Strona główna > Zdrowie > Boska matematyka raka

Boska matematyka raka

Matematyka wyników leczenia substancjami innymi niż chemioterapia a statystyki.

wwa

Możemy nakreślić kilka ważnych rzeczy posługując się statystykami raka. Jeśli nauka mówi nam, że jakaś substancja, czy toksyczna czy też nie, zwiększa lub zmniejsza szanse na zachorowanie na raka albo wyleczenie się z niego, to mówi nam coś bardzo istotnego, co możemy wykorzystać. „Boska Matematyka Raka” jest prosta! Wystarczy zastosować odpowiednią ilość substancji, które zmniejszają szanse na to, że zachorujemy na raka i wpiszą nas do protokołu leczenia, wtedy docieramy do pięknej postaci naturalnej onkologii, która zmieni świat.

Jednym z uroków Boskiej matematyki raka jest to, że działa ona w obie strony. Jeśli zsumujemy wszystkie rzeczy, które powodują raka i zaczniemy eliminować je jedną po drugiej, możemy zmniejszyć poziom zachorowalności na raka w dziedzinie dużych liczb. Oczywiście, zawsze jest łatwiej to powiedzieć niż zrobić, bo w dzisiejszym świecie, zanieczyszczenia są wszędzie. Ponadto ludzie nie chcą zrezygnować z rzeczy, które dają im rozrywkę lub, od których są uzależnieni, nawet mając świadomość, że te rzeczy są szkodliwe dla ich zdrowia.

Panel prezydencki na temat nowotworów opublikował raport sugerujący, że urzędnicy ds. zdrowia publicznego „rażąco zaniżali” wpływ czynników środowiskowych na występowanie nowotworów. Rocznie u 1,5 mln Amerykanów rozpoznaje się tę chorobę. Znaczna liczba zgonów co roku w USA jest spowodowana zanieczyszczeniem środowiska i ekspozycją na czynniki zawodowe wywołujące nowotwory. Pracownicy o niższych dochodach i te społeczności są nieproporcjonalnie bardziej dotknięte tym wpływem (American Cancer Society, Fakty i liczby, 2006).

Onkolodzy i urzędnicy medyczni mają tendencję lekceważenia tych zagrożeń, jakie wynikają ze środowiska, jak też dotyczą wszystkich osób, które mieszkają w dużych miastach, jakie są mocno zanieczyszczone.

Według danych opublikowanych w British Journal of Cancer w 2002 r., 4% wszystkich wypadków raka piersi w UK, czyli 44.000 przypadków rocznie, jest spowodowanych spożyciem alkoholu. Podczas leczenia raka jest to czynnik, z jakim należy się liczyć. I zaskakująco, marihuana rzeczywiście pomaga zapobiegać wystąpieniu raka płuc, nawet jeśli się ją pali. Tak, palenie marihuany niszczy komórki płuc, ale te komórki nie zamieniają się w ogniska nowotworowe. Tego samego nie można powiedzieć o paleniu o tytoniu. Palacze tytoniu, którzy również palą marihuanę są na nieco niższym poziomie ryzyka zachorowania na raka płuc, niż palacze samego tytoniu. Kannabinoidy są niezwykle przydatne w leczeniu raka, więc w rzeczywistości okazuje się, że palenie marihuany bardziej wspomaga życie, niż popijanie alkoholu.

Dowody, że różne rozpoznane rodzaje raka są w dużym stopniu chorobami możliwymi do uniknięcia, nie jest trudno znaleźć. Największym źródłem, znanym ze statystyk, obecnych zgonów z powodu raka w USA (30%), to śmierć wskutek palenia tytoniu. Już w roku 1981, Journal of National Cancer Institute wskazywał, że niektóre odżywcze czynniki, mogą mieć ostatecznie zasadnicze znaczenie w zapobieganiu wystąpienia nowotworów. [1] Poniżej zbadamy te czynniki żywieniowe.

Selen jest zasadniczym minerałem w leczeniu raka

Nauka wie, że ludzie, którzy mieszkają na obszarach gleb bogatych w selen czy magnez, są wielokrotnie mniej podatni na prawdopodobieństwo zachorowania na raka. [2] W Chinach, gdzie poziom selenu w glebie różni się wręcz dramatycznie w stosunku do gleb w Stanach Zjednoczonych, a ludność jest mniej mobilna, badania ekologiczne z 1985 roku wykazały wyjątkowy związek wystąpienia raka z niedoborem selenu. [3] Przy niskich stanach selenu, trzykrotnie więcej osób zmarło na raka, niż na terenach o wysokiej klasyfikacji selenu.

Zgony z powodu nowotworów wśród przyjmujących selen zmniejszyły się prawie o połowę, według tego badania, które zostało opublikowane w Journal of American Medical Association, 25 grudnia 1996 roku. Ponadto, ludzie, którzy przyjmowali selen mieli o 63% mniej przypadków raka prostaty, 58% mniej raka jelita grubego, 46% mniej nowotworów płuc i ogólnie 37% mniej wypadków zachorowania na nowotwory. Stwierdzono, że selen zmniejsza ryzyko raka płuc w stopniu znacznie większym, niż samo rzucenie palenia.

Magnez jest podstawa leczenia raka

Liczne badania wykazały zwiększony stopień występowania raka w regionach o niskich poziomach magnezu w glebie lub wodzie pitnej. W Egipcie stopa zachorowań wynosiła tylko 10% tego, z czym mamy do czynienia w Europie i w Ameryce. W rejonach wiejskich ten problem praktycznie nie istnieje. Główną różnicę sprawiało bardzo wysokie spożycie magnezu (2,5-3 g) w tych populacjach wolnych od raka, dziesięć razy więcej niż w większości krajów zachodnich. [4]

Odwrotna zależność między występowaniem raka a zawartością magnezu w wodzie i glebie odnotowano we wczesnych badaniach światowych w tej dziedzinie, ponad 50 lat temu. Rosyjski raport pokazywał, że rak żołądka jest cztery razy częstszy na Ukrainie, gdzie zawartość Mg w glebie i wodzie pitnej jest niska, w porównaniu do Armenii, gdzie zawartość Mg jest ponad dwukrotnie wyższa. Nowsza analiza morfologiczna i statystyczna zgonów nowotworowych, przeprowadzona w dwóch polskich społecznościach dowodzi, że stwierdzono prawie trzy razy wyższy wskaźnik śmierci w społeczności, gdzie były gleby o niskim poziomie Mg, niż tam, gdzie były bogate w Mg (10%).

Zaspokojenie organizmu potrzebą magnezu zwiększa szansę na przeżycie, gdy zachorujesz na raka oraz ogólnie dłuższą żywotność o co najmniej 20%, ostrożnie mówiąc. Prawdziwa liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Witamina D i wpływ słońca

Badanie epidemiologiczne dr Cedrica Garlanda koncentrowało się na związku między rakiem piersi a poziomem witaminy D, jak pokazano w literaturze medycznej. Postawiono wniosek: Jeśli kobiety utrzymywały poziom witaminy D we krwi na poziomie około 52 ng/ml, to mogą liczyć na 50% redukcję ryzyka zachorowania na raka piersi.

Dr Pamela Goodwin i współpracownicy retrospektywnie poddali analizie ponad 500 kobiet w okresie 11 lat. Wyniki: kobiety, które miały niedobory witaminy D w momencie, gdy stawiano diagnozę raka piersi, miały o 73% większe prawdopodobieństwo śmierci z powodu raka piersi, niż te, które miały wystarczającą ilość witaminy D w czasie diagnozy, a także miały prawie dwa razy większe szanse na wyleczenie się z nawrotów w okresie 11 lat.

Dr Joan Lappe i jej koledzy zajmował się prospektywną analizą przypadków ponad 400 kobiet po menopauzie w ponad czteroletnim okresie. Kobietom w grupie badanej podawano 1100 jednostek witaminy D i 1000 mg wapnia dziennie. W grupie kontrolnej nie podawano ich. Wyniki: Kobiety, które miały dostęp do witaminy D i wapnia miały zmniejszony poziom zachorowalności na raka o 60%. Autorzy stwierdzili, że każde zwiększenie dawki o 10 ng/ml witaminy D we krwi powodowało, że względne ryzyko zachorowania spadło o 35%.

Inne badania naukowców z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem w Lyonie i Europejskiego Instytutu Onkologii w Mediolanie dokonało przeglądu 18 prób z udziałem 57.000 ludzi uznając, że ci, którzy przyjmowali witaminę D, mieli o 7% niższe ryzyko śmierci ogółem w badanym okresie sześciu lat.

Powolne oddychanie

Badanie kliniczne w Rosji przeprowadzone przez dr Siergieja Paszczenko zostało opublikowane przez Ukrainian National Journal of Oncology. [5] Wyeliminowanie hiperwentylacji i hipokapnii u pacjentów z rakiem piersi, poprzez spowolnienie oddechu, doprowadziło do wzrostu szans na przeżycie o 3 lata oraz lepszą jakość życia pacjentów. W tym badaniu, gdy zastosowano modyfikację techniki oddychania, trzyletnia śmiertelność w grupie, gdzie znormalizowano oddychanie wynosiła 4,5%, a w grupie kontrolnej 24,5%. Stąd wniosek, że normalizacja oddychania sprawiła spadek ryzyka zgonu w ciągu 3 lat o więcej niż 5 razy. Wszyscy pacjenci, którym znormalizowano oddychanie, przeżyli. Dodajmy kolejne 30% szans na pokonanie własnego raka poprzez spędzenie godziny dziennie na używaniu rosyjskiego urządzenia do oddychania, przeznaczonego dla astmatyków.

Wodorowęglany i super-odżywki

Przywrócenie normalnego poziomu pH w organizmie z wykorzystaniem wodorowęglanu sodu i kwaśnego węglanu potasu wraz ze zmianą diety oraz stosowanie dobrego pożywienia, zwiększa szanse na przeżycie, biorąc pod uwagę, że przyczyna raka jest bardzo powiązana z niskim poziomem tlenu i silnym stężeniem dwutlenku węgla w organizmie, niskim napięciem komórkowym i niskim pH (czyli kwaśnym).

Dr Robert J. Gillies i zespół z Wayne State University School of Medicine [6] udowodnił, że inwazja guza i okołoguzowy poziom pH są ściśle zależne. „W każdym przypadku, okołoguzowy odczyn kwaśny pH oraz niejednorodne i regionalne przypadki największej inwazji guza występowały w obszarach najniższego pH. Na poparcie funkcjonalnego znaczenia naszych badań, prowadziliśmy doustne podawanie wodorowęglanu sodu, co było wystarczające do zwiększenia pH w obszarach okołoguzowych i hamowało wzrost guza oraz inwazję lokalną w modelu przedklinicznym, dowodząc prawdziwości hipotezy, że poziom kwasowości pośredniczy w rozwoju inwazji”.

Trudno wyliczyć skutki zdrowotne silnej zmiany pH na zasadowy odczyn oraz, co super-żywienie może zrobić dla zdrowia pacjenta z rakiem oprócz ocalenia ich przed śmiercią głodową.

Jeśli spojrzeć na filmy na temat używania toksycznych leków, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi o 50%, to widać, że metody opisane w Boskiej matematyce raka są bardziej racjonalne w porównaniu z tym. Korzystanie z wodorowęglanów lub wody morskiej do picia (kolejny świetny sposób, aby zwiększyć zasadowość), prawdopodobnie zmniejszy szanse zachorowania na raka o 50%, a super pożywienie będzie dodawać tylko kolejnych potężnych korzyści.

Przyjmowanie umiarkowanej ilość substancji roślinnych o nazwie flawonoidy w diecie jest związane z niższym ryzykiem wystąpienia raka żołądka. Kobiety z najwyższym poziomem spożycia flawonoidów były o połowę mniej podatne na zachorowanie na raka, niż kobiety, które przyjmowały najmniejszą dawkę. [7] Pożywienie odmładzające, jakie zaleca wiele źródeł, to pełna, długa lista składników odżywczych, jak flawonoidy i wiele innych, które przynoszą komórkom stan powrotu do harmonii. Jednym z takich produktów jest spirulina, a także wiele innych suplementów w postaci stężonej.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Carcinogenesis pokazuje, że w obydwu przypadkach, analizy na żywych komórkach oraz na modelu myszy laboratoryjnych, ekstrakt z pestek winogron (GSE), zabija komórki uszkodzone przez czynniki nowotworowe, pozostawiając zdrowe komórki bez szwanku. „To raczej efekt zdumiewający”, mówi dr Rajesh Agarwal, badacz z University of Colorado Cancer Center i profesor na Skaggs School of Pharmaceutical Sciences. To jest tylko jeden przykład z długiej listy różnych koncentratów spożywczych, jakich zdają się nienawidzić nowotwory. Badanie pokazuje również, że ekstrakt z pestek winogron niszczy te komórki nowotworowe, które stają się najbardziej odporne na chemioterapię. [8]

Jodyna i pełna hydratacja

Dodawanie jodu, aż osiągnie punkt nasycenia tarczycy, piersi, jajników i gruczołu prostaty z łatwością zwiększa szanse na pokonanie raka (szczególnie w tych organach) o nieustalony procent, ale postawiłbym go w granicach podobnych do pływu selenu i magnezu. Jod, podawany w taki sposób, jak to robili lekarze 100 lat temu, jest silnym środkiem chemioterapeutycznym bez żadnych skutków ubocznych wspólnym.

Picie wystarczająco czystej, wysokiej jakości wody również sprawia dużą, ale nieobliczoną różnicę wpływu na stan nowotworowy. Wystarczy wyobrazić sobie różnicę między osobą poddaną chemioterapii, gdy jest w pełni nawilżona i drugą, która cierpi z powodu ciężkiego odwodnienia. Lekarze mogą pukać się w głowę, słysząc to, ponieważ nie mają pojęcia, że najbardziej podstawowym lekarstwem na raka – i wszelkie inne dolegliwości – jest po prostu woda. W przypadku leczenia raka, tylko lecznicza, o odpowiedniej jakości woda, może być stosowana, co oznacza brak w niej chloru lub fluoru. Można przypisać jej wartość dającą 20% różnicy, na tyle można wycenić wpływ wody w leczeniu raka i jego profilaktyce.

W poszukiwaniu 100% kuracji i o częstości remisji

Kto by nie chciał gwarancji, że wyleczy się z raka, gdy zachoruje? Większość lekarzy i psychologów prawdopodobnie zgadza się, że niektórzy ludzie są poza zasięgiem pomocy i nawet nie chcą żyć (coraz więcej popełnia samobójstwo), a więc żaden zawodowiec przy zdrowych zmysłach nie osiągnie 100% wyleczeń.

Lekarze będą bardziej niż szczęśliwi, jeśli osiągną 80% poziom wyleczeń z raka, wtedy prawdopodobnie doszłoby do ogłoszenia zwycięstwa w wojnie z rakiem. Gdy obliczymy powyżej wymienione stawki anty-nowotworowe, łatwo dojdziemy do wyniku 200 % redukcji zachorowań na raka lub przynajmniej zmniejszenia ryzyka śmierci z powodu tej choroby. Oczywiście na poziomie praktycznym nigdy nie będzie takiej możliwości. Ale można znaleźć lepszy sposób, aby sumować rzeczy, jakie naprawdę leczą, jeśli chodzi o raka?

Rzeczywistość medyczna

Łączny wkład leczniczy i wspomagający cytotoksycznej chemioterapii w sprawie szans na przeżycie 5 lat u dorosłych osób, szacuje się na 2,3% w Australii i 2,1% w USA, według witryny rządowej w USA. [9]

Chemioterapia, masowe zatrucie organizmu, i tak już rozbitego układu odpornościowego człowieka, jest barbarzyństwem – a nawet przestępczym nadużyciem – a jedynym powodem, dlaczego jest wykonywana, jest zgarnianie ogromnych zysków. Koszt przeciętnej chemioterapii to od 300,000 do 1.000.000 dolarów. Rezultatem jest to, że chemioterapia zabija więcej pacjentów niż ich „leczy”.

Większość zgonów jest wynikiem zaburzenia pracy wątroby lub niewydolności serca. Chociaż chemoterapia może zmniejszyć niektóre guzy nowotworowe, katastrofalny charakter zatrucia komórkowego wskutek chemio „terapii” dalej niszczy zdrowie pacjenta, i tak już zagrożone przez brak odpowiedniej reakcji systemu immunologicznego, co powoduje jeszcze szybszy koniec.

Wniosek

Musimy dodać do tego obrazu medycynę glutationu i kannabinoidów, bo są to substancje, które także przynoszą moc uzdrowienia z raka. Istnieje wiele udokumentowanych sukcesów z wykorzystania oleju konopnego na raka i jestem pewien, że Rick Simpson z łatwością potwierdzi pogląd, że ten lek jednostronnie i wyłącznie stosowany, odpowiada za wyleczenie 50% osób, które korzystały z wysokich dawek. Ale kto chce dyskutować o liczbach?

Jeśli dodamy tylko kolejne 20% wyleczeń z powodu kanabinoidów, które można podawać na wiele sposobów, i tylko 10% z tytułu stosowania glutationu, który może być podawany dożylnie, podjęzykowo, rozpylany oraz podawany w lewatywie, zwiększamy nasze poczucie pewności, że wojnę z rakiem można wygrać. Powyższa lista leków przeciwnowotworowych z rodzaju najpotężniejszych broni, ale istnieje wiele innych rozwiązań nowotworowych, które mogą zwiększać szanse na przeżycie.

Chodzi o to, aby zwiększyć szanse ludzi na przeżycie, gdy zachorują lub na to, żeby mogli uniknąć go całkowicie za pomocą tego typu matematyki na raka. Umieszczenie wszystkich substancji razem tworzy nową formę onkologii naturalnej lub coś, co można nazwać naturalną chemioterapią. To jedyna alternatywa, aby wrócić do badań i zabiegów, które naprawdę zwiększają szanse wyleczenia się z raka. Chirurgia, biopsje, tomografia komputerowa, RTG, mammografia, chemioterapia i radioterapia, wszystkie razem zwiększają szanse na zachorowanie na raka albo zgon z jego powodu.

źródło: http://drsircus.com/medicine/cancer/divine-cancer-mathematics

Przypisy:

[1]The causes of cancer: quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the United States today; Doll R, Peto R.; J Natl Cancer Inst. 1981 Jun;66(6):1191-308.

[2] http://www.umm.edu/altmed/articles/selenium-000325.htm

[3] http://customers.hbci.com/~wenonah/hydro/sebacker.htm

[4] MAY 19, 1931, Dr. P. Schrumpf-Pierron presented a paper entitled “On the Cause Of the Rarity of Cancer in Egypt,” which was printed in the Bulletin of the Academy of Medicine, and the Bulletin of the French Association for the Study of Cancer in July, 1931. http://www.mgwater.com/rod02.shtml

[5] Experience in the techniques of breath in the complex treatment of breast cancer patients, Kiev, 2001, v. 3, No.1, p. 77-78.

[6] Acidity generated by the tumor microenvironment drives local Invasion; Veronica Estrella, Tingan Chen, Mark Lloyd, et al; Cancer Res Published OnlineFirst January 3, 2013; doi:10.1158/0008-5472.CAN-12-2796

[7] First published October 17, 2012, doi: 10.3945/ajcn.112.037358 Am J Clin Nutr December 2012 ajcn.037358 http://ajcn.nutrition.org/content/early/2012/10/17/ajcn.112.037358

[8] S. Shrotriya, G. Deep, M. Gu, M. Kaur, A. K. Jain, S. Inturi, R. Agarwal, C. Agarwal. Generation of reactive oxygen species by grape seed extract causes irreparable DNA damage leading to G2/M arrest and apoptosis selectively in head and neck squamous cell carcinoma cells. Carcinogenesis, 2012; DOI: 10.1093/carcin/bgs019

[9] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630849

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.