Strona główna > Cytaty > Cytat dnia:

Cytat dnia:

Cytat dnia:

„Ujawnione przez senatora Josepha McCarthy, sześć miesięcy przed tym, gdy ostatecznie zamknięto mu usta: poddanie się przed Georgem Washingtonem: „I wielu ludzi tej krainy stało się żydami” (Księga Estery 9:17)

Spowiedź generała Cornwallisa przed generałem Washingtonem pod Yorktown została dobrze ukryta przez historyków. Książki historyczne i podręczniki przez lata nauczały, że gdy Cornwallis poddał swą armię generałowi Washington, to nadeszła amerykańska niepodległość, i odtąd mieliśmy żyć szczęśliwie aż do czasów naszych udręk w XX wieku.

Jonathan Williams zanotował w swym dziele p.t. Legions of Satan, z roku 1781, że Cornwallis powiedział Washingtonowi, iż „święta wojna dopiero się zaczyna w Ameryce, a gdy się zakończy Ameryka być może stanie się twierdzą wolności, lecz miliony jej mieszkańców bezwiednie będzie lojalnymi poddanymi Korony Brytyjskiej”.

Cornwallis wyjaśnił dalej to, co mogłoby wydawać się czymś sprzecznym w sobie samym: „Wasze kościoły zostaną użyte do nauczania żydowskiej religii i w okresie dalszych mniej niż 200 lat cały naród będzie pracował na rzecz świętego rządu światowego. Tym rządem, jaki ich zdaniem ma być święty, będzie Imperium Brytyjskie [pod kontrolą żydów]. Wszelkie religie zostaną przesiąknięte judaizmem, czego masy nawet nie będą w stanie dostrzec, i wszystkie one będą pod nadzorem wszech-widzącego oka Wielkiego Architekta masonów [Lucyfera, jak to opisał Albert Pike w swym Morals and Dogma].”

„Rzeczywiście George Washington był masonem, który poprzez fałszywą religię oddał przegranym to, co zwyciężył przy pomocy swojej armii”.

Cornwallis dobrze wiedział, że militarna porażka była dopiero początkiem Katastrofy Świata, jaka miała mieć wymiar uniwersalny, a światowe zamieszki miały trwać dopóty, dopóki kontrola umysłowa nie zostanie zdobyta i utrwalona za pośrednictwem fałszywej religii. To, co on przewidział, miało nadejść!!! Że tak się właśnie stało, nie ma co do tego wątpliwości. Krótkie studium historii religijnej Ameryki pokazuje, że masoneria i judaizm przeniknęły do każdego kościoła w Ameryce, wnosząc doń swą zawoalowaną religię falliczną. Darby oraz the Plymouth Brethren przynieśli do Ameryki żydowskie chrześcijaństwo. Masoni Rutherford i Russell [obaj żydzi] rozpoczęli ruch świadków jehowy po to, żeby rozprzestrzeniać judaizm na świecie pod przykrywką Chrześcijaństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.