Strona główna > Świat > Czego Oczekiwać od Putina na Bliskim Wschodzie ?

Czego Oczekiwać od Putina na Bliskim Wschodzie ?

Przed poniedziałkowym spotkaniem Trump’a z Putinem w Helsinkach, podnosi się polityczna temperatura i wzmagają spekulacje na temat możliwych rezultatów. Poniżej opinie prof. Sułakszina, założyciela Partii Nowego Typu, politologa i reformatora.

— Odbyło się spotkanie Netanjahu i Putina. Obserwatorzy zadają pytania. Sytuacja w Syrii, na południu Syrii do tej pory nie określona. Czego należy oczekiwać od tych negocjacji? Jak one mogą rozwiązać tę sytuację?

— Trzeba zrozumieć, że to nie graniczne, a rutynowe powtarzające się kontakty i koordynacja działań faktycznie sojuszników, choć ten sojusz, nie jest reklamowany. W istocie to sojusz nie koniukturalny, a systemowy. Cała Syryjska operacja, którą Putin prowadzi od 2015 roku, to w swej istocie, odbicie planów strategicznych sojuszu USA-Izrael. Istnieje szereg krajów ( to nie przypadkowy zbiór, a systemowo zbudowane „pasmo”): Irak, Libia, Syria, Iran. Trzy kraje już sprocesowano,  pozostaje jeszcze Iran. Kilka lat temu, w światowej społeczności analitycznej, formułowano oczywiste geopolityczne prognozy mówiące, że pas krajów arabskiej solidarności, zagrażający bezpieczeństwu państwa Izrael, zniszczy to państwo w perspektywie 25 lat.

Ja jedynie przytaczam światową analitykę. W odpowiedzi na to zagrożenie, został opracowany plan strategiczny wojskowego i gospodarczego zniszczenia tego pasa państw arabskich. Tak zbudowano szereg: Irak, Libia, Syria, Iran. Ten szereg, opiera się na podstawie ich potencjałów i intencji wobec Izraela. Jaka jest w tym kontekście, rola ukrytej putinowskiej polityki lub polityki Rosji, w putinowskim wariancie ? Ta rola to : cheerleader’ska, pomoc amerykańsko-izraelskiemu planowi likwidacji wspomnianego pasa geopolitycznego. teraz kolej na następny węzeł. On wszedł na wokandę ponieważ problem z Syrią  już „rozwiązano” — kraj podzielony, infrastruktura, przemysł, intelektualny, finansowy, gospodarczy i wojskowy potencjał zniszczone na dziesiątki lat. Syria przestała stanowić zagrożenie dla Izraela. Teraz punkt nacisku przenosi się na irański wektor — i właśnie do tego, odnoszą się bieżące rozmowy. Na tym tle, powtarzające się ataki Izraela na syryjskie obiekty oficjalnego Damaszku i jego sił zbrojnych — bombardowania, ostrzały, loty zwiadowcze  — to testy, w tym Putina.

To już fakt, że nie było ani jednego, zdecydowanego przeciwdziałania tej taktyce Izraela, ze strony Putina. Istnieją, wydaje się, wg wszelkich oznak, ukryte porozumienia. Te porozumienia, dla Putina oznaczają szansę, na rozwiązanie jego własnych problemów w relacjach z USA i Zachodem.  Ale na taką szansę, trzeba zasłużyć, i tym właśnie Putin teraz się zajmuje. Sprawa bliżyła się, do dobicia targu, wokół Iranu.

Mit o geopolitycznej osi Iran — Damaszek — Moskwa; właśnie wyparowywuje. Ukryte negocjacje, nacisk na Putina i putinowską Rosję, są realizowane i na linii Izrael-Rosja, i na linii USA-Rosja, co również prognozuje się, jako kontrapunkt spotkania Trump-Putin, choć to również nie jest reklamowane. Problem wypierania Iranu z terytorium Syrii, jako problem operacyjny i zniszczenie Iranu, jako problem strategiczny. W rzeczywistości, wymaga to poddania pozycji pro-irańskiej i porozumień Putina. Czy jest to możliwe? Takie pokazowe przykłady już były, kiedy Putin, na prośbę Izraela, wycofał się z dostaw systemów obrony rakietowej Iranu, ryzykując nawet sądowe sankcje karne w wysokości 4 mld dolarów. W tym epizodzie ukazuje się „zabawny” nowy szczegół cenowych wyrażeń interesów Putina. 4 mld usd to dla niego mniej ważne, niż strategiczna skryta, tajna współpraca z prawdziwą osią Izrael-USA. Tam porządek cyfr i stawek inny. Dlatego teraz Putin przygotowuje publiczne uwiarygodnienie swoich działań, przy nieuniknionej potrzebie zachowania politycznej twarzy, wobec rzeczywistego poddania Iranu, w jego interesie, obecności w Syrii. To będzie tematem na spotkaniu, Trump-Putin

— Z Iranem, oczywiście, realizowane są kontakty na poziomie przesłań kierownictwa kraju, wizyt doradcy Chomeini’ego w Moskwie i spotkanie z Putinem. Czy zostanie znaleziony jakiś przyzwoity, godny kanonów polityki światowej – kompromis?

— To dość oczywiste, że Iran na wadze geo-ekonomicznej, w żaden sposób, nie przeważa interesów Putina, związanych ze skonsolidowanym Zachodem i z osią USA-Izrael. Dlatego  Putin ma jedno zadanie — zachować polityczną twarz, w chwili poddania interesów Iranu w regionie. Oto, co teraz się szykuje. Żadna sojusznicza wiarygodność Putina, jako partnera geopolitycznego- nie istnieje. Mówi o tym, nie tylko przykład z Libią. Taktyczny sojusz z Iranem i cała „awantura” w Syrii, którą realizuje od 2015 roku, to, w istocie, manewr szantażu w kierunku USA — albo mnie polubicie, jak by powidział Putin Amerykanom, albo będę mógł wam sprawić, wiele kłopotów, a w innym razie, mogę wam pomóc, w tym w uczestnictwie, w niszczeniu infrastruktury w Syrii, pod szyldem pomocy oficjalnemu Damaszkowi, rozwiązując problem bezpieczeństwa Izraela. No i ile radzieckich bomb z magazynów wywalono na Syrię!

Można jednak widzieć i wspólne interesy Rosji i Iranu oprócz Syrii. Morze Kaspijskie, Azja Środkowa — szereg wspólnych interesów. Ale, ponownie.

U Putina dwie szalki na wadze. Oczywiście, w tym ekonomiczne, interesy w stosunkach z Iranem, ale o niebo ważniejsze  interesy, na wektorze USA-Rosja. Kto realizuje izolację i blokadę Rosji? Kto kontroluje, z zagrożeniem zamrożenia, zagraniczne aktywa bankowe Putina i depozyty bankowe ? Kto tworzy wojskowo-polityczne zagrożenie, na zachodnim „froncie” Rosji, na granicy – z NATO? Trump wymaga od państw NATO, ponad dwukrotnego zwiększenia wydatków obronnych — czy można Iran wobec takich zagrożeń (interesów), stawiać równorzędnie? Nie można. Kto właściwie przykręcił strumień inwestycyjny w Rosji, w której, własne wewnętrzne inwestycje, uduszono liberalnymi kombinacjami demonetyzacyjnymi? To, oczywiście, Zachód. I wreszcie, osobiste akumulacje, bliskiego ugrupowania lobbingowego, wokół Putina, też Zachodowi – nie miłe. Ich ostrzegają przez Kerimowa, przez Abramowicza, ostrzegają trochę zbyt oczywiście, że wszystkie te miliardy,  zbierane przez 20 lat rządów- osobiste oszczędności, wyprowadzone na Zachód, okazały się zagrożone.

Dlatego Iran —to raczej karta do zdania, za pomocą której, spróbują zagrać z Тrumpem i USA.

— Putin z irańskim przedstawicielem omawiali temat naftowy, zakaz handlu międzynarodowego irańską ropą. Zakłada się, że dla złagodzenia tego zagrożenia, Iran może wyjść z południowej Syrii. Czy to realne, czy możliwy jest taki interes?

— Iran w każdym przypadku okaże się w blokadzie. Wyjście z Syrii — to nie ekwiwalentna opłata, w odpowiedzi na roszczenia USA-Izraela. One przecież obejmują całkowite rozwiązanie problemu zagrożenia, ze strony Iranu. Putin nie będzie ryzykować w swojej grze z USA, Izraelem i postawi na kartę, zagrożenie dla stosunków z Iranem. One mają dla niego mniejszą wartość w gospodarczym i finansowym sensie, niż sankcje i groźba aresztowania rosyjskich aktywów na Zachodzie. Rosyjska ( a dokładniej putinowska), zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna polityka, zniszczyła  historyczną tradycję wartościowego lub ideologicznego wyznaczania celów. Określanie celów zekonomizowano i niestety wystawiono na super korupcję.

I jeszcze jeden moment. Ceny ropy. One w zasadzie nie wiążą się z relacją popytu i podaży, a ze spekulacyjną, tzw. papierowej ropą naftową. I tu główne dźwignie znajdują się w rękach USA. Im wystarczy ogłosić o zmianie krajowych zasobów ropy naftowej (i czy jest to prawda czy informacyjnym manewrem, nikt nie może sprawdzić), i ceny ropy zaczynają się zmieniać. Cena ropy nie w rękach ani Iranu, ani OPEC, ani, tym bardziej, Sieczyna lub Putina, a w rękach USA

Dlatego dla Putina, nie ma tu gry, rozumie, czy nie. Stąd wybiera drogę minimalnej przegranej. W sensie geostrategicznym i geoekonomicznym, już przegrał – rzeczywiste położenie kraju w świecie. Przekształcając go w półsuwerenne surowcowe dominium, Putin doprowadził do tego, że Rosja, nie jest czynnikiem sprawczym światowej agendy. Rosja stała się obiektem losowego oddziaływania, światowych mocarstw, i jeśli je nazwać, to przede wszystkim, skonsolidowany Zachód i Chiny. Iran w tym kontekście, jest o dwa poziomy niżej. Dlatego, najbardziej prawdopodobny krok Putina, to próba, aby przez poddanie Iranu, wynegocjować ulgi na Zachodzie.Trzeba powiedzieć, że to politycznie ,zarówno nieprzyzwoita, jak i bezperspektywna gra. Jak to pokazała, cała awantura, z wojskową operacją w Syrii.

Stepan Sułakszin

***

Autor Stepan Stepanowicz Сулакшин — przewodniczący Partii Nowego Typu, dr nauk politycznych, dr nauk. fiz.-mat, profesor.

—————

Źródło:

https://narzur.ru/chto-zhdat-na-blizhnem-vostoke-ot-putina/
Русранд
Что ждать на Ближнем Востоке от Путина?
autor: Степан Сулакшин
13.07.201
8

————–

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *