Strona główna > NWO > Cerkiew Prawosławna o Antychryście, znaku Bestii – liczbie 666, czipizacji 1/4

Cerkiew Prawosławna o Antychryście, znaku Bestii – liczbie 666, czipizacji 1/4

PROROCTWA I PRZEPOWIEDNIE STARCÓW PRAWOSŁAWNYCH

1. PROROCTWA STARCÓW, WOJNA I TRZY WIELKIE CUDA

http://3rm.info/22075-prorochestva-starcev-vojna-i-tri-velikix-chuda.html

13 lipca 2013

Пророчества старцев, война и три великих чуда

2. O PIECZĘCI ANTYCHRYSTA. ŚWIĘTY NIŁ MIROTOCZIWYJ. (Święty Nilus Mirotoczący z Góry Athos)

http://3rm.info/19060-o-pechati-antixrista-svyatoj-prepodobnyj-nil.html

17 października 2014 r.

О печати антихриста. Святой преподобный Нил Мироточивый Афонский

3. PRZEPOWIEDNIE I PROROCTWA STARCÓW

http://3rm.info/17936-predskazaniya-i-prorochestva-starcev.html

29 listopada 2011

Предсказания и пророчества старцев

a

PROROCTWA STARCÓW, WOJNA I TRZY WIELKIE CUDA

STARZEC WŁADISŁAW (SZUMOW): (СТАРЕЦ ВЛАДИСЛАВ (ШУМОВ):

 1. W Moskwie zostaną wprowadzone kartki, a potem – głód.
 2. W Moskwie będzie wielkie trzęsienie ziemi. Zamiast sześciu wzgórz w Moskwie powstanie jedno.
 3. Niech nikt nie rusza się ze swego miejsca: tam, gdzie mieszka – niech tam zostanie (dla mieszkańców wsi)
 4. Do klasztoru w Diwiejewo teraz nie trzeba jeździć: relikwii Św. Serafima Sarowskiego tam nie ma.
 5. Tak, prześladowania wiary prawosławnej jeszcze będą!
 6. W Rosji komuniści jeszcze przyjdą do władzy…
 7. Gdy tylko się dowiecie, że takiego a takiego kapłana (batiuszkę) wypędzono ze świątyni, to przyklejajcie się do niego na czas prześladowań.
 8. Japonia i Ameryka razem pójdą pod wodę.
 9. Cała Australia również będzie zatopiona.
 10. Amerykę ocean zatopi aż do Alaski. Tej Alaski, która znów będzie nasza.
 11. Wojna w Rosji będzie następująca: z Zachodu – Niemcy, ze Wschodu – Chińczycy!
 12. Część południowa Chin zostanie zatopiona wodami Oceanu Indyjskiego. A kiedy Chińczycy dojdą do Czelabińska, Rosja połączy się z Mongołami i przegoni ich z powrotem.
 13. Kiedy Chiny pójdą na nas, wtedy będzie wojna. Ale po tym, jak Chińczycy zdobędą Czelabińsk, to Bóg nawróci ich na Prawosławie.
 14. Wojna między Rosją a Niemcami rozpocznie się ponownie od Serbii.
 15. Wszystko będzie w ogniu! … Przyjdą wielkie udręki, ale Rosja w ogniu nie zginie.
 16. Białoruś bardzo wycierpi. Dopiero wtedy Białoruś zjednoczy się z Rosją…, a Ukraina wtedy nie będzie łączyć się z nami i następnie jeszcze wiele się napłacze!
 17. Turcy znowu będą walczyć z Grecją. Rosja będzie pomagać Grekom.
 18. Afganistan czeka niekończąca się wojna.
 19. Pamiętajcie! Będzie i tu wojna, i tu wojna, i tam – wojna! … A potem walczące kraje zdecydują się wybrać jednego wspólnego władcę. Uczestniczyć w tym nie wolno! Przecież ten jedyny władca – to Antychryst.

BŁOGOSŁAWIONA ZAKONNICA PELAGIA RIAZAŃSKA: (БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА ПЕЛАГЕЯ РЯЗАНСКАЯ):

(Święta lokalna – w diecezji Riazańskiej – od tłum.)

W ostatnich czasach na każdego chrześcijanina przypadać będzie stu i więcej czarodziejów! <…> Ileż książek czarodziejskich i magicznych pod kierownictwem Żydów wydaje się na całym świecie?!

Będzie wielki ucisk, kiedy słudzy Antychrysta będą pozbawiać wierzących żywności, pracy, emerytury … Będzie jęczenie, płacz i wiele więcej … Wielu będzie umierać, pozostaną tylko mocni w wierze, których Pan wybierze i dożyją oni do Jego Powtórnego Przyjścia.

Kiedy Pan dopuści, aby się pojawił Antychryst, to większość duchowieństwa natychmiast przejdzie do innej wiary, a za nimi i naród!

Antychryst na ofiarę przyniesie liczne narody, które Szatan do tego przygotuje, zamieniając je w bydło, w przeżuwaczy! <…>

Żywności nie będzie, wody nie będzie, upał niepojęty, ugryzienia dzikich zwierząt, na każdym kroku będą wisieć wisielcy… <…>

Większość ludzi na świecie z powodu głodu przyjmie od Antychrysta pieczęć, tylko nieliczni nie zechcą. Ta pieczęć na zawsze zapieczętuje (zamknie) tych , którzy ja przyjęli na Łaskę Nawrócenia, to znaczy, że oni nigdy nie zdołają się nawrócić i pójdą do piekła!

Żywności dla tych, co przyjęli pieczęć, wystarczy u Antychrysta tylko na sześć miesięcy, i wtedy zacznie się u nich wielka boleść, będą szukać śmierci, i nie znajdą!

Rosyjski naród będą dusić na wszystkie sposoby! A Adwentystom – szatańskiej wiary – zielone światło! W naszym kraju będzie tyle samobójstw! Wszystko jeszcze przed nami! Głód, a przy głodzie kanibalizm! Wojna, a następnie będą wybierać Antychrysta!

Dołóżcie wszelkich starań, aby Bóg ustrzegł przed grzechem sodomskim. Szatan wyda rozkaz, aby tym grzechem hańbić szczególnie duchowieństwo i zakonników! <…> (Ten grzech) zostanie rozpowszechniony na wielką skalę, to pederastia! (ros. – „мужеложство” – od tłum.).

Nauka Antychrysta będzie się różnić od prawosławnej nauki Chrystusowej tylko tym, że będzie negować Odkupieńczy Krzyż! – przestrzegała Boża Służebnica Pelagia Riazańska – Adwentyści Dnia Siódmego – to są pierwsi wrogowie Krzyża Chrystusa!

Bogaci kapłani ukrzyżowali Pana!

Bogaci kapłani obalili Cara!!

Bogaci kapłani przyprowadza nas do Antychrysta !!!

Będą trzy wielkie cuda:

Pierwszy cud – w Jerozolimie – zmartwychwstanie Świętych Patriarchów Henocha i Eliasza na trzeci dzień po ich zabiciu przez Antychrysta!

Drugi cud – w Ławrze Św. Siergija i Trójcy Świętej (ros. – Свято-Троицкой Сергиевой Лавре- od tłum.); po wstąpieniu na tron Antychrysta, zmartwychwstanie Święty Siergij (Sergiusz). Wstanie z relikwiarza, na oczach wszystkich dojdzie do katedry Wniebowzięcia NMP (ros. – Успенского собора – od tłum.), a następnie wstąpi do nieba! Będzie tu wtedy morze łez! Wówczas już w klasztorze nie będzie nic do roboty, Łaski nie będzie!

A trzeci cud będzie w Sarowie. Pan wskrzesi Świętego Serafima Sarowskiego, który będzie żył – przez przyzwoity czas. Kto zechce, ten zobaczy go żywego! Och, ileż wtedy będzie cudów!

Relikwie Św. ojca Serafima znajdują się w Moskwie, u pewnej pobożnej staruszki. Anioł Pański, gdy będzie taka potrzeba, poleci jej, aby się zwróciła do pierwszego hierarchy i powiedziała, że u niej są relikwie Św. Serafima. Te Święte Relikwie poniosą na ramionach przez Kaszirę drogą Wołgogradzką przez Michajłow i Tambow, a stamtąd do Sarowa. W Sarowie ojciec Serafim powstanie z martwych!

W tym czasie, gdy będą nieść jego relikwie, będą nieprzebrane tłumy ludzi i mnóstwo chorych zostanie uzdrowionych! Wiadomość o jego zmartwychwstaniu w Sarowie zostanie ogłoszona w radiu i telewizji, a ludzi będzie – niezliczona ilość!

W tym czasie z całego świata przybędzie do Sarowa wielu obcokrajowców i duchowieństwa i po prostu ciekawskich. Wszyscy przekonają się o zmartwychwstaniu Św. Serafima: tak, zaprawdę, to jest ten Starzec, który poświęcił się Bogu na tej ziemi, w tej miejscowości! Taki oto będzie ogólnoświatowy cud!

ŚWIĄTOBLIWY WARSONOFIJ OPTYŃSKIJ: (ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРСОНОФИЙ ОПТИНСКИЙ):

Cały świat znajduje się pod wpływem jakiejś siły, która bierze w posiadanie umysł, wolę i wszystkie duchowe cechy człowieka. To jest siła obcych, zła siła. Źródłem jej – jest diabeł, a źli ludzie są tylko narzędziem, poprzez które ona działa. To – zwiastun Antychrysta.

W Cerkwi teraz nie mamy żywych proroków, ale są znaki. Są one nam dane dla poznania czasów. Wyraźnie widoczne są one dla ludzi, posiadających rozum duchowy. Ale tego w świecie nie uznają… Wszyscy idą przeciwko Rosji, to jest przeciwko Cerkwi Chrystusowej, ponieważ naród rosyjski – to Nosiciel Boga, w nim przechowywana jest prawdziwa wiara Chrystusa.

ŚWIĄTOBLIWY ANATOLIJ OPTYŃSKIJ: (ПРЕПОДОБНЫЙ АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ):

Herezje rozprzestrzenią się wszędzie i wielu w błąd wprowadzą. Wróg ludzkości będzie działał przebiegle, aby, jeśli to możliwe, nakłonić do herezji i wybranych. On nie będzie ordynarnie odrzucał dogmaty o Trójcy Świętej, Bóstwie Jezusa Chrystusa i godności Bogurodzicy, a niepostrzeżenie zacznie przekręcać przekazane przez Świętych Ojców od Ducha Świętego nauczania Cerkwi i samego ducha jej oraz rozporządzenia, statuty, dekrety, i te sztuczki wroga zauważą tylko nieliczni, najbardziej biegli w życiu duchowym.

ŚWIĄTOBLIWY FIEODOSIJ (Teodozjusz) KASZIN: (ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОСИЙ (КАШИН):

Czy to była wojna (Wielka Wojna Ojczyźniana)? Dopiero będzie wojna. Rozpocznie się ona od wschodu. A potem ze wszystkich stron, jak szarańcza, wrogowie popełzną na Rosję. To dopiero będzie wojna!

ŚWIĄTOBLIWY KIRYŁ BIEŁYJ (Cyryl Biały): (ПРЕПОДОБНЫЙ КИРИЛЛ БЕЛЫЙ):

W tym czasie będzie bunt w ludziach (zniszczenie władzy Monarchy), będzie wielki ucisk na ziemi naszej i gniew wielki na ludzi, padną od ostrza miecza i pójdą do niewoli <…>, jak Pan mi objawił.

Widziałem cara (króla), siedzącego na tronie i dwóch stojących przed nim odważnych młodzieńców, którzy na głowach mieli królewskie korony. I Pan dał im do rak broń na zbuntowanych i zostaną pokonani ich wrogowie i pokłon oddadzą wszystkie narody i będzie królestwo (carstwo) nasze przez Boga uspokojone i urządzone. Natomiast wy, bracia i ojcowie, módlcie się ze łzami do Boga i Przeczystej Jego Bogurodzicy o państwo carskie na ziemi rosyjskiej.

MNICH ARCHIMANDRYTA STEFAN (Athos): (СХИАРХИМАНДРИТ СТЕФАН (Афон):

Ameryka szybko runie. Zginie strasznie, zupełnie. Amerykanie będą uciekać, starając się uratować do Rosji i Serbii. Tak będzie.

STARZEC MATWIEJ (Mateusz) WRIESFEŃSKIJ: (СТАРЕЦ МАТФЕЙ ВРЕСФЕНСКИЙ):

Ta wojna świata, być może całego Nowego Porządku Świata przeciwko Rosji będzie straszną w swoich skutkach dla ludzkości, zabierze miliardy ludzi. Powodem do niej, boleśnie rozpoznawalnym – będzie Serbia. <…> Po zmartwychwstaniu Rosji będzie Trzecia Wojna Światowa i rozpocznie się ona w Jugosławii. Zwycięzcą zostanie Rosja, Rosyjskie Carstwo (Królestwo), które zdoła po wojnie, zaprowadzić trwały pokój i dobrobyt na ziemi, chociaż nie będzie ono zajmować większości ziemi swoich przeciwników.

STARZEC WISSARION (Optina pustelnia): (СТАРЕЦ ВИССАРИОН (Оптина пустынь):

W Rosji wydarzy się coś w rodzaju zamachu stanu. W tym samym roku zaatakują Chińczycy. Dojdą oni do Uralu. Wtedy nastąpi zjednoczenie Rosjan według zasady prawosławnej….

STARZEC NIKOŁAJ (GURIANOW): (СТАРЕЦ НИКОЛАЙ (ГУРЬЯНОВ):

– Ojczulku Nikołaju, kto przyjdzie po Jelcynie? Czego mamy oczekiwać?

– Po nim będzie wojskowy.

– Czy szybko?

– … Władza jego będzie wydłużona. Ale wiek jego jest mały, tak jak i on sam.

PRZEPOWIEDNIA, znaleziona w starożytnych greckich książkach Ławry Świętego Sawwy (ros. – Саввы Освященного) przez rosyjskiego mnicha Antonija Sawaitę, zbudowana jest na proroctwach Świętych Ojców z greckich tekstów:

a

Czasy ostateczne jeszcze nie nastały i całkowicie błędnym jest uważanie, że jesteśmy na progu przyjścia Antychrysta, ponieważ ma jeszcze nastąpić jeden i ostatni rozkwit Prawosławia, tym razem na całym świecie – na czele z Rosją. Nastąpi on po strasznej wojnie, w której zginie 1/2, lub 2/3 ludzkości i którą zatrzyma głos z Nieba.

I będzie Ewangelia głoszona na całym świecie!

Ponieważ do tej pory głoszona była nie Ewangelia Chrystusa, a Ewangelia zniekształcona przez heretyków (Trzeba wziąć pod uwagę, oczywiście, głoszenie Ewangelii w świecie przez katolików, protestantów i różnych sekciarzy).

Będzie okres dobrobytu na całym świecie, – ale nie na długo.

W Rosji w tym czasie będzie Prawosławny Car, którego Pan objawi narodowi rosyjskiemu.

A po tym znów świat się zdemoralizuje i nie będzie już zdolny do naprawy, wtedy dopuści Pan przyjście na tron Antychrysta.

STZRZEC ANTONIJ: (СТАРЕЦ АНТОНИЙ):

Nazywają ich kosmitami, albo jeszcze jakoś, ale to są demony. Przyjdzie czas i będą oni swobodnie pokazywać się wśród ludzi, będąc na służbie u Antychrysta i jego wspólników. Jakże trudno będzie wtedy walczyć z nimi!

PAISIJ (Paisjusz) AFONSKIJ (ze Św. Góry Athos): (ПАИСИЙ АФОНСКИЙ):

Niestety, dzisiaj do głoszenia Słowa Bożego (teologii) wpychają się ludzie, nie mający związków z Cerkwią, z absolutnie świeckim mędrkowaniem, którzy mówią różne rzeczy i podejmują niedozwolone działania, w celu świadomego oderwania przez swoją pozycję Chrześcijan od wiary.

Kiedy usłyszycie, że wody Eufratu w górnym biegu Turcy przegradzają tamą i wykorzystują je do nawadniania, to wiedzcie, że już weszliśmy w przygotowanie do tej wielkiej wojny, i w ten sposób przygotowuje się drogę dla dwustumilionowego wojska od Wschodu Słońca, jak mówi Apokalipsa.

Nastąpiła apostazja (odstępstwo), i teraz pozostało tylko przyjść „synowi zatracenia”. (Świat) zamieni się w dom wariatów. Panować będzie wielki zamęt, wśród którego każde państwo zacznie robić to, co mu przyjdzie do głowy. Daj Boże, aby interesy tych, którzy robią wielką politykę, były na naszą korzyść. Co jakiś czas usłyszymy coś nowego. Będziemy widzieć, jak będą następować najbardziej niesamowite, najbardziej szalone wydarzenia. Dobrze chociaż, że wydarzenia te będą się zmieniać bardzo szybko.

Ekumenizm, wspólny rynek, jedno wielkie państwo, jedna religia, uszyta według ich miary. Takie są plany tych diabłów. Syjoniści już przygotowują kogoś na Mesjasza. Dla nich Mesjasz będzie królem, czyli będzie panował tutaj, na ziemi. Świadkowie Jehowy również czekają na ziemskiego króla. Syjoniści przedstawią swego króla, a Świadkowie Jehowy go zaakceptują. Wszyscy uznają go jako króla, powiedzą: „Tak, to jest on.” Nastąpi wielki zamęt. W tym zamęcie wszyscy zechcą króla, który mógłby ich uratować. I wtedy wysuną oni człowieka, który powie: „Ja jestem – imam, ja jestem – piąty Budda, ja jestem – Chrystus, Którego oczekują chrześcijanie, ja jestem tym, na którego czekają Świadkowie Jehowy, ja jestem Mesjaszem Żydów”. Będzie miał pięć „Ja”.

Przedstawi się on narodowi izraelskiemu jako Mesjasz i oszuka świat. Następują ciężkie czasy, czekają nas wielkie próby. Chrześcijanie będą cierpieć wielkie prześladowania. Tymczasem jest oczywiste, że ludzie nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że jesteśmy już na progu ostatnich czasów, że pieczęć Antychrysta staje się rzeczywistością. Jak gdyby nic się nie działo. Dlatego Pismo Święte mówi, że zostaną wprowadzeni w błąd nawet wybrani. Ci, w których nie będzie dobrych chęci, nie otrzymają oświecenia od Boga i zostaną oszukani w latach apostazji. Bo ten, w kim nie ma Łaski Bożej, nie ma duchowej jasności, tak jak nie ma jej również diabeł. <…>

Syjoniści chcą rządzić światem. Aby osiągnąć swój cel, używają czarów i satanizmu. Na oddawanie czci szatanowi patrzą oni jak na siłę, która pomoże w realizacji ich planów. Powoli, po wprowadzeniu kart i dowodów tożsamości z trzema szóstkami, po sporządzeniu osobowych dossier, w podstępny sposób przystąpią oni do naniesienia pieczęci. Za pomocą różnych sztuczek będą zmuszać ludzi do przyjmowania pieczęci na czoło lub rękę. Będą robić ludziom trudności i powiedzą: „Należy używać tylko karty kredytowe, pieniądze zostaną zniesione”

Aby coś kupić, człowiek będzie dawał kartę sprzedawcy w sklepie, a właściciel sklepu otrzyma pieniądze z jego konta bankowego. Ten, kto nie będzie miał karty, nie będzie mógł ani sprzedawać, ani kupować.

BŁOGOSŁAWIONY HIERONIM: (БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ) :

Nie powinniśmy myśleć, że Antychryst jest diabłem lub demonem, – jest on jednym z ludzi, w którym cieleśnie zamieszkuje cały szatan.

O PIECZĘCI ANTYCHRYSTA. ŚWIĘTY NIŁ MIROTOCZIWYJ. (Święty Nilus Mirotoczący z Góry Athos)

a

„Od nierządnicy narodzi się Antychryst … Świat będzie sobie wyobrażał, że ten Antychryst jest łagodny i pokornego serca, a w rzeczywistości będzie on według serca podobny do lisa, a według duszy – do wilka. Zamieszanie ludzi będzie jego pokarmem. Przejawem zamieszania będą: osądzanie, zazdrość, mściwość, nienawiść, wrogość, chciwość, homoseksualizm (pociąg do mężczyzn), utrata wiary, cudzołóstwo, pochwała nierządu. To zło będzie pokarmem Antychrysta. Jak Chrystusa pokarmem było spełnianie Woli Ojca, tak pokarmem Antychrysta będzie spełnianie woli jego ojca, diabła. Tym będzie się karmił Antychryst.

I uczyni się Antychryst głową nad miastami i wioskami, po tym, jak nie będzie żadnych rządców w miastach i wioskach. Wówczas przejmie on władzę nad światem, stanie się rządcą świata, zacznie rządzić także uczuciami człowieka. Ludzie będą wierzyć temu, co on mówi, ponieważ będzie on działał jako samowładca, aby ludzie utracili zbawienie. Oznacza to, że ludzie, którzy i bez tego już stali się naczyniami diabła, będą bez reszty ufać Antychrystowi, uczynią go światowym samowładcą i jedynowładcą, ponieważ będzie on narzędziem szatana w jego ostatniej próbie eksterminacji chrześcijaństwa z powierzchni ziemi.

Ginąc, ludzie będą myśleć, że on jest Chrystusem Zbawicielem i że zapewni im zbawienie …

Tak więc, kiedy Antychryst będzie nakładał swoją pieczęć na ludzi, ich serca staną się jakby martwe.

I wtedy Antychryst zacznie pieczętować ludzi swoją pieczęcią, rzekomo po to, aby znakiem tym ratować ich od nieszczęścia, ponieważ tylko tym, którzy mają pieczęć, zgodnie z Apokalipsą (Ap. 13, 17), będzie sprzedawany chleb.

Wielu będzie umierać na drogach. Ludzie staną się, jak ptaki drapieżne, rzucający się na padlinę, będą pożerać ciała umarłych. Ale jacy ludzie będą pożerać ciała umarłych? Ci, którzy są opieczętowani pieczęcią Antychrysta. Chrześcijanie, chociaż nie będzie im wydawany lub sprzedawany chleb z powodu braku na sobie pieczęci, nie będą jeść trupów. Natomiast opieczętowani, pomimo dostępności dla nich chleba, będą pożerać umarłych. Ponieważ, kiedy na człowieka zostanie naniesiona pieczęć, jego serce stanie się jeszcze bardziej nieczułe. Nie będąc w stanie znieść głodu, ludzie będą chwytać trupy i gdziekolwiek, usiadłszy na poboczu drogi, będą ich pożerać. Wreszcie umrze i ten z naniesioną pieczęcią… Och, nieszczęśliwy ten człowiek, który zostanie opieczętowany tą przeklętą pieczęcią! Ta przeklęta pieczęć przyniesie na świat wielkie nieszczęście…

Kiedy Antychryst zobaczy Henocha i Eliasza, głoszących i mówiących ludziom, aby nie przyjmowali pieczęci Antychrysta, to każe ich schwytać. Będą oni przekonywać ludzi, aby nie brali pieczęci Antychrysta, będą mówić, że kto przejawi cierpliwość i nie przyjmie pieczęci Antychrysta, ten się uratuje i Bóg na pewno zabierze go do Raju, ze względu tylko na ten jeden fakt, że nie przyjął pieczęci. I niech każdy się zaznacza Krzyżem Świętym, czyniąc znak Krzyża w każdej godzinie, ponieważ Znak Krzyża uwalnia człowieka od mąk piekielnych, natomiast znak (pieczęć) Antychrysta prowadzi człowieka na męki piekielne. Jeśli łakniecie i pragniecie jedzenia, wycierpcie przez chwilę, a Bóg widząc waszą cierpliwość, wyśle wam pomoc z góry. Będziecie nasyceni pomocą Boga Najwyższego. Jeśli jednak nie okażecie cierpliwości i będziecie przyjmować pieczęć tego nieczystego króla, to później będziecie żałować tego.

Ludzie będą mówić do Henocha i Eliasza: „Dlaczego wdzięczni są Antychrystowi ci, którzy przyjęli pieczęć?” Wtedy powiedzą Henoch i Eliasz: „Oni dziękują, ale kto jest wdzięczny? To nie ludzie dziękują, tylko sama pieczęć dziękuje. I jakaż jest ich wdzięczność? Ich wdzięcznością jest to, że opętał ich Szatan, wszedł w uczucia człowieka, a człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co z nim się dzieje. Ten, kto przyjmuje pieczęć Antychrysta staje się demonem. Chociaż twierdzi, że nie czuje ani łaknienia ani pragnienia, jednak łaknie i pragnie jeszcze więcej, i nie tylko więcej, ale siedem razy więcej niż wy. Wycierpcie tylko przez krótki czas. Czy nie widzicie, że ten, kto przyjmuje pieczęć Antychrysta, nie będzie żyć? Czy wy także chcecie zginąć z pieczęcią w wiecznej męce, żeby tam być z tymi, którzy nią zostali opieczętowani, gdzie „jest płacz i zgrzytanie zębów”? I wiele innych nauk będą głosić ludziom Henoch i Eliasz.

Antychryst usłyszy, że dwoje ludzi głosi kazania i nazywa go pochlebcą, czarownikiem, kłamcą i przebiegłym diabłem. Słysząc to, rozgniewa się, rozkaże ich pochwycić i przyprowadzić do niego. Schlebiającymi słowami zwróci się do nich: „Jakież z was zgubione owce, nie jesteście opieczętowani pieczęcią królewską!” Wtedy Henoch i Eliasz powiedzą: „Pochlebco i kłamco! Demonie! Z twojej winy tyle dusz zginęło w piekle! Przeklęta jest twoja pieczęć wraz z chwałą twoją! Ta twoja przeklęta pieczęć i sprofanowana chwała doprowadziły świat do zguby. Twoja zguba doprowadziła świat do tego stanu, świat umarł i nadszedł jego kres … „Takie słowa usłyszy on od Henocha i Eliasza i powie im: ” Jak śmiecie tak mówić przede mną, samowładcą i królem?” I odpowie Eliasz: ”Królestwem twoim gardzimy, a chwałę twoją przeklinamy wraz z twoja pieczęcią”. Wtedy Antychryst się rozgniewa, słysząc taką pogardliwą odpowiedź, stanie się jak wściekły pies i zabije ich własnymi rękami.

Po zamordowaniu Henocha i Eliasza wypuści Antychryst najbardziej złe dzieci swoje. Dzieci te lub duchy zła, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, sodomia (współżycie miedzy mężczyznami), morderstwa, defraudacja, kradzież, kłamstwo, dręczycielstwo, kupno i sprzedaż ludzi, zakup chłopców i dziewczynek do uprawiania z nimi nierządu, jak psy na ulicach. I rozkaże Antychryst złym duchom, posłusznym mu, aby doprowadzili ludzi do takiego stanu, aby ludzie robili dziesięć razy więcej zła niż dotąd. Wykonają te najbardziej złe jego dzieci jego zgubny rozkaz i skierują się na zniszczenie ludzkiej natury przez różnorodność bezprawia. Od wzmocnionego napięcia i skrajnej energii jego najbardziej złych dzieci zginie uczuciowa i umysłowa ludzka natura w ludziach … Przebiegłością swoją ci ludzie przewyższą demony i będą – jednego ducha z demonami.

Zobaczy Antychryst, że natura ludzka stała się bardziej przebiegła i próżna, niż jego najbardziej złe dzieci, bardzo się ucieszy z tego, że zła w ludzkości przybyło, naturalne właściwości ludzkie zostały utracone i ludzie stali się bardziej przebiegli niż demony … I oto na Antychrysta, cieszącego się na widok ludzkiego zła, nagle spadnie z góry „miecz obosieczny”, który go porazi. I opuści nieczysty duch jego obrzydłe, sprofanowane ciało.

Wraz ze śmiercią Antychrysta przyjdzie kres zabijania ludzi. Kain zapoczątkował morderstwo, natomiast Antychryst zakończy je, to znaczy na nim ono się skończy.

Kiedy się dokona i zakończy sprawa morderstwa, natychmiast zostaną rozwarte sklepienia niebieskie i ziemskie… Co będzie potem – wie tylko Sam Bóg. My natomiast wiemy tylko jedno, że zostaną poddane badaniom sprawy, popełnione w życiu… – wszystkie zostaną rozpatrzone, aby oddzielić od złych spraw sprawy dobre, tak jak oddziela się owce od kozłów”.

(„Pośmiertne nauczania Wielebnego Niła Mirrotoczącego z Góry Athos”, wyd. Celi Zwiastowania na górze Athos, 1912 r., rozdz. 32-38).

PRZEPOWIEDNIE I PROROCTWA STARCÓW

a

Proroctwo Starca, zakonnika bardzo surowej ascezy Jana (Иоанна), służącego w świątyni św. Nikołaja we wiosce Nikolskoje (województwo Jarosławskie, powiat Uglicewski) diecezji Jarosławskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

„W kwietniu, kiedy wyniosą „łysego” z mauzoleum, nastąpi zawalenie się Moskwy w słone wody i mało co z Moskwy pozostanie. Grzesznicy będą jeszcze długo pływać w słonej wodzie, ale nie będzie nikogo, kto mógłby ich uratować. Wszyscy oni zginą. Dlatego wszystkim tym, którzy pracują w Moskwie, zalecam tam pracować do miesiąca kwietnia. Zatopione zostaną województwa Astrachańskie, Woroneżskie. Zatopiony zostanie Leningrad. Miasto Żukowski (woj. Moskiewskie, 30 km od stolicy zostanie częściowo zniszczone.

Pan chciał to zrobić już w 1999 roku, ale Bogurodzica uprosiła Go, aby jeszcze dać więcej czasu. Teraz nie ma czasu w ogóle. Tylko ci, którzy z miast (Moskwy, Leningradu) wyjada żyć na wieś, będą mieli szansę przeżyć. Nie trzeba rozpoczynać budowy domów na wsiach, nie ma na to czasu, nie zdążycie. Lepiej jest kupić gotowy dom. Przyjdzie wielki głód. Nie będzie ani energii elektrycznej, ani wody, ani gazu. Tylko ci, którzy będą hodować produkty sami, będą mieli szansę na przeżycie.

Chińczycy pójdą na wojnę przeciwko nam 200 milionową armią i zajmą całą Syberię do Uralu. Japończycy będą rządzić się na Dalekim Wschodzie. Rosję zaczną rwać na części. Rozpocznie się straszna wojna. Rosja pozostanie w granicach z czasów cara Iwana Groźnego. Przyjdzie Święty Serafim Sarowski. Zjednoczy on wszystkie słowiańskie narody i państwa i przyprowadzi ze sobą Cara. Będzie taki głód, że ci, którzy przyjęli „pieczęć Antychrysta” będą zjadać zmarłych. I najważniejsze – módlcie się i pośpieszcie się zmienić swoje życie, żeby nie żyć w grzechu, ponieważ czasu już wcale nie zostało…”

Proroctwo Jewdokii Czudinowskiej (Евдокии Чудиновской) (1870-1948) z wioski Czudinowo (woj. Czelabińskie), którą ludzie powszechnie nazywany pieszczotliwie „Błogosławiona Duniuszka.”

„Wkrótce w Czelabińsku Chińczycy będą pić herbatę, tak, tak, będą pić herbatę. Oto dzisiaj ikony macie, a dożyjecie do tego, co jedną ikonkę zamurujecie w sieni i będziecie się z nią potajemnie modlić. Ponieważ wysokie podatki zostaną nałożone za każdą ikonę, a płacić nie będzie czym.

A jeszcze dożyjecie do czasu, że was wszystkich wierzących wyślą na Północ, będziecie się modlić i karmić się rybą, a kogo nie wyślą – niech się zaopatrzy w naftę i lampy, ponieważ światła nie będzie. Zbierzcie trzy – cztery rodziny do jednego domu i żyjcie razem, samemu przeżyć jest niemożliwe. Dostaniesz kawałeczek chleba, wleziesz do piwnicy i zjesz. A jeśli nie wleziesz, zabiorą, a to i nawet zabiją za ten kawałek”.

Błogosławiona Jewdokija mówiła ludziom: „Przekazujcie swoim, aby idąc spać, niech wybaczają wszystkie krzywdy, ponieważ kłaść się będą przy jednej władzy, a wstawać przy innej, wszystko się wydarzy w nocy. Zaśniecie w swoim łóżku, a obudzicie się poza granicą życia, gdzie każda nie przebaczona krzywda ciężkim kamieniem będzie leżeć na duszy.”

Ze wspomnień o Jewdokii: „Pewnego razu siedziała Duniuszka, siedziała, niby spała, a następnie podeszła do kołyski z niemowlęciem i ukłuła je wrzecionem:” Oto jak jeszcze będzie”.

– Za co ty go, Duniuszka? – pytamy ją.

– Ja nie jego, ja ich wszystkich tak, – i pokazała, jak wszystkie dzieci rosyjskie będą zabijane bagnetami”

– A gdy poprowadzą was na męki, nie bójcie się. Szybka śmierć jest lepsza od niewolnictwa – ostrzegała błogosławiona.

Błogosławioną pytano: „Kiedy to, Matulu, będzie?”

„Wpierw otworzą cerkwie, a chodzić do nich nie będzie komu, ponieważ wielu będzie budować wspaniałe domy z dekoracjami i żyć niedługo nikt w nich nie będzie, przyjdą Chińczycy, wszystkich wyrzucą na ulicę, oto wtedy napłaczemy się do syta. A kiedy to będzie – to tajemnica. Opowiadał mi pewien człowiek, że przy końcu świata będą dwa Święta Wielkanocne. Prawidłowe i nieprawidłowe. Kapłani odprawią to nieprawidłowe i wybuchnie wojna.”

Przepowiednia błogosławionego Nikołaja Uralskiego (1905-1977):

„Wszyscy u nas boją się Zachodu, a trzeba bać się Chin … Kiedy obalą ostatniego prawosławnego patriarchę, Chiny pójdą na ziemie południowe. I cały świat będzie milczał. I nikt nie usłyszy, jak będą mordować prawosławnych. W srogie mrozy kobiety, osoby starsze, dzieci wyrzucą na ulice, a w ciepłych domach zamieszkają chińscy żołnierze. Nikt nie zdoła przeżyć tej strasznej zimy. Wszyscy wypiją te samą czaszę śmierci do dna. Europa będzie neutralna do Chin. Europa wyobraża sobie Chiny jako jakieś przedpotopowe gigantyczne stworzenie, izolowane i pewnie chronione przed każdym wrogiem przestrzeniami Syberii i Azji Środkowej. Chińskie armie dojdą do Morza Kaspijskiego. W ślad za chińskimi żołnierzami przyjdą miliony chińskich przesiedleńców i nikt nie zdoła ich powstrzymać. Cała rdzenna ludność będzie ujarzmiona i skazana na wymieranie.”

Proroctwa Ojca Antonija (Diecezja Czelabińska):

„Przede wszystkim, wszystkie rodzaje katastrof technicznych – stworzony przez człowieka system egzystencji, w rzeczywistości, jest satanistyczny, ponieważ absolutnie jest sprzeczny z Prawami Bożymi, zacznie się załamywać. Będą spadać samoloty, tonąć statki, wybuchać elektrownie jądrowe, zakłady chemiczne. A wszystko to będzie na tle strasznych zjawisk naturalnych, które wystąpią na całej Ziemi, ale szczególnie silnie – w Ameryce. To nie spotykanej siły huragany, trzęsienia ziemi, gwałtowne susze i ,odwrotnie, podobne do potopu, ulewy… Miasta będą przedstawiać przerażający widok.

Nawet te, które unikną całkowitego zniszczenia, pozbawione wody i energii elektrycznej, ciepła i dowozu żywności, będą przypominać ogromne kamienne trumny, tak wiele ludzi będzie umierać. Gangi bandytów będą w nieskończoność popełnić swoje przestępstwa, nawet w ciągu dnia poruszać się w mieście będzie bardzo niebezpiecznie, na noc natomiast ludzie będą się zbierać w duże grupy, aby razem spróbować przetrwać do rana. Wschód słońca, niestety, obwieści nie radość nowego dnia, ale smutek konieczności przeżycia tego dnia…

Chiny zagarną większą część Rosji …, żółtymi będą wszystkie ziemie za górami i poza nimi. Zachowa się tylko państwo Błogosławionego Andrieja, wielkiego jego potomka Aleksandra i najbliższych kiełków od ich korzeni. To, co zdołało ustać, to i będzie stać. Ale i to nie oznacza, że zachowa się prawosławne państwo rosyjskie w granicach panowania Antychrysta, nie. Nazwa może i zachowa się, ale sposób życia będzie już nie wielkoruski, nie prawosławny. Zupełnie nie rosyjskie zasady będą dominować nad życiem w przeszłości prawosławnych mieszkańców.

Żółta inwazja – nie będzie jedyna. Będzie inwazja czarna – głodni, dotknięci nieuleczalnymi chorobami Afrykanie, zapełnia nasze miasta i wsie. I będzie to o wiele, wiele gorsze niż to, co dzieje się obecnie z powodu napływu wychodźców z Kaukazu, Azji Środkowej … Chociaż również i ci was nie zignorują, – ich liczba będzie rosnąć. Oni chętnie przyjmą wszystko to, co im się zaproponuje za miskę soczewicy: wejdą do zjednoczonej „cerkwi”, przyjmą Antychrysta …

Mnich archimandryta Serafim (Tiapoczkin) ze wsi Rakitnoje tak opisuje przyszły rozwój zmian w Rosji (1977):

„Największą tragedią stanie się zajęcie Syberii przez Chiny. Nie stanie się to w sposób wojskowy: Chińczycy na skutek osłabienia władzy i otwartych granic zaczną masowo przesiedlać się na Syberię, skupować nieruchomości, firmy, mieszkania. Poprzez przekupstwa, zastraszania, umowy z tymi, którzy są u władzy, stopniowo podporządkują sobie życie gospodarcze miast. Wszystko odbędzie się tak, że pewnego ranka Rosjanie, mieszkający na Syberii, obudzą się … w państwie chińskim. Los tych, którzy tam pozostaną, będzie tragiczny, ale nie beznadziejny. Chińczycy brutalnie się rozprawią z wszelkimi próbami oporu.

Zachód będzie sprzyjał temu pełzającemu podbojowi naszej ziemi i na wszelkie sposoby będzie popierał wojskową i gospodarczą potęgę Chin z nienawiści do Rosji. Ale później zobaczą oni zagrożenie dla siebie, i kiedy Chińczycy spróbują już siłą wojskową zająć Ural, i iść dalej, będą na wszelkie sposoby temu przeszkadzać, a nawet będą mogli pomóc Rosji w odparciu inwazji ze Wschodu. Rosja musi wytrwać w tej bitwie, po cierpieniach i kompletnym zubożeniu znajdzie ona w sobie siły podnieść się…”

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

Grudzień 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *