czystej doktryny lucyferiańskiej, schodzili do niższego królestwa jako bogowie, tak, jak miało to miejsce przed potopem. Pierwszym, który ma tego dokonać, ma być wychowany do tego zadania „Chrystus”. Okultystyczny „Chrystus” jest określeniem najwyższego urzędu władzy – jest to człowiek, który rządzi światem, w rękach którego znajduje się klucz władzy nad światem.

„W chwili obecnej, kiedy świta era Wodnika, Mistrzowie Hierarchii (po raz pierwszy od niezliczonych tysięcy lat) gotowi są wrócić do współczesnego świata, aby rozpocząć nową epokę Syntezy i Braterstwa. Pod wodzą ich wielkiego przywódcy, mistrza wszystkich mistrzów, Nauczyciela Świata, tego, który na Zachodzie znany jest jako Chrystus, ezoteryczna Hierarchia otwarcie wkroczy między nas i wprowadzi ludzkość w doświadczenie epoki Wodnika. Czekają, abyśmy z własnej wolnej woli podjęli niezbędne pierwsze kroki w kierunku jedności, współpracy i połączenia. Wtedy pojawią się z Chrystusem na czele, a ich obecność w świecie będzie uznanym faktem” (SHARE International).

Aby możliwym było objawić się ludziom jako bogowie należy w pierwszej kolejności zlikwidować dwa pośrednie królestwa: Medo-Persję, oraz Grecję – tj. Żydów oraz ich satelitów masonów. Bóg bowiem powołał naród żydowski, aby stał na przeszkodzie realizacji planów lucyfera. Stąd też obecnie realizowany plan okultystów do depopulacji świata i wyniszczenia narodu żydowskiego oraz chrześcijaństwa, co ma się dokonać w konfrontacji ze światem islamu, aby potem na gruzach świata pojawić się jako boscy zbawcy ludzkości. Stąd również dążenie okultystów do powrotu ludzkości do „stanu pierwotnego”. Celem bowiem jest odebranie ludzkości zaawansowanej technologii, aby zaawansowani technologicznie lucyferianie schodzący „z nieba” wydawali się być bogami. Dokładnie tak, jak to miało miejsce w początkowych wiekach istnienia świata, po czym pozostały nam dzisiaj mity greckie i rzymskie.

Oto przykładowe plany, które mają zostać zrealizowane:

„Jeśli chodzi o prąd, to nie tylko on może być ludzkości zabrany, ale i ropa i gaz też. Ludzie niewłaściwie, ponad miarę eksploatują ziemię, wydobywają ropę naftową z niewłaściwych miejsc powodując nierównowagę. Złoża te mają „wyschnąć” czy stać się niedostępne. Gdy atmosfera ziemska zmieni się wskutek fabrycznych zanieczyszczeń czy testów nuklearnych, to elektryczność zostanie wycofana”. (Atmatattv des Adhikari, uczeń Bhaktivednaty Swamiego Prabhupady)

Realizacja planów okultystów

Zatem planem okultystów jest, aby „mistyczny Chrystus”, jeden z 10 rogów, objawił się światu jako pierwszy bóg schodzący na ziemię. Zgodnie z założeniami okultystów miał on być podstawiony Żydom, nad którymi okultyści sprawują władzę, jako Mesjasz. Żydzi zaś, sprawujący władzę nad gojami, mieli podstawić swojego Mesjasza chrześcijanom, jako papieża Kościoła katolickiego.

Pojawił się jednak 11 róg – antychryst.

„A dziesięć rogów tego królestwa, dziesięć królów będzie, a drugi powstanie po nich, a on będzie mocniejszy nad pierwsze, i trzech królów zniży”.

Plany okultystów zostały pokrzyżowane przez antychrysta. Pojawił się on znikąd jako 11 róg, obalił trzech króli, a pozostałych siedmiu oddało mu władze. To właśnie antychryst został podstawiony Żydom jako ich Mesjasz i to właśnie antychryst jest już wybrany, aby objąć władzę jako siódmy antypapież – siódma głowa bestii, która nastąpi po Bergoglio, który za chwilę abdykuje.

Z XVII rozdziału Apokalipsy wiemy jednak, iż siódma głowa „gdy przyjdzie, na mały czas ma trwać”. Antychryst, jako 7 antypapież soborowej sekty podszywającej się pod Kościół katolicki, będzie panował chwile, ponieważ otrzyma „ranę śmiertelną”:

„A widziałem jedną z głów jej jakoby na śmierć zabitą…” (Obj. 13, 3)

Raną śmiertelną dla antychrysta będzie nawrócenie Żydów, którzy za sprawą proroka w duchu Eliasza rozpoznają, iż ostali oszukani przez okultystów.

Gdy Żydzi nawrócą się do prawdziwej wiary katolickiej objawi się prawdziwy papież Kościoła katolickiego, który razem z Żydami rozpocznie głoszenie Ewangelii na całym świecie co potrwa 3,5 roku.

Ponieważ antychryst, któremu okultyści z Rzymu oddali władzę, zostanie przez Żydów obalony powstanie nowy plan realizacji celów okultystów.

Plan ten mamy opisany w XIII rozdziale Objawienia św. Jana.

Chodzi o islamską apokalipsę.

Po 3,5 roku głoszenia na całym świecie Ewangelii boska hierarchia, za pomocą całej posiadanej przez siebie technologii, objawi islamskiemu światu antychrysta jako proroka Mahdiego, powracającego wśród znaków i cudów, któremu towarzyszyć będzie druga bestia wychodząca z ziemi: islamski Jezus Chrystus:

„I widziałem drugą bestię wychodzącą z ziemie: a miała dwa rogi, podobne barankowym i mówiła jako smok.

I używała wszystkiej władzy pierwszej bestii przed oczyma jej i uczyniła, że ziemia i mieszkający na niej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona”.

Owa bestia wychodząca z ziemi, która będzie dawać świadectwo antychrystowi, to islamski Jezus Chrystus posłany przez boską hierarchię, aby uchronić okultystów przed utratą władzy.

Według tradycji islamskiej po pojawieniu się Mahdiego, kolejnym ważnym wydarzeniem będzie powrót Jezusa. Powrót islamskiego Jezusa będzie miał miejsce w okolicach Damaszku, w Syrii.

„Jezus pojawi się w Damaszku, w okresie, gdy Mahdi pojawi się w Mekce, a tymczasowo zwycięskie hordy wrogów islamu będą przewalać się przez Bliski Wschód w kierunku miejscowości Lod w Palestynie. (…) Z proroctwa (Muhammada) wynika, iż Jezus ponownie pojawi się na wschodnim minarecie wielkiego meczetu w Damaszku (Meszid Umayyad), skąd zejdzie jak normalny człowiek.”

Według islamu Jezus powróci na ziemię jako wierny muzułmanin. Po powrocie Jezus odbędzie rytualną pielgrzymkę do Mekki. W jednym z hadisów jest powiedziane, że pójdzie on na grób Mahometa i odda mu hołd, poczym Mahomet odpowie Jezusowi tym samym z grobu.

Islamska tradycja naucza, że gdy chrześcijanie zobaczą, że Jezus jest muzułmaninem wielu z nich nawróci się na islam. Jezus ustanowi islamskie prawo szariat jedynym obowiązującym na całej ziemi. Według islamskiej tradycji Jezus położy kres chrześcijaństwu. Wszyscy chrześcijanie będą mieli do wyboru zaakceptować islam lub umrzeć.

Na ten czas rozpocznie się Wielki Ucisk, jakiego nigdy nie było i nigdy nie będzie.

Ostatni zaś nawróca sie muzułmanie.

Szymon Klucznik

.

„Patrzyłem dla głosu mów wielkich, które on róg mówił, i widziałem, że była zabita bestya, i zginęło ciało jej i dano je na spalenie ogniem.

Inszych też bestyi władzę odjęto i zamierzono im czasy żywota aż do czasu i czasu.

(…)

I nauczył mię: Te cztery bestye wielkie są cztery królestwa, które powstaną z ziemie.

A przyjmą królestwo świętego Boga najwyższego i odzierżą królestwo aż na wieki i na wiek wieków.

(…)

A królestwo i władza i wielkość królestwa, która jest pod wszystkiem niebem, żeby dano ludowi świętych Najwyższego, którego królestwo wieczne jest, a wszyscy królowie będą mu służyć i słuchać go”. (Daniela 7)

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *