Strona główna > Zdrowie > Cholesterol a plomby dentystyczne

Cholesterol a plomby dentystyczne

Znaczenie cholesterolu dla zdrowia kwestionowane przez nowe dowody odnoszące się do materiałów dentystycznych.

Podsumowanie

Badania dotyczące wpływu powszechnych amalgamatowych wypełnień ze srebra-rtęci ujawniły zmiany wielu parametrów biologicznych. Jednym z najbardziej zaskakujących było badanie setek składów chemicznych krwi sponsorowane przez Adolph Coors Foundation.

Poziomy cholesterolu ulegały zmianie w obecności, a następnie po usunięciu tych rtęciowych wypełnień dentystycznych.

To odkrycie doprowadziło do badań ‚chemii’ ludzi spoza tych objętych badaniami Coors, jak również przeglądu literatury naukowej i medycznej. To co odkryły, było nie mniej niż zdumiewające: to co mówiono opinii publicznej jako fakty w reklamach, jako przyczyny obniżenia poziomu cholesterolu, było bezpośrednim przeciwieństwem tego, co udowodniono naukowo.

Nie spodziewano się wyników badań ‚srebrnych’ wypełnień amalgamatowych, że zmieniają poziom cholesterolu. Ale to doprowadziło do ​​odkrycia, że my jako konsumenci jesteśmy ogłupiani czymś szkodliwym dla zdrowia. Celem badań Fundacji toksycznego elementu [Toxic Element Research Foundation = TERF] jest generowanie świadomości w badaniach i w społeczeństwie o potencjalnej toksyczności, w obszarach ogólnie nie podejrzewanych. Przeszukiwanie literatury medycznej wykazało, że nie ma złego cholesterolu, i że cholesterol jest naszym głównym protektorem. Badanie TERF dodaje do tego brakujące ogniwo: zwiększenie poziomu cholesterolu jest wynikiem wysiłków naszej wątroby, by pomóc w detoksykacji rtęci dentystycznej.

Z uwagi na kontrowersyjny charakter tego artykułu, zamieszczam wiele przypisów i cytatów.

MATERIAŁY DENTYSTYCZNE ZMUSZAJĄ DO BADAŃ CHOLESTEROLU

Świadomość narodowa o cholesterolu i obawach związanych z podwyższonym jego poziomem wzrosła do rozmiarów epidemii. Prawie wszyscy zdają sobie sprawę ze swoich indywidualnych poziomów i niepokoją się konsumowaną żywnością, oraz w którą stronę zmierza ich cholesterol. Ale czy powinni się niepokoić? Czy to żywność wpływa na te poziomy? I czy obecne poziomy są rzeczywiście szkodliwe?

Są to pytania, które nasunęły się w trakcie pierwszych badań o skutkach materiałów toksycznych w jamie ustnej pacjentów. Jeden z wyników wykazał, że plomby dentystyczne wpływają na poziom cholesterolu w surowicy.

W latach 1996-1997 Adolph Coors Foundation sponsorowała badanie współzależności amalgamatów srebro-rtęć z dużą liczbą składników chemicznych we krwi i nie tylko.

Zbadano tylko tych pacjentów, którzy mieli srebrnego koloru plomby z amalgamatu rtęciowego. Żadne kanały korzeniowe, żadne koronki, żadne częściowo metalowe protezy. „Mając doświadczenie tysięcy badań chemicznych, uważałem iż mogę w nich uczestniczyć” – opowiadał rzecznik TERF, dr Hal Huggins – „i uczestniczyłem w większości z nich. Ale nie miałem pojęcia o tym, że srebrnego koloru plomby, najbardziej powszechne na świecie, wpływały na podnoszenie poziomu cholesterolu. Bo niby dlaczego?” To doprowadziło do zorganizowanego wysiłku zbadania literatury naukowej, medycznej i prawdziwych kart pacjentów.

Zamieszczone poniżej diagramy z badań Coors pokazują przyczynę badań współzależności:

 a

Występowała tendencja obniżania się, jak również podnoszenia się poziomu cholesterolu – po przeglądzie dentystycznym amalgamatu. Obie dążyły do tak zwanego punktu stabilności, albo punktu maksymalnej ochrony.

W oparciu o te liczby, rozpoczęto badanie w celu określenia różnicy między „złym” i „dobrym” cholesterolem. Pod względem chemicznym nie ma żadnej różnicy. HDL, albo cholesterol wysokiej gęstości [high density cholesterol] jest ‚spakowany ciaśniej’. W rzeczywistości to głównie zły cholesterol wywołuje pozytywne komentarze w poniżej przedstawionych badaniach. W istocie to co nazywamy „złym” cholesterolem tworzy hormony i serotoninę.

I to, jak się okazuje, jest bardzo ważne.

PRZEGLĄD LITERATURY NAUKOWEJ

Co ma literatura do powiedzenia o cholesterolu? Z uwagi na kontrowersyjny charakter tematu, załączam ogrom dokumentacji. Co dziwne, większość tego co znalazłem można zaklasyfikować jako „korzystne”.

Korzystny:

Jak się okazuje, cholesterol jest jednym z naszych podstawowych obrońców, a nie złoczyńców. Prawdziwy najwyższej klasy odtruwacz. Wśród jego cech jest fakt, że zapewnia doskonałą ochronę przed większością bakterii beztlenowych (bardzo złych), jak nawet bardzo potężnymi laseczkami zgorzeli gazowej [clostridium perfringens]. Ta bakteria wytwarza śmiertelne toksyny powstające podczas zatrucia pokarmowego.

Biochemistry Biophysics Acta, sierpień 1992

___________________

Korzystny:

Cholesterol dezaktywuje lub hamuje bakteryjną „aktywność hemolityczną” (‚wierci’ otwory w krwinkach czerwonych, tak że ich zawartość wycieka, wywołując śmierć komórki). Jest to szczególnie wyraźne w bakterii mycoplasma pulmonis.

FEMS Microbiol Letter, maj 1995 128 (2): 213-18.

__________________

Korzystny:

Wykryto, że cholesterol detoksyfikuje bardzo silną truciznę zwaną toksyna cholery. Raczej złożona reakcja, ale odtruwa toksynę, która jest śmiertelna dla człowieka. Dość mocny protektor.

Biochemistry, 12.03.1991, (10) s. 2563-70

______________

Nie są to jedyne korzyści jakie daje cholesterol. Czerwone krwinki mają średnicę 7 mikronów (dość małe), ale one prześlizgują się przez naczynia włosowate, których średnica jest tylko 5 mikronów. Jak one to robią? One składają się i wyginają – pod warunkiem, że mają 23% cholesterolu w błonach komórkowych.
Jeśli mają niższą zawartość od tej, to krwinki czerwone tracą swoją elastyczność, odkładają się w naczyniach włosowatych, wywołując mini-udary.

________________________

Dieta był pierwszą sprawą jaką zalecano w celu zmniejszenia „złego” cholesterolu. To nie było bardzo skuteczne. Interwencja diety przynosiła średnio 3,3 mg% spadek poprzez zmniejszenie spożycia tłuszczu. Ciekawe, że zmiana w pojedynczych próbkach laboratoryjnych wynsi 5%. Oznacza to, że różnica w testowaniu jest większa niż spadek, przypuszczalnie ze względu na zmniejszone spożycie tłuszczów.

JAMA t. 273, No. 18, s. 1461

D-D Media Chol s. 5

_________

Korzystny:

Cholesterol jest podstawową cząsteczką w powstawaniu innych zasadniczych biologicznych substancji chemicznych. Czy warto gonić za szczęściem? Nie można osiągnąć szczęścia, chyba że ma się odpowiednią ilość serotoniny. Serotoninę nazywam hormonem szczęścia, ale jest to naprawdę neuropeptyd. Hormon szczęścia lepiej opisuje jego działanie. Szczęście jest bezpośrednio związane z ilością serotoniny – a wiecie co kontroluje produkcję serotoniny? Cholesterol.

Bez serotoniny bardziej powszechne jest agresywne zachowanie. Nawet w przypadku zwierząt. W trwających 8 miesięcy badaniach małp stwierdzono, że „małpy u których poziom cholesterolu był niższy niż 200 mg%, były znacznie bardziej agresywne i nieprzyjazne niż tych na diecie cheeseburgera o wysokim poziomie cholesterolu 600 mg%.
Punkcje lędźwiowe [spinal taps] wykazały, że niski poziom cholesterolu (agresywne małpy) miały znacznie mniej serotoniny niż o wysokim poziomie cholesterolu nie-agresywne małpy.

Psychology Today – May 1995

___________

W Honolulu, w trwającym 23 lata badaniu 7.309 osób, wykryto związek między dietą nisko tłuszczową i agresywnym zachowaniem. Przemoc odkryto u morderczych przestępców o niskim cholesterolu.

Archives Internal Medicine (AMA), 10.04.1995, t. 155 No.7, s. 695.

_____________

Prognoza autora DA Johnsona o przyszłości: „Interwencje w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu na dużą skalę mogą doprowadzić do zmiany społeczeństwa na bardziej gwałtowny wzorzec zachowania, co poskutkuje nie śmiercią, ale większą agresją w pracy i w domu, większą liczbą przypadków znęcania się nad dziećmi i partnerami, ogólnie więcej nieszczęścia”.

Molecular Pharmacology, 1979; 15: 739-46

___________

Istnieją, oczywiście, krytycy badań o niskim cholesterolu. Krytycy z FDA tak powiedzieli o badaniach „Helsinki Study” 4.081 ludzi w zakresie zabójstwa i samobójstwa: „nie stwierdzono żadnego istotnego związku między niskim poziomem cholesterolu i zgonami pourazowymi, mimo że występowanie ich z powodu niskiego poziomu cholesterolu było o 300% wyższe niż w przypadku samobójstw„. Może być interesujące by pamiętać, że wskaźnik samobójstw był o 250​​% wyższy niż przewidywano w tym badaniu.

Dostrzegłem chory humor w oświadczeniu krytyka FDA , że „badanie nad samobójstwami było błędne, ponieważ 5 z 8 osób wypadło z badań”. Czego można się spodziewać od nieżyjących?

McCormick, JS, Gemfibrezil and Coronary Heart Disease, N Engl

J. Med., 12.05.1988 318: 1274-1275.

__________________

Jak wykazano, „Ponieważ częstość samobójstw wśród młodzieży jest wysoka, ci o niskim cholesterolu już umarli, przez co wypaczyli wyniki badań dorosłych”.

Proceedings of the Nat’l Academy of Science Vol. 77

________________

Niektóre badania uwzględniały zgony w wyniku wypadków samochodowych, zabójstw i samobójstw w tych samych grupach. Spośród nich, w grupie wiekowej 45-54, były 62 zgony na 100.000 ludzi o wyższym cholesterolu. W grupach stosujących statyny o niższym cholesterolu, średnia śmiertelność wynosiła 107 na 100.000.

British Medical Journal, 11.08.1990

a

_______________

D-D Media Chol, s. 7

Oddzielając zgony z powodu urazów, w badaniach 70.000 zgonów, współczynnik zgonów był o 35% wyższy z powodu urazów u osób z niższym poziomem cholesterolu poniżej 160 mg%.

Circulation, Vol 86, 1992, s 1046-1060

___________________

To jest raczej przygnębiające. A mówiąc o depresji:

W artykule z Anglii, dr Brown mówi o „niskim poziomie cholesterolu” jako poniżej 160 mg%. Wnioskuje, że „zarówno u mężczyzn jak i kobiet, im niższy poziom cholesterolu, tym cięższa depresja”. „Ciężka depresja” jest zdefiniowana medycznie jako zagrażająca życiu, kiedy pacjent rozważa samobójstwo”.

British Medical Journal, 21.05.1994

_____________________

Starsi mężczyźni wydają się mieć więcej problemów z depresją niż młodsi. Mężczyźni powyżej 70 roku życia mieli 6,700% większe ryzyko depresji z cholesterolem niższym od 160 mg%, niż mężczyźni z ponad 160 mg%.

The Lancet, Vol. 341; No. 8837, 9.01.1993, s. 75

_______________

I nie zapominajmy dobrze znanego faktu że estrogen, testosteron, kortyzol i większość hormonów kory nadnerczy [adrenocortical hormones] są pochodnymi cholesterolu. Tylko niewielka dodatkowa cząsteczka dodana lub usuwana zmienia jeden hormon na inny – wszystko w oparciu o oryginalną cząsteczkę cholesterolu.

Biochemia ogólna

a

_______________

W badaniach „śmiertelności”, albo zgonów ze wszystkich przyczyn, badanie WHO 6.582 pacjentów na lekach obniżających poziom cholesterolu, wykryło wzrost o 44% w całkowitej śmiertelności u pacjentów przyjmujących statyny (leki obniżające stężenie cholesterolu). W badaniach 754.385 pacjentów, najwyższy wskaźnik zgonów stwierdzono w DOLNEJ 1 / 4 poziomu cholesterolu.

British Medical Journal, sierpień 1990

_____________

Badania cholesterolu zadały wielki cios rakowi. „W przeglądzie 33 artykułów obejmujących 26.000 pacjentów, niski poziom cholesterolu poprzez interwencję leczniczą prowadzoną przez okres 5 lat, wyprodukował o 70% wyższą umieralność z powodu raka. Numerem jeden był rak jelita grubego.

Rak – przyczyny i kontrola [Cancer Causes and Control], 2, 253-261, 1991 (recenzja)

___________

D-D Media Chol, s. 9

„26% nadwyżki zgonów z powodu raka stwierdzono u osób przyjmujących leki obniżające stężenie lipidów”.

Annual Review of Nutrition 1992

______________

“ 50% wzrost zgonówz powodu rakastwierdzono ukobiet poddawanychterapii hormonalnej [HRT]”.

J American Medical Association, czerwiec 2001

________________

Poniżej kolejny ciekawy artykuł:

„W badaniach 33 przypadków odkryliśmy, że obniżenie o 7 mg% cholesterolu poskutkowało 70% wzrostem ryzyka raka„.

A najlepszy jest tu wniosek końcowy:

„To nie uzasadnia obawy, że obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy krwi może powodować raka”.

Cancer Causes and Cures – t. 2, 1991

_____________

Kolejny mylący artykuł, w porównaniu z jego wnioskiem:

„W badaniu 25.269 pacjentów przez Krutchevsky’ego, była nadwyżka 26% zgonów z powodu raka w próbach stosujących leki obniżające lipidy”.

Teraz logika zaprzeczenia:

„Mimo że rutynowe stosowanie maksymalnie tolerowanych dawek (leków statynowych) skutkuje zwiększeniem podziału komórek i mutacji komórkowych, faktyczne nadmierne ryzyko śmiertelności jest mało prawdopodobne”. [Nie przedstawiono danych]

Journal of the Amer Medical Assoc, styczeń 1996

______________

Kto zaleca obniżanie cholesterolu, i dlaczego? Co to jest Krajowy Program Edukacji o Cholesterolu (NCEP), odpowiedzialny za dyktowanie lekarzom poziomów cholesterolu? Jest to organizacja składająca się z 14 ekspertów cholesterolowych aprobowana przez 22 stowarzyszenia medyczne i AMA.

Stwierdzili, że ich celem jest: „Zwiększenie liczby Amerykanów stosujących statyny z 13 milionów do 36 milionów. Oni zalecają także: „Rozważmy terapię lekową dzieci w wieku 10 lat i starszych, jeśli okres 6-12 miesięcy nie obniża cholesterolu”.

Jak inni postrzegają NCEP? O ich publikacji zatytułowanej “Guidelines” [Wytyczne] mówi się: „Nie spełnia ustalonych norm” (dla publikacji). – J Amer Med Assoc, 1999. “Tylko 1 na 20 ustalonych wytycznych jest zgodna z ustalonymi normami jakości”. – The Lancet, 2000. “4 na 5 wytycznych nie odzwierciedlały najlepszych dostępnych im dowodów naukowych”. – Brit Columbia Health Technology Assessment.

___________

Dr Richarda Pasternaka zbulwersowała publikacja zwana AFCAPS, badanie 6.600 osób. Jego wniosek: „Wskaźnik zgonów był wyższy dla osób na statynach niż na placebo”. Pasternak, przewodniczący komitetu wytycznych NCEP odparł: „Lekarzy może kusić wniosek, że to duże badanie pokazuje iż statyny nie działają, choć wiadomo że działają”.

Później musiał ujawnić, że otrzymywał korzyści finansowe od DZIEWIĘCIU firm produkujących statyny.

(Cyt. z „Przedawkowana Ameryka” [Overdo$ed America] Abramsona). Faktycznie spośród 14 ekspertów z panelu eksperckiego, WSZYSCY mieli średnio PONAD 10 takich relacji finansowych.

Żeby ustawić wytyczne jeśli chodzi o wiek, opłacany panel ekspertów zaleca „agresywną” terapię lekową dla osób starszych. Za osobę starszą uważano każdego w wieku „45+”.

___________________

Następnie jest dziadek wszystkich badań cholesterolu, Framingham Study. W badaniu tym praktycznie całe miasto Framingham Mass badano przez około 30 lat. W swoim wniosku, szef tego badania, dr William Castelli, ostrzegł:
„Po 50 roku życia, śmiertelność w wyniku chorób serca zwiększa się zarówno u mężczyzn jak i kobiet, których poziom cholesterolu jest niższy niż 160 mg%.

Stwierdził też, że „mamy taką samą dużą liczbę mężczyzn i kobiet, którzy dostają atak serca mając 200 cholesterolu całkowitego, jak i ponad 300”.

__________

Czy „mądre” jest obniżanie cholesterolu? Jeśli chodzi o „mądre”, to mózg w 25% jest zbudowany z cholesterolu. W rzeczywistości około 50% całkowitej wagi mózgu stanowi tłuszcz. Cholesterol jest najbardziej powszechną organiczną cząsteczką mózgu.

Obniżenie cholestrolu prowadzi do zmniejszenia fumkcji poznawczej u ludzi przymujących statyny.

Heron – Proc Nat‟l Academy of Science, 1980

_________________

Spójrzmy na niektóre prawdziwe przypadki zmiany poziomu cholesterolu, bo są one pod wpływem toksyn stomatologicznych. Te dwa wykresy pokazują trendy dla wyższych poziomów cholesterolu (powyżej 240 mg%), kontra niski poziom cholesterolu (poniżej 150 mg%).

a

Chociaż może się wydawać niesamowite, że plomby dentystyczne wymusiły to badanie, jeśli uznaje się cholesterol za podstawowy odtruwacz, to staje się logiczne, że cholesterol zareaguje na obecność / usunięcie wypełnionych rtęcią plomb amalgamatowych. Ten nieuważny oznacznik doprowadził do badania TERF.

ZAKOŃCZENIE

TERF uważa, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd by uwierzyć, że niebezpiecznie niskie poziomy cholesterolu mogą zapewnić korzystne skutki dla zdrowia i dobrego samopoczucia. To nie jest poparte żadną literaturą medyczną ani faktycznymi badaniami pacjentów.

TERF wzywa medyczną społeczność badawczą do powiedzenia prawdy o cholesterolu, i reklamodawców do natychmiastowego zaprzestania dezinformowania opinii społecznej o tej ważnej sprawie.

O TERF

TERF, non-profit fundacja badawcza, poświęcona stymulowaniu zainteresowania społeczności naukowej, jak również informowaniu opinii publicznej, by stała się świadoma potencjalnych problemów związanych z materiałami i zabiegami stomatologicznymi. Świadome uzgodnienie potencjalnych problemów przysłuży się ​​bardziej świadomym decyzjom pacjenta – szczególnie tam, gdzie zagrożone jest zdrowie.

Źródło: http://www.terfinfo.com/Files/Cholesterol%20News%20Article.pdf

Tłum. z j. ang. Ola Gordon

P.S. Zobacz także:

Oszustwo cholesterolowe i inne drobne tajemnice o których nowoczesna medycyna nie chce byś wiedział

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *