Strona główna > Polska > Chanukija zapłonęła na Placu Grzybowskim w Warszawie

Chanukija zapłonęła na Placu Grzybowskim w Warszawie

Na Placu Grzybowskim w Warszawie zapłonęła pierwsza świeca w ustawionej tam chanukiji.

Tym samym rozpoczęła się Chanuka – żydowskie święto świateł. Podczas trwającego osiem dni święta każdego dnia na dziewięcioramiennym świeczniku Żydzi zapalają jedną świecę.

r10,10

Największa chanukija w Europie ustawiona przed Bramą Brandenburską w Berlinie (Foto: PAP)

Pierwszą chanukową świecę zapalił rabin warszawskiej gminy żydowskiej Stas Wojciechowicz wraz z przewod­niczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotrem Kadlcikiem.

Kadlcik przypomniał, że choć dziś święto Chanuka kojarzy się głównie z dziećmi, zabawą i prezentami, to tak na­prawdę upamiętnia wojowników i gotowość do walki o swoje prawa i tradycje. .

– To święto dla nas, mieszkańców Warszawy, Żydów i Polaków, jest ważne ze względu na to, że jest ono świę­tem ludzi, którzy są gotowi zrobić bardzo wiele dla zachowania swojej tożsamości narodowej (…). Myślę, że dla­tego to święto jest wspólne – powiedział.

W uroczystości – oprócz członków gminy żydowskiej – wzięli udział m.​in. ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz burmistrz dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska. Członkowie gminy przeszli następnie do pobliskiej Synagogi im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków – jedynej czynnej przedwojennej synagogi w stolicy – gdzie mogli spróbować cha­nukowych potraw, m.​in. placków i pączków.

Podczas trwającego osiem dni święta każdego dnia na chanukowym dziewięcioramiennym świeczniku Żydzi za­palają jedną świecę. Na dziewiątym, pomocniczym ramieniu świecznika znajduje się szamasz – świeczka, od której płomienia odpala się kolejne.

Święto zostało ustanowione po zwycięstwie Machabeuszy nad Grekami. Hellenistyczny władca Antioch IV, zdo­bywając wcześniej Jerozolimę, zabronił żydowskich obrządków i nakazał prześladowanie niestosujących się do zakazu. Po pokonaniu najeźdźców w 164 r. p.n.e. Żydzi ponownie poświęcili Świątynię Jerozolimską, gdzie pod­czas najazdu grecki król wprowadził kult jednego z hellenistycznych bóstw.

Chanuka trwa osiem dni, bo tyle trwał cud, który wydarzył się w czasie ponownego poświęcenia świątyni – po­trzebna do sprawowania obrządków oliwa paliła się przez osiem dni, choć przewidywano, że wystarczy jej zaled­wie na jeden dzień [Należy wyjaśnić, że miało to miejsce w tym czasie, kiedy jeszcze naród żydowski był wierny Bogu. Przez okrutne zamordowanie swojego Mesjasza – Jezusa Chrystusa – Drugiej Osoby Trójcy Świętej, żydzi wyrzekli się Boga Prawdziwego, tym samym automatycznie stając po stronie szatana. – Admin]

W kalendarzu żydowskim Chanuka rozpoczyna się zawsze 25. dnia miesiąca Kislew; w tradycyjnym kalendarzu jego obchody wypadają od listopada do grudnia i rokrocznie przybliżają się lub oddalają od świąt Bożego Naro­dzenia.

(KL)
Źródło: PAP, za onet.pl

.

FAKTY BIBUŁY:

Chanuka to żydowskie “Święto Światła trwające osiem dni. Najważniejszym rytuałem święta jest zapalanie kolejno świateł: jednego – pierwszego dnia święta, dwóch – drugiego, aż do ósmego dnia, kiedy to zapalane jest osiem świateł. Używany jest do tego charakterystyczny, dziewięcioramienny świecznik zwany chanukiją, zwany też chanukową menorą (siedmioramienny świecznik).”

Ceremonię zapalenia żydowskich symboli w gmachach państwowych nagłaśnia się i celebruje się w sytuacji gdy oficjalnie w Polsce zarejestrowanych jest zaledwie około tysiąca Żydów (czy nawet kilkunaście tysięcy – zależy jak kto liczy).

Akcję zapalania chanukowych menor organizuje na całym świecie ortodoksyjna sekta Chabad-Lubavitch. Czym jest sekta Lubawiczerów i cały skupiający się w niej jak w soczewce żydowski fanatyzm religijny? W najbardziej poczytnym piśmie żydowskim wydawanym w Stanach Zjednoczonych – Jewish Week (wydanie z 26 kwietnia 1996), rabin Yitzhak Ginsburg z sekty Chabad-Lubavitch powiedział szczerze czym kieruje się ten rasistowski ruch:

“Dusze nie-Żydów (gentiles) są kompletnie innego i niższego rzędu. Są one całkowicie diabelskie i nie mają jakichkolwiek wartości i możliwości odkupieńczych. [..] Jeśli pojedyncza komórka pochodząca z ciała Żyda posiada w sobie boskość, jest częścią Boga, to każdy łańcuch DNA [z komórki ciała Żyda] jest częścią Boga. Wobec tego, w żydowskim DNA jest coś specjalnego.[…]

Jeśli Żyd potrzebuje wątroby, czy można wziąć ją od przechodzącego obok nie-Żyda, aby ocalić Żyda? Tora prawdopodobnie by na to pozwoliła [bowiem] życie Żyda ma nieskończoną wartość. Jest coś nieskończenie bardziej świętego i unikalnego w życiu Żyda niż w życiu nie-Żyda”.

Obok mnóstwa przykładów z Talmudu – najbardziej rasistowskiej księgi spisanej ludzką ręką, ukazującej pychę grupy uważającej się za Übermensch – założyciele ruchu Chabad-Lubavitch, określanej dziś jako “największa na świecie żydowska organizacja edukacyjna”, rozwijają te myśli. Oto rabin Shenur Zalman nazywa nie tylko chrześcijan, ale i nie-chrześcijan, czyli wszystkich oprócz Żydów: “śmieciami, odpadkami Boga” (“supernal refuse“) – oczywiście w najgorszym znaczeniu tego określenia. Cytowany powyżej rabin Ginsburg nie wymyśla zatem nic nowego, a jedynie powtarza słowa rabina Zalmana. “Materiał, z którego stworzono nie-Żydów pochodzi z odpadów boskich. W rzeczywistości, oni sami pochodzą ze śmieci (odpadów), a to że jest ich znacznie więcej niż Żydów, jest potwierdzeniem tego, gdyż przecież ilość odpadów jest zawsze większa niż liczba ziaren. […] Wszyscy Żydzi są naturalnie dobrzy, a nie-Żydzi – naturalnie niedobrzy.”

Jak można zatem oceniać polityków – często nominalnie katolickich – a tym bardziej duchownych katolickich, angażujących się w imprezy celebrowania tego typu symboli religijnych? Wspomaganie ruchu, którego przywódcy oficjalnie i publicznie głoszą rasistowskie hasła, powinno mieć swój epilog w sądzie, auczestniczenie w celebrowaniu świąt i w upublicznianiu symboli religijnych tej religii, której korzenie sięgają wyparcia się Boga, Jego ukrzyżowania, a później, przez dwa tysiąclecia czyniącej z walki z Bogiem swój główny cel – jest zdradą Jezusa Chrystusa.

Za: Wirtualna Polonia (2013-11-28)

Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=14748#more-14748

Data publikacji: 30.11.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *