Strona główna > Rosja > Chiny Chcą Kupować w Rosji- Jedynie Surowce

Chiny Chcą Kupować w Rosji- Jedynie Surowce

Reorientacja polityki zagranicznej na Wschód, po gwałtownym pogorszeniu stosunków z USA i UE, nie umożliwiła Rosji, zejść z drogi ,”ekonomii kolonii paliwowej”.

Pomimo zlecenia Kremla na rozwój eksportu nie-surowcowego i rozwoju handlu z Chinami, ani Rosji, ani innym krajom ЕАЭС*1., nie udaje się osiągnąć znacznego zwiększenia dostaw do CHRL, jakichkolwiek produktów, innych niż – najprostsze surowce mineralne.

Wg rezultatów 2017 roku, eksport z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej do Chin, wzrósł o 37% i prawie wrócił do poziomu sprzed kryzysu, osiągając 45,3 mld dolarów -informuje w czerwcowym „Monitoringu” РАНХиГС*2..

Jednak struktura handlu pozostała głównie surowcowa: 47,3% wszystkich dostaw przypadło na ropę naftową, jeszcze 5,8% – na produkty jej przerobu. Łączny udział sektora paliwowo-energetycznego eksportu (z uwzględnieniem węgla) wyniósł 57,6%.

Jeszcze 7,1%  handlu przypada na sprzedaż materiałów pochodzenia leśnego, z których jedna trzecia idzie do Chin, w stanie nie przetworzonym.

Około 6% eksportu przypada na handel miedzią, przy czym, ponad jedna trzecia dostaw (2,3% ogólnego eksportu), przypada nie na stopy, a na rudy miedzi i koncentrat.

Praktycznie jedyną branżą, wysokiej konwersji, która interesuje chińskich nabywców, jest produkcja silników lotniczych i turbin gazowych.  Przypada na nie 2,7% ogólnego eksportu do Chin, lub 1,1 mld dolarów w 2017 roku.

Za dochody ze sprzedaży surowców,  kraje ЕАЭС kupują w Chinach towary konsumpcyjne, głównie elektronikę, wynika z danych РАНХиГС.

Tak więc, 10,8% całego importu z Chin przypada na telefony komórkowe („aparatura łączności, komunikacji i części do nich”),ponadto  6,2% – na komputery (” urządzenia cybernetyczne do automatycznego przetwarzania informacji).

Trzecim największym z kolei artykułem importu, jest sprzęt do obróbki cieplnej materiałów. Poniżej znajdują się zabawki, buty, części zamienne do elektroniki i sprzętu gospodarstwa domowego (od 1,3% do 2,2% w każdej kategorii).

Negocjacje o utworzeniu strefy wolnego handlu ЕАЭС z Chinami spełzły właściwie na niczym.

W Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej doszli do wniosku, że zniesienie ceł na chiński import, podnosi ryzyko dla inżynierii transportu i produkcji odzieży w Kazachstanie, a także Mińskiego Zakładu produkcji samochodów. Wszystkie one, mogą nie wytrzymać konkurencji, z tanimi chińskimi odpowiednikami.

W maju 2018 roku ЕАЭС i Chiny podpisały umowę niepreferencyjną, w której nie ujęto punktów, o zniesieniu ograniczeń taryfowych.

Przypisy:

*1. ЕАЭС – Euroazjatycki związek ekonomiczny– międzynarodowa organizacja regionalnej integracji gospodarczej, posiadająca międzynarodową osobowość prawną, a która powstała na podstawie Umowy o Eurazyjskiej Unii Gospodarczej.

W ЕАЭС zapewniona jest swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej, a także przeprowadzenie skoordynowanej, spójnej lub jednolitej polityki w dziedzinach gospodarki.

Państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej są Republika Armenii, Republiki Białoruś, Republika Kazachstan, Kirgistan i Rosyjska Federacja.

ЕАЭС utworzono w celu kompleksowej modernizacji, współpracy i zwiększenia konkurencyjności gospodarek narodowych i stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju na rzecz poprawy poziomu życia ludności państw członkowskich.
http://www.eaeunion.org/#about-info

*2.РАНХиГС -Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Gospodarczej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
https://ru.wikipedia.org
——————–
Źródło:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-otkazalsya-pokupat-v-rossii-nesyrevye-tovary-1027170183
Китай отказался покупать в России несырьевые товары
autor:”Tweet”
18.06.2018

—————

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *