Strona główna > Polska > CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ !

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ !

aa

„W wieczór zaś szabatu, który świta na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba ; i przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł na nim. Jego zaś wejrzenie było jak błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. A z bojaźni przed nim przerazili się stróże i stali się jakby umarli. Anioł zaś odpowiadając, rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy; gdyż wiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. Nie ma go tu; albowiem powstał, tak jak powiedział. Chodźcie, a oglądajcie miejsce , gdzie był położony Pan. A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że powstał; i oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto wam zapowiedziałem. I wyszły prędko z grobu z bojaźnią i radością wielką, biegnąc, aby powiedzieć uczniom jego.”

A oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc: Witajcie! One zaś przystąpiły, i ujęły nogi jego, i pokłon mu oddały. Wtedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, tam mię ujrzą.

Gdy zaś one odeszły, oto niektórzy ze stróżów przyszli do miasta, i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało. A zebrawszy się ze starszymi, naradziwszy się, dali żołnierzom wiele pieniędzy, mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie jego w nocy przyszli, i ukradli go, gdyśmy spali. A jeśli się to do namiestnika doniesie, my mu wytłumaczymy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Oni zaś wziąwszy pieniądze, uczynili, jak ich nauczono. I rozniosła się ta wieść i żydów aż do dnia dzisiejszego.

Lecz jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im był wyznaczył Jezus. I ujrzawszy go, pokłonili się, a niektórzy wątpili. I przystąpiwszy Jezus, przemówił do nich, mówiąc: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Ewangelia Św. Mateusza Apostoła 28:1-20).

Drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy portalu W-P !

Z okazji Święta Zmartwychwstania Władcy Nieba i Ziemi, Syna Bożego Jezusa, Zbawiciela ludzi, redakcja W-P pragnie wam złożyć życzenia wszelkich Łask Bożych, wiary i nadziei, radości, pogody ducha i zdrowia. Niechaj zawsze towarzyszą nam wszystkim przytoczone powyżej słowa z Pisma Świętego a także abyśmy nigdy nie zapominali słów Pana naszego Jezusa Zbawiciela wypowiedzianych do swoich wyznawców : „Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi” i „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Radujmy się, nasz Pan zmartwychwstał!

Redakcja portalu Wolna-Polska

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.