Strona główna > NWO > Cerkiew Prawosławna o Antychryście, znaku Bestii – liczbie 666, czipizacji 2/4

Cerkiew Prawosławna o Antychryście, znaku Bestii – liczbie 666, czipizacji 2/4

Z NAUCZANIA STARCA PAISIJA SWIATOGORCA (ze Świętej Góry Athos)

666-chip

1. PIECZĘĆ ANTYCHRYSTA STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

Źródło:

http://3rm.info/4164-pechat-antixrista-stanovitsya-realnostyu.html

13 stycznia 2011

2. PIECZĘĆ 666

Źródło:

http://3rm.info/5394-pechat-666-starec-paisij-svyatogorec.html

14 marca 2011r.

3. PODSTĘPNY SPOSÓB WPROWADZANIA PIECZĘCI ANTYCHRYSTA

Źródło:

http://3rm.info/5359-kovarnyj-sposob-vvedeniya-pechati-starec-paisij.html

16 marca 2011

******

PIECZĘĆ ANTYCHRYSTA STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

Печать антихриста становится реальностью (старец Паисий Святогорец)

a

Możliwe, że wypadnie wam przeżyć wiele z tego, co jest powiedziane w Apokalipsie. Powoli wiele spraw wychodzi na zewnątrz. Sytuacja jest straszna. Obłęd przekroczył wszelkie granice. Nastąpiło odstępstwo i teraz pozostało tylko przyjść „synowi zatracenia” (2 Tes. 2,3).

Świat stanie się domem wariatów. Panować będzie zamęt, wśród którego każde państwo zacznie robić to, co mu przyjdzie do głowy. Będziemy widzieć, jak będą następować najbardziej niesamowite, najbardziej szalone wydarzenia. Dobrze chociaż, że wydarzenia te będą się zmieniać bardzo szybko.

Ekumenizm, wspólny rynek, ogólnoświatowe państwo, jedna religia, uszyta według ich miary – takie są plany tych diabłów. Syjoniści już przygotowują kogoś na Mesjasza. Dla nich fałszywy Mesjasz będzie królem, będzie panował tu, na ziemi.

Nastąpi wielki zamęt. W tym zamęcie wszyscy zechcą króla, który mógłby ich uratować. I wtedy wysuną oni człowieka, który powie: „Jestem – imam, jestem – piąty Budda, jestem – Chrystus, którego oczekują chrześcijanie, jestem tym, na którego czekają Jehowici, jestem Mesjaszem Żydów”.

Następują ciężkie czasy, czekają nas wielkie próby. Chrześcijanie będą cierpieć wielkie prześladowania. Tymczasem jest oczywiste, że ludzie nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że jesteśmy już na progu ostatnich czasów, że pieczęć Antychrysta staje się rzeczywistością. Jak gdyby nic się nie działo. Dlatego Pismo Święte mówi, że zostaną wprowadzeni w błąd nawet wybrani… (Мt 24:24, Мk13:22).

Syjoniści chcą rządzić światem. Aby osiągnąć swój cel, używają czarów i satanizmu. Na oddawanie czci szatanowi patrzą oni jak na środek do zdobycia mocy, która pomoże w realizacji ich planów. Oni chcą rządzić światem za pomocą szatańskiej mocy. Boga oni nie biorą pod uwagę.

Znakiem tego, że zbliża się wypełnienie proroctw, będzie zniszczenie meczetu Omara w Jerozolimie. Zniszczą go, aby odbudować świątynię Salomona, który znajduje się na jej miejscu. W odbudowanej świątyni Żydzi w końcu ogłoszą Antychrysta Mesjaszem.

Rabini wiedzą, że prawdziwy Mesjasz przyszedł i został ukrzyżowany. Zrozumieć – to oni rozumieją, ale oślepia ich egoizm i fanatyzm.

Dwa tysiące lat temu w Apokalipsie napisano, że ludzie zostaną opieczętowani liczbą 666. Jak mówi Pismo Święte, starożytni Żydzi na podbite przez nich w różnych wojnach narody nakładali podatek. Roczny podatek był równy akurat 666 talentów złota (patrz. 1 Krl 10,14 i 2 Krn 9.13). Teraz, aby podbić cały świat, ponownie wprowadzają oni swoją starą liczbę podatkową, która jest związana z ich chwalebną przeszłością. Czyli liczba 666 jest symbolem Mamony.

Wszystko toczy się swoja koleją. Na kartach kredytowych liczbę tę już dawno postawiono. A wkrótce ten, kto nie będzie opieczętowany liczbą 666, nie będzie mógł nic ani sprzedać, ani kupić, ani wziąć kredyt, ani dostać pracę.

Myśl mówi mi, że tym systemem Antychryst chce podporządkować sobie świat. Zostanie on narzucony ludziom za pomocą systemu, który kontroluje światową gospodarkę, ponieważ tylko ci, którzy przyjmą pieczęć – znak z liczbą 666 – będą mogli nawiązywać stosunki handlowe.

Pieczęć będzie znakiem, który najpierw postawią na wszystkie towary, a następnie zmuszą ludzi do tego, aby umieścić ją na ich czole lub na ręce. Powoli, po wprowadzeniu kart i dowodów tożsamości z trzema szóstkami, po sporządzeniu osobowych dossier, w podstępny sposób przystąpią do naniesienia pieczęci.

W Brukseli nad centralnym komputerem został zbudowany cały pałac z trzema szóstkami. Ten komputer może kontrolować miliardy ludzi. A my, prawosławni, przeciwdziałamy temu, ponieważ nie chcemy Antychrysta i dyktatury także nie chcemy.

PIECZĘĆ 666

Печать 666 (старец Паисий Святогорец)

a

– Geronda, */, jak szybko nadejdą te wydarzenia?

– Oni wstrzymują się ze względu na ciebie i na mnie po to, abyśmy nabyli dobrego duchowego nastroju. Bóg znosi nas, ponieważ gdyby to się wydarzyło teraz, to byśmy obaj zginęli. W nauczaniu Chrystusa nigdzie nie podaje się konkretnego czasu [1], jednak Pismo Święte mówi, że nadejście tych wydarzeń poprzedzać będą zapowiedziane znaki czasu [2]. Bądźmy zawsze gotowi, a kiedy ten czas się przybliży, – zobaczymy. Wtedy będziemy bardziej przekonani. Święty Andriej z Cezarei (ros. Андрей Кесарийский) mówi: „Żyjącym w trzeźwości otworzy to czas i doświadczenie” [3].

________

*/

Gerondaczcigodny tytuł przy zwracaniu się do starszych osób, słowo pochodzenia greckiego: gérön – starzec. Do przyjęcia byłby zwrot: „Ojcze, Ojczulku”, Mistrzu”… Proponuję pozostawić zwrot – „Geronda”, zgodnie z tekstem w języku rosyjskim – od tłumacza.

Trafiła mi do rąk pewna książka, na okładce której były trzy duże szóstki. Ależ bezwstydnicy! Robią to oni po to, aby przedstawić cyfrę sześć jako ładną i przyuczać do niej ludzi. W ten sposób po cichutku nadejdzie i pieczęć.

– Geronda, również zatrzaski do odzieży sprzedawane są na kartonikach, na których naniesiona jest liczba 666.

– Tak, do diabła! Na kartach kredytowych trzy szóstki już dawno umieścili, a teraz także na zatrzaskach! Wielu stawia „666” jako znak firmowy, aby ludzie preferowali ich towary. Jeden wspiera drugiego. Czyli liczba „666” [jest jak hasło] przyjmuje „666”. Jest napisane, że gdy rozprzestrzeni się emblemat (wizerunek) z wężem, pożerającym własny ogon, to będzie oznaczać, że Żydzi zniewolili cały świat. Teraz ten znak umieścili na niektórych banknotach. Liczba 666 rozprzestrzenia się już również w Chinach i Indiach.

– Geronda, a skąd oni znają tę liczbę, aby umieszczać ją na rzeczach?

-. Ewangelista Jan wiedział, co zrobi diabeł, podobnie jak i prorocy zapowiadali, że Chrystusa sprzedadzą za „trzydzieści srebrników” [4], że dadzą Mu do picia ocet [5], że podzielą Jego szaty [6]. Dwa tysiące lat temu w Apokalipsie napisano, że ludzie będą pieczętowani liczbą 666. „Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego jest: sześćset sześćdziesiąt sześć” [7]. Liczba 666 jest dla Żydów symbolem ekonomiki. Jak mówi Pismo Święte, Żydzi nałożyli na podbite przez siebie w różnych wojnach narody konkretny podatek. Roczny łączny podatek wynosił 666 talentów złota. [8]. Obecnie po to, aby podbić cały świat, oni ponownie wprowadzają swoją starą liczbę podatkową, która jest związana z ich chwalebną przeszłością. Dlatego nie chcą oni zastąpić tej liczby inną. Czyli liczba 666 jest symbolem mamony [9]. Wzięto ten symbol z miar złota. Tego, co mówi św. Jan Ewangelista, Żydzi nie wiedzieli, ale mamona w tym przypadku pozostaje mamoną. „Nie można służyć Bogu i mamonie” [10].

Wszystko toczy się swoja koleją. W Ameryce opieczętowano psy (może lepiej zaczipowano – słowo, używane obecnie, oznaczające wszczepianie zwierzętom pod skórę chipów – od tłum.). Przez przekaźnik emitowane są fale radiowe i wiadomo, gdzie znajduje się każdy pies. Bezpańskie psy, nie posiadające metek, są zabijane promieniami laserowymi. A później zaczną zabijać i ludzi. Zaczipowano wielkie ilości ryb i przez satelitę obserwują, w jakim morzu one się znajdują. A teraz pojawiła się jeszcze jedna choroba, przeciwko której już opracowano szczepionkę. Szczepienie będzie obowiązkowe, i kiedy człowiek będzie poddawany szczepieniu, to jednocześnie na nim zostanie umieszczona pieczęć. Wielu ludzi w Ameryce już zostało opieczętowanych (zaczipowanych) promieniami laserowi: jedni na czole, drudzy na ręce. A potem ten, kto nie został opieczętowany liczbą 666, nie będzie mógł ani sprzedawać, ani kupować, ani wziąć kredyt lub dostać pracę. Myśl mówi mi, że tym systemem Antychryst chce podporządkować sobie cały świat. Ludzie – czy to czerwoni, czarni lub biali – znajdując się poza tym systemem, nie będą mogli pracować, staną się wyrzutkami społecznymi. W ten sposób [Antychryst] zostanie narzucony ludziom za pomocą systemu, kontrolującego światową gospodarkę i tylko ci, którzy przyjmą pieczęć – znak z liczbą 666 – będą mogli nawiązywać stosunki handlowe.

Jakże jednak ucierpią ludzie, którzy przyjęli pieczęć! Jeden z ekspertów opowiadał mi, że wiązki promieni laserowych są bardzo szkodliwe dla ludzi. Ludzie, którzy przyjęli pieczęć, będą „wchłaniać” w siebie promienie słoneczne i dostana od tego taką szkodę, że z bólu będą gryźć języki [11]. Tym, którzy nie przyjmą pieczęci, będzie lepiej od innych, ponieważ pomoże im Chrystus. A to nie jest błaha sprawa …

– Kiedy On im pomoże, Geronda. Po?

– Nie, właśnie wtedy.

– Geronda, ale jak będzie im lepiej niż innym, skoro nie będą mogli oni ani sprzedawać ani kupować?

– Zobaczysz. Bóg wie, jak. I ja wiem też. Takie to sprawy … Pytanie to bardzo mnie interesowało i Bóg przysłał mi … telegraficzną wiadomość. Jakże Bóg troszczy się o nas! Och! ..

– Dlaczego, Geronda, pieczęć nazywa się również „rysunkiem, wizerunkiem” [12]?

– Ponieważ nie będzie ona powierzchowną. „Narysować” – co to znaczy? Poprowadzić głębokie linie proste, czyż nie? Pieczęć będzie wizerunkiem, który najpierw umieści się na wszystkich towarach, a następnie zmusi ludzi, aby ją umieścić im na czoło lub na rękę. Dwa lata temu opowiedziałem o pieczęci pewnemu lekarzowi z Toronto, a teraz on powiedział mi, że przeczytał w gazecie, jak zamiast karty kredytowej już wymagają odcisku dłoni. Oni idą do przodu, ale nie można powiedzieć, że nastąpi to czy tamto. Niektóre telewizory, przywiezione do Grecji w ostatnim czasie, posiadają szczególne urządzenie, śledzące tych, którzy oglądają telewizję. Wkrótce posiadacze telewizorów będą je oglądać, a drudzy w tym samym czasie będą patrzeć na nich! Ludzie będą równocześnie oglądać i sami będą obserwowani. Całe ich życie, wszystko, co mówią, co robią – wszystko będzie kontrolowane za pomocą komputera. Widzisz, jaką dyktaturę wymyślił diabeł? W Brukseli nad centralnym komputerem został zbudowany cały pałac z trzema szóstkami. Ten komputer może kontrolować miliardy ludzi. Sześć miliardów – to jest prawie cały świat. Spowiedź przez naciśnięcie przycisku! Niektórzy Europejczycy wyrazili protest, ponieważ boją się wszechświatowej dyktatury. A my, prawosławni, przeciwdziałamy temu, ponieważ nie chcemy Antychrysta i dyktatury, oczywiście, też nie chcemy. Czekają na nas [poważne] wydarzenia, ale długo one nie będą trwały. Tak jak Prawosławie rzekomo „znikło” przy komunizmie, tak samo ono „zniknie” i teraz.

________________________________________________________

1) Patrz:. Mt 24, 36. Mk 13, 31. Dz. 1, 7. 1 Tes 5, 1.

2) Patrz:. Mt 24, 29 i dalej. Mk 13, 24 i dalej. Łk 21, 25 i dalej.

3) Św. Andriej z Cezarei. Komentarz do Apokalipsy. Rozdział 38. PG 106, s. 340.

4) Patrz:. Zach.11, 1-13.

5) Ps. 68, 22.

6) Patrz:. Ps. 21, 19.

7) Apok.13 18.

8) Patrz: 1 Krl 10,14 i 2 Krn 9.13.

9) Mamona – bogactwo, zysk, dobra życiowe – uwaga tłum.

10) Patrz: Mt 6, 24.

11) Patrz: Objawienie 16 10.

12) Χάραγμα (od czasownika χαράσσω – kreślić, rzeźbić, wycinać). – uwaga tłum.

PODSTĘPNY SPOSÓB WPROWADZANIA PIECZĘCI ANTYCHRYSTA

Коварный способ введения печати (старец Паисий Святогорец)

Pomalutku, po wprowadzeniu kart i dokumentów tożsamości, tj. po sporządzeniu osobowych dossier, w podstępny sposób przystąpią do naniesienia pieczęci (znaku Bestii). Za pomocą różnych sztuczek będą zmuszać ludzi do przyjęcia pieczęci na czoło lub rękę. Będą robić ludziom trudności i powiedzą: „Należy używać tylko kart kredytowych, pieniądze zostaną zniesione”. Aby coś kupić, człowiek będzie dawał kartę sprzedawcy w sklepie, a właściciel sklepu otrzyma pieniądze z jego konta bankowego. Ten, kto nie będzie miał karty, nie będzie mógł ani sprzedawać, ani kupować. A z drugiej strony zaczną oni reklamować „doskonały system”: niewidoczny dla oczu znak liczby 666 na czole i ręce. Równocześnie w telewizji zaczną pokazywać, jak ktoś wziął kartę kogoś innego i dostał na nią pieniędzy w banku. Bez przerwy będą mówić: „Pieczęć za pomocą promieni laserowych na czole lub ręce – jest najbardziej pewna, ponieważ numer pieczęci (znaku) zna tylko jej właściciel. Pieczęć (znak) – jest to najdoskonalszy system: Złodziej ani głowy, ani ręki wam nie ukradnie, ani numeru nie zdoła podpatrzeć”. Dlatego bandytom, złodziejom daje się obecnie możliwość swobodnego działania. Na górze Athos wokół Kariesu okradziono piętnaście cel, a jednego mnicha zabito podczas grabieży. W taki oto sposób każdy otrzymuje możliwość przywłaszczania cudzego i kradzieży wszystkiego, co zechce. Załóżmy, że ktoś przez oszustwo zechce dokonać zakupu ziemi. Powie, że ziemia ta należała do jego dziadka, lub, że on sam kiedyś wynajmował tę ziemię pod pastwiska. Spróbuj tu dojść do prawdy! A później przedstawiciele władzy powiedzą: „. Niestety, kontrolować ich nie możemy. Kontrola może być prowadzona tylko za pomocą komputera”. I przystąpią do naniesienia pieczęci. W komputerze wyświetli się, czy jesteś opieczętowany i w zależności od tego będą ciebie lub nie będą obsługiwać.

Trzy i pół roku będą trudne [1]. Tym, którzy nie zgodzą się z tym systemem, nie będzie łatwo. Będą starać się wsadzić ich do więzienia, nieustannie znajdując do tego jakiś nowy powód. Minie rok i powiozą ich na przesłuchanie do innego miasta, żeby sprawa była rozpatrywana w innym sądzie, a z tego miasta powiozą do trzeciego. A potem powiedzą: „Przepraszamy, jesteś niewinny. Gdybyś był opieczętowany, to sprawdzilibyśmy ciebie w ciągu jednej minuty. A obecnie nie byliśmy w stanie dokonać kontroli”.

– Geronda*/, a czy nie będą oni stawiać pieczęci siłą?

– Do tego oni się nie posuną z powodu „uczciwości”. Przecież będą oni poprawni, jak przystało na Europejczyków. Wykażą oni największą szlachetność! Torturować ludzi nie będą, jednak nie mając pieczęci, człowiek nie będzie mógł żyć. „Cierpicie, bo nie macie pieczęci, – powiedzą, – a gdybyście ją przyjęli, to nie mielibyście trudności”. Gdyby nawet człowiek miał złote monety lub dolary, to wykorzystać ich on nie będzie mógł. Dlatego należy już teraz przyzwyczajać się do życia prostego, umiarkowanego, i wówczas będzie można przeżyć te lata. Mieć niewielki kawałek ziemi, uprawiać trochę pszenicy, ziemniaków, posadzić kilka drzew oliwnych, i wtedy, trzymając jakąś krówkę, kózkę, kilka kurek, [chrześcijanin] zdoła wyżywić swoją rodzinę. Ponieważ z robienia zapasów korzyści będzie niewiele: produkty przez długi czas nie mogą leżeć, łatwo się psują. I, oczywiście, ten ucisk potrwa niedługo: trzy, trzy i pół roku [2]. Ze względu na wybranych dni zostaną skrócone[3], nawet nie zauważą oni, jak miną te lata. Bóg nie zostawi człowieka bez pomocy.

________

*/

Gerondaczcigodny tytuł przy zwracaniu się do starszych osób, słowo pochodzenia greckiego: gérön – starzec. Do przyjęcia byłby zwrot: „Ojcze, Ojczulku”, Mistrzu”… Proponuję pozostawić zwrot – „Geronda”, zgodnie z tekstem w języku rosyjskim – od tłumacza.

– Geronda, a czy Chrystus będzie interweniował w to, co się będzie działo w te niełatwe lata?

– Tak, tutaj widzisz, jak do człowieka z dobrą wolą, ale który jest krzywdzony, często przychodzą święci, Najświętsza Bogurodzica, Chrystus po to, aby go uratować. O ileż więcej Pan pomoże teraz, gdy nieszczęśni ludzie znajdują się w takiej trudnej sytuacji. Teraz nadejdzie jedna burza, nastąpi niedługa dyktatura Antychrysta – Szatana. A później Chrystus zainterweniuje, zada porządne lanie temu całemu systemowi Antychrysta, zło zostanie podeptane przez Niego i On w końcu obróci go w dobro.

___________________________________________

1) Zobacz Dn. 9, 26-27. Ap. 12, 6; 13, 5. Zobacz także:. Άγίου Είρηναίου Λουγδούνων, Έλεγχος καί άνατροπή τής ψευ δωνύμου γνώσεως είς βιβλία πέντε. Sources (Źródła) Chrétiennes 153. Paryż, 1969, str. 323, 387. (Św. Ireneusz z Lionu (Св. Ириней Лионский). Pięć ksiąg przeciwko herezji. Księga 5.

2) Tamże.

3) Zobacz:. Mt. 24, 22. Mk. 13, 20.

____________________________

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

Grudzień 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *