Strona główna > NWO > Apokalipsa > Całe chrześcijaństwo promuje program Lucyfera

Całe chrześcijaństwo promuje program Lucyfera

Planem iluminatów / lucyferian jest wymieszanie ras i promowanie skundlania / krzyżowania jako metody zniszczenia aryjskich nordyckich narodów i ich chrześcijańskiej religii.

a

Skoro wszystkie kościoły uznają i realizują te politykę, to muszą być pod iluminacką / satanistyczną kontrolą. To dotyczy wszystkich kościołów ewangelicznych i tak bardzo różniących się grup jak baptyści, metodyści, świadkowie Jehowy, chrystadelfianie, Adwentyści Dnia Siódmego, anglikanie, katolicy itd. One mogą różnić się między sobą stanowiskiem doktrynalnym, ale pod jednym względem myślą to samo. Wszystkie wspierają satanizm mieszania się ras. Jeden maleńki przykład tego: Christian Science Foundation w swojej rażąco mylącej książce Odpowiedzi na 4 ważne pytania [Answers To The 4 Big Questions] twierdzi, że „Jedyne małżeństwa na które boczy się Bóg są te pomiędzy chrześcijanami i nie-chrześcijanami”. Ta sama bzdurna książka mówi także, że Adam był prawdopodobnie brązowy, a „Noe i jego rodzina byli prawdopodobnie średnio brązowi”.

Żeby zademonstrować KŁAMSTWO tego wystarczy tylko otworzyć Wyczerpującą zgodność z Biblią [Exhaustive Concordance to the Bible] Younga lub Stronga. Hebrajski wyraz przetłumaczony na „człowiek” jest „adam”, który oznacza „pokazywać krew na twarzy, rumienić się lub różowić, stać się czerwonym lub rumianym”. Czy może to zrobić człowiek czarny lub brązowy? Biblia mówi wyraźnie, że „Noe, człowiek prawy („tsaddiyq – prawy”) i wyróżniał się nieskazitelnością („tamiym, bez skazy, nieskalany”) wśród współczesnych sobie ludzi”. (Rodz 6:9)

Dosłownie człowiek prawy o czystym pochodzeniu rasowym bez skazy skundlenia. Czystej krwi potomek Adama. Obaj – Adam i Noe byli białymi Aryjczykami. Saraj, przyrodnia siostra i mażonka Abrahama opisana jest jako „urodziwa kobieta”, „była bardzo piękną kobietą”. (Rodz 12: 11,14) Jest oczywiste, że oboje mieli jasną karnację i niebieskie oczy. Ich syn Izaak (Saacsons albo SASI, ang. SAXONS – wyraz oznacza synów Izaaka ‚wżenionych’ w ród rodziny, tak jak ich wnuk Jakub, natomiast Ezaw, który żenił się z obcymi kobietami został odrzucony. Wszyscy patriarchowie byli białymi Aryjczykami, i ich prawdziwymii potomkami dzisiaj, prawdziwym Izraelem z Biblii są biali z rasy kaukaskiej. Prawdziwym Izraelem są narody celtycko-anglosasko-nordycko-germańskie.

Na stronach Biblii Bóg wielokrotnie mówił temu ludowi by nie mieszał krwi z innymi ludami. Izrael miał być „oddzielony” i „odcięty” od innych narodów które są na ziemi”.

1 Król 8:53, Kapł 20:24,26, Wyj 33:16 Jozue 23:12-13. Ludzie tacy jak Batten, Cham, Sarfati i Weiland, autorzy wymienionej powyżej księgi nauczają doktryny Lucyfera. Mimo że udają chrześcijan, ucza białą rasę by nie zważali na wolę Boga Wszechmogącego – aryjska nordycka rasa powinna zostać odrębnym narodem i nie mieszać się z ciemnymi rasami. Prawo Oddzielenia i Odrębności jest Prawem Bożym. Ci którzy uczą nas odwrotnie działają na rzecz szatana.

„Światowe żydostwo, które jest kontrolowane przez duże międzynarodowe banki Rotszyldów i Rockefellerów i ich towarzyszy, planuje i realizuje zniszczenie białej rasy metodą kundlenia, żeby zdobyć pełną kontrolę świata wymieszanych rasowo niewolników. Komunizm, syjonizm i międzynarodowy socjalizm (jak nowy Labour = Partia Pracy) są tylko ich chętnymi narzędziami”. – Nauka i rasa [Science and Race] kpt Ken Mc Killiam.

To dlatego dzisiaj widzimy Żyda rządzącego TV i reklamą, i prasa żydowska ciągle wpycha i promuje Murzyna, i dlatego mamy dużą liczbę Murzynów w angielskich drużynach piłkarskich. Czarnych Afrykańczyków zaimportowano do Brytanii tylko z jednego powodu. Żeby zniszczyć nas poprzez kundlenie / krzyżowanie.

Rabin Emmanuel Rabinovitch powiedział to wyraźnie w ‚wyciekniętym’ przemówieniu. „Mieszanie ciemnych z białymi oznacza koniec białego człowieka, i nasz najgroźniejszy wróg będzie tylko wspomnieniem”. – Kanadyjskie Słuzby Wywiadowcze, wrzesień 1952 i amerykańskie czasopismo Common Sense. Pełny tekst na s. 5 Historii Żydów [History of the Jews] Eustace Mullinsa.

Wszystko to potwierdził rabin Abraham Feinberg kiedy napisał „Jeden świat, jedna rasa, celowe zachęcanie do małżeństw między rasami jest jedynym sposobem przyspieszenia tego procesu”. – czasopismo Maclean’s Review, 6 września 1967.

Wasza rasa i naród jest niszczona. Co robicie w tej sprawie?

Kontrolowane chrześcijańskie Kościoły

Gdyby pozwoliło na to miejsce, wykazalibyśmy, że wszystkie kościoły są kontrolowane przez tajną bajecznie bogatą elitę, która kontroluje wszystkie tajne organizacje, na szczycie, i wszystko inne ważne na świecie.

Elitę stanowią widoczni agenci szatana na ziemi. Poprzez religię i tajne organizacje, siły demoniczne rządzą tym światem i prowadzą narody do ruiny, zniewolenia i śmierci.

„Dzięki religii zdobyliśmy całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, rządem i gospodarką. Nie przejdzie żadne prawo z wyjątkiem tego którego wcześniej nauczano z ambon. Przykładem tego jest równość rasowa, która doprowadziła do integracji, i w końcu do skundlenia. Zdumiewa nas głupota chrześcijan w przyjmowaniu naszych nauk i propagowanie ich jako własnych. Judaizm (współczesna nazwa religii faryzeuszy, albo, zdaniem rabina Wise’a, inna nazwa komunizmu) jest nie tylko nauką synagogi, ale również doktryną każdego chrześcijańskiego kościoła. Byliśmy w stanie zaangażować ignoranckich białych chrześcijan w wojny między sobą, które zawsze ubożały obie strony, zaś my zbieraliśmy żniwo finansowe i polityczne. Dzięki propagandzie Kościół stał się naszym najbardziej zapalonym zwolennikiem. To dało nam szczególne miejsce w społeczeństwie, ich wiara w kłamstwo, że jesteśmy „narodem wybranym”, a oni poganami. Te oszukane dzieci Kościoła bronią nas do tego stopnia, że niszczą własną kulturę.

„Dzięki demokracji zdobyliśmy kontrolę nad ich krajem… demokracja to rząd motłochu, który kontrolujemy przez ich Kościoły, nasze media i instytucje gospodarcze. Ich religia to tylko kolejny kanał, przez który kierujemy siłę naszej propagandy. Głupotę tych religijnych marionetek prześciga tylko ich tchórzostwo, bo łatwo jest nimi rządzić. Religii również należy nauczać, i pracowaliśmy nad tą koniecznością. Z naszą kontrolą ich przemysłu podręczników i mediów informacyjnych, jesteśmy w stanie utrzymać się jako autorytety religijne.

„Obecnie wielu naszych rabinów zajmuje profesury w rzekomo chrześcijańskich seminariach teologicznych. Niewidzialni władcy w krajach komunistycznych mają światową kontrolę nad propagandą i rządami wolnych krajów. My kontrolujemy każdy nośnik opinii, w tym dzienniki, czasopisma, radio i TV. Nawet waszą muzykę! My cenzorujemy piosenkę na długo zanim dotrze do wydawców. Niedługo zdobędziemy całkowitą kontrolę nad waszym myśleniem.

„To co powiedziałem jest prawdą – wszystko. Nie muszę kłamać. Wy i my faktycznie mamy innego Boga. Nie jesteśmy wybranym narodem. Większość Żydów nie chce się przyznać, ale naszym bogiem jest Lucyfer, więc nie kłamałem – i my jesteśmy jego narodem wybranym. Lucyfer jest bardzo żywy. Popłynie krew mas kiedy czekamy na nasz dzień zwycięstwa”. – Wyznania Harolda Wallace Rosenthala, zamordowanego przez Mossad. Wszystko powyżej potwierdził również nowojorski prawnik Henry Klein, również zamordowany, w książkach Syjonizm rządzi światem [Zionism Rules The World], Żyd ujawnia żydowski spisek światowy [A Jew Exposes The Jewish Worldwide Conspiracy]. Przeczytaj: Prawda o Talmudzie, świętej księdze judaizmu [The Truth About The Talmud, Judaism’s Holiest Book] Michaela Hoffmana i Alana Critchleya.

Rok 2000 – Kościoły chrześcijańskie maszerują przeciwko ‚rasizmowi’

Wszystkie tak zwane chrześcijańskie kościoły każdej denominacji zorganizowały na 10 września w Londynie marsz przeciwko ‚rasizmowi’. Muszą być szaleńcami. To hańba. Wszystkie skutecznie mydliły oczy swoim członkom o tym co dzieje się w naszym kraju. Brytanię przekazuje się obcokrajowcom i niszczy się naszą rasę, i one to wspierają. Ich marsz jest przeciwko Biblii. Ta księga uczy, że Bóg od początku oddzielił rasy, przypisując każdej z nich własną część ziemi. Pwt. 318. Ich marsz jest przeciwko Bogu, który brzydzi się mieszaniem ras i kundleniem, i wielokrotnie na stronach Biblii ostrzegał przed tym lud Izraela. Powiedział im, że „Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana”. Hebrajski wyraz ‚mamzer’ oznacza mieszaną rasę, przetłumaczony na „z nieprawego łoża”. Pwt 23:2.

Ich marsz jest przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Bo Chrystus powiedział „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mat 15:24), i swoim uczniom kazał iść tylko do tego ludu, żadnego innego. (Mat 10:5-6) Żydów nazwał wszystkim poza przekleństwami: ‚obłudnicy, pobielone groby, z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa’, ‚węże’, ‚żmije’, ‚wilki’, ‚świnie’, ‚psy’, ‚kąkole’, ‚z ojca diabła’, ‚synagoga szatana’ – Jan 8:44, Ap 2:9 i Ap 3:9. To na pewno zrobiłoby z Niego ‚rasistę’. Oczywiście, w naukach Chrystusa Żydzi i Izraelici byli zupełnie innymi rasami. Głupie chrześcijańskie kościoły nie pojęły jeszcze tego prostego faktu. Prawdziwymi Izraelitami teraz są biała rasa kaukaska, a Żydzi są jej odwiecznym wrogiem – biblijni Edomici, Kananejczycy i Amalekici. „Lud który przeznaczyłem na potępienie” – Izajasz 34:5, „ludem, na którego Pan zapałał gniewem” – Malachiasz 1:4. „Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi [prawdziwy Izrael], zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz”. –Psalm 83:4. Teraz kościoły maszerują w poparciu tego spisku przeciwko Bogu, nie zdając sobie sprawy z tego, że celem jest również zniszczenie chrześcijaństwa. Jeden światowy rząd. Jedna rasa na świecie. Jedna religia świata. Gdyby mieli na tyle rozumu by pojąć, że maszerują w poparciu zniszczenia własnej religii i własnej rasy.

Plan ujawniony

a

Tu w symbolicznej formie pokazuje się wielki tajny planu iluminatów, nad realizacją którego teraz nieustannie pracują. Wielki dwurożny kozioł ma na czole wypisaną 5-ramienną gwiazdę – symbol starych tajnych organizacji, Domu Rotszylda i Międzynarodowego Komunizmu. Paląca się pochodnia symbolizuje Molocha – niszczyciela dzieci. Prawa ręka „anioła diabła” jest podniesiona z dwoma palcami wskazującymi w górze biały księżyc. Biały księżyc to dzieci Szema – biała rasa. „SOLVE – rozwiązać” oznacza zerwać lub rozpuścić.

Dwa palce lewej ręki pokazują w dół na czarny księżyc. Czarny księżyc oznacza ciemne rasy. COAGULA oznacza koagulację lub skrzep, osiągnięcie stanu stałego. Bestia siedzi na tronie świata i wielka tejemnica jest ujawniona. Wielka biała rasa Szema ma zostać zniszczona poprzez wymieszanie jej z ciemnymi rasami.

foto: http://beforeitsnews.com/religion/2015/09/baphomet-at-pope%C2%B4s-festival-of-families-2015-2496668.html

Każda jednostka i organizacja, która teraz popiera tę sprawę, w tym kościoły, przeszłe i obecne ‚brytyjskie’ rządy, masoneria, Światowa Rada Kościołów, ONZ itd. są po kontrolą satanistów.

Biblia nigdzie nie naucza o mieszaniu ras. Bóg jest autorem rozdziału ras. Integracja i kundlizacja są szatańskie. MIESZANIE RAS JEST SZATAŃSKIE. Chrześcijanie muszą wybrać: czy poprą program iluminatów / satanistów mieszania ras, czy posłuchają Boga i Jego prawa o rozdziale rasowym i segregacji?

Wybór jest prosty: czy posłuchacie Boga, czy szatana? Jesteście za Bogiem i swoim krajem, czy za światowym żydostwem?

Prawdziwi inicjatorzy i popychacze mieszania ras

W 1993 Żyd o nazwisku Jeffrey M Peck, którego rodzina opuściła Niemcy kiedy do władzy doszedł Hitler, wydał następujące oświadczenie w Niemieckim Instytucie Historycznym w Waszyngtonie DC. Powiedział o Niemczech, ale dokładnie taki sam plan realizuje się dla Brytanii. „Mam nadzieję, że z czasem wizerunek niemieckiego ciała politycznego może się zmienić z ekskluzywnie białego, niemieckiego i chrześcijańskiego, na brązowy, żółty i czarny, muzułmański i zydowski”. – Końcowe czasy / końcowe gry, ostatnie miesiące żydowskiego wieku [End Times / End Games, the Final Months of the Jewish Century], 1999, Hans Schmidt.

Plan zniszczenia białej rasy i jej chrześcijańskiej religii nie jest nowy. Sformułowano go dawno temu. Ale zabrało dwie wojny światowe, ogromną propagandę i dyktatorskie prawo rasowe, by Brytyjczyków i pokrewne narody uczynić posłusznymi i tak ogłupionymi by to zaakceptować. W numerze z 9 lutego 1883 The Jewish World wyraźnie pokazany jest ostateczny cel: „Wielkim ideałem judaizmu jest to by cały świat był przesiąknięty żydowskimi naukami, żeby w braterstwie narodów – większym judaizmie – zniknęły wszystkie odrębne rasy i religie„.

Więc już wiecie. Zniszczenie rasy i zniszczenie religii to ich cele. Nikt kto jeszcze ma oczy nie może nie zobaczyć tego, że ten plan jest teraz na dobrej drodze do spełnienia. W liście Barucha Levy do Karola Marksa opublikowanym w La Revue de Paris na s. 574 zamiar Żydów zdobycia kontroli nad światem na ruinach białej chrześcijańskiej cywilizacji jest bardzo wyraźny:

„Naród żydowski jako całość będzie swoim Mesjaszem. Zdobędzie dominium światowe poprzez zniszczenie innych ras, poprzez zniesienie granic, unicestwienie monarchii, poprzez ustanowienie republiki świata”.

W 1912 Israel Cohen, rzecznik żydowskich komunistów w Ameryce napisał książkę zatytułowaną Program rasowy na XX wiek [A Racial Programme for the Twentieth Century].

Ten program realizowano i realizuje się dzisiaj:

„Musimy zdać sobie sprawę z tego, że najpotężniejszą bronią naszej partii jest napięcie rasowe. Wbijając w świadomość ciemnych ras przez wieki, że byli ciemiężeni przez białych, możemy ukształtować ich do naszego programu partii komunistycznej. Słowa kolonializm i imperializm muszą występować w naszej propagandzie. W Ameryce naszym celem jest subtelne zwycięstwo. Rozpalając Murzynów przeciwko białym uda nam się wszczepić w białych kompleks winy za wykorzystywanie Murzynów. Pomożemy Murzynom osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia. W profesjach i w świecie sportu i rozrywki. Posiadając taki prestiż, Murzyn będzie mógł żenić się z białymi i rozpocząć proces, który odda Amerykę (i Brytanię) naszej sprawie”.

Postawę Żydów do kolorowej imigracji w naszym kraju można podsumować powołując się na kłamiącego i grubiańskiego czerwonego Żyda Gerry Gable i jego komunistyczne rynsztokowe czasopismo Searchlight (założone z pieniędzy z loterii): „Witamy szukających azylu! Nie dla rasizmu”. Ale jego własny Talmud uczy nienawiści rasowej jak żadna inna książka nie robiła i nie mogłaby robić. Żydowski Izrael tego nie mówi. Oni tylko chcą Żydów.

Kontrolowane przez Żydów TV i prasa przekazuje dezinformacje, przekręty i jawne kłamstwa, liberalnie dozowane z masą banałów i bzdur. „Zadaniem dziennikarza jest niszczenie prawdy, otwarte kłamstwa i czołganie się u stóp Mamona, i sprzedawanie swojej rasy i kraju za codzienny chleb. Jesteśmy narzędziami i marionetkami bogatych ludzi stojących za kulisami. Jesteśmy pajacami, oni pociągają za sznurki a my podskakujemy. Jesteśmy duchowymi prostytutkami” – John Swinton, redaktor naczelny, New York Times.

„W zachodnich demokracjach media pokazują się jako machina kłamstw w większym stopniu niż wielu niezależnie myślących dostrzega”. Oszustwo XX wieku [The Hoax of the Twentieth Century], prof. Arthur Butz.

Edomiccy Żydzi i ich zły Talmud

Ponad 90% Żydów – Aszkenazyjczyków – pochodzi od turko / mongolskich Chazarów ze wschodniej Europy, których król Bułan przyjął religię talmudyzmu / judaizmu dla swojego ludu w VIII wieku AD. W ich żyłach nie ma ani jednej kropli krwi Izraelitów.

Oni ukradli nazwę i ziemię Izraela. Każdego dnia mordują Palestyńczyków, których ziemię ukradli. Do maja 1948, kiedy Brytania zakończyła swój mandat Palestyny i wycofała wojska, Żydzi wymordowali około 200 brytyjskich żołnierzy i 90 brytyjskich policjantów, prawie wszystkich z zimna krwią, czyli strzelając w plecy, rozstrzeliwując rannych w szpitalu, a dwóch sierżantów z armii brytyjskiej powoli dusili drutem fortepianowym, z ich ciał zrobili miny-pułapki próbując zabić ich towarzyszy kiedy ich odcinali.

W Deir Yassin i Qibya Żydzi dokonali niewyobrażalnych okrucieństw wobec nieuzbrojonych i bezbronnych Arabów, w tym ciężarnych kobiet i dzieci, zabijając je setkami. Żydowskie

Irgun, Zvai, Leumi i Gangi Sterna były najbardziej brutalnymi i bezwzględnymi organizacjami terrorystycznymi XX wieku. Wydanie z 1925 Jewish Encyclopaedia potwierdza, że Chazarowie są Edomitami, i że ich przodkowie przyszli z gór Seir na płd-wschodzie Palestyny. Była to kraina przodków Ezawa / Edomu. „I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw” – Rodz 25:25. 30 Moftatt. Czerwony, kolor krwi, przypisano Edomowi. Dlatego mamy czerwoną flagę, Armię Czerwoną i czerwony komunizm. Wszystkie kontrolowane przez Żydów. Przeczytaj Frank Brittan Za komunizmem [Behind Communism]. Masmedia – wszystkie pod chazarską / edomicką kontrolą, sfałszowały historię i wybielają największych zbirów i łajdaków w całej historii.

Oni odwrócili prawdę. Pewne jest to, że sprowokują III wojnę światową w Palestynie.

W tajnej bazie Dimona na pustyni Negev zgromadzili około 500 bomb atomowych. Mają także zapasy broni biologicznej i chemicznej. Dlaczego maleńkie (izraelskie?) edomickie państwo czuje potrzebę całej tej broni masowego niszczenia? Wierzcie mi kiedy powiem, że cała ta broń stanowi straszne zagrożenie dla wszystkich białych chrześcijańskich krajów.

Siły powietrzne USA i brytyjski RAF powinny natychmiast zabrać tę broń i przestać bombardować Irak – wroga Żydów. „Zanim znowu zaniesie się nas Żydów do pieców, zburzymy świątynię ludzkości” – izraelski generał. „Finansiści woleliby raczej podpalić cały świat niż porzucić jedną jotę swojego programu” – Prof. Frederick Soddy.

Uwaga: Poinformowane źródła do holokaustu odnoszą się jako do holooszustwa. Po wnikliwym badaniu całego tego tematu prof. Arthur Butz nazwał to „Oszustwem XX wieku”. Przeczytaj jego książkę pod tym tytułem. Narodem który cierpiał i najwięcej stracił w II wojnie światowej byli Niemcy, a nie Żydzi. Dowództwo bombowe RAF kierowane przez Żyda Zuckermana i jego pionka ‚bombera’ Harrisa, zniszczyli niemieckie miasta, zabijając setki tysięcy niemieckich kobiet i dzieci. Po II wojnie światowej Amerykanie i Francuzi, za cichym przyzwoleniem podżegacza wojennego Churchilla, celowo wymordowali dziesiątki tysięcy niemieckich jeńców wojennych.

Sojusznicy popełnili więcej zbrodni w II wojnie światowej niż w ogóle Niemcy, ale historię piszą zwycięzcy. Przeczytaj Inne straty [Other Losses] Jamesa Bacque. Jak powiedział Henry Ford – „Historia to bzdura”.

Rumuński Żyd, Marcus Eli Ravage, napisał w Century Magazine w 1928: „To my jesteśmy głównym powodem nie tylko ostatniej wojny (1914-1918), ale prawie wszystkich waszych wojen. To my byliśmy głównymi promotorami nie tylko rosyjskiej rewolucji, ale wszystkich wielkich rewolucji w waszej historii”. Z ulgą widzimy, że Goj (ludzkie robactwo) nigdy nie będzie w stanie pojąć wielkości naszej winy”.

Prawdziwymi czarnymi charakterami historii świata nie są kajzery czy Hitlery, ale Chazarowie / Edomici kierowani przez Dom Rotszylda. Oni rozlewali krew rzekami i potokami. Oni są ucieleśnieniem zła na świecie. „Wpędzimy chrześcijan w wojny wykorzystując ich próżność narodową i głupotę. Potem będą masakrować się wzajemnie robiąc w ten sposób miejsce dla nas” – rabin Reichorn, Le Contemporaim (1.07.1860). Cyt. w Przyczynach i skutkach I wojny światowej [Causes And Effects Of The First World War] – kpt Ken McKilliam.

„Talmud wywołuje nienawiść żydów do chrześcijan, a Protokoły dają sposób w jaki można zniszczyć chrześcijańską cywilizację”. – Żyd demaskuje Żydowski spisek światowy [A Jew Exposes The Jewish Worldwide Conspiracy], nowojorski prawnik Henry Klein. Zamordowany przez własne plemię.

Talmud, żydowska księga religijna, zawiera najbardziej ohydne bluźnierstwa kiedykolwiek napisane wobec Jezusa Chrystusa. Nawiązujące do ekskrementów, spermy i bestialstwa, nie nadają się do druku. Talmud gorąco przyzwala i zachęca do każdej zbrodni znanej człowiekowi, pod warunkiem, że dokonywana jest przeciwko Goyim, Akum, Kuthrim – zakodowane nazwy dla nie-Żydów, oznaczające bydło i plugastwo. Gdybym miał więcej miejsca mógłbym cytować Talmud by wykazać że ad infinitum uczy kłamstw, złodziejstwa, krzywoprzysięstwa, homoseksualizmu, pedofilii i mordu. Przeczytaj Fakty są faktami [Facts are Facts] – Benjamin Freedman, Żydowska religia, jej wpływ dzisiaj [The Jewish Religion, Its Influence Today] – Elizabeth Dilling i Żydzi i ich kłamstwa [The Jews and Their Lies] – Martin Luther.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/fakty-sa-faktami-benjamin-h-freedman-2014-03

Atak na Amerykę

We wtorek 11 września dwa porwane samoloty uderzyły w wysokie na 456 i 454 m Bliźniacze Wieże w nowojorskim Trade Centre, a trzeci samolot uderzył w Pentagon, Waszyngton, zaś czwarty, rzekomo lecący na Biały Dom, rozbił się w Pensylwanii. Niemal natychmiast za te okrucieństwa obwiniono urodzonego w Arabii Saudyjskiej Osamę bin Ladena i jego fanatycznych zwolenników. Bin Ladena i afgańskich Mudżahadinów szkoliły i finansowały Brytania i Ameryka, kiedy walczyli by wyzwolić Afganistan z pod rosyjskiej okupacji. Twierdzono, że amerykańskie służby wywiadowcze nic nie wiedziały o nadchodzących atakach, i dlatego całkowicie zawiedli Amerykę, mimo że potwierdzono, iż FBI miała co najmniej dwóch porywaczy pod obserwacją, ale straciła z nimi kontakt (prawdopodobna historia). Ludzie na całym świecie, bombardowani non-stop obrazami TV i komentarzami przełknęli, jak w głębokim śnie, oficjalną historię o ataku.

Brytyjczycy stali się narodem telewizyjnych zombie.

Stary weteran wojskowy z doświadczeniem w materiałach wybuchowych napisał do mnie, że w żaden sposób same samoloty nie mogłyby zawalić nowojorskich Twin Towers. „Widziałem to w TV. Zwaliły się jak winda, ale masmedia to zignorowały. Dlaczego? Drapacze chmur można zdemolować urządzeniami zegarowymi: bum-bum-bum-bum, i to zaczyna się od góry i kończy na dole. Budynek leci w dół jak winda i kończy się jako gruz na chodniku”. Dodał: „Ktoś wiedział że coś złego ma się wydarzyć i pozbył się udziałów. (Zarobili około $800 mln) Czy Mosad ostrzegł żydowskich lichwiarzy o jakimś akcie terrorystycznym…? Jeśli to Żydzi je sprzedali, to moim zdaniem nigdy nie usłyszymy o sprzedaży”. Właścicielem Twin Towers (teraz byłym właścicielem) jest Żyd Silverstein. W artykule w The Times z 6 listopada 2001 napisano: „w Twin Towers pracowało 2.000 Żydów, i żaden z nich nie przyszedł do pracy 11 września. Przynajmniej taka jest plotka wśród społeczności azjatyckiej”.

Naród amerykański absolutnie oszukano o Pearl Harbour

Skoro dewastujący atak porównano z japońskim „zaskakującym” atakiem na amerykańską Flotę Pacyfiku na Hawajach 16 grudnia 1941, to powinno się pokazać kilka faktów dla porównania. Japoński atak na Pearl Harbour był celowo zorganizowany przed rząd Roosevelta by wciągnąć Amerykę do II wojny światowej.

Amerykanie umyślnie sprowokowali i obrazili Japończyków i narzucili na nich niemożliwe warunki, żeby nie mieli innego wyboru jak tylko walczyć.

Roosevelt wysłał amerykańskie niszczyciele na japońskie wody terytorialne przed Pearl Harbour, i razem z Brytyjczykami i Holendrami odciął dostawy ropy i stali do Japonii. Amerykańscy szyfranci złamali tajny japoński „purpurowy kod”, który pokazywał, że atak na Pearl Harbour był nieuchronny. Roosevelt został ostrzeżony z 10-dniowym uprzedzeniem, ale nie ostrzegł adm Kimmela i gen. Shorta, komendantów Pearl. Tym dwu komendantom celowo odmówiono informacji wywiadowczych o nieuchronnym ataku. Amerykańska flota była rozstawiona jak kaczki, ale transportowce, które byłyby potrzebne później, wycofano, i Japończykom pozwolono bombardować ją z wody. Plan był taki, żeby wywołać oburzenie amerykańskiej opinii publicznej, żeby domagali się wojny (dokładnie to robią teraz) i to się w 100% udało. W Pearl Harbour własny rząd wymordował 3.077 osób. Potwierdzenie tego w książce Ostatnia tajemnica Pearl Harbour [The Final Secret of Pearl Harbour] autorstwa kontradmirała Rollersa Theobalda, z przedmową admirałów Kimmala i Halseya, oraz Watażki z Waszyngtonu [The Warlords of Washington] płk Curtisa Dalla – zięcia Roosevelta.

Żydowscy syjoniści rządzą Ameryką

Arabowie postrzegają Amerykę jako „wielkiego szatana” z powodu jej bezwarunkowego poparcia militarnego jak i fiansowego (miliardy dolarów corocznej pomocy) dla terrorystycznego edomickiego izraelskiego państwa przeciwko Arabom. Jeśli mamy wierzyć płk Johnemu Beatty, oficerowi wywiadu w Białym Domu w czasie II wojny światowej, i maj. Robertowi Williamsowi z amerykańskiego kontrwywiadu, Ameryka jest pod całkowitą kontrolą żydowską. Płk Beatty napisał, że chazarscy Żydzi, członkowie dokładnie tego samego plemienia które rządziło Rosją, zinfiltrowali amerykański rząd i byli prawdziwymi decydentami w polityce zagranicznej, że oni kontrolowali amerykańskie media, prali mózgi narodu, podważali konstytucję i niszczyli Amerykę od środka. Maj. Robert Williams napisał: „Jeśli naród amerykański nie przejmie z powrotem swojego rządu i nie zniszczy syjonistycznej machiny, to szalone elementy w tej machinie będą mogły unicestwić ludzkość”. Zobacz Żelazna kurtyna nad Ameryką [Iron Curtain Over America] Beatty, i Ostateczny porządek świata [The Ultimate World Order] Williamsa. Poinformowani Amerykanie o swoim rządzie mówią iż jest to ‚ZOG’ – rząd okupowany przez syjonistów [Zionist Occupation Government]. Kłamiące żydowskie media wyprały mózgi narodowi amerykańskiemu.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ostateczny-porzadek-swiata-e-book-2016-03

Edomiccy Żydzi którzy rządzą Ameryką wykorzystują ogromną machinę militarną kraju by miażdżyć wrogów błędnie nazwanego ‚Izraela’, jak np. Irak. Saddam Hussein nigdy nie zagrażał interesom amerykańskim czy brytyjskim, ale on zagrażał ‚Izraelowi’: to dlatego Żydzi wykorzystali Amerykę w zniszczeniu Iraku jako zagrożenie dla Izraela. Gdyby pozwalało miejsce, moglibyśmy wykazać, że amerykańskie służby wywiadowcze takie jak CIA i FBI są organizacjami zbrodniczymi rządzonymi przez Edomitów i potajemnie działającymi z Mosadem, którego motto jest ‚przez oszustwa będziemy toczyć wojny’. Oni, między innymi, wysadzili w powietrze budynek w Oklahoma, by zdyskredytować amerykańską milicję obywatelską. Wrobili Timothy McVeigha. Gen. Benton K Partin, jeden z ekspertów w dziedzinie materiałów wybuchowych w amerykańskim lotnictwie, napisał do sen. Trenta Lotta: „Zdjęcia pokazują niezbite dowody na to, że co najmniej cztery ładunki odpalono na czterech ważnych kolumnach ze zbrojonego betonu na poziomie podłogi na III piętrze. Oklahomy nie spowodowała tylko bomba w ciężarówce. Oba – Oklahoma i Trade Centre (pierwsza bomba) pokazują dowody fiaska antyterroryzmu”.

Johna F Kennedyego również zamordowały CIA i Mosad. Lee Harveya Oswalda wrobiono jako ‚upadłego faceta’ i zastrzelił go Żyd Ruby(stein) zanim mógł coś powiedzieć.

Twin Towers nie są znane, ale możesz się założyć, że oficjalne wyjaśnienie jest absolutnie fałszywe. Według mnie CIA, FBI i Mosad (na szczycie) wiedziały wcześniej o atakach i pozwoliły by się wydarzyły, albo mogły je zorganizować by wywołać nienawiść do muzułmańskich Arabów i sympatię do Izraela.

Istnieje wiele dowodów na to, że CIA ma związki z kultami satanistycznymi, handlem narkotykami, praniem brudnych pieniędzy, handlem kobietami i dziećmi na seks, i badaniami nad kontrolą umysłu – tzw. projekt MK-ULTRA [Manufacturing Killers Utilizing Lethal Tradecraft Requiring Assassinations = produkowanie zabójców z wykorzystaniem śmiertelnego polecenia zabójstwa]. Inaczej mówiąc, dzięki stosowaniu narkotyków i hipnozy zredukowali istoty ludzkie do posłusznych zabójców i obiektów seksu. Tajne organizacje i broń psychologiczna [Secret Societies and Psychological Warfare], Michael Hofman. Jedna z uczestniczek tych badań, K Sullivan, twierdzi, że zrobiono z niej dziwkę i wykorzystywali ją tacy ludzie jak George Bush, Henry Kissinger i Robert Maxwell. Przykrywka Franklina [The Franklin Cover Up] John Decamp.

Sześć miesięcy temu pewien analityk przewidział, że Żydzi wykreują „ważny incydent” i obwinią za to Arabów, i uczynią z tego pretekst do wywołania totalnej wojny z arabskimi narodami. Blair, kierując Brytanią jak posłuszny pudel u stóp Ameryki, i słuchając przyjaciela Busha, ogłosił „wojnę z terroryzmem”. Jeśli tak było, to powinien przyłożyć sobie pistolet do głowy i pociągnąć za spust. Obaj – Blair i Clinton, narzucając ONZ sankcje na Irak, byli chętnymi partnerami w mordzie około miliona irackich dzieci, pozbawionych mleka i leków. W Wojnie w Zatoce użyty przez Amerykanów zubożony uran zatruł ponad 100.000 amerykańskich i brytyjskich żołnierzy (Syndrom Zatoki) i tysiące irackich dzieci teraz umierają na raka tarczycy i białaczkę.

Błędnie nazwane RAF i USAF, 24 godziny na dobę przez 30 dni bombardowały Serbię, wyrządzając miliardowe straty i zabijając wielu niewinnych ludzi. Kiedy Ameryka bombarduje inne kraje to jest to w obronie wolności, ale kiedy Ameryka jest bombardowana jest to terroryzm. „My naród żydowski rządzimy Ameryką i Amerykanie to wiedzą” – Ariel Sharon, premier Izraela, American Paper, Nareszcie prawda [The Truth at Last]. „Izrael rządzi amerykańskim Senatem” – sen. William Fulbright zanim wypędzili go Żydzi.

ZOG za katastrofalną polityką zagraniczną Ameryki

a

Kontrolowana przez Edomitów Ameryka jest największym rozrabiaką nowoczesnych czasów. Amerykanie zbombardowali dziesiatki krajów, od Korei i Wietnamu do Iraku i Serbii, a teraz Afganistan. Ich CIA sfinansowała i wyszkoliła dziesiątki organizacji terrorystycznych (łącznie z Bin Ladenem) i wywoływali kłopoty na całym świecie. Do końca maja tego roku Bush wysłał $43 mln do Talibów (źródło: Los Angeles Times).

Gdyby nie ich bezgraniczne wsparcie dla edomickiego bandyckiego państwa błędnie nazwanego ‚Izrael’, miliony Arabów nie nienawidziliby i nie brzydziliby się ich. Jak bardzo lubią atakować małe kraje które nie mogą im oddać, ale nie ośmielą się zaatakować Chin z powodu ich systematycznego mordu narodu tybetańskiego. Przeczytaj książkę amerykańskiego pilota helikoptera Masona Chickenhawk, żeby zajrzeć wgłąb ich partackiej operacji gung-ho (jeśli się rusza, zbombarduj) w Wietnamie. Nie obchodzą ich własne wojska, nie mówiąc o wrogu. W Wietnamie zatruli tysiące własnych ludzi ‚czynnikiem orange’ opartym na dioksynie. Gdyby byli posłuszni prostej nauce Biblii, nie byliby w bałaganie w jakim są dzisiaj: 1. Nigdy nie mianuj nad sobą obcokrajowców – Pwt 17:15, 2. Nie będziesz zawierał traktatów ani porozumień z obcymi narodami – Wyj 23:32, 3. Nigdy nie mieszaj się w cudze spory – Przysłowia 26:17.

Musimy zajrzeć do edomickiego Talmudu by zobaczyć prawdziwe powody mordowania milionów Amerykanów w niepotrzebnych wojnach: „Pozbaw życia nie-Żydów, zabij ich”, „Nawet najlepsi Goje zasługują na śmierć”. Dla potwierdzenia przeczytaj książki pod sekcją o Talmudzie.

Ameryka odpowiada za 4-letnią suszę w Afganistanie?

25 lat temu Zbigniew Brzezinski, główny doradca i prawa ręka amerykańskiego prezydenta Jimmy Cartera, oświadczył: „Rozwinięto nie tylko nową broń. Kontrola przestrzeni i pogody zastąpiła Suez albo Gibraltar jako kluczowe elementy strategii”.

Na długo przed tym potwierdzeniem, prof. MacDonald, który był doradcą naukowym prezydenta Lyndona Johnsona oświadczył: „Techniki modyfikacji pogody można wykorzystywać do wywoływania długich okresów suszy lub burz, a przez to do osłabiania zdolności kraju i zmuszania go do akceptacji żądań konkurenta”.

Dawno temu wielki naukowiec Nikola Tesla wykazał, że możliwa była elektryczna kontrola pogody. To można osiągnąć kierując ogromne elektryczne impulsy magnetyczne na strumień powietrza, gwałtownie poruszając wiatry kontrolujące pogodą na powierzchni ziemi. Ameryka teraz rozwinęła tę technikę. Liczne susze i burze w ostatnich latach, które odebrały życie milionom ludzi, były wywołane przez człowieka. Istnieje 90% pewność, że Ameryka wywołała suszę w Afganistanie. Teraz to jest prawdziwy akt terroryzmu, czyniący amerykańską pomoc żywnościową dla Afgańczyków aktem zapierającej dech w piersiach hipokryzji.

Zaplanowane trzy wojny światowe

Być może prawdziwe znaczenie tego co się dzieje zawarte jest w liście Alberta Pike’a, suwerennego wielkiego komandora starego rytu szkockiego masonerii, do włoskiego rewolucjonisty Guiseppe Mazziniego, z 15 sierpnia 1871. List przechowywano w bibliotece British Museum. Trzy wojny światowe zaplanowano wczesniej, by w końcu doprowadzić do „zniszczenia chrześcijaństwa” i zastąpienie go „czystą doktryną Lucyfera. Skoro I i II wojny światowe przebiegły dokładnie tak jak przedstawiono w liście, niewatpliwie III wojna światowa zostanie wywołana zgodnie z planem. Pierwszą wojnę światową, stwierdził Pike, wywołano w celu zniszczenia carskiej Rosji i umieszczenia tego ogromnego obszaru pod bezpośrednia kontrolą iluminackich agentów. Rosję wtedy wykorzystano jako „straszydło” w realizacji planów iluminatów na całym świecie.

Drugą wojnę światową wywołano poprzez manipulowanie różnicami istniejącymi między niemieckimi nacjonalistami i politycznymi syjonistami. To miało poskutkować ekspansją rosyjskich wpływów i ustanowieniem państwa Izrael w Palestynie.

Trzecią wojnę światową zaplanowano tak by poskutkowała różnicami wywołanymi przez iluminackich agentów między syjonistami i Arabami. Konflikt zaplanowano tak by poszerzył się na cały świat.

Teraz cały świat stoi przed otchłanią. ‚Wielka boleść’ przepowiedziana przez Jezusa Chrystusa, w której, gdyby Bóg nie interweniował, by „skrócić” te dni, „nie przeżyłoby nic co żyje”, albo według innego przekładu – „zostałaby unicestwiona cała ludzkość”. To może oznaczać jedynie wojnę atomową. Mateusz 24:22. Wkrótce po boleści (3.5 roku) nastąpi drugie przyjście przepowiedziane w 1 z 24 wersetów Nowego Testamentu.

„Zaiste, mój miecz (kometa?) upoił się na niebiosach; oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie” – Izajasz 34:5. Przeczytaj Izajasz 63:1-4; Obadiasz 15:18; Malachiasz 1:2-4, Ezechiel 25:14.

„Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem” – Izajasz 2:3.

Autor nieznany, tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://saxonmessenger.christogenea.org/pdf/all-christian-denominations-are-promoting-luciferian-programme

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *