Strona główna > Bez kategorii > Broń biologiczną można wykorzystać do zwalczania przeludnienia

Broń biologiczną można wykorzystać do zwalczania przeludnienia

Źródło: http://henrykwesolowski.com/henryk/przed-nami-droga-zycia-albo-droga-smierci/106-bron-biologiczna-mozna-wykorzystac-do-zwalczania-przeludnienia

Data publikacji: 1.06.2012

W dniu 10 czerwca 2011 roku na Internecie Dzieckonmp nadano materiał pt. „Nadchodząca tyrania” (The coming Tyranny), w którym podane jest krótkie omówienie Raportu brytyjskiego Ministerstwa Obrony. W tym samym dniu Raport opublikowany został w londyńskim piśmie „The Guardian”, określając ten Raport jako „ramy przyszłej strategii”, za którą prawdopodobnie staną siły zbrojne Wielkiej Brytanii.

Główną myślą Raportu jest stwierdzenie, że broń biologiczną można wykorzystać do zwalczania przeludnienia. Jak pisze tłumacz z angielskiego i komentator Ola Gordon, Raport przedstawia, jakibędzie świat za niespełna 30 lat i stanowi „analizę kluczowych zagrożeń i wstrząsów” stojących przed  planetą. Prognozy te obejmują m.in.:

 

– Rozwój broni neutronowej, która niszczy organizmy żywe, a nie budynki i „jest idealną bronią służącą do ekstremalnych czystek etnicznych w coraz bardziej zaludnionym świecie”.  Taka broń byłaby rozpraszana za pomocą bezzałogowych dronów i doprowadziła by do „zastosowania zabójczej siły, bez ingerencji człowieka”.

– W ciągu 30 lat standardowe  wszczepianie chipów do mózgu wszystkim obywatelom w krajach rozwiniętych.

– Rozpad porządku społecznego.

– Odrodzenie marksizmu jako religii zastępczej w czasach relatywizmu moralnego.

– Niekontrolowana globalizacja skutecznie skończy z państwem narodowym i doprowadzi do wojen między systemami wierzeń terytorialnych, a nie kraju z krajem.

– Gwałtowny spadek populacji białych Europejczyków przy wzroście populacji  Afryki i na Bliskim Wschodzie.

– Endemiczne bezrobocie, niestabilność i zagrożenie dla porządku społecznego w wyniku wzrostu liczby ludności.

– Pojawienie się „koalicji terrorystycznej”, sojuszu systemów ideologicznych, które sprzeciwiają się państwu.

Wyłania się prawdziwy obraz Nowego Porządku Świata

                Przez dziesiątki lat, oprócz nic nie mówiących haseł, prawda o u jednoliconym nowym świecie była ciągle wielką tajemnicą. Ale budowa tego nowego świata jest historycznym faktem i na pewnym etapie tej budowy fakty mówią za siebie. Na obecnym etapie budowy nowego świata, nazywanego oficjalnie Nowym Porządkiem Świata, nie da się już ukryć jego prawdziwego charakteru. Budowanie nowego świata to nic innego tylko budowanie imperium na gruzach  porządku starego świata, zbudowanego na niezmiennych boskich prawach natury.

Wyraźne przeciwstawienie wartości i zasad życiowych nowego świata z wartościami i zasadami życiowym starego świata określa satanistyczny charakter świata nowego. Budowniczy nowego świata ciągle nie mówią, że chcą zbudować królestwo szatana na ziemi. I nie muszą tego mówić otwarcie, bo ich czyny mówią za nich. Omawiany tu Raport brytyjskiego Ministerstwa  Obrony mówi dostatecznie dużo o tym, czym naprawdę jest narzucany Nowy Porządek Świata. Jak pisze komentator omawianego tu dokumentu, z raportu wynika jasno, że każda polityczna lub religijna grupa, która wyrazi sprzeciw wobec dyktatorskiego i ateistycznego programu państwa, będzie kolektywnie demonizowana jako terroryści i przeznaczona do likwidacji.

Jest to ten Nowy Porządek Świata, który establishment (jego budowniczy)stara się stworzyć, wykorzystując postęp technologiczny do zniewolenia nas, kształtując kurs historii, by zbudować planetę-więzienie. Elity – czytamy dalej –celowo ukierunkowują wydarzenia na świecie i angażują się w wojnę psychologiczną, aby osiągnąć tę samospełniającą się apokalipsę. Nie cofną się przed produkcją scenariusza czasów ostatecznych, podobnego do opisanego w Objawieniach; bez znaczenia jest czy wierzysz w Biblię, czy nie: nasza przyszłość jest w rękach maniakalnych psychopatów, którzy postanowili zniszczyć ludzkość.

Obsesja redukcji populacji (światowego ludobójstwa)

                W dalszej części komentarza czytamy, że za każdym razem, kiedy badamy rządowe białe księgi i dokumenty strategiczne, RAND, PNAC, spotykamy się z obsesją redukcji populacji poprzez przerażające akty czystek etnicznych. W tym przypadku plan nie jest nawet ukrywany pod płaszczykiem walki z terroryzmem i jasno sugeruje, że ?? państwa będą wdrażać broń masowego rażenia, aby wymazać olbrzymie skupiska ludzkości, a zwłaszcza tych, którzy wyrażają sprzeciw wobec poczynań rządu.

                W dalszej części komentarza do raportu podane są ważne słowa innego dokumentu jako projektu dla Nowego Amerykańskiego Wieku. W projekcie, napisanym przez Paula Wolfowitza, Dicka Cheney, Williama Kristol, Donalda Rumsfelda i ich neokonserwatywnych współpracowników czytamy m.in.: Zaawansowane formy walki biologicznej, które mogą eliminować ściśle określone genotypy, mogą przekształcić ją ze sfery terroru w narzędzie politycznie użyteczne.

                Ludobójcze czystki etniczne są też celowo propagowane w środowiskach naukowych, pod pretekstem eugeniki.  Niektórzy z rzekomego świata nauki, w imię eugeniki,  opowiadają się za programem masowego zabijania ludzkości do liczby łatwej do kierowania. Jako przykład podano znane wystąpienie dr. Ericka Pianki na Teksańskiej Akademii Nauk, w którym apelował o eksterminację 90% ludności świata poprzez przenoszący się drogą powietrzną wirus ebola.  Mędrzec Pianka nazwał  ludzkość bakterią, która musi zostać wyeliminowana.

Znane jest też powszechnie podobne powiedzenie księcia Filipa (Anglia), który w przedmowie do swej książki pt. „If I Were an Animal” (Gdybym był zwierzęciem), napisał: „Gdybym przyszedł w nowej reinkarnacji, chciałbym powrócić jako śmiertelny wirus, by wnieść coś do rozwiązania przeludnienia”. A magnat medialny Ted Turner w rozmowie z czasopismem „Audubon” powiedział: „Całkowita populacja świata wynosząca 250-300 mln ludzi, 95% spadek w porównaniu z dzisiejszym stanem, byłaby idealna”.  Po tej samej linii brzmi wypowiedź Jacques-Yves-Cousteau, słynnego producenta filmowego, który w wywiadzie z UNESCO Courier powiedział: „To straszne, ale muszę to powiedzieć. Populacja świata musi być ustabilizowana, ażeby to zrobić, musimy eliminować 350.000 osób dziennie”.

Czytając powyższe i im podobne wypowiedzi o rzekomej konieczności światowego ludobójstwa, przeglądając tajne dokumenty globalistów o wprowadzanych już w życie metodach  wyniszczania ludzi, jak np. zniszczenie zdrowej żywności, produkowanej przez gospodarstwa jednorodzinne,  i skazanie ludzi na zatrutą chemią chorobotwórczą żywność, produkowaną przez korporacje żywnościowe, czy narzucanie nieskutecznych lekarstw, trudno nie widzieć w tym walki szatana przeciwko Bogu.  W boskich prawach natury prawo każdego człowieka do życia jest najwyższym prawem człowieka na ziemi.  Kto są ci, którzy czynią się uprawnionymi  do odebrania ludziom tego prawa.

Przeludnienie ziemi jest największym kłamstwem globalistów

                Kłamstwo o przeludnieniu ziemi jest powtarzane od dziesiątków lat w mediach na usługach globalizmu. Zgodnie z powiedzeniem gebelsowskim – „kłamstwo powtarzane sto razy zostaje przyjęte jako prawda”. Dlatego ogromna większość ludzi jest przekonana o przeludnieniu ziemi, tak jak znaczny procent ludzi na świecie wierzy w powtarzane ostatnio kłamstwo o globalnym ociepleniu i to jako skutek mojego i Twojego oddychania, w czasie którego wdychamy tlen i wydychamy dwutlenek węgla. W Polsce – w ramach tego kłamstwa -płaci się 500 zł rocznie za jeden wóz osobowy. Tymczasem naukowo udowodniono, że dwutlenek węgla jest konieczny do życia i rozwoju roślin. W świecie stworzonym przez Pana Boga wszystko jest potrzebne.

Biorąc na zdrowy rozsądek, wystarczy tylko popatrzeć na nieprzejrzane połacie pustych terenów w Ameryce, nie mówiąc o Rosji, aby przekonać się, jak wielkim kłamstwem jest twierdzenie o przeludnieniu ziemi. Pewno, że jak patrzysz na zamieszkałe wielkie bloki mieszkaniowe, to tam widzisz przeludnienie. To tak jak pójdziesz do szpitala, to tam wydaje się, że cały świat jest chory. Ale patrząc na świat jako na całość, jak to uczynił francuski naukowiec Robert L.Sassone, który w swej pracy „Kontrola urodzin” podzielił nawet zawyżoną liczbę ludzi na świecie 7,3 miliarda na 68 miliardów metrów kwadratowych, jaki stanowi obszar stanu Teksas, to okazało się, że te 7,3 miliarda ludzi znalazło by tam wygodne 5-cio osobowe rodzinne mieszkanie i 464 metrów kwadratowych działkę (s.59).

Autor udowodnił naukowo, że ziemia jest bardzo niedoludniona. Z ołówkiem w ręku wykazał, że wszystkie gospodarstwa rolne, drogi, miasta i budynki zajmują tylko około 3% powierzchni Ziemi. A jeśli chodzi o plony ziemi, to 85% powierzchni USA mógł by zapewnić  wszystkim ludziom na świecie utrzymanie odpowiadające ich obecnemu poziomowi wyżywienia (s.57-58). Sassone wykazał też, że przy dobrym zagospodarowaniu ziemi od razu można wyżywić dostatnio dziesięć razy więcej ludzi (60 miliardów) niż jest obecnie. A tymczasem mówi się ostatnio o nadchodzącym braku żywności w skali światowej. Na pewno jest to możliwe. Ale zapytajmy, kto i co jest tego przyczyną.

Fakty ostatniego stulecia są oskarżającym świadectwem, że gdzie talmudyści przejęli kontrolę nad gospodarką, tam albo ogromnie spadła wydajność plonów (kraje komunistyczne), doprowadzając  nawet do wielkiego głodu, albo zniszczono źródło zdrowej żywności, jakimi były gospodarstwa jednorodzinne (wszystkie kraje Zachodu), powodując przez zatrutą żywność epidemie różnych chorób. Zgodnie nawet z zapowiedzią twórcy planu nowego świata Adama Weishaupta,  czegokolwiek dotkną łapy budowniczych tego nowego świata, tam zionie śmiercią. Musi był tego świadomy, kiedy  powiedział: „Powszechna rewolucja (jaką mieli  wywołać globaliści) winna wnieść do społeczeństw podmuch śmierci”  (N. Webster – „World Revolution”, s.25).

Budowniczym nowego talmudycznego świata nie chodzi o ratowanie ziemi. Członkowie wierchuszki globalizmu dobrze wiedzą, że nie ma przeludnienia, że ziemia jest bardzo niedoludniona. Tu chodzi o zupełnie coś innego. Jak pisze Texe Marrs, ostatecznym  celem Iluminatów  (główni budowniczy globalizmu)jest zrzucenie z tronu świata Jezusa Chrystusa, Króla królów, aby na Jego miejsce posadzić najbardziej złą postać, jaką jest Lucyfer, wielki apostata i niesławna upadła gwiazda. Po tym stwierdzeniu autor wyraża politowanie dla zaślepionych budowniczych globalizmu, którzy swój los składają w ręce Lucyfera jako ich boga („Kółko intrygi”, s.37).

Skąd się wzięła idea budowy królestwa szatana na ziemi

                Patrząc własnymi oczyma na wydarzenia, ważne dla naszego życia a wynikające z polityki globalizmu, trudno zaprzeczyć, że Nowy Porządek Świata jest ni mniej ni więcej tylko budowaniem światowego imperium pod władzą Lucyfera i jego zwolenników, jak określił nowy świat pisarz żydowskiego pochodzenia Pat Robertson („The New World Order”, s.37). Ujawnione dokumenty globalizmu potwierdzają lucyferyczny jego charakter. Faktom nie można zaprzeczyć. Ale dzieje ludzkości stanowią pewną ciągłość i każde zjawisko staje się zrozumiałe, kiedy poznamy jego przyczynę. Tak jest i z budową królestwa szatana na ziemi. Warto pokusić się o poznanie, skąd wzięła się taka idea.

Istnienie zła i walka szatana przeciwko Bogu i przeciwko ludziom jest faktem aż nadto udokumentowanym i boleśnie odczuwanym. Ale o zaistnieniu szatana i zła wiemy z Objawienia, które jest środkiem, jaki Pan Bóg używa do kontaktowania się z ludźmi. Z Objawienia wiemy, że na początku Pan Bóg ujawnił Aniołom plan stworzenia człowieka i urządzenia świata tak, aby ten świat stanowił jakby szkołę przygotowującą ludzi do wiecznego szczęścia w niebie. Ujawnił im też stworzenie i specjalną rolę w świecie istoty w postaci Matki Bożej. Wtedy Lucyfer podjął myśl „wyręczenia” Pana Boga w urządzeniu świata. Ale żeby cokolwiek stworzyć, trzeba boskiej mocy, czyli trzeba być Bogiem. Lucyfer i tu próbował odegrać rolę Boga, ale…

Zamiast urządzić świat po swojemu, Lucyfer i jego anielscy zwolennicy utracili na zawsze wstęp do nieba. Szatanów, jako upadłych aniołów, zżera nienawiść do Pana Boga. Kiedy pojawił się człowiek na ziemi, ich nienawiść skierowała się też na ludzi. Szatan nie może wprost szkodzić Panu Bogu, ale może szkodzić ludziom, którzy w planach Bożych przewidziani są jako członkowie Królestwa Niebieskiego. Nienawiść i zawiść szatanów  wobec ludzi jest tym większa, że ludzie zapełniają Królestwo  Niebieskie, w którym było kiedyś miejsce i dla nich. I tu rozgrywa się wielka walka o człowieka, który ma wolny wybór: iść za głosem Pana Boga, czy iść za głosem szatana.

Budowa nowego świata w naszych czasach to nic innego tylko realizacja zamiarów Lucyfera, który już od początku dziejów ludzkich na ziemi chciał ten świat urządzić inaczej niż Pan Bóg. Świat lucyferyczny, jaki nam teraz budują globaliści, to świat przeciwny boskim planom wobec człowieka. Lucyfer i jego wyznawcy robią wszystko, aby zniszczyć świat zbudowany na boskich prawach natury i aby ten świat nie był dłużej szkołą na drodze ludzi do nieba. Stąd iście diabelski plan, aby wyniszczyć   miliardy ludzi, a pozostawionych przy życiu sprowadzić do poziomu potulnych zwierzątek, potrzebnych do obsługi panów świata. Tylko i tu Pan Bóg realizuje swoje plany. Ucisk i prześladowanie tych, którzy są wierni nauce Chrystusa, kształtuje wielkie charaktery, wielkich świętych, którzy jako bohaterowie wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Ale szatan zyskuje też swoich zwolenników. Jest to straszliwa tajemnica zła.

Wolność w służbie Bogu i w służbie Lucyferowi

                Patrząc na wytrwałość i wysiłek, z jakim słudzy Lucyfera pracują nad zbudowaniem mu królestwa na ziemi, aż trudno uwierzyć, z jakim posłuszeństwem spełniają jego życzenia. Przeciwnicy Boga podejmują walkę przeciwko boskim prawom natury, które uważają za skrępowanie ich wolności. A gdzie jest ich wolność, kiedy pełnią wolę Lucyfera, nakazującą walkę przeciwko Bogu, któremu nie mogą nic zarzucić, że wymaga czegokolwiek przeciwko ich dobru i nie wymaga niczego wbrew ich wolności. A jak ta wolność wygląda w służbie Lucyferowi. Dlaczego program służby Lucyferowi podawany jest jego wyznawcom stopniowo, aby ich nie zrazić oszustwem i przewrotnością tej służby.

Dlaczego w masonerii, przygotowującej do kultu Lucyfera, w miarę wprowadzania do coraz to wyższych stopni wtajemniczenia, motto masońskie zmienia się z: Na Chwałę Wielkiego Budowniczego Świata na: Chwała i miłość Lucyferowi! Nienawiść! nienawiść! nienawiść! Bogu, przeklętemu, przeklętemu, przeklętemu (N. Webster – Secret Societies and Subversive Movements”, s.342). A W. Still pisze, że w stowarzyszeniach tych  głosi się, że wszystko to, co przykazuje Bóg chrześcijan, jest niemiłe Lucyferowi; i że odwrotnie, wszystko to, czego On zakazuje, podoba się Lucyferowi; że w konsekwencji  tego trzeba robić wszystko to, czego zabrania Bóg chrześcijan i wystrzegać się jak ognia tego wszystkiego, co On nakazuje  („Nowy Porządek Świata”, s.40-41).

Powyższe wytyczne w służbie Lucyferowi wyjaśniają aż nadto dobitnie, gdzie jest główne źródło niesłychanie zbrodniczych planów i działań budowniczych nowego świata.  Nic dziwnego, że przygotowanie do wejścia do super tajnej lucyferycznej organizacji Iluminatów, stanowiącej awangardę budowy królestwa szatana, wymaga nieraz lat deprawacji moralnej i niszczenia wszelkich uczuć ludzkich. Ale wszystko ma swój czas.

W naszych czasach, uważanych za czasy ostateczne, Pan Bóg pozwolił Lucyferowi i jego piekielnemu wojsku bardziej niż zwykle doświadczyć  ludzi, aby dać nam okazję zdobycia wielkich zasług w walce z siłami zła. A Lucyfer i jego piekielna kohorta  mogą dać większy upust swojej nienawiści do Boga i do ludzi przed ich ostatecznym rozliczeniem przez Pana Boga za ich bunt przeciwko planom Bożej Miłości i Mądrości wobec nas ludzi, którzy zostaliśmy wezwani do współpracy z Nim w budowie przeogromnej społeczności w Królestwie Niebieskim. W krótce runie na zawsze budowa królestwa szatana, a na ziemi zapanuje prawdziwe szczęście i Boży pokój. Zwyciężą ci, którzy walczą bohatersko pod sztandarem Chrystusa Króla. Cdn.

Chicago, 1 czerwiec 2012 rok                                                                      Henryk Wesołowski

              

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.