Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > A co jeśli w Polsce rządzi… skrajna opozycja? Synagoga szatana

A co jeśli w Polsce rządzi… skrajna opozycja? Synagoga szatana

Gdy Jezus stanął przed Piłatem ten zapytał milczącego więźnia: „Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?”. Na co Jezus odpowiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry…”. (Jan 19, 10-11).

a

W innym miejscu Ewangelii zwrócił się do Jezusa Setnik z Kafarnaum i prosił Go o uleczenie sparaliżowanego sługi. Gdy w odpowiedzi usłyszał, iż Jezus przyjdzie do jego domu, odrzekł: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. (Mateusza 8, 5-10).

Setnik z Kafarnaum posiada nad żołnierzami władzę, może im rozkazywać zrobić to czy tamto. Jednak Setnik o tyle ma władzę nad żołnierzami, o ile sam wykonuje rozkazy, które dostaje z góry. Podobnie Piłat — nie miałby żadnej władzy na Jezusem, gdyby jej z góry nie otrzymał.

Tak właśnie działa synagoga szatana, a my jesteśmy na samym jej dole.

Po ostatnich, jawnie sfałszowanych, wyborach modna stałą się w Polsce walka o demokrację. Szanowni Państwo, żadnej demokracji nie ma i nigdy jej w Polsce nie było. Jesteśmy od początku oszukiwani. Podstawowe kłamstwo tego system brzmi: dół wybiera górę — naród wybiera władzę: idź na wybory i wybierz swoich przedstawicieli, twój głos się liczy, miej wpływ na rzeczywistość.

Nic takiego nie ma miejsca.

Każdy system władzy który istnieje na tym świecie jest budowany odwrotnie: od góry — do dołu.  To, co dla nas, tych na samym dole, jest wierzchołkiem widzialnej władzy: rząd, prezydent, premier, prokurator generalny, sędzia sądu najwyższego, itd. jest jednym z niższych poziomów realnej władzy piramidy NWO — synagogi szatana. Nie najniższym, bowiem wymienione organy władzy posiadają pod sobą państwowy aparat administracyjny niższego szczebla.

Ogólny zarys piramidy szatana

Ponad najwyższą widzialną administracją władzy (rząd i prezydent) znajdują się tajne służby specjalne. Jest to powszechnie znany fakt. Służby dzielą się na wiele różnych grup i instytucji: cywilne czy wojskowe, państwa tego czy owego (CIA, Mosad, FSB, itd. itp.). Taki podział jest potrzebny, aby synagoga mogła skuteczniej zarządzać gojami, prowadzić gry operacyjne, tworzyć iluzję wyboru, itd. Służby te rozdzielają pomiędzy sobą wybrane obszary: sektory gospodarki, media, partie polityczne, handel narkotykami, handel bronią, prostytucję, itd. Mniej znaczące służby podlegają pod silniejsze, jedne pod drugie. Poziom służb jest jednym z niższych poziomów synagogi szatana.

Podział służb jest iluzoryczny ponieważ wszystkie tajne służby podlegają pod jedną władzę, w myśl zasady „dziel i rządź”, — aby to zobaczyć trzeba spojrzeć z kilku poziomów wyżej. Poszczególne służby podlegają pod poszczególne loże. W zasadzie tajne służby są zbrojnym ramieniem czerwonej masonerii. Masoneria jest zaś dłonią w aksamitnej rękawiczce.

Podział samej masonerii na loże jest również iluzoryczny, bowiem cała masoneria podlega pod „masonerię w masonerii” czyli tzw. oświeconych — iluminatów. Iluminaci, w przeciwieństwie do niższych poziomów synagogi, są wtajemniczeni w plany władzy wyższej, a ich działalność opiera się na pewnej ideologii. Niższe poziomy piramidy: masoneria, służby, rząd, politycy, itd. — służą synagodze dla korzyści materialnych, władzy, prestiżu, czy po prostu wygodnego życia. Iluminaci natomiast działają dla idei.

Ponad najwyższym poziomem oświeconych znajduje się wąski krąg Mędrców Syjony czyli Sanhedryn — rząd narodu żydowskiego (nie mylić z rządem Izraela).

Chyba nie musimy dodawać, iż większą część struktur synagogi, na każdym poziomie, stanowią żydzi.

a

Iluzja władzy

Ponad Sanhedrynem jest szatan, który jako jedyny tutaj rządzi, a cała struktura wykonuje jego polecenia: od góry do dołu.

Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry…”. (Jan 19, 10-11).

Sanhedryn nie miałby żadnej władzy, gdyby jej nie dostał z góry – od szatana. Iluminaci nie mieliby żadnej władzy, gdyby jej nie otrzymali od Sanhedrynu. Masoneria nie miałaby żadnej władzy, gdyby jej nie otrzymała od Iluminatów. Służby tajne nie miałby żadnej władzy, gdyby jej nie otrzymały od masonerii. Rząd i prezydent nie mieliby żadnej władzy, gdyby jej nie otrzymali od służb, które kontrolują media, sądy, prokuratorów i PKW.

Tajna struktura synagogi jest tak skonstruowana, iż każdy poziom zna jedynie jeden poziom nad sobą — zwierzchnika, od którego otrzymuje polecenia do wykonania — stąd, poza wąskim kręgiem wtajemniczonych, nikt nie wie dla kogo faktycznie pracuje. Dziennikarze nie wiedzą dla kogo pracują, premier nie wie dla kogo pracuje, prezydent nie wie dla kogo pracuje, oficerowie służb nie wiedzą dla kogo pracują, nawet masoni nie wiedzą dla kogo pracują.

Planowana reorganizacja struktury synagogi

Wdrożenie żydowskiego NWO przebiega wg etapów:

  1. Obalenie monarchii konstytucyjnych.
  2. Ustanowienie demoliberalnej władzy marionetkowych gojów.
  3. Skompromitowanie tej władzy.
  4. Obalenie tej władzy.
  5. Ustanowienie administracji światowej NWO.

Zgodnie z planem Protokołów Mędrców Syjonu, pierwszym krokiem do utworzenia żydowskiej władzy światowej było wywołanie rewolucji — aby obalić władzę Kościoła katolickiego oraz monarchii konstytucyjnych na świecie.

Plan ten został już zrealizowany.

Kolejnym krokiem było ustanowienie marionetkowych, skorumpowanych rządów demokracji liberalnej. Zadaniem tych rządów, zgodnie z Protokołami, miała być ateizacja oraz demoralizacja społeczeństw chrześcijańskich, przy równoczesnej kompromitacji owych rządów w oczach narodów:

„Chcąc, żeby nasze plany odniosły pożądany skutek musimy urządzić wybory takich prezydentów, którzy w swej przeszłości mają ciemną a jeszcze nie wykrytą plamę n. p. jaką „Panamę” [chodzi o aferę korupcyjna – red.] lub coś podobnego; na pewno tacy będą naszymi agentami z obawy przed ujawnieniem rewelacji”.

Krok ten został już zrealizowany.

Kolejnym etapem jest całkowita kompromitacja formalnej władzy gojów — rządów państw narodowych, przy równoczesnym wznieceniu światowego kryzysu ekonomicznego, podobnie jak przy obalaniu monarchii:

„Wszelkimi sposobami docierajcie do naszych podziemnych wpływów i za pomocą złota, które jest wyłącznie w naszym ręku, wywołamy wkrótce taki kryzys ekonomiczny, że we wszystkich krajach europejskich rzucimy całe rzesze robotników na ulicę”.

„Błędy chrześcijańskich rządów ukażemy w tak jaskrawych kolorach i taki do nich wpoimy wstręt, że ludzie będą woleli żyć w stanie poddaństwa, aniżeli powrócić do stanu osławionej wolności, która ich zmęczyła i wyczerpała do gruntu. Ciągłe niepotrzebne zmiany, do których przyczyniliśmy się, podkopując państwowe istnienie gojów, tak się ludziom uprzykrzą, że będą woleli znosić nowy ład, aniżeli przeżywać znowu te straszne troski i niepokoje, które znosić musieli (protokół 14)”.

Plan ten jest obecnie realizowany.

Kolejnym, ostatnim etapem będzie zniesienie formalnej władzy państw narodowych oraz wprowadzenie Nowego Porządku Światowego, z żydowskim, ponadnarodowym rządem administracji światowej (ONZ) oraz, w późniejszym terminie, żydowskim królem świata — antychrystem.

„Wszelkimi sposobami doprowadzimy do takiego znużenia gojów, że zmusimy ich do ofiarowania nam władzy internacjonalnej — i bez żadnego gwałtu z naszej strony będziemy w stanie pochłonąć wszystkie siły świata całego i ustanowić Nad-rząd. Na miejsce dzisiejszych wielkorządców postawimy straszydło, które się będzie nazywało Nad-rządem administracyjnym. Jego ręce będą wyciągnięte na wszystkie strony, jak kleszcze, przy tak potężnej organizacji, że wszystkie narody świata jej się poddadzą“.

Ostatnie protokóły wyrażają zachwyt nad nowym porządkiem świata. Nim on nastąpi synagoga usunie wszelkie ślady rewolucji, którą posługiwała się w dążeniu do tego celu — stąd widoczne od kilkudziesięciu lat przeformowanie masonerii z zadań rewolucyjnych na stanowiska administracyjne i managerskie, do aparatu państwowego oraz biznesu.

„Trzeba dojść do tego, by żadna drzazga, żaden węzeł nie stały na przeszkodzie do uwieńczenia tego dzieła. (…) Wtedy będziemy mogli powiedzieć ludom całego świata: Dziękujcie Bogu i zginajcie kolana przed tym, który nosi na czole znak przeznaczenia, któremu sam Bóg powierzył tę misję i naznaczył go gwiazdą swoją, by nas oswobodził od tych sił i od tego złego, przed którymi was tu przestrzegałem”.

Narody zmęczone demoliberalnymi rządami, korupcją, ciągłym kryzysem ekonomicznym, wszechobecną propagandą dewiacji i zboczeń, liberalnym światem bez zasad i wartości — przyjmą i uznają żydowski Nowy Porządek Świata jako wybawienie od Boga.

Realizacja Protokołów w Polsce

W najbliższym czasie niższe poziomy synagogi szatana: — establishment skupiony wokół fasadowego rządu oraz polskie tajne służby i masoneria niższego wtajemniczenia, — zostaną obalone ku radości uciskanego narodu, a w ich miejsce zostanie wprowadzona administracja żydowskiego rządu światowego (ONZ) na którego czele, w późniejszym czasie, stanie Król Syjonu, antychryst, który ogłosi się mesjaszem i zbawicielem ludzkości.

Cel ten zostanie zrealizowany rękoma V komuny w narodzie Polskim — posoborowego kościoła judeochrześcijańskiego oraz fałszywej opozycji patriotycznej skupionej wokół tego kościoła.

Dlatego obrońcy Kościoła czy Polski muszą pamiętać, że niebezpieczeństwo pochodzi nie tylko ze strony tzw. lewicy, establishmentu czy mainstreamu, lecz przede wszystkim z łona kościoła posoborowego oraz z kręgów prawicowych, od narodowców i patriotów — bo tysiącletnia polityka żydowska polega na tym, żeby potajemnie przedostawać się zwłaszcza do tych sektorów, instytucji religijnych i opozycyjnych, by wyeliminować prawdziwych obrońców kraju i wiary, a przede wszystkim tych, którzy znają żydowskie niebezpieczeństwo, — a w ich miejsce zainstalować swoją agenturę. Dokładnie tak, jak zrobiono to z Solidarnością, o czym wszyscy doskonale wiemy.

Materialne struktury Kościoła katolickiego, w wyniku żydowskiego spisku Alta Vendita i jego finalnej realizacji na konklawe w 1958 roku, zostały w całości przejęte przez synagogę szatana i stały się przykrywką dla działalności żydowskich władców Polski, wysoko wtajemniczonych masonów – iluminatów, którzy z jednej strony nadzorują tajne służby kontrolujące rząd i media, a z drugiej tworzą trzon narodowo-katolickiej opozycji wobec tego fasadowego rządu oraz służb — wobec niższych poziomów synagogi szatan, które im samym podlegają. Dlatego osoby te mogą jawnie i w świetle kamer głosić swój opozycyjny program, za co im nigdy włos z głowy nie spadnie, nie popełnią nieplanowanego samobójstwa oni nie trafią na dłużej za kratki.

Największym wrogiem Narodu Polskiego i Kościoła jest ta fałszywa opozycja skupiona wokół kościoła posoborowego, który obleczony w katolickie szaty, stał się „czarną mafią”, przykrywką dla prawdziwych okupantów Polski, którzy świadomie i konsekwentnie dążą do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i z utęsknieniem wyczekują swojego mesjasza — antychrysta.

Obrona przed synagogą

Upadła Babilonia wielka. Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jej, a żebyście nie odnieśli plagi jej. (Obj. XVIII).

Jedyną obroną przed tym piramidalnym spiskiem szatana jest przylgnięcie do prawdziwej wiary Kościoła katolickiego, tego Kościoła który został założony przez Chrystusa i przechowuje depozyt prawdy objawionej od Boga. Jest to jedyna droga, która pozwala rozeznać, czy osoba mieniąca się być katolikiem i opozycjonistą wobec żydowskiego NWO, faktycznie jest tym za kogo się podaje, czy też jest wilkiem w owczej skórze. W świetle wiary katolickiej, posoborowy kościół nie jest Kościołem katolickim a posoborowa hierarchia z „papieżem” na czele, nie jest hierarchią Kościoła katolickiego. Każdy, kto temu przeczy, jest albo zwiedziony przez żydowskie kłamstwa, albo działa w złej woli i celowo kanalizuje siły i potencjał narodu i zagubionych katolików w ściek żydowskiej sekty ubranej w katolickie szaty.

a

Nie możemy pozwolić, aby przywódcami katolickiej i narodowej opozycji wobec żydowskiego NWO stały się osoby, które za fundament swojej działalności obierają jedną z macek synagogi szatana — posoborowy kościół, uparcie twierdząc, iż jest to Kościół katolicki i temu kościołowi należy się posłuszeństwo. Taka opozycja zawsze będzie fałszywą opozycją, tak jak opozycja Wałęsy, Michnika, Kuronia, Geremka, itd. z żydem Wojtyłą na czele, była fałszywą opozycją wobec komunizmu.

a

Nadszedł czas jasnych deklaracji, czy chcemy działać na fundamencie prawdy, walczyć dla Chrystusa Króla, Jego Kościoła i Królestwa Jego Matki — Polski, czy chcemy służyć synagodze szatana, podtrzymując złudzenie „katolickiej Polski” z „naszym umiłowanym” aktorem z Wadowic i siecią judeochrześcijańskich parafii, które niebawem zostaną przerobione na synagogi (o ile już nie zostały).

Odpowiedź może być tylko jedna.

Szymon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.