Strona główna > Zdrowie > Codex Alimentarius

Codex Alimentarius

Miliardy ludzi mają umrzeć z powodu wytycznych Codex Alimentarius

a

Szybko zanika prawo do konsumowania zdrowej żywności i stosowania suplementów, ale dokłada się wszelkich starań by nie dotarły do obywateli wiadomości o nadchodzącym wyeliminowaniu środków odżywczych. Codex Alimentarius ma być wprowadzony na globalną skalę 31 grudnia 2009, ale środki masowego przekazu nie zajmują się tym zagrożeniem dla ludzkości. Według przewidywań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), na skutek wytycznych Codexu odnośnie witamin i minerałów, zginie minimum 3 mld ludzi. Kiedy zbliża się ta nieodwołalna data, Fundacja Naturalnych Rozwiązań (NSF) i jej dyrektor medyczny dr Rima Laibow pracuja w pocie czoła by zmienić wytyczne Codexu. Potrzebują twojej pomocy.

W 1962 r. ustalono harmonogram Codexu do pełnej realizacji w skali całego świata, 31.12.2009.. Zgodnie z Codexem utworzono komisje w celu opracowania wytycznych dotyczących takich tematów jak:  ryby i rybołówstwo, oleje i tłuszcze, warzywa i owoce, orzeszki ziemne, żywność specjalistycznego zastosowania, a także witaminy i minerały. Utworzono 27 komisji, tworząc ogromną sieć biurokratyczną.  Pod wpływem Codexu powstało ponad 4,000 wytycznych i rozporządzeń dotyczących wszystkiego, co można spożywać, z wyjątkiem leków, które nie są regulowane przez Codex.

B. nazista Hermann Schmitz Twórca Codexu "Rządź ludźmi poprzez dostarczaną żywność"
B. nazista Hermann Schmitz Twórca Codexu „Rządź ludźmi poprzez dostarczaną żywność”

Codex jest zdominowaną przez przemysł organizacją ustalającą rozporządzenia i jako taka nie ma statusu prawnego. Mówi się, że udział w Codexie jest dobrowolny. Ale status Codexu wzrósł de facto do poziomu jednostki prawnej, ponieważ jest administrowany przez WHO i FAO. One go finansują i administrują na wniosek ONZ. Ponieważ WHO i FAO mają zajmować się sprawami zdrowia, występuje tu konflikt interesów. Komisje Codexu opracowują wytyczne, zasady i przepisy, oraz przedstawiają je nadrzędnej komisji Codexu do ratyfikacji. Po ratyfikacji i zatwierdzeniu poprzez konsensus, stają się one obowiązkowe dla każdego kraju będącego członkiem Światowej Organizacji Zdrowia.

Codex został przyjęty kiedy w 1994 roku powstała WTO, jako środek harmonizacji norm żywieniowych na świecie, ułatwiający wymianę handlową między państwami. W wyniku tego, państwa członkowskie muszą przestrzegać Codexu, jeśli chcą mieć oparcie w sporze handlowym. Kiedy mają miejsce spory i kraje wzywane są przed WTO, wtedy państwo które stosuje się do Codexu wygrywa spór automatycznie, bez względu na jego stanowisko w danej sprawie.

Dr Laibow widzi Codex jako środek zmuszający każde państwo do zgody na obniżanie norm żywieniowych. Wskazuje ona, że przestrzeganie Codexu w USA będzie oznaczało koniec praw w zakresie ochrony konsumentów. Codex nie będzie służył konsumentom, a będzie służył interesom przemysłu medycznego, biotechnologii farmaceutycznej, chemicznej i potentatom rolniczym.

Wg Codexu, środki odżywcze uważane są za trucizny

Rozporządzenie ds. Zdrowia i Edukacji o Substancjach Dietetycznych (DSHEA), zostało wpisane w prawo w roku 1994, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego oznaczania produktów będzie dla tych, którzy chcą z niego korzystać. W ustaleniach związanych z tym prawem, Kongres stwierdził, że może być pozytywny związek między zdrowymi zasadami żywieniowymi i dobrym zdrowiem, oraz związek między wykorzystywaniem suplementów, zmniejszeniem kosztów opieki zdrowotnej i profilaktyką. Według DSHEA, składniki odżywcze i zioła sklasyfikowane są jako żywność. Nie ma ustalonego górnego limitu, a dostęp do nich jest swobodny. Amerykanie mogą stosować wszystkie  składniki odżywcze, które chcą, ponieważ w angielskim prawie zwyczajowym, coś, co nie jest wyraźnie zabronione jest dozwolone.

a

Codex, z drugiej strony, opiera się na prawie napoleońskim, w którym wszystko nie dozwolone w sposób wyraźny jest zabronione. Dlatego, tylko to, co jest dozwolone, na mocy Codexu będzie nadal dozwolone, a wszystko inne będzie zabronione. W 1994 r., w tym samym roku kiedy podpisano DSHEA, Codex uznał środki odżywcze za toksyczne i trujące. W kwestii trucizn, stwierdzili oni, że ludzie muszą być chronieni przed nimi przy pomocy toksykologii i oceny ryzyka, w ramach których naukowcy badają je w małych dawkach na zwierzętach, dopóki są w stanie dostrzec ich efekty. Następnie analizują pierwsze oznaki minimalnych efektów i dzielą wywołującą je ilość substancji trujących  przez 100, w celu ustalenia wymaganego marginesu bezpieczeństwa. Oznacza to, że największą dawką każdej substancji odżywczej dozwolonej przez Codex jest 1/100 ilości wskazującej na pierwsze zauważalne efekty.

Środki odżywcze dozwolone na mocy Codexu są ograniczone do tych, które są na liście pozytywnej, mającej zawierać tylko 18 składników odżywczych, jednym z nich jest fluor. Dr Laibow zwraca uwagę, że chociaż fluorek nie daje jakichkolwiek korzyści biologicznych, ludzie są z niego zadowoleni.

Zwolennicy Codexu obecnie mają kilka projektów ustaw w Kongresie, mających na celu obalenie i zlikwidowanie DSHEA. Gdy to zostanie wykonane, prawo USA zostanie zharmonizowane w kwestii  witamin i minerałów z wytycznymi Codexu. Ważne składniki odżywcze o wysokiej mocy i skuteczne terapeutycznie zostaną wtedy zdelegalizowane, podobnie jak heroina. Nie będą dostępne nawet na receptę.

Codex popiera toksyczne dodatki spożywcze, pestycydy i żywność genetycznie modyfikowaną (GM)

Według dr Roberta Verkerka, założyciela i dyrektora Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Zdrowia (ANH), Codex stwarza poważne zagrożenie dla zaopatrzenia w żywność. Około 300 niebezpiecznych dodatków do żywności, w większości syntetyczne, będą dozwolone w ramach Codexu, w tym aspartam, BHA, BHT, bromian potasu, tartrazyna i inne. Dr Verkerk jest szczególnie zaniepokojony tym, że nie wzięto pod uwagę potencjalnego ryzyka związanego z długotrwałym narażeniem na mieszanki stosowanych dodatków.

Codex określa limity dla niebezpiecznych chemikaliów przemysłowych, które mogą być stosowane w żywności, ale są one niezwykle wysokie, a lista substancji chemicznych, które mogą być wykorzystywane jest długa. W roku 2001, 176 krajów, m.in. USA zdecydowały, że 12 wysoko toksycznych związków organicznych, znanych pod nazwą „trwałe zanieczyszczenia organiczne” (POP) są tak złe, że muszą zostać zakazane. Istnieje wiele więcej niż 12 toksycznych substancji chemicznych stosowanych w żywności, ale tych 12 zostało jednogłośnie uznane za najgorsze, spośród których 9 stanowią pestycydy.

Zgodnie z Codexem, 7 z 9 zabronionych trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) znowu będzie dozwolone w produkcji żywności. Podsumowując, Codex pozwala na stosowanie ponad 3,275 różnych pestycydów, łącznie z tymi, które są podejrzewane o działanie rakotwórcze, lub powodujące zaburzenia endokrynologiczne. Nie uwzględniono długofalowych skutków narażenia żywności na mieszanki pozostałe po pestycydach.

Zarządzanie produktami organicznymi będzie ograniczone w zależności od interesów dużych producentów żywności. Dozwolone będą różne syntetyczne dodatki chemiczne oraz substancje pomocnicze, a żywność oznaczona jako organiczna będzie mogła być napromieniowana. Etykietowanie pozwoli na stosowanie ukrytych składników nie organicznych.
Monsanto, członek Codexu, skorzysta w bardzo dużej mierze kiedy produkcja genetycznie modyfikowanej (GM) żywności zostanie zintensyfikowana i rośliny GM otrzymają zielone światło. Do handlu międzynarodowego zostaną zatwierdzone nasiona Terminator. Będzie również wprowadzone genetycznie modyfikowane mięso zwierzęce.

Zdaniem dr Laibow,  zgodnie z Codexem, każde mleczne zwierzę może mieć podawany hormon wzrostu, oraz wszystkie zwierzęta w łańcuchu żywnościowym będą miały podawane antybiotyki o stężeniu sub-klinicznym. Dr Laibow twierdzi, że Codex doprowadzi do spodziewanego promieniowania całej żywności, z wyjątkiem uprawianej lokalnie i sprzedawanej w formie surowej.

Dr Laibow postrzega Codex jako „przepisy żywieniowe, które w rzeczywistości legalizują wprowadzaną toksyczność i środki odżywcze o niskim poziomie”. Według niej, WHO i FAO szacuje, że na początkowym etapie zginą  3 mld ludzi, jako wynik wytycznych Codexu w sprawie witamin i minerałów, 2 mld z nich zginą z powodu chorób, którym można zapobiec, wynikających z niedożywienia, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę i wiele innych. Ci, którzy przeżyją będą stanowić zamożne elity, które będą w stanie zapewnić sobie źródła czystej żywności i innych składników odżywczych.
Codex jest zlegalizowanym ludobójstwem

Dr Gregory Damato w Natural News opisał Codex  jako „kontrolę populacji dla pieniędzy”. Postrzega on Codex jako prowadzony przez USA  i kontrolowany przez wielkie korporacje farmaceutyczne i firmy jak Monsanto, w celu ograniczenia populacji świata do poziomu wyznaczonego przez Nowy Porządek Świata (NWO). Oznaczałoby to zmniejszenie obecnej populacji świata o około 93 procent.

Po przyjęciu przepisów Codexu nie będzie już odwrotu. Kiedy zostaną wprowadzone jego przepisy w  każdej dziedzinie, tak długo, jak kraj pozostanie członkiem WTO, standardy te nie będą mogły być uchylone lub zmienione w dowolny sposób.

Fundacja Naturalnych Rozwiązań (FNS) działa na rzecz globalnego wprowadzenia wytycznych Codexu Pozostaje pewna nadzieja. Z biegiem lat, WTO przyjęła przepisy Codexu jako wytyczne odnośnie zasad handlu międzynarodowego. Jednak kilka razy w historii, WTO odmówiła uznania Codexu jako jedynego standardu stosowanego w sporach handlowych. Zgodnie ze statutem Codexu, jego wytyczne pełnią rolę „doradczych” i państwa mogą ustanawiać własne wytyczne.

Ponieważ stosowanie się do wytycznych Codexu jest tylko zakładane, a nie ostatecznie rozstrzygające, państwo może z nich zrezygnować w celu ochrony tradycyjnej żywności i środków zaradczych. Dwa Etapy Codexu stanowią legalną strategię, opracowaną przez Fundację Rozwiązań Naturalnych po to, by dać państwom prawo wyboru. W Pierwszym Etapie państwo opracowuje własne wytyczne w sprawie  żywności i zdrowia, które mogą być sprzeczne z wytycznymi Codexu. Np., może być o wiele bardziej rygorystyczne w kwestii toksyn w żywności, lub w kwestii żywności modyfikowanej genetycznie. Może wymagać, np. od firm stosujących składniki genetyczne wskazania ich na etykietach. W krajach, które odmawiają stosowania żywności GM, może to być umieszczone na etykiecie, aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów.

Dlatego pierwszym krokiem dla państw jest stworzenie swoich wytycznych. Drugim Etapem jest przyjęcie prawa krajowego, które realizuje te wytyczne na solidnych podstawach naukowych. NSF przygotowuje normy do wykorzystania w ten sposób, by były dostępne dla każdego kraju. Jest model wytycznych dotyczących zarówno witamin jak i minerałów, oraz  model żywności i ustaw zdrowotnych do realizacji tych wytycznych.

Zwykle w sporach handlowych przed WTO, kraj, który przyjął wytyczne Codexu wygra ów spór na podstawie tych wytycznych. Ale gdy kraje przejdą już dwuetapowy proces tworzenia własnych wytycznych, nie ma takiego domniemania i WTO będzie postrzegać naukę jako wsparcie dla  wytycznych.

W USA drzwi dla Codexu otwarte

W 1995 r. FDA wydała oświadczenie mówiące, że międzynarodowe standardy takie jak Codex zastąpiłyby prawo dotyczące żywności Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z Amerykańskim Porozumieniem o Wolnym Handlu (CAFTA), niezgodnym z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych, ale zgodnym z prawem międzynarodowym, USA ma przestrzegać wytycznych Codexu obowiązujących w dniu 31 grudnia 2009.

Dlatego NSF potrzebuje twojej pomocy. Ponieważ obecne pozytywne stanowisko USA wobec Codexu  narusza obowiązujące przepisy, NSF opracowało Petycję Obywatelską, w której prosi ono rząd USA o zmianę stanowiska wobec Codexu zgodnie z planem Drugiego Etapu, co jest dozwolone przez Codex. Petycja ta jest przełomowym środkiem prawnym w celu zmuszenia rządu do przeprowadzenia publicznej debaty i przejścia od stanowiska Codexu pozytywnego wobec chorób, do stanowiska pozytywnego wobec zdrowia. Jeśli rząd nie zareaguje w odpowiedni sposób, następnym krokiem będzie wystąpienie na drogę sądową.

Petycja Obywatelska jest środkiem prawnym skupiającym uwagę agencji rządowej na kwestię dotyczącą  obywateli. Po rozpoznaniu Petycji Obywatelskiej, debata zostanie rozpoczęta i opinie społeczeństwa zostaną przyjęte. Petycja Obywatelska ma jedną wspólną cechę z bardziej znanymi typami petycji: może się pod nią podpisać dowolna liczba osób, które stają się współ-petentami.

Do tej pory do petycji dołączyło ponad 30.000 osób, a trzej członkowie Kongresu napisali List Kongresmenów dla jej poparcia. NSF zwraca się z prośbą przeczytania i podpisania petycji na stronie http: / / http://www.healthfreedomusa.org/?pa … Na tej stronie znajdą Państwo również pisma, które można wysłać do Codex Manager USA, dr Edwin Scarbrough oraz dr . Barbara Schneeman, kierownik Biura FDA Nutritional Products.

Dr Laibow zachęca do przekazywania informacji na temat Codexu wszystkim znajomym, lub z którymi ma się kontakt. Jako czytelnik Natural News, masz najnowszą wiedzę w zakresie standardów ochrony zdrowia i konieczności ich zapewnienia. Jesteś prawdopodobnie osobą do której inni zwracają się o poradę w sprawach zdrowotnych. Jesteś więc w specyficznej sytuacji, aby pomóc popchnąć tę petycję do przodu. Nowe wytyczne stworzone przez NSF nakazały biochemicznie indywidualne ustalenie optymalnego stanu zdrowia. Wytyczne te muszą zostać przyjęte przez Kongres, a także inne kraje, które cenią sobie tradycyjną żywność i środki medyczne.

Kiedy dr Laibow ostatnio pracowała w Waszyngtonie nad informowaniem członków Kongresu na temat Codexu, stwierdziła, że bardzo niewielu z nich wiedziało o tym wszystkim. Kiedy zostali poinformowani, niektórzy byli przeciwni Codexowi. To sprawia, że zwracanie się do kongresmenów na ten temat jest  niezwykle ważne. Powiedz im o zagrożeniu Codexu. Zaproponuj, że powinni spotkać się w Kongresie w celu przedyskutowania sprawy, oraz zasugeruj im kontakt z dr Rimą Laibow. Pamiętaj, że wszelkie negatywne części Codexu mogą być wyeliminowane przez wytyczne, które są pozytywne.

Następnie podpisz Petycję Rewolucji Zdrowia opracowaną przez Mike’a Adamsa, redaktora Natural News   http://www.healthrevolutionpetition … Petycja ta podkreśla szereg działań niezmiernie potrzebnych, aby przejść od modelu opieki choroby do prawdziwego modelu opieki zdrowia, w celu przywrócenia i utrwalenia zdrowia dla wszystkich.

Autor Barbara Minton, redaktor Natural News 21.7.2009, tłumaczyła Ola Gordon

http://www.naturalnews.com/026663_CODEX_food_health.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.