Strona główna > Polska > CHRYSTUS zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał !

CHRYSTUS zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał !

„W wieczór zaś szabatu, który świta na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba ; i przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł na nim. Jego zaś wejrzenie było jak błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. A z bojaźni przed nim przerazili się stróże i stali się jakby umarli. Anioł zaś odpowiadając, rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy; gdyż wiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. Nie ma go tu; albowiem powstał, tak jak powiedział. Chodźcie, a oglądajcie miejsce , gdzie był położony Pan. A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że powstał; i oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto wam zapowiedziałem. I wyszły prędko z grobu z bojaźnią i radością wielką, biegnąc, aby powiedzieć uczniom jego.” (Ewangelia wg Świętego Mateusza Apostoła 28: 1-9)

a

„Gdy zaś one odeszły, oto niektórzy ze stróżów przyszli do miasta, i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało. A zebrawszy się ze starszymi, naradziwszy się, dali żołnierzom wiele pieniędzy, mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie jego w nocy przyszli, i ukradli go, gdyśmy spali. A jeśli się to do namiestnika doniesie, my mu wytłumaczymy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Oni zaś wziąwszy pieniądze, uczynili, jak ich nauczono. I rozniosła się ta wieść u żydów aż do dnia dzisiejszego.” (Ewangelia Św. Mateusza Apostoła 28:11-20).

Drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy portalu W-P !

Pan nasz, Jezus Chrystus, dzisiaj zmartwychwstał! Pokonał Śmierć i zapowiedział nam Życie Wieczne! Władca Nieba i Ziemi, Syn Boży,  Jezus Mesjasz Prawdziwy i Jedyny,  Zbawiciel ludzi, obiecał, że pozostanie z nami aż do skończenia świata!  I nie jest ważne ile legionów demonicznych złoczyńców i wrogów Boga Trójjedynego i Przenajświętszej Bogurodzicy rozpleni się na tym padole łez i płaczu albowiem Zwyciężą ci, którzy pozostaną wierni Bogu do końca!

Redakcja portalu W-P w związku z tym Największym Świętem Chrześcijańskim składa wam  życzenia wszelkich Łask Bożych, Wiary i Nadziei, pogody ducha , zdrowia, wesela i radości przy rodzinnym stole świątecznym. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Nigdy nie zapominajmy słów Pana naszego Jezusa Zbawiciela wypowiedzianych do swoich wyznawców :

Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi” i „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata„.

Radujmy się, nasz Pan zmartwychwstał!

Redakcja portalu Wolna-Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.