Strona główna > NWO > Cele judeomasonerii (reedycja)

Cele judeomasonerii (reedycja)

Cele żydomasonerii.Tekst pobrany z “Kalendarza Rycerza Niepokalanej” z roku 1939.

masonskie-dupki

Sprawa masonerii i jej oddziaływań w społeczeństwie naszym postawiona jest na ogół fałszywie. Publiczność doszukuje się tutaj sensacji, ulega łatwo informacjom, nie tylko nieścisłym, ale nawet dalekim od rzeczywistości. Tajność masonerii potęguje zaciekawienie i przyczynia się do utrwalania poglądów sprzecznych z istotnym stanem rzeczy.

Walka z Kościołem [tak samo z Cerkwią Chrystusową] stanowi dzisiaj najistotniejszą treść wskazań masonerii. Droga do pełnej wolności, do zdobycia wszystkich praw należących się jednostce, prowadzi, według masonerii, po przez ruiny Kościoła. Ze wszystkich wskazań, instrukcji i enuncjacyj masońskich zionie nienawiść do Kościoła.

„Wielki Mistrz” masonerii włoskiej Hadrian Lemmi w okólniku, wydanym do lóż po zaborze Państwa Kościelnego pisał:

„Budynek, który bracia wznoszą właśnie w całym świecie, nie będzie mógł być uważany za skończony, dopóki bracia nie obdarują ludzkości ruinami siedziby wielkiego wroga” (tj. papieża).

W liście wielkiego mistrza Angharr do „brata” Garibaldiego czytamy:

„Bracie… powtórz za nami naszą najwyższą przysięgę: Przysięgam, że nie będę miał innej ojczyzny nad ojczyznę powszechną, przysięgam, że będę zwalczał z całą zaciętością zawsze i wszędzie granice narodów, przysięgam wywrócić choćby z poświęceniem własnego życia granice i oznajmiam, że przeczę istnieniu Boga i duszy. A teraz, bracie, niechaj naród, religia i rodzina znikną na zawsze dla ciebie wobec nieskończoności dzieła wolnomularstwa. ”

„Naszym celem — mówił w r. 1880 wielki mistrz loży włoskiej w Genui — jest zatknięcie sztandaru na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie czas, gdy Chrystus, Pan niebios, kłaniać się będzie naszemu Panu, Panu ziemi. [tj. lucyferowi – przyp.admin.]”

Walka zacięta pomiędzy katolicyzmem i masonerią — brzmi oświadczenie Desmonsa — jest walką na śmierć, bez wytchnienia i pardonu. Wszędzie, gdziekolwiek ukaże się człowiek czarny (kapłan), muszą znaleźć się masoni. Wszędzie, gdziekolwiek wzniosą krzyż na znak jego panowania, musi ukazać się sztandar masonerii“.

Biuletyn masonerii francuskiej z r. 1896 głosi:

My masoni powinniśmy dążyć do definitywnego zniszczenia katolicyzmu. Kongres Międzynarodowej Masonerii, który obradował w Paryżu w r. 1900, zadecydował: „Nie wystarcza zwalczać wpływy duchowieństwa, obdzierać Kościół z autorytetu, zniszczyć należy religię samą.”

Kongres masonów w Brukseli w r. 1904 uchwalił:

Walka przeciwko papiestwu jest koniecznością socjalną i powinna stanowić główne i nieustanne zadanie masonerii. 

Przykłady tego rodzaju można by mnożyć bez końca. Masoneria nazywa siebie z dumą „antykościołem”.

Cóż znaczy to określenie?

Kościół prowadzi dusze ludzkie od kolebki do grobu i wskazuje im, że życie doczesne jest tylko wędrówką, próbą, w czasie której mamy sobie zasłużyć na wieczność. Bóg i życie pozagrobowe są fundamentami światopoglądu chrześcijańskiego. Zepsuta na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka skłania się zawsze ku złemu. Aby wytrwać w dobrym, potrzebna jest łaska Boża.

„Antykościół” masoneria głosi coś wręcz przeciwnego: Zaprzecza bluźnierczo istnieniu Boga i nieśmiertelności duszy, twierdzi, że dla człowieka celem jedynym jest życie doczesne, poza którym istnieje tylko nicość. Nie ma, według masonerii ani Objawienia, ani Wcielenia i Odkupienia, ani zbawienia. Wszystko zaczyna się i kończy na tym świecie. Nie było także grzechu pierworodnego. Człowiek rodzi się dobrym, a jeżeli później się psuje i schodzi na złe drogi, to winne są temu warunki wśród których żyje. Religia jest tylko ludzkim wymysłem, krępującym człowieka, wyzbywającym go wolności i swobody.

Jak więc widzimy, masoneria jest całkowitym zaprzeczeniem wskazań i nauki Kościoła.

„Masonerię — mówią dokumenty tej organizacji — powinno się odczuwać wszędzie, ale nie odkrywać jej nigdzie. Stanowimy wielkie zrzeszenie, wobec świata nieme…Powinniśmy gorliwie wpajać masom nasze myśli, ale cała satysfakcja polega na tym, że owe idee kiełkują”.

W słowach tych zawarty jest cały program działania masonerii.

Przy pomocy zakonspirowanych, pół-utajonych i jawnych organizacji (np. „Liga obrony praw człowieka i obywatela”, „Rotary Club” [arcybiskup Abel]), za pośrednictwem swych członków, których stara się masoneria wysunąć na odpowiedzialne i wpływowe stanowiska, za pośrednictwem wreszcie literatury, prasy, teatru i kina [obecnie dochodzą: telewizja, internet, edukacja …] dąży tajna ta organizacja do przeniknięcia całego życia naszego, do dotarcia do wszystkich środowisk, do rodzin, społeczeństwa, urzędów, związków i szkół, aby wszędzie szerzyć swe idee, upowszechniać swój światopogląd.

Na tym właśnie przenikaniu masonerii i jej wpływów polega działanie masonerii i tutaj właśnie kryje się całe niebezpieczeństwo tej podstępnej, uporczywej i przewidującej akcji.

Organizacje masońskie zwą się lożami. Loże istnieją we wszystkich krajach i podlegają naczelnej władzy, której skład jest zawsze głęboko zakonspirowany.
Tajność masonerii utrudnia wielce zorientowanie się w składzie personalnym lóż.
Wprawdzie masoneria wydaje swe roczniki, w których podaje nazwiska pewnych masonów, z góry jednakże należy zaznaczyć, że właśnie ci wymienieni masoni nie odgrywają najważniejszej roli, ale są jedynie figurantami, mającymi odwrócić i zmylić uwagę przeciwników.

Po owocach poznaje się drzewo.

Skład personalny poszczególnych lóż krajowych może przedstawiać dla nas zagadkę, nigdy jednakże przed okiem uświadomionego i czujnego katolika nie ukryje się przenikanie wpływów i oddziaływanie masonerii. Czy to w literaturze, czy w prasie, czy wśród ludzi wyczuje on zaraz inspirację masońską, toteż walka z masonerią to przede wszystkim walka z jej inspiracją. Ale do walki tego rodzaju przygotowany jest jedynie katolik w pełni uświadomiony, znający doskonale założenia dogmatyczne Kościoła, zdający sobie sprawę z etycznych i moralnych wskazań nauki Chrystusa.
Nie sprostamy w tym boju, o ile zamiast tracić czas na zbędne rzeczy, nie będziemy się starać pogłębić w sobie wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.

Bolszewickie bezbożnictwo uderza w wiarę i Kościół brutalnie, bezpośrednio. Masoneria, przeciwnie, działa podstępnie, stara się przeniknąć w środowisko przeciwnika, przekonywać go powoli, zatruwać dawkami.

Zarówno masoneria jak i bolszewizm głoszą, że dążą do wyzwolenia człowieka, do pełnej jego wolności [rozpusta, mordowanie dzieci nienarodzonych, zboczenia, gender, eutanazja]. Jest to jedno z największych kłamstw jakie zna historia..
Bolszewizm czyni ludzi niewolnikami, pozbawionymi własnego oblicza, własnego ja, a masoneria stosuje do swych członków najstraszliwszy terror i nie cofa się przed fizycznym i moralnym zniszczeniem opornych i nieposłusznych.

Prawdziwą wolność niesie jedynie Ewangelia. Kościół tylko zwalczył niewolnictwo, wywyższył człowieka, zbliżył go do Boga i wyrównał wszystkich przed Jego Obliczem. Jedynie nieprzebrane skarby miłości, zawarte w słowach Jezusa Chrystusa, zdolne są odrodzić świat, wyrównać krzywdy i różnice społeczne.
Nie Kościół odpowiada za te krzywdy, ale właśnie ci wszyscy, którzy pragnęli budować świat bez Jezusa Chrystusa.

Krzywda ta jest dziełem kapitalizmu, [nie tylko kapitalizm, ale na pierwszym miejscu rasistowski syjonizm, talmudyzm,  również morderczy mahometanizm]który nie pamiętając zupełnie o celach i zadaniach życia ludzkiego, dążył jedynie do gromadzenia bogactw. Pohańbił człowieka bolszewizm, odbierając mu Boga i zaprzeczając mu duszy, zepchnęła człowieka w błoto masoneria ukazując mu świat doczesny, jako jedyny jego cel.

Świat szamoce się dzisiaj w męce, niepokoju, w trosce o jutro. Żadne wysiłki nie pomogą, o ile ludzkość nie zrozumie wreszcie słów Jezusa Chrystusa – „Kto beze mnie gromadzi, rozprasza”.

———

masoński kościół

masoński kościół1

masoński kościół2

masoński kościół3

masoński kościół4

masoński kościół5

masoński kościół6

masoński kościół7

masoński kościół8

masoneria1

masońska cerkiew1

Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=15216#more-15216

Data publikacji: 12.02.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.