Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Chazarowie i wstydliwa przeszłość żydów

Chazarowie i wstydliwa przeszłość żydów

Chazarowie – chociaż niewiele dowiemy się o nich z podręczników historii, to od VII do X wieku utworzyli silne i sprawnie zarządzane państwo zwane Kaganatem Chazarskim. Ich dynamiczna ekspansja terytorialna składała się z dwóch czynników – regularnych wypadów grabieżczych oraz tolerancji wielokulturowej i wielowyznaniowej. Jednak w trakcie swego istnienia dokonali wielu tajemniczych i niezrozumiałych rzeczy. Jak udało stworzyć sprawne państwo na zgliszczach Kaganatu Zachodniotureckiego? Co jest takiego w Chazarach, że Żydzi wstydzą się przeszłości związanej właśnie z tym ludem?

Początek i rozkwit Kaganatu Chazarskiego

Chazarowie pojawili się na pograniczu Europy w VI wieku naszej ery i osiedlili się na terenie dzisiejszego Dagestanu, w rejonach północnego Kaukazu.

Około 630-650 roku naszej ery dali oni początek Kaganatowi Chazarskiemu, utworzonemu po rozpadzie i upadku Kaganatu Zachodniotureckiego.

Niespełna 100 lat później z niedużej osady Kozarowie – jak również zwano Chazarów – kontrolowali rozległe tereny od Krymu i Dniepru po wybrzeża Morza Kaspijskiego i od Północnego Kaukazu po środkowe dorzecze Wołgi.

Tak rozległe tereny zamieszkiwało wiele ludów (mieszkali tu między innymi Alanowie, Goci, Bułgarzy, Pieczyngowie, Rusowie) oraz narodów (najczęściej spotkać można było Greków, Arabów, Żydów i Persów).

Nietrudno się domyślić, że równocześnie za wielonarodowością i zróżnicowaniem etnicznym idzie mnogość wyznań i wiar.

Kaganat Chazarski krzyżował wpływy zarówno islamu, jak i chrześcijaństwa w jego wschodnim, wydaniu.

Istniały tu również skupiska ludności żydowskiej, która stanowiła azyl dla uchodźców z Babilonu.

Kwestia religii u Chazarów

Sami Chazarowie wyznawali tengryzm – religię wspólną dla tureckich i mongolskich ludów azjatyckich, która bazowała na animizmie, wierze w „Wielkie Niebo” lub „Wielkie Bóstwo” oraz szamanizmie przeplecionych rozmaitymi praktykami.

Pomimo swoich rozbudowanych rytuałów i głębokiej wiary, Kozarowie z szacunkiem i tolerancją odnosili się do przedstawicieli islamu, judaizmu i chrześcijaństwa.

Ibn Rosteh, pisarz arabski z początku dziesiątego wieku, wspomina o podległym Chazarom królu miasta Hajdfln, który „w piątek modli się wraz z muzułmanami, w sobotę z Żydami, zaś w niedzielę z chrześcijanami”.

Status quo utrzymywał się do 737 roku, kiedy to po porażce z Arabią, władca Chazarów wraz z rodziną musiał przyjąć wyznanie muzułmańskie, by zagwarantować pokój.

Dość szybko jednak zrezygnowano z islamu – tuż po śmierci władcy zdecydowano się na zdumiewający krok.

Ogłoszono, iż od tej pory państwo chazarskie za swoją oficjalną religię przyjmuje… judazim.

Stało się to po tym, jak możni Kozarowie i urzędnicy symbolicznie uznali religię mojżeszową za swoją własną.

Dlaczego tak się stało oraz czemu współcześnie jest to wstydliwy i drażliwy temat wśród Żydów?

Żydowscy Chazarowie czy chazarski judaizm?

Powstało wiele spekulacji i teorii, dlaczego Chazarowie przyjęli judaizm.

Jedna z teorii głosi, jakoby uchodźcy żydowscy przekonali do swojego wyznania najważniejsze osoby w państwie.

Jednak nie tylko uciekinierzy z Babilonu mieli odegrać istotną rolę – na tereny te przybywali też wyznawcy religii mojżeszowej z Iraku oraz wędrowni kupcy żydowscy.

Być może udało im się dokonać nawrócenia chazarskiej elity.

Druga teoria głosi, że judaizm przyjęto z rozsądku, bowiem wybrano go przypuszczalnie jako przeciwwagę zarówno dla chrześcijaństwa, jak też islamu.

Dołączenie do grona monoteistycznych wyznań pozwalało poprawić pozycję na arenie międzynarodowej i zyskać status „cywilizowanych”, równorzędnych partnerów.

Jednocześnie był to dla Chazarów sposób na ograniczenie wpływów politycznych Bizancjum i arabskiego kalifatu we własnym państwie.

Niezależnie od powodów, to wydarzenie obecnie stanowi „sól w oku” Żydów pochodzenia izraelskiego.

Społeczność żydowska dzieli się na dwie główne grupy: Aszkenazyjczyków oraz Sefardyjczyków.

O ile Sefardyjczycy są rodowitymi przodkami Izraelitów, czyli – wedle wyznawców judaizmu – „Narodu Wybranego”, o tyle Aszkenazyjczycy wywodzą się bezpośrednio od Chazarów, którzy z „Narodem Wybranym” nie mają nic wspólnego.

Aszkenazyjczycy, chociaż nie są „rodowitymi Żydami”, utożsamiają się z Semitami i również podają się za Żydów.

Semici są niezadowoleni z takiego stanu rzeczy, bowiem wedle Przymierza Mojżesza z Jahwe, to rdzenni Izraelici mieli budować potęgę i wspaniałość Królestwa Izraela.

Za sprawą Chazarów jednak stopniowo zatarto różnicę między Aszkenazyjczykami oraz Sefardyjczykami, przez co odbudowa Izraela została uniemożliwiona.

Za: https://www.odkrywamyzakryte.com/chazarowie/

27.05.2019

3 thoughts on “Chazarowie i wstydliwa przeszłość żydów

  1. Powielanie bzdur…1. żydzi, to wyłaczna nazwa tzw. Chazarów, którzy przyjeli wzmiankowany judaizm…określenie żydzi odnosi się wyłącznie w takich krajach jak Polska, Rosja, u-kraina, Białoruś, Węgry, Czechy i Słowacja…wiec tam gdzie osiedlili się ci zjudaizowani Chazarowie pokonani w x wieku przez kijowskiego księcia, a następnie zepchnięci przez Pieczyngów na zachód…Autorzyno słowo żyd w Biblii nie występuje ani razu…więc tzw. żydzi nic nie mają wspólnego z biblijnymi Judejczykami (czy Izraelczykami)…słowo żyd podstępnie i fałszywie wprowadzili do Biblii (tłumaczonej na język Polski ) zażydziałe klechy tak katolickie jak i protestanckie…fałsz polega na tym, że biblijne słowo Judejczyk (po grecku judajos) nie przetłumaczono na Judejczyk (jak u niemczochów na Jude, czy w angielskim Jew), a na żyd…tzw. Sefardyjscy „żydzi” również nie mają nic wspólnego z biblijnymi Judejczykami (jak fałszywie twierdzi autor powyżej), bo Sefardyjczycy (sztuczne określenie wyznawców judaizmu pochodzących z Hiszpanii, bo Sefardia po hebrajsku to Hiszpania…więc Sefardyjczycy, to są potomkowie prozelitów („przechrzt”) różnych narodów Afryki północnej, którzy z armią muslemów dostali się do Hiszpanii, z której zostali wypędzeni w XV wieku…wypędzeni osiedlili się w płn Afryce (gdzie żyli wśród Arabskich Semitów, stąd naiwni tych Sefardyjczyków uważają za Semitów), Turcji, Ameryce południowej, Francji i Niderlandach (wielu w Antwerpii)…Panie Autorze obecnie jedynymi potomkami biblijnych Judejczyków (Izraelitów, czy Hebrajczyków) są wyłącznie Palestyńczycy, których przodkowie najpierw przeszli na chrześcijaństwo, a później z 80% na islam…

  2. Z przykrością muszę przyznać, że autor tego materiału opowiada po części bzdury i powiela banały. Dotyczy to ilości osób wyznania mojżeszowego w II Rzeczpospolitej. Wg spisu powszechnego z 1931 roku II RP zamieszkiwało 3,1 mln osób pochodzenia mojżeszowego. Tak byli ci ludzie określani w oficjalnych dokumentach państwowych. W latach 30-tych emigrowało ich z II RP 100 tys. do 120 tys. rocznie. Tak więc licząc „optymistycznie” w 1939 roku było ich w Polsce max. 2,2-2,3 mln. wliczając napływających z Niemiec ( ok. 50 tys.). Większość osób wyznania mojżeszowego zamieszkiwała tereny zajęte w 1939 roku przez ZSRR. W obliczu i po napaści Niemiec na ZSRR część z nich uciekała dalej na wschód.
    Dociekliwym pozostawiam przemyślenia na temat jak wielu z nich mogli dostać Niemcy w swoje łapy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.