Strona główna > Bez kategorii > Bronisław Komorowski i B’nai B’rith

Bronisław Komorowski i B’nai B’rith

Źródło: http://krajskiomasonerii.nowyekran.pl/post/62689,bronislaw-komorowski-i-b-nai-b-rith#_ftn14

Jest to fragment rozdziału X książki „Masoneria polska 2012”. Co to jest B`nai B`rith? Kontakty Bronisława Komorowskiego z przewodniczącym B`nai B`rith Polin. Bronisław Komorowski jako Prezydent odznaczył wielu członków władz B`nai B`rith.

Co to jest B`nai B`rith?

W Wikipedii czytamy, że jest to „najstarsza nieprzerwanie działająca żydowska organizacja na świecie”, która „jest zaangażowana w szeroko pojmowaną działalność na rzecz wspierania społeczności żydowskich na świecie i w Izraelu”[1].

Z tego samego źródła dowiadujemy się, że: „Organizacja jest zorganizowana na wzór ruchu wolnomularskiego, gdyż składa się z lóż, chociaż nie uważa się za organizację masońską”.[2]

Nie jest to delikatnie rzecz mówiąc, informacja precyzyjna.

Taką samą informację podaje na Portalu Społeczności Żydowskiej Witold Zyss, Przedstawiciel B’nai B’rith przy UNESCO. Pisze on jednak również: „Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. rozwiązujący organizacje masońskie w Polsce”[3].

Ścisłym związkom B’nai B’rith z masonerią poświeciłem oddzielny rozdział w swojej książce pt. „Masoneria polska 1999”[4].

Powtórzę tutaj niektóre prezentowane tam informacje i uzupełnię je o nowe dane.

Leon Chajn w książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej” poświęca tej organizacji oddzielny rozdział. Przytacza w nim następującą wypowiedź jednego z założycieli B’nai B’rith w Polsce w okresie międzywojennym: „Zakon nasz powstał w Ameryce jako pewna secesja zakonu wolnomularskiego”[5].

Chajn, komentując te słowa, stwierdza: „Wynikałoby z tego, że inicjatorzy powołania do życia zakonu chcieli przygotować żydostwo do zasad, którym służyło wolnomularstwo. Czy jednak nowy zakon miał stanowić jedynie preparandę do wolnomularstwa? Czy nie było świadomej tendencji do wyodrębnienia się z powszechnego wolnomularstwa w imię utrzymania narodowego czy nawet nacjonalistycznego oblicza, co tak wyraźnie uwidoczniło się w późniejszym okresie działalności zakonu?”[6].

Pisząc o powstaniu B`nai B`rith, Chajn stwierdza, że była to pierwotnie organizacja, której celem było zjednoczenie skłóconych Żydów amerykańskich wokół celów wyznaczanych przez masonerię, co w znacznej mierze się udało[7].

Jeden z przywódców polskiego dystryktu B’nai B’rith w Polsce w okresie międzywojennym pisał: „Związek B`nai B`rith jako organizację światową, której my jesteśmy sami jednostką (…) znamionują dwie cechy zasadnicze. Idea solidarności wszystkich Żydów na całym świecie i wszelkie praktyczne konsekwencje z tej idei płynące, idea uniwersalizmu ludzkości, braterstwa wszystkich ludzi i narodów w myśl naszej idei masońskiej. Te dwie idee, kamienie niby węgielne naszego związku, pielęgnować, rozwijać i w całej pełni w głębi ich treści sobie uświadamiać, to uważam za najwyższy cel naszego programu duchowego, intelektualnego”[8].

Nahum Sokołow napisał zaś w swojej słynnej pracy „Gdzie są masoni?”: „Bladł majestat XIX wieku. Proces zaczął się jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, w Ameryce. Już wtedy Żydzi zaczęli czuć się nieswojo w lożach masońskich [zaczęły tam dominować nacjonalistyczne siły anglosaskie – przyp. S.K.]. Z tej właśnie przyczyny doszło do założenia loży B`nai B`rith, która jest żydowskim zakonem wolnomularskim”[9].

W 2011 roku pojawiła się na polskim rynku księgarskim obszerna praca autorstwa Emmanuela Ratiera pt. „Tajemnice Zakonu Synów Przymierza. Prawdziwa historia Bractwa B`nai B`rith”. A oto niektóre dane prezentowane w tej książce.

B`nai B`rith „uznane jest od dziesięcioleci za reprezentanta amerykańskich Żydów” i służy ochronie „żydowskich interesów za granicą”[10].

B`nai B`rith „wyłoniło się historycznie z masonerii (większość jego założycieli należała do masonerii, zbierali się w świątyniach wolnomularzy, rytuał bractwa skopiowano z rytuału masońskiego etc.)”[11].

W „Słowniku polityki” Henry`ego Costona czytamy: pod hasłem „B`nai B`rith”: „Organizacja masońska założona w 1843 roku, składająca się wyłącznie z Izraelitów”[12].

Czasopismo „The Globe” określa B`nai B`rith jako „żydowskie odgałęzienie masonerii”[13].

Najwyższa władza masonerii rytu szkockiego podpisała w swoim czasie porozumienie z B`nai B`rith. Ze strony masońskiej podpisał je znany satanista Albert Pike. Ze strony B`nai B`rith Armand Levy. Oto treść tego dokumentu: „My, Wielki Mistrz, Kustosz Saint Palladium, Najwyższy patriarcha wolnomularstwa całego świata przy aprobacie wielkiego i jaśnie Oświeconego Kolegium Doświadczonych Wolnomularzy, w wykonaniu aktu Porozumienia zawartego między Nami a trzema najwyższymi Konsystorzami federalnymi B`nai B`rith z Ameryki, Anglii i Niemiec, podpisanego przez Nas dzisiaj, przyjęliśmy tę rezolucję, z jednym zastrzeżeniem: Konfederacja Generalna Izraelickich Tajnych Lóż opiera się od dzisiaj na tych podstawach, które wyłożone są w Akcie Porozumienia[14].

E. Ratier tak podsumowuje dane, które przedstawia: „… nasuwa się jasny wniosek, biorąc pod uwagę cele realizowane przez te dwie tajne organizacje, wolnomularstwo i B`nai B`rith: obydwie dążą do tych samych celów…”[15].

Na koniec jeszcze parę słów o relacjach pomiędzy B`nai B`rith a masonerią rytu francuskiego. Można je ukazać na przykładzie Jean-Pierre Blocha, który był wielokrotnie przewodniczącym B`nai B`rith we Francji aż do roku 1981 (po nim przewodniczącym został, jak już o tym pisaliśmy, Stefan Zambrowski, kuzyn Romana Zambrowskiego)[16].

Jean-Pierre Bloch wstąpił do masonerii rytu francuskiego w 1929 r. Już w 1932 r. był mistrzem loży Wolność Ludzkiego Prawa. Jako mason napisał wtedy pracę pt. „Rozprawa o religijnym imperializmie: Kościół przeciw demokracji”[17].

Następnie wybrany został doradcą generalnym jednego z oddziałów Francuskiej Międzynarodówki Robotniczej, deputowanym, wreszcie sekretarzem masońskiej Braterskiej Grupy Parlamentarnej. Po wojnie pracował w „biurze tajnych służb wolnej Francji” oraz jako „dystrybutor budżetu państwa Izrael między francuskie dzienniki”[18].

Bronisław Komorowski i B`nai B`rith – dostrajanie organizacyjne?

We wrześniu 2007 r. reaktywowano B`nai B`rith w Polsce. Jednym z jego „ojców” („inicjator reaktywacji loży”) został Witold Zyss z Paryża (znowu ten francuski wątek)[19].

O wydarzeniu tym obszernie poinformował oficjalny portal polskiej masonerii rytu francuskiego Wirtualny Wschód Wolnomularski używając w odniesieniu do Zyssa tytułu „brat”[20].

Od lutego 2009 r. prezydentem B’nai B’rith Polin (czyli B’nai B’rith Polska) jest znany dziennikarz Jarosław J. Szczepański. W 1989 r. zasiadał przy „okrągłym stole” jako sekretarz strony solidarnościowej. Potem związany był przez cale lata z Telewizją Polską. W latach 1997-2000 przebywał wraz ze swoją żoną Dorotą Warakomską w USA. Po powrocie do kraju zostałwiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (a więc za rządów Jerzego Buzka). Był nim do 2002 r. W 2004 r. został rzecznikiem prasowym prezesa TVP Jerzego Dworaka[21].

„Niedługo potem – jak pisze Paweł Siergiejczyk – na początku 2007 r., jego nazwisko znalazło się w raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych – jako niejawnego współpracownika WSI. Podczas pracy w TAI miał on informować WSI o planach w zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondentów TVP, a po opuszczeniu telewizji oferował WSI gotowość infiltracji »Rzeczpospolitej« lub »Wprost« bądź »innej związanej z jego profesją instytucji«. On sam stanowczo zaprzeczył tym informacjom, wytoczył proces sądowy Ministerstwu Obrony Narodowej. (…) Do dziś twierdzi, że jego współpraca z WSI polegała tylko na tym, że w 2002 r. na prośbę znajomego oficera z ataszatu wojskowego w Waszyngtonie przywiózł z Rosji zakupiony w księgarni komplet map jeziora Bajkał i okolic, gdzie przebywał na urlopie”[22].

W 2011 roku „wyrokiem sądu Macierewicz został zobligowany do publicznego przeproszenia Szczepańskiego”[23].

Kilka tygodni po ogłoszeniu Raportu Macierewicza Szczepańskiego zatrudnił jako doradcę medialnego Bronisław Komorowski pełniący wtedy funkcję wicemarszałka sejmu i zaczął go publicznie bronić. Komorowski, jak twierdzi Paweł Siergiejczyk, mówił wtedy: „z Jarosławem Szczepańskim znam się od stu lat”, „mamy do siebie zaufanie, poza tym ma świetną opinię”. Jarosław Szczepański stwierdzał zaś: „Znam marszałka Komorowskiego jeszcze ze studiów”[24].

Bezpośrednio po reaktywowaniu w Polsce B’nai B’rith Komorowski został marszałkiem sejmu i mianował Szczepańskiego na szefa Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Funkcję tę pełnił Szczepański pół roku. Zasłynął odebraniem stałych przepustek dla dziennikarzy takich mediów jak „Naszej Polski”, „Naszego Dziennika”, „Tygodnika Solidarność”, telewizji Trwam[25].

W 2011 r. na stronie internetowej prezydenta Komorowskiego pojawił się następujący wpis: „W dniu 21 marca 2011 r. podczas spotkania ze środowiskiem dziennikarskim Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski wręczył, za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, wolności słowa i wolnych mediów oraz za dokumentowanie najnowszej historii Polski i upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych i społecznych, ordery i odznaczenia dziennikarzom i osobom zasłużonym dla wolności słowa i wolnych mediów”. Wśród odznaczonych był Jarosław J. Szczepański. Otrzymał Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski[26].

Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował w ten sposób nie tylko aktualnego prezydenta B’nai B’rith Polin, ale również innych członków kierownictwa tej loży oraz szeregowych jej działaczy.

W dniu 26 września 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył ordery „współpracownikom Komitetu Obrony Robotników, wybitnym postaciom opozycji demokratycznej i orędownikom idei społeczeństwa obywatelskiego”. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Łukasz Biedka, członek założyciel B’nai B’rith Polin[27].

W dniu 1 października 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczył ordery zasłużonym wykładowcom i pracownikom naukowym uczelni. „Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej” Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został wiceprzewodniczący B’nai B’rith Polin Jan Woleński, występujący też pod nazwiskiem Hertrich-Woleński[28].

Warto zaznaczyć, że jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Order Odrodzenia Polski jest drugi po Orderze Orła Białego. Krzyż Komandorski jest odznaczeniem wyższego stopnia w stosunku do Krzyża Oficerskiego[29].

Warto też przy okazji podkreślić takie zasługi Jana Woleńskiego jak: przynależność do PZPR w latach 1965-1981, przynależność w latach sześćdziesiątych do Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli (organizacja powstała w 1957 r. mająca na celu aktywne uczestnictwo w procesie laicyzacji społeczeństwa polskiego, „tworzeniu polskiej kultury laickiej i etyki świeckiej a także w propagowaniu racjonalistycznego i materialistycznego poglądu na świat” – po prostu walczyła z Kościołem), a od 2007 roku członek Komitetu Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (do jego celów należą, między innymi: „działanie na rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną obyczajowość” oraz „działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralności światopoglądowej Państwa”)[30].

W dniu 13 grudnia 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe „działaczom opozycji demokratycznej z lat 80.”. W tym dniu odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski następujący członkowie loży B’nai B’rith Polin: Anna Dodziuk, Zofia Jankiewicz (podpisująca się też jako Krajewska-Jankiewicz)[31].

A oto spis treści książki:


[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith

[2] Tamże.

[3] http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/625-bnai-brith-w-polsce.html

[4] S. Krajski, Masoneria polska 2009, Warszawa 2009, s. 102-105.

[5] L. Chajn, Wolnomularstwo w II Rzeczpospolitej, Warszawa 1975, s. 518.

[6] Tamże.

[7] Tamże, s. 519.

[8] Tamże.

[9] Za: tamże, s. 520.

[10] E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza. Prawdziwa historia Bractwa B`nai B`rith, przełożył M. Miszalski, Wrocław 2011, s. 32.

[11] Tamże, s. 48.

[12] Tamże, s. 50.

[13] Tamże.

[14] Tamże, s. 51.

[15] Tamże, s. 53.

[16] Tamże, s. 235.

[17] Tamże, s. 233.

[18] Tamże, s.233-235.

[19] Por. choćby: tamże, s. 336-337.

[20]http://wolnomularstwo.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=32&limit=9&limitstart=45

[21] Tamże, s.338-339; http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/625-bnai-brith-w-polsce.html; P. Siergiejczyk, Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje żydowską lożą, za: http://www.bibula.com/?p=20601

[22] P. Siergiejczyk, Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje żydowską lożą, za: http://www.bibula.com/?p=20601;

[23] Por. choćby: E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza…, s. 339; http://wyborcza.pl/1,76842,9498207,Szczepanski_wygrywa_z_weryfikatorami.html

[24] P. Siergiejczyk, Bliski współpracownik …; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025913,title,Byly-doradca-zdradza-jaki-jest-Komorowski,wid,12405794,wiadomosc.html?ticaid=1e46b

[25] Tamże.

[26] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,918,prezydent-uhonorowal-zasluzonych-dziennikarzy.html

[27] http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/2679-lista-komorowskiego; E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza…, s. 338.

[28] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,998,ordery-dla-zasluzonych-wykladowcow-i-pracownikow-naukowych-uj.html; http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/625-bnai-brith-w-polsce.html

[29] http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski

[30] http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wole%C5%84ski; http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Ateist%C3%B3w_i_Wolnomy%C5%9Blicieli; http://psr.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=62:cele-polskiego-stowarzyszenia-racjonalistow-i-sposoby-ich-realizacji&lang=pl

[31] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1051,odznaczenia-dla-dzialaczy-opozycji-z-lat-80-.html; E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza…, s. 338; http://pl.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith_%28Polska%29

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.