Strona główna > Świat > Cel NWO osiągnięty, islamizacja europy sprawiła, że obywatele są gotowi rezygnować ze swobód za cenę bezpieczeństwa

Cel NWO osiągnięty, islamizacja europy sprawiła, że obywatele są gotowi rezygnować ze swobód za cenę bezpieczeństwa

Seria zamachów terrorystycznych, do których przyznaje się Państwo Islamskie, znacząco wpłynęła na odczucia i opinie mieszkańców Europy wobec wszystkich muzułmanów. Według portalu rosyjskich muzułmanów „Islam Today”, taką zmianę postaw potwierdzają podane właśnie wyniki badań opinii publicznej w Wielkiej Brytanii. Wcześniej o rosnącym strachu przed islamistami pisano w raporcie Europolu dotyczącym całej Europy.

a

Badanie „Hop Not Hate” zostało przeprowadzone na bardzo dużej próbie mieszkańców Wielkiej Brytanii – 4 tys. osób. Dla lepszej wiarygodności wyników badań dobierano mieszkańców różnych części Zjednoczonego Królestwa. Spośród tej próby aż 42 proc. zapytanych stwierdziło, że traktuje muzułmanów „podejrzliwie”. Nastroje takie pogłębiły się szczególnie po kolejnych zamachach dokonanych przez bojowników islamskich oraz terrorystów powiązanych z Państwem Islamskim. Lepszy stosunek wyrazili natomiast obywatele Wielkiej Brytanii o imigrantach, których „lojalnie” traktuje 39 proc. respondentów tych badań. Żyjąc w strachu przed kolejnymi zamachami i aktami przemocy mieszkańcy Wielkiej Brytanii są gotowi poświęcić swoje prawa obywatelskie na rzecz większego poczucia bezpieczeństwa. Realne zagrożenia, wpływające na codzienne życie i niszczące psychikę w długim już okresie, powodują, że przyzwyczajeni od wieków do wolności i swobód Brytyjczycy są gotowi zrzec się ich dla poprawy bezpieczeństwa własnego i publicznego.

Drastyczny przebieg przeprowadzanych zamachów i ich oddźwięk medialny spowodowały, że kwestia islamistów i terroryzmu radykałów muzułmańskich stała się punktem odniesienia dla społeczeństw Europy. Jeszcze w lipcu tego roku Europol opublikował swój raport o terroryzmie w Europie. Wiele uwagi poświęcił nie tylko zagrożeniu terrorystycznemu, ale też jego efektowi wtórnemu – wzrostowi nastrojów antyislamskich. Europol to służba policyjna Unii Europejskiej z kwaterą sztabu w Hadze. Zajmuje się m.in. walką z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i walką z pornografią dziecięcą.

Radykalizm muzułmański pobudził bowiem radykalizm różnych grup społecznych i politycznych, gotowych do walki z islamistami. Zagrożenie islamizacją Starego Kontynentu zaktywizowało ultranacjonalistów i inne organizacje, czego skutkiem stał się w 2016 roku wzrost incydentów ksenofobicznych i rasistowskich. Zarówno pod względem ich ilości, jak i pod względem stopnia przemocy.

Powiązanie terroru islamskiego z rozwojem grup ultranacjonalistów jest być może wytłumaczeniem dla podejmowanych na szczeblach krajowych i międzynarodowych decyzji o coraz silniejszej kontroli państwa nad obywatelem. Z jednej strony napływ kolejnych grup, nieweryfikowanych pod względem zagrożenia dla bezpieczeństwa, przyczynia się do wzrostu aktów chuligaństwa, bandytyzmu i zamachów terrorystycznych. Z drugiej strony narasta niezadowolenie i radykalizm postaw wśród społeczeństw państw narażonych na niebezpieczeństwo aktami terroru i łamania prawa. W takiej atmosferze łatwiej jest uzyskać akceptację dla ograniczania praw obywatelskich i zwiększania wydatków na obronność wewnętrzną oraz interwencje wojskowe, także te zagraniczne.

Za: https://www.nwo.report/nwo/cel-nwo-osiagniety-islamizacja-europy-sprawila-ze-obywatele-sa-gotowi-rezygnowac-ze-swobod-cene-bezpieczenstwa.html

Źródło: http://www.pch24.pl/europa-drzy-przez-islamem–obywatele-sa-gotowi-rezygnowac-ze-swobod-za-cene-bezpieczenstwa,54297,i.html#ixzz4rhRdmwzZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *