Strona główna > Polska > Co lepsze, sankcje Zachodu wobec Rosji, czy korzyści z członkostwa Polski w obozie Zachodu?

Co lepsze, sankcje Zachodu wobec Rosji, czy korzyści z członkostwa Polski w obozie Zachodu?

Międzynarodowy Żyd w wyniku przeprowadzonej na Ukrainie rebelii obalił demokratycznie wybranego prezydenta W.Janukowycza – demokratyczny wybory w 2010r. uznał sam Międzynarodowy Żyd. Rezultatem żydo-rebelii na Ukrainie są obecne rządy żydowskich złodziei i zbrodniarzy. Wschodnie rejony Ukrainy nie uległy jednak żydo-banderowcom z Kijowa i stawiły skuteczny, zbrojny opór, ogłaszając niezależność względem bandyckich żydo-rządów Jaceniuka – Poroszenki.

Rosja, która nie chce bezpośrednio graniczyć z agresywnymi, rozsiewającymi i wspierającymi światowy terroryzm, żydo-reżimami Zachodu, czyli faktycznie z kondominiami USA, udzieliła wsparcia ukraińskim separatystom oraz przywróciła Krym ponownie w granice Rosji. Uniemożliwiła tym samym zablokowanie przez żydo-reżim USA wejścia rosyjskiej marynarce handlowej i wojennej na Morze Czarne.
Międzynarodowy Żyd w odwecie wprowadził wobec Rosji restrykcyjne sankcje gospodarcze, o czym powszechnie informują żydo-media, nie czyniąc z tego tajemnicy. Celem tych sankcji jest dążenie do osłabienia Rosji, co według założeń polityki Miedzynarodowego Żyda ma doprowadzić do społecznego niezadowolenia i w konsekwencji do zmiany ekipy rządzącej w Rosji. A Międzynarodowy Żyd postara się już o to, żeby przy pomocy żydowskiej V kolumny w Rosji i ewentualnie jakiejś udanej żydo-rebelii zainstalować tu żydo-rządy na wzór Ukrainy i dokończyć dzieła zniszczenia Rosji – przepraszam: dokończyć procesu demokratyzowania i unowocześniania Rosji, przerwanego odejściem od władzy w 2000r. powolnego światowemu żydostwu B.Jelcyna.

Jednak tym razem Międzynarodowy Żyd przeliczy się. Obecne władze Rosji doskonale rozpoznały imperialne, schematyczne, rutynowe działania podstępnego, syjonistycznego Zachodu. W końcu Rosja, tak jak i inne państwa słowiańskie, przerabiała je na własnym przykładzie. Schemat był i jest prosty. Udzielić kredytów, powiązać kapitałowo, otworzyć rynki zbytu na Zachodzie – wszystko to pod warunkiem prowadzenia procesu demokratyzowania, czyli przestrzegania tzw. praw człowieka i wolności obywatelskich, co przekłada się na swobodę antypaństwowych działań żydowskiej V kolumny oraz powiązanych z syjonistami organizacji, np. religijnych (w Polsce Kościoła). W pewnym momencie następuje zablokowanie kredytowania, zamknięcie rynków zbytu. Narasta, podsycane przez żydowską V kolumnę, społeczne niezadowolenie z pogarszających się warunków bytu. Adresatem niezadowolenia jest oczywiście szeroko pojęta władza, która zinfiltrowana przez żydowską V kolumnę i skorumpowana przez agenturę Zachodu nie jest już w stanie podjąć zdecydowanych działań obrony przed demontażem państwa. Zresztą spotkałyby się one z dezaprobatą żydo-reżimów Zachodu i z zarzutem z ich strony łamania swobód demokratycznych.
Żydowska, syjonistyczna ekipa już grzeje się w blokach startowych w biegu po władzę, żeby zablokować do niej dostęp niezorganizowanemu społeczeństwu.

Jednak ten numer już w Rosji nie przejdzie zwłaszcza, że Rosjanie mogą garściami czerpać z za miedzy wiedzę i przykłady korzyści z przynależności do zachodniego świata.

Spróbujmy porównać sami sankcje z korzyściami:
– wobec Rosji Zachód zastosował sankcje, które mają osłabić jej gospodarkę – sankcje te są karą zastosowaną przez Zachód,
– Polska, która znalazła się w zachodnim obozie Międzynarodowego Żyda już w samym traktacie akcesyjnym do UE miała zapisane następujące korzyści:

1. Hutnictwo – podano listę hut w Polsce do zamknięcia. Instalacje produkcyjne w tych hutach muszą ulec fizycznej likwidacji, żeby nie można było wznowić na nich produkcji. Obecnie pojawiła się koniunktura w przemyśle hutniczym, którego zostało nam 30% ogólnej mocy przerobowej, resztę sprzedano łącznie z koksowniami, które w 40% pokrywały potrzeby rynku europejskiego (mięliśmy 8 mld zł zysku rocznie z samych tylko koksowni).
2. Górnictwo – ograniczenie wydobycia i zatrudnienia (szyby są zatapiane, co uniemożliwia wznowienie wydobycia w przyszłości). Pojawia się koniunktura w górnictwie, a rządzący do 2005 r. je likwidują.
3. Rolnictwo – musimy ograniczyć produkcję mleka do 7,2 mln ton/rok, polskie potrzeby żywnościowe wynoszą 11-12 mln ton/rok, a zdolności produkcyjne 16-18 mln ton/rok. Zniszczono już stada krów, ich stan liczebny w 2003 r. był porównywalny ze stanem z 1945 r.
4. Polska nie ma prawa prowadzić w państwach UE instytucji kredytowych (banków, firm ubezpieczeniowych).
5. Polska została zobowiązana do przerobu śmieci z państw UE (dawnej 15). Podano daty i określono zdolności produkcyjne, które musimy osiągnąć pod groźbą kar finansowych.
6. Polska musi się podjąć magazynowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych z państw UE.
7. Musimy złomować na nasz koszt 50% tonażu naszej floty połowowej.
8. Polska nie ma prawa udzielać pomocy publicznej (z budżetu) swoim firmom (mogą to robić Niemcy na terenie dawnego NRD!?).
9. Polska musi anulować wszystkie umowy handlowe z państwami z poza UE (ok.190 umów), co wiąże się z nałożeniem na nas wysokich kar liczonych w mld $ zgodnie z prawem międzynarodowym.

To tylko niektóre korzyści. Tu warto dodać ogromne obszary wolności, jakie uzyskali Polacy – np. nie muszą pracować – już w 2005r. 52% Polaków w wieku produkcyjnym nie pracowało. 6 mln Polaków podróżuje sobie po UE szukając w wolnej chwili relaksacyjnego zajęcia w postaci sprzątania ulic, zmywania naczyń w knajpach itd., itp.

Dariusz Kosiur

Za: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/12/09/co-lepsze-sankcje-zachodu-wobec-rosji-czy-korzysci-z-czlonkostwa-w-obozie-zachodu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.