Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Chabad ogłasza: cała praca została zakończona. Moshiah już tu jest

Chabad ogłasza: cała praca została zakończona. Moshiah już tu jest

Analityczny przegląd kierowniczej siły rządu światowego.

Z portalu „Moskwa III Rzym”:

«ВСЯ РАБОТА ЗАКОНЧЕНА. МОШИАХ УЖЕ ЗДЕСЬ».

Аналитическая справка о ведущей силе Мирового правительства

http://3rm.info/21452-vsya-rabota-zakonchena-moshiax-uzhe-zdes.html

3 maja 2012 r.

Tłumaczył Janusz Sielicki

16.6.2014r.

“Święty Serafin Wyrickij mówił: „Nadejdą takie czasy, kiedy w Rosji nastąpi duchowy rozkwit. Będą otwarte liczne świątynie i monastery, nawet poganie będą do nas przypływać na statkach, żeby przyjąć chrzest. Ale to będzie trwało krótko, potem nadejdzie Antychryst.” (/9/, str. 44)

*****

Ten materiał pochodzi z filmów-monologów Eduarda Hodosa, szefa żydowskiej gminy religijnej, mieszkającego w Charkowie, jedynego w świecie specjalisty w sprawach żydowskiej sekty Chabad.

Napisał kilkanaście książek o prawdziwym obliczu tej sekty, nie mającej nic wspólnego z Żydami, a która podbija świat i rządzi światem. Na skwerze w Charkowie z mikrofonem w ręku przez głośnik naucza mieszkańców, ujawniając prawdziwe plany i zagrożenia ze strony tych „Żydów”. Mieszkańcy Charkowa są mu autentycznie wdzięczni. Trzeba czytać jego książki i słuchać wystąpień na video. Zdobywać prawdziwą wiedzę. Sekta Chabad stosuje satanistyczno-kabalistyczny rytuał „Pulsa denura” („cios ogniem”) w celu likwidacji niewygodnych przywódców politycznych. Rytuał ten został zastosowany także przeciwko Eduardowi Hodosowi, o czym powiedział mu szef ukraińskiej bezpieki.

Kilka zdań od E.Hodosa: „Tak, to ja – Żyd Eduard Hodos, 14 już lat kierujący wspólnotą charkowskich Żydów, wywołuję ogień na siebie i otwarcie mówię o żydowskim faszyzmie, do walki z którym nawoływałem Międzynarodowy Komitet Antyfaszystowski w swoim „Liście otwartym”.

… Rosja, wciągnieta przez swoich obecnych amerykańsko – żydowskich sojuszników do „walki ze światowym terroryzmem”, coraz bardziej przeciwstawia się światu muzułmańskiemu i coraz głębiej pogrąża się w procesie „palestynizacji”. I mało kto zastanawia się nad tym, że ten proces jest tylko logiczną kontynuacją procesu „izraealizacji” Rosji, który z ciągu jakichś 13 lat zniszczył to, co było tworzone przez dziesiątki lat, opustoszył i zdemoralizował wielki kraj, a jego naród zapędził do niewolniczego boksu i postawił na granicy egzystencji. I dopiero kiedy naród rosyjski do końca zrozumie, dla kogo jest to korzystne, obecna sytuacja zmieni się na lepsze i rozpocznie się zupełnie odwrotny proces – proces oczyszczenia, odrodzenia i powrotu kraju „na stronę Aniołów”, a więc i uratowania świata od żydowskiego faszyzmu”.  

D620 (05 czerwiec 2014, 21:07) (jeden z komentarzy)

Brawo, Eduardzie Hodos!!! Dziękujemy Panu za to, że otwiera Pan oczy ludziom, zmusza, aby się obudzili i pomyśleli. Niestety, tym właśnie powinna się zajmować Cerkiew, a nie Pan. Właśnie ona powinna ostrzegać Prawosławnych o niebezpieczeństwie, przeciwstawiać się wojnie bratobójczej, wzywać do zjednoczenia się przeciwko złu na świecie. Ale ponieważ tak się nie dzieje, Bóg daje nam takich ludzi jak Pan, żebyśmy otworzyli swoje zaspane oczy.

a

Eduard Hodos: „To nie jest byle jaka sekta, to są ludzie, którzy trzymają pod kontrolą szefów rządów czołowych krajów świata i spotykają się z nimi” (36, 23:00). „Dzisiaj Chabad jest wiodącą siłą życia żydowskiego”(35,25:00). Obecnie cała polityka żydowska jest pod wpływem książki „Tanya”, żydowskiego „Mein Kampf” (ros. – «Таниа» – еврейской «Майн Кампф»), napisanej dwieście lat temu. Jej sedno: dusze żydowskie – są boskie, inne – mają pochodzenie zwierzęce. Według tej książki istnieje konflikt dwóch cywilizacji: żydowskiej, wybranej przez Boga i cywilizacji gojów (nie żydów) (/1/, 35,25:00). Cywilizacja gojów powinna zniknąć z powierzchni ziemi. (27, 29:00).

Sekta Chabad powstała w XVIII wieku w środowisku lubawiczewskich chasydów w miasteczku Liubawicze na Smoleńszczyźnie. Kieruje sektą lubawiczewski rabin i kierownictwo sekty jest przekazywane dziedzicznie (34, 04:15). Chabad kontroluje amerykańskim Systemem Rezerwy Federalnej, zorganizowanym w 1913 roku przez kilka prywatnych, żydowskich banków, a także kontroluje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (33, 23:00). W 1989 roku w sekcie Chabad było 20 tysięcy członków (35, 22:00).

W skład Chabadu wchodzą nie tylko najbogatsi ludzie świata. Członkiem Chabadu był także rabin doktor Naftali Berg (zmarły w 1994 roku), którego chabadnicy nazywali „nasza super broń” lub „duma Chabadu” (24,19:00), – dyrektor Departamentu Badań Naukowych w Sekretariacie Obrony USA, to on właśnie był mózgowym centrum Pentagonu, opracował system HAARP, który jest kompleksem broni klimatycznej, geofizycznej i psychotronicznej (/24,12:00, 22:00/, /25,06:00/). HAARP został stworzony w celu kontroli ludzkiego umysłu, stosowany był przez Amerykanów w Iraku (25,06:00,19:00). Siódmego lubawiczewskiego rabina Menachema Mendela Schneersona doktor Berg uważał za swego ojca duchowego i radził się go w wielu kwestiach (24,12:00)..

Chabad organizował systematyczne niszczenie ZSRR poczynając od lat 60-tych (34, 15:00, 22:30).. Nielegalny, przestępczy biznes i awaria Czarnobylskiej elektrowni atomowej- to dzieło ich rąk (37, 22:30). Morderstwo Kennedy’ego zorganizował Chabad po wydaniu Dekretu Prezydenckiego Nr 11110 z 4 czerwca 1963 roku mówiącego o tym, że dolary powinno emitować Ministerstwo Finansów zgodnie z Konstytucją USA, a nie Rezerwa Federalna (32, 2:00). Wewnątrz samej sekty panują stosunki homoseksualne, na określonym poziomie hierarchii są wykorzystywane jako obowiązkowy rytuał (32, 10:00). Sekta stosuje satanistyczno-kabalistyczny rytuał „Pulsa denura” („cios ogniem”) w celu likwidacji niewygodnych przywódców politycznych (33, 05:00, 11:45). Za jego pomocą zostali zabici I.W.Stalin (33, 02:00), premierzy Izraela Rabin i Szaron (33, 14:00). „Pulsa denura” czytana jest rzadko, kilka razy na sto lat i zwykle na Żydów i na posiadających krew żydowską (33,14:00, 22:00). Rytuał ten był zastosowany także przeciwko Eduardowi Hodosowi, o czym powiedział mu szef ukraińskiej bezpieki (SBU) (tamże).

W Rosji przywódcą Chabadu jest główny rabin Rosji Berl Lazar (27,18:00).

Na Ukrainie członkami wspólnoty chabadzkiej są: główny rabin Ukrainy Asman (26,17:00), biznesmeni: Igor Kołomojskij, Wadim Rabinowicz, Giennadij Bogolubow, Wiktor Pinczuk (37, 8:00), Aleksandr Feldman (/40/, /30,09:00/). Eduard Hodos nazywa PrivatBank bankiem chabadzkim (37, 12:30).

W swojej działalności Chabad stosuje również prowokacje. Tak więc, wydanie w Charkowie książki Hitlera „Mein Kampf” było sponsorowane przez chabadnika Aleksandra Feldmana (40; 43, 12:00). Usunięto z niej wszystko, co dotyczyło ludobójstwa Słowian, a pozostawiono tylko tematykę ludobójstwa Żydów (Holocaust) (41, 02:00).

Chabad jest autorem obecnego kryzysu finansowego (33, 29:00).. Świat „kroczy ku nowemu porządkowi światowemu, który w swoim czasie był przepowiedziany w Protokołach mędrców Syjonu” (35, 13:00). Kryzys finansowy – to „precyzyjnie omówiony scenariusz” – jeden z tych, który powinien być realizowany w procesie przekształcania świata (35, 12:20). „Ten kryzys finansowy popchnął cały świat po równi pochyłej. Jest to początek przebudowy świata” (33, 32:00).

Celem przebudowy świata, organizowanej przez Chabad jest wprowadzenie do świata Antychrysta. Szef sekty, Lubawiczewski Rebe, rabin Menachem Mendel Schneerson, zwracając się do chabadników, powiedział: „Czyńcie wszystko, co tylko możecie, aby sprowadzić na ten świat sprawiedliwego zbawcę i to natychmiast”(36, 15:00). W ukraińskim czasopiśmie chabadzkim „Od serca do serca”, nr 50 z 2004 roku, napisano: „Cała praca została zakończona. Moshiah (Mesjasz – tj. Antychryst – dod. autora artykułu) już tu jest, trzeba tylko otworzyć oczy, żeby to zobaczyć” (36, 22:00). Złota, 700-kilogramowa menora, odlana w Izraelu ze złota, z inicjatywy i ze środków mieszkańca Ukrainy, Wadima Rabinowicza, jest zwiastunem Trzeciej Świątyni (która będzie zbudowana na miejscu, gdzie nauczał Zbawiciel i gdzie dzisiaj stoi Meczet Omara i w której będzie koronowany Antychryst – uwaga autora art.).

Po 1991 roku, kiedy Rebe został sparaliżowany, Chabad podjął decyzję, żeby go klonować (36, 24:30). Eduard Hodos przypuszcza, że młody człowiek, w którym zawarte jest DNA Lubawiczewskiego Rebe Schneersona, rzeczywiście istnieje (tamże).

W październiku-listopadzie 1991 roku na zaproszenie szefa Chabadu Rebe rabina Schneersona, Eduard Hodos jako szef liberalnej wspólnoty żydowskiej, przez ponad miesiąc obcował z przedstawicielami Chabadu w Nowym Jorku, był wtajemniczony w ich plany przebudowy świata, a 1 listopada na prośbę Lubawiczewskiego Rebe Schneersona spotykał się z członkiem sekty Chabad, senatorem USA Josephem Liebermannem. Joseph Liebermann powiedział mu, że Związkowi Sowieckiemu pozostało 2 miesiące istnienia, a Stanom Zjednoczonym Ameryki – 20 lat (34,22:35). Rebe mówił, że Liebermann – to przyszły prezydent USA (34,26:00). Eduard Hodos: „Liebermann jest zakulisowym prezydentem przy wielu prezydentach USA (34,01:20). Chabad stoi za plecami wielu prezydentów USA” (tamże).

a

Pierwsze zadanie geopolityczne Rządu Światowego, na czele którego stoją słudzy Antychrysta, polega na tym, żeby przekształcić dwubiegunowy świat (system socjalistyczny – system kapitalistyczny) w świat jednobiegunowy, niszcząc system socjalistyczny. Zrealizowane zostało ono przez Chabad rękoma Gorbaczowa (34, 22:35 ,30:00). Upadek socjalizmu był przygotowywany przez Chabad systematycznie od lat 60-tych ubiegłego wieku (34, 15:10, 22:35). Podziemie gospodarcze i awaria w elektrowni atomowej w Czarnobylu były ważnymi elementami zniszczenia ZSRR, przy czym awaria Czarnobylskiej elektrowni atomowej była precyzyjnie zaplanowaną akcją terrorystyczną, skierowaną na upadek gospodarki ZSRR, przeprowadzoną z udziałem specjalistów jądrowych (37,22:30). W latach 1990-1991 chabadnicy odbywali w mieście Pripiat’ swoje nabożeństwa (z tańcami rytualnymi). Oprócz ciosu w gospodarkę ZSRR, awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu była również zemstą na potomkach Bohdana Chmielnickiego, który w XVI wieku ogniem i mieczem wyciął czarnobylską gałąź chabadskich praprzodków (37,26:00). Czarnobyl zawsze był uważany przez członków sekty Chabad za święte miejsce karzącej zemsty (tamże).

Berl Lazar, chabadnik, jest dzisiaj głównym rabinem Rosji, w 2005 roku w Nowym Jorku na corocznym spotkaniu sekty Chabad, powiedział on o rozwaleniu ZSRR: „Niemało rewolucji znała Rosja, ale najbardziej pokojową, najspokojniejszą, i najskuteczniejszą – jest ta rewolucja, którą stworzyli emisariusze Chabadu” (34, 24:00, 30:00).

Drugie zadanie geopolityczne polega na tym, żeby zniszczyć system kapitalistyczny, zniszczyć narodowe elity, jednocześnie uczynić wszystkich nędzarzami. To zadanie ma do wykonania Barack Obama; świat w międzyczasie zostanie przebudowany w nowe jednolite państwo światowe (34,30:00, 35,17:30).. W ślad za finansowym krachem nastąpią wszystkie inne krachy (kryzysy): gospodarczy, społeczny, konflikty, starcia, wszystko to w celu, aby ostatecznie doprowadzić świat do nowego porządku światowego (35, 0:00).

Trzecie zadanie geopolityczne – to przemieszczenie centrum jednobiegunowego świata do Jerozolimy, utworzenie jednego państwa światowego, kierowanego przez Antychrysta. Wszystkie zasoby będą w jego rękach. Od autora art.:Głodnym ludziom zaproponuje się chleb w zamian za przyjęcie znamienia Antychrysta, implantowanego pod skórę czipa, nadającego na częstotliwościach radiowych dla identyfikacji (duchowego zniszczenia ludzi). W ślad za duchowym zniszczeniem nastąpi zniszczenie fizyczne, redukcja liczby ludzkości – według słów Eduarda Hodosa, do kilkudziesięciu milionów ludzi, pozostali zostaną zabici (2).

Obecnie przeprowadzana jest realizacja drugiego zadania geopolitycznego.

W obecności Eduarda Hodosa w październiku-listopadzie 1991 roku omawiano następujące zagadnienia:

1)Analizowano metody i wysiłki Chabadu, które były zastosowane do zniszczenia ZSRR (/1/, /35, 23:00/).

a

2) Omawiano: doprowadzenie do nędzy, neutralizację i ostatecznie zniszczenie tych elit narodowych, które są zdolne do oporu (/1, 09:38/; /35,29:00/). W kontekście tych globalnych transformacji elita narodowa jest skazana, ponieważ nie pasuje (nie wpisuje się) do nowego porządku światowego, do tej elity, która będzie tworzona odgórnie według kryteriów religijno-ideowych (/3/, /35, 19:40/).

3) Zniszczenie ludzkości do poziomu kilkudziesięciu milionów ludzi (cel „złotego miliarda”, według słów Eduarda Hodosa – jest celem kłamliwym, żeby ludzkość, mając nadzieję trafienia do tego „złotego miliarda”, obojętnie przyglądała się, jak pozostała część ludzkości będzie unicestwiana) (2).

Od początku kryzysu finansowego w 2008 r. „świat został popchnięty po równi pochyłej” (/3/, /35, 17:30). Eduard Hodos sądzi, że okres przejściowy do nowego porządku światowego zajmie od tej daty 5-6 lat, tak jak przy zniszczeniu systemu socjalistycznego (który nastąpił w okresie lat 1985 -1991) (tamże), a zniszczenie ludzkości, licząc od tej daty, nastąpi w ciągu 10 lat.

Eduard Hodos: „Dlatego uważam, że proces początku niszczenia ludzkości w postaci kryzysu (początkowo w postaci finansowego) już się rozpoczął i będzie rozłożony w granicach, według mojego pojęcia, wynoszącego 10 lat” (2).

Los USA

Kiedy mikroskopijna mniejszość (Chabad) oczyści świat za pomocą USA, posługując się nimi jak narzędziem, to Stany Zjednoczone nie będą już mu potrzebne (2). Jak już wspomniano, senator Liebermann 1 listopada 1991 roku powiedział Eduardowi Hodosowi, że Stanom Zjednoczonym pozostało 20 lat istnienia /34, 22:30, 29:00/ (ten termin zakończył się 1 listopada 2011 roku – uwaga autora art.).

Eduard Hodos: Barackowi Obamie została przygotowana ta sama rola, co i Gorbaczowowi, pierwszy zniszczył system socjalistyczny, drugi zniszczy system kapitalistyczny (/5/, /34, 30:00/). To odpowiada prognozie Igora Panarina, politologa, profesora Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji, autora książki „Krach dolara i rozpad USA”, wydanej w 2009 roku (7).

Los Ukrainy

(według planów Chabadu)

Eduard Hodos: „Zagrożenia wewnętrzne dzisiaj są większe niż dowolne zagrożenia zewnętrzne, niż jakiekolwiek rakiety”) /31,07:00/.

Chabadnicy nazywają Dniepropietrowsk „żydowską stolicą Ukrainy”. We wrześniu 2011 roku miał być wybudowany ogromny, wielofunkcyjny kompleks „Menora” o powierzchni 36 tysięcy metrów kwadratowych – największe centrum żydowskie w świecie, które ponad dwukrotnie jest większe od analogicznego centrum żydowskiego w Moskwie na Marinoj Roszczie (pol. Maryjnym Gaju) (17 tysięcy metrów kwadratowych) /23,06:00/.

80 milionów dolarów na jego budowę wyłożyli Giennadij Bogoliubow i Igor Kołomojskij /23,06:00/. Patrz widok projektu kompleksu „Menora”: /23,13:00/. Takiej synagogi jak w Dniepropietrowsku nie ma w całym świecie (6). Główny rabin Dniepropietrowska, chabadnik Szmul Kamienieckij: „Wspólnocie udało się wybudować w Dniepropietrowsku państwo w państwie” /23,15:00/.

W świecie istnieją jedynie trzy chabadzkie centra – jedno w Izraelu, drugie w Nowym Jorku, trzecie – w Dniepropietrowsku (punktów oparcia jest znacznie więcej). Eduard Hodos napomyka, że właśnie Ukrainę wybrał Chabad na Nowy Izrael, właśnie tutaj chcą się oni przenieść, tutaj mieszkać i zostać na Ukrainie gospodarzami.

W Brukseli (po spotkaniu Igora Kołomojskiego z prezydentem Izraela) w budynku Europarlamentu zostało otwarte Centralne Biuro Europejskiej Rady Żydowskich Wspólnot Wyznaniowych, którego prezydentem został Igor Kołomojskij. W kwietniu 2011 roku utworzony został także Europejski Związek Żydowski, którego prezydentem na okres pięciu lat został wybrany Igor Kołomojskij (/8/, /21, 27:30/).

Gospodarka Ukrainy w prawie 80% znajduje się w rekach żydowskich /42, 10:00/. Media Ukrainy – także są w ich rękach. Na przykład, agencja informacyjna UNIAN, kanał telewizyjny „1+1, „Gławred” należą do Igora Kołomojskiego /21, 27:30/, do Wiktora Pinczuka – kanały telewizyjne STB, „ICTV”, Nowyj Kanał, M1, M2 /22, 03:00/. Oni obaj i Giennadij Bogoliubow – to aktywni członkowie dniepropietrowskiej, żydowskiej wspólnoty Chabad (/22, 04:00/, (/23, 06:00/). Dzisiaj chabadnicy Dniepropietrowska z dumą nazywają swoje miasto żydowską stolicą Ukrainy /23, 06:00/.

Julia Timoszenko, według słów Michaiła Brodskiego, jest w połowie Ormianką,a w połowie Żydówką /20, 3:00/, a Siergiej Tigipko – to mołdawski Żyd (/20, 6:00/, /23,17:00/).

O morderstwo Jewgienija Kusznariowa, Eduard Hodos podejrzewa Aleksandra Feldmana /29,05:00/.

Ziemię na Ukrainie będą kupować Żydzi – 150 tysięcy obywateli ukraińskich z izraelskimi paszportami /28,15:00/.

a

Chabadnik rabin Icchak Pintosewicz, najdroższy izraelski technolog polityczny, był także politycznym technologiem Arsienija Jacieniuka w wyborach prezydenckich. W jego modelu „Według prawa stanu wojennego”, bazującego na naukach Tory i Kabały, zawarte są zasady organizacji jednostek wywiadowczo-dywersyjnych Izraela i te zasady legły u podstaw „Frontu przemian” /38, 30:00/. „Osiem zasad przemienia grupę ludzi wchodzących w skład oddziału, w zorganizowany, skuteczny i śmiertelnie niebezpieczny mechanizm, działający na tyłach wroga” /42,17:30, 38,30:00/. Jego klientem jest także Aleksandr Feldman (tamże). Dzisiaj kabaliści stoją za plecami wszystkich kandydatów na stanowisko prezydenta Ukrainy /42,17:20/.

Nie bez powodu rozdmuchuje się temat o tym, że partię „Swoboda” Olega Tiahnyboka finansuje Igor Kołomojskij /22, 22:00/. Ten ostatni uważa, że „Swoboda” może zostać liderem zachodniej i środkowej części Ukrainy /30, 04:00/.

Eduard Hodos: „Przemysł na Ukrainie będzie celowo zwijany /35, 5:55/. I Ukraina, wchodząca do dziesiatki krajów o szkodliwej produkcji, prawdopodobnie jako pierwsza odczuje realizację planu zmniejszania produkcji. Przemysłowcy, bankierzy i pozostała elita narodowa będą stanowić największe zainteresowanie w tym celu, aby usunąć je jako siłę, zdolną do stawiania oporu /35, 8:00/, ponieważ stanowią realne zagrożenie dla sił, które zdecydowały przebudować (zrekonstruować) świat. Elity narodowe są skazane /35, 9:00/.”

Eduard Hodos jest przekonany, że istnieje określony plan, omawia się także spis tych, kto jest zdolny do stawienia oporu (/4/, /35, 9:30/).

W marcu 2011 roku Aleksandr Feldman zaprosił do Charkowa Patriarchę Jerozolimskiego Teofila III. Celem Chabadu jest przemieszczenie punktów orientacyjnych prawosławnych Ukraińców i przeorientowanie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego z Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi Kiriłła (Cyryla) na zapalającego Święty Ogień Teofila III /44,9:00/. Jak wiadomo, w grudniu 2011 roku prezydent Wiktor Janukowycz otrzymał od Patriarchy Jerozolimskiego Teofila III najwyższe odznaczenie w Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej – Order Świętego Grobu Pańskiego… (45). (Od autora artykułu: Wydaje się, że pułapka zastawiona przez Chabad na Wiktora Janukowycza zadziałała).

W ten sposób, mowa idzie o realnych planach podboju Ukrainy przez Rząd Światowy, zniszczeniu Prawosławia – Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu i o przesiedleniu na Ukrainę członków judejskiej sekty Chabad.

Od autora artykułu: Ukraińcy będą poddani czipizacji – duchowemu zniszczeniu. A następnie razem ze wszystkimi gojami powinni zniknąć z powierzchni Ziemi (/2/, /27,29:00/). Nawiasem mówiąc czipazacja (implantacja czipów) Rosjanom do mózgu już została formalnie załatwiona na mocy zarządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Federacji Rosyjskiej pod tytułem „Strategia rozwoju przemysłu elektronicznego do 2025 roku”, nr 311 z dnia 7 sierpnia 2007 roku /15, с.59/.

Zakończenie

1) Kluczowa kwestia, która pozostaje przez większość ludzi dzisiaj niezauważona to: „Cała praca jest już zakończona. Moshiah (Mesjasz) już tu jest”. To jest, cała judejsko-chabadzka i masońska polityka, działania Rządu Światowego dzisiaj są kierowane bezpośrednio przez Antychrysta. I łańcuch wydarzeń światowych jest przez nich ustawiony tak, żeby w wyznaczony dzień i godzinę wprowadzić na tron swojego przywódcę: Moshiah’a (Mesjasza) – Antychrysta. I czas ten jest bliski: „Cała praca jest już zakończona”.

2) Druga kluczowa kwestia polega na tym, że terminy nadejścia Antychrysta określa nie Rząd Światowy, ale my sami, sama ludzkość.

1. Ключевой момент, который остается не замеченным сегодня большинством людей: «Вся работа закончена. Мошиах уже здесь». Т.е. вся иудео-хабадская и масонская политика, действия Мирового правительства сегодня управляются непосредственно антихристом. И цепь мировых событий выстроена ими так, чтобы в назначенный день и час возвести на трон своего начальника: мошиаха – антихриста. И время это близко: «Вся работа закончена».

2. Второй ключевой момент состоит в том, что сроки прихода антихриста определяет не Мировое правительство, а мы сами, само человечество.

Jeden przenikliwy prawosławny kapłan w ubiegłym roku w drugi dzień Wielkanocy tak powiedział o tej sprawie swoim duchowym dzieciom:

„Wszyscy umacniajcie się, wspólnie stawiajcie opór, piszcie listy do prezydenta przeciwko pieczęci (znamieniu Antychrysta – od tłum.), przeciwko trzem szóstkom i możemy żyć jeszcze może nawet i tysiąc lat. Chociaż to wszystko jest już przy drzwiach, to jednak zależy to od naszej skruchy i nawrócenia nas, ludzi prawosławnych. Bóg może nam przedłużyć, mówię wam uczciwie, nawet i na sto lat, i na pięćset i na tysiąc. Wszystko zależy od nas: Jak wyrażamy skruchę, nawracamy się, jak się spowiadamy, jak korzystamy z Komunii św., jak prosimy Boga. A straszyć nas będą i powinni straszyć, a my powinniśmy się bać i powinniśmy się wszyscy starać robić tak, jak jest napisane w Świętych Księgach, w Żywotach Ojców Świętych i w Objawieniu Św. Jana. Chrystus Zmartwychwstał, długich lat wam życzę, czekamy ratunku i uzdrowienia dla całego świata prawosławnego! Sto lat! (ros. – Многая лета!)”.

Sługa Boży Aleksandr

Źródła:

1. (Эдуард Ходос) Истинные цели мирового кризиса. Часть 3 (10:02)

2. (Эдуард Ходос) Раввин Ходос о планах „богоизбранного” народа

http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I

3. (Эдуард Ходос) Истинные цели мирового кризиса. Часть 2 (10:19)

4. (Эдуард Ходос) Истинные цели мирового кризиса. Часть 1 (9:57)

5. (Эдуард Ходос) Америки и доллара в ближайшем будущем не станет.

http://www.youtube.com/watch?v=wkUIspXQpEQ

6. (Эдуард Ходос) Украина: Святая Русь или Хазария? Часть II (29:42)

http://rutube.ru/tracks/4255634.html?v=07a648f74c80a041f521f1e0de599434&autoStart=true&bmstart=83057

7. США уже построили концлагери и заготовили гробы…

8. (Эдуард Ходос) Триумф Хазарии (к 20-летию разгрома СССР)

Ожидовление и похищение Европы

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=7a80e9366e614dc247e3c6fea6e047e0

9. Серафим Вырицкий. Житие пророчества акафист (Почаев) – 142 с.

10.Сенсация!Н.Рокфеллер о конечной цели мирового правительства

11. Беседы с Рокфеллером.avi

12. ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ

(6:35)

13. «Соль Земли» (Фильм 3), отец Николай Гурьянов.

14. Власть мирового правительства. Явление антихриста (10:48)

15. Видеоинтервью с академиком В. Филимоновым по поводу Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года» № 311 от 07.08.2007 г. ( http://3rm.info/5640-oficialnoe-reshenie-o-vzhivlenii-chipov-v-mozg.html

Текст Приказа № 311: http://lawru.info/legal2/se12/pravo12630/page5.htm

16-19.

20. Анатомия еврейского антисемитизма.

http://rutube.ru/tracks/3086581.html

21. Триумф Хазарии (фильм 2) Две беды в Украине: пыхатые и пархатые. Часть I

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=c4b07e5cb4c180d466f1a47c9dde2676

22. Триумф Хазарии (фильм 3) Две беды в Украине: пыхатые и пархатые. Часть II

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=dcaa1d0741fe776e2e9e7c90dd62a929

23. Триумф Хазарии (фильм 5) Украина: Святая Русь или Хазария? Часть II

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=07a648f74c80a041f521f1e0de599434

http://rutube.ru/tracks/4255634.html

24. Триумф Хазарии (фильм 7) Двойная засада от Хабада и МОССАДа. Часть I

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=8466b195927fea3c8a270329ccf695b9

25. Триумф Хазарии (фильм 8) Двойная засада от Хабада и МОССАДа. Часть II

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=5913f901aa365c2c9ab901bf0c5d0f67

26. Триумф Хазарии (фильм 9) Ожидовление и похищение Европы

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=7a80e9366e614dc247e3c6fea6e047e0

27. Триумф Хазарии (фильм 12) Бойтесь еврейцев, дары приносящих

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=d8260810898b860c353afd04077322e0

28. Триумф Хазарии (фильм 14) Нет ничего вечного, кроме Жида. Часть II

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=dfe48fa2f46dca25e2f9f0c0afb879e4

29. Триумф Хазарии (фильм 16) Смерть Кушнарева: время до выстрела просчитывать

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=6f341b2fbda0c2d03b74f66b72ce0abd

30. Триумф Хазарии (фильм 17) Почему Вас должны убить, мой Президент?

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=4a19738a34e71cb0743fc3022a6b91c9

31. Триумф Хазарии (фильм 18) Нет еврейскому фашизму!

http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=5872d8da6911fa8a6f94ba1450ae622b

32. Ходос 1-5. Гомосексуализм как мотивация религиозно… (фильм 2)

http://rutube.ru/tracks/3083692.html

33. Памятник убийце Сталина в Украине (фильм 3).

http://rutube.ru/tracks/4921406.html

34. Правда об убийстве братьев Кеннеди (фильм 4).

http://rutube.ru/tracks/1867704.html

35. Ходос о ближайших планах закулисья (фильм 6).

http://rutube.ru/tracks/1799429.html

36. Раввин Э.Ходос. Прожектор Хазарстройки… (часть 2… (фильм 7, ч.2)

http://rutube.ru/tracks/2337543.html

37. 666 и Саяно-Шушенская ГЭС (фильм 8)

http://rutube.ru/tracks/2359388.html

38. О бедном еврее замолвите слово (фильм 9)

http://rutube.ru/tracks/2359480.html

39. Награды нашли Рабиновича (фильм 10)

http://rutube.ru/tracks/2359563.html

40. Фельдман и Гитлер – братья навек

http://rutube.ru/tracks/2360223.html

(фильм 11)

41. Череп и кости еврейского фашизма

http://rutube.ru/tracks/2360451.html

(фильм 12)

42. Каббала власти

http://rutube.ru/tracks/2819441.html

43. Э.Ходос. Маложидовия – выборы без выбора

http://rutube.ru/tracks/2828934.html

44. Почему Вас должны убить, мой Президент?

http://video.mail.ru/mail/ivan-kalashnik/65/5116.html

45. Янукович теперь кавалер Ордена Святого Гроба Господня

http://rss.novostimira.com/n_1839882.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.