Strona główna > Polska > Bujak: byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Donbasie

Bujak: byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Donbasie

– Ukra­ina chce dzi­siaj eks­per­tów, ofi­ce­rów, bo bu­du­je armię, pro­wa­dzi wojnę. Był­bym za tym, żeby ta­kich ofi­ce­rów im po­słać. By­ło­by fan­ta­stycz­nie, gdyby pol­scy żoł­nie­rze wal­czy­li w Do­niec­ku. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki, trwa­ły, stra­te­gicz­ny so­jusz, który bę­dzie gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa nie tylko na­sze­go, ale i  Eu­ro­py – po­wie­dział w „Kontr­wy­wia­dzie.

Niejaki "Zbigniew Bujak".
Niejaki „Zbigniew Bujak”.

Jeden ze współtwórców „Solidarności” dodał, że „Polska jest bliska zdrady Ukrainy”, bo nie udziela jej potrzebnego wsparcia. – Jak sąsiad prowadzi wojnę z naszym śmiertelnym wrogiem, to trzeba temu sąsiadowi pomóc. Sprzedaż broni Ukrainie to wkład we wspólne bezpieczeństwo – argumentował dalej gość Konrada Piaseckiego.

– Jestem zwolennikiem bardzo dalekiego zaangażowania się. Wspólna brygada polsko-litewsko-ukraińska powinna walczyć dziś na wschodzie Ukrainy. Wtedy pokazujemy, że budujemy głęboki sojusz. My wiemy, jak Rosja prowadzi wojnę. Nie zostawiajmy Ukraińców samych – apelował współzałożyciel Komitetu Solidarności z Ukrainą.

Pytany, czy nie obawia się tego, że bezpośredni udział wojsk będzie de facto oznaczał stan wojny z Rosją, Zbigniew Bujak odpowiedział, to już jest problem Moskwy. – Jeżeli ona uważa, że tam nie ma ich wojska, to my w takim razie możemy deklarować, że tylko pomagamy w walce z jakimiś terrorystami na wschodzie – wyjaśnił.

– Jak widzę, co się robi w Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy, to jestem z postawy Polski zadowolony. Ale jak jestem w okopach Mariupola i widzę, że pomocy ze strony Polski nie ma, a oni proszą o pomoc, to jest mi wstyd – dodał Bujak.

Za: http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/zbigniew-bujak-byloby-fantastycznie-gdyby-polscy-zolnierze-walczyli-w-donbasie

Data publikacji: 21.01.2015

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

56 − = 54