Strona główna > Bez kategorii > Birobidżan – pierwsze państwo żydowskie

Birobidżan – pierwsze państwo żydowskie

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2013/01/25/birobidzan-pierwsze-panstwo-zydowskie/

Data publikacji: 25.01.2013

Birobidjan – The First Jewish State

Birobidżan – pierwsze państwo zydowskie

http://rehmat1.com/2010/06/13/birobidjan-the-first-jewish-state/

13.06.2010      tłumaczenie Ola Gordon

bir1

7 maja 1934 roku rosyjski dyktator Józef Stalin (kryptożyd którego 3 żony były Żydówkami) razem z żydowskimi pomagierami komunistycznymi stworzyli autonomiczne państwo żydowskie w Birobidżanie, jako alternatywę dla marzenia o Eretz Israel światowego ruchu syjonistycznego (pod kierownictwem austriackiego Żyda Teodora Herzla) – socjalistycznego / komunistycznego państwa w brytyjskiej Palestynie. Przed II wojną światową – żydowska populacja tego żydowskiego państwa liczyła ponad 200.000. Ale większość tych Żydów ogłupiła propaganda światowych syjonistów i zrobili aliya do Palestyny, wypędzając rodowitych muzułmanów i chrześcijańskich Palestyńczyków poprzez kradzież ich ziemi.

Warto zauważyć, że wielu przywódców światowego ruchu syjonistycznego, łącznie z jego pierwszym przewodniczącym dr Chaimem Weizmannem (zm. 1952) było rosyjskimi Żydami. Żeby upewnić się, że brytyjski plan przyznania dużej części (56%) Palestyny europejskim Żydom nie okazał się być bytem kapitalistycznym – później zabawił się w akuszerkę przy narodzinach Izraela. Amerykański prezydent Franklin Roosevelt był przeciwko ustanowieniu żydowskiego państwa komunistycznego w Palestynie, jak powiedział królowi Saudowi w 1944 roku. Ale prezydent Truman wspierał Światowy Kongres Syjonistyczny i lobbował członków ONZ o ustanowienie żydowskiej ojczyzny w Palestynie (jak zrobił Obama na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w przypadku nowych sankcji przeciwko programowi nuklearnemu Republiki Islamskiej kilka dni temu). 26 listopada 1947 roku pomysł uznania syjonistycznego bytu przez organizację światową przegrał głosami 32 do 25. Żydowski nacisk był silny by zmienić głosy oponentów. 29 listopada, z pomocą Moskwy, zagłosowano 33 za i 24 przeciwko. Ale Truman kilku godzinami uprzedził Stalina w uznaniu nowego państwa. Amerykańska Partia Komunistyczna zorganizowała wielką celebrację w Nowym Jorku. Ponad 60% członków tej partii stanowili Żydzi.

Amerykański historyk Edwin Schoonmaker, redaktor naczelny American Hebrew, w książce “Democracyand World Dominion” [Demokracja a dominacja świata] napisał: “Według zdobytych przez autora informacji kiedy przebywał w Rosji kilka tygodni temu, nie zniszczono ani jednej synagogi, jak było w przypadku setek – może tysięcy greckich kościołów katolickich. . . w Moskwie i innych dużych miastach widać kościoły chrześcijańskie w procesie niszczenia. . . rząd potrzebuje lokalizacji na duży budynek. . . odszczepieńczy Żydzi kierujący rewolucją, która miała zniszczyć religię jako “opium dla ludu”, w jakiś sposób oszczędzili rosyjskie synagogi”.

Czy społeczności żydowskie są w Rosji prześladowane – jak proizraelskie grupy chciałyby by Amerykanie wierzyli –  żeby byt syjonistyczny mógł sprowadzić więcej rosyjskich Żydów by zmienić okupowaną Palestynę w demograficzne państwo żydowskie. Pewne źródła uważają, że obecny prezydent Rosji, Dmitri Medwediew, ma żydowskie korzenie.

10 sierpnia 2009 roku Michael Collins Piper zaproponował ‘opcję Birobidżanu’ jako rozwiązanie konfliktu palestyńskiego. Napisał:

“Wzrastająca liczba zwolenników sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie, postrzegają to co nazywano “opcją birobidżańską” jako ostateczne (i słuszne) rozwiązanie trwającego problemu Palestyny, gdzie żydowscy osadnicy z Europy i Ameryki (i z innych krajów) wypędzili tubylczych Arabów (chrześcijańskich i muzułmańskich) i w roku 1948 ustanowili państwo Izrael.

Wśród najbardziej prominentnych z osób propagujących birobidżańskie rozwiązanie na Bliskim Wschodzie jest lady Michele Renouf, czarująca osobistość z brytyjskiej telewizji, której szczere opowiadanie się za swobodą myśli i wypowiedzi doprowadziło ją do bezpośredniej konfrontacji z siłami w proizraelskim lobby, zdecydowanymi uciszyć każdą i wszelkie opinie (lub fakty historyczne), sprzeczne z ich programem.[jej strona tutaj jailingopinions.com]

Czym więc jest Birobidżan i jaki ma związek z problemami Bliskiego Wschodu? Fakt, że nieliczni wiedzą o tym, że w roku 1928 zostało ustanowione (pod auspicjami Związku Sowieckiego) pierwsze w ogóle nowoczesne państwo żydowskie, znane potocznie jako Birobidżan, na granicy Rosji z Chinami, nieopodal Pacyfiku.

Birobidżan był pierwszym terytorialno-administracyjnym bytem na świecie przeznaczonym dla żydowskiego narodu w oparciu o ich żydowską narodowość. Krótko mówiąc, Izrael nie był pierwszym państwem żydowskim. Był nim Birobidżan – i istniał lata przed powstaniem Izraela. Żydzi z całego świata zostali zaproszeni do żydowskiej ojczyzny, oficjalnie znanej pod nazwą Żydowskiego Regionu Autonomicznego, i wielu przyjechało, w tym ponad 1.000 Żydów spoza Związku Sowieckiego. A język aszkenazyjskich Żydów – jydisz – ustanowiono jako oficjalny język żydowskiego państwa.

Projekt ten poparły amerykańskie organizacje żydowskie, łącznie z “Ambidżanem” – Amerykańskim Komitetem Birobidżańskim – wśród którego członków znaleźli się Albert Einstein i wybitny amerykańsko-żydowski autor B Z Goldberg. To pierwsze państwo żydowskie XX wieku poprzedziło powstanie Izraela w Palestynie o ponad 20 lat. Ale w 1948 roku ustanowiono Izrael, w wyniku dużego rozlewu krwi i zniszczenia, jakie spadły na chrześcijańskie i muzułmańskie narody Palestyny.

Od tego czasu miliony wypędzonych Palestyńczyków, zmuszone do opuszczenia domów, walczyły o przetrwanie, wielu z nich mieszka w gettach na wolnym powietrzu, które są niczym więcej niż co jest znane jako obozy koncentracyjne. Ta brzydka historia jest dobrze znana niewielu ludziom na planecie, ale nadal jest tajemnicą dla Amerykanów.

W rzeczywistości, Birobidżan jest wirtualnym żydowskim rajem. Miejsce dwóch synagog, miasto Birobidżan ma 77.250 mieszkańców. W latach 1970 otworzono jydisz teatry. Tradycje jydisz i żydowskie były wymogami we wszystkich szkołach publicznych przez niemal 15 lat, nauczane nie jako coś egzotycznego, lecz jako część narodowego dziedzictwa regionu.

Obecnie są ci, łącznie z tym autorem, którzy opowiadają się za pokojowym przemieszczeniem Żydów teraz, z Palestyny do Birobidżanu.

W ostatnich latach, coraz więcej żydowskich rodzin powraca do Birobidżanu, który dla nich jest bardziej tolerancyjny i bezpieczny do wychowywania rodzin, niż to czego doświadczyli w państwie syjonistycznym.

——————————————————————-

 

Solution to Unending Mideast Crises May Lie in First Jewish Homeland

Rozwiązaniem niekończącego się kryzysu na Bliskim Wschodzie może być pierwsza żydowska ojczyzna

http://mikepiperreport.com/Articles_Archive/AmericanFreePress/AFP2009_07-12/Michael_Collins_Piper_AFP20090810_Solution_to_Unending_Mideast_Crises_May_Lie_in_First_Jewish_Homeland.html

Michael Collins Piper [fragment]

Birobidżańska synagoga, zakończona w 2004 roku, stoi obok ośrodka w którym mieści się szkoła niedzielna, biblioteka, muzeum i biura administracji. Budynki oficjalnie otwarto w 2004 roku w 70 rocznicę ustanowienia Autonomicznego Żydowskiego Regionu (JAR). W kwestii wspólnoty żydowskiej, gubernator Nikolaj Michajlowicz Wolkow stwierdził, że zamierza “wspierać każdą dobrą inicjatywę proponowaną przez lokalne organizacje żydowskie”.[…] Lady Renouf  oceniła co można osiągnąć przez odmłodzone państwo żydowskie w Birobidżanie: “Dzięki przesiedleniu Żydów do oryginalnej przedizraelskiej ojczyzny, Palestyna może zostać zwrócona prawowitym właścicielom, ofiarom najdłuższej i najbardziej notorycznej niesprawiedliwości”.

W 2007 roku zainicjowano Pierwszy Birobidżanski Międzynarodowy Program Letni Języka Jydisz i Kultury, przez profesora jydisz Borysa Kotlermana z Uniwersytetu Bar-Ilan. Na święto Hanuka w roku 2007 skonstruowano największą na świecie menorę. Birobidżański Uniwersytet Żydowski współpracuje z lokalną wspólnotą religijną. Uniwersytet jest unikalny na rosyjskim dalekim wschodzie, można studiować język hebrajski, historię i klasyczne teksty żydowskie.

Teraz miasto chwali się państwowymi szkołami uczącymi jidysz, jak również wydziałem anglo-jidysz w kolegium, religijną szkołę jidysz i przedszkole. Dzieci w wieku 5-7 lat uczęszczają na 2 lekcje tygodniowo gdzie uczą się mówić w jidysz, jak również żydowskich piosenek, tańców i tradycji. Szkolną menorę skonstruowano w roku 1991. Jest to szkoła państwowa z trwającą pół dnia nauką jidysz (około 120 uczniów). Wielu z nich kontynuuje naukę w Szkole nr 2, gdzie jest także trwający pół dnia kurs jidysz. Jest także jedyny w Rosji Instytut Pedagogiczny z nauką jidysz. Obecnie 14 szkół państwowych naucza języka jidysz i żydowskich tradycji.

Zwolennicy opcji birobidżańskiej rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie mówią,, że pierwsze kroki obejmą formalne uznanie Birobidżanu jako jedynego samorządnego państwa żydowskiego, a tereny Bliskiego Wschodu znane teraz jako “Izrael”, “Gaza” i “Zachodni Brzeg” będą stanowić państwo Palestynę. Oczywiście ONZ i USA (szczególnie), jak również inne kraje i byty, które interesowały się  Bliskim Wschodem, zapewnią konieczną pomoc w przemieszczeniu Żydów obecnie mieszkających w Izraelu do Birobidżanu i zachęcą inne kraje do włączenia się w tę pomoc.

Niektórzy ludzie dobrej woli posunęli się tak daleko, że proponują, iż amerykańska pomoc i niemieckie odszkodowania przeznaczone dla Izraela powinny być przekierowane na przewiezienie z Palestyny wszystkich żydowskich mieszkańców do Birobidżanu i przewiezienie ich wszystkich rzeczy osobistych; ta pomoc pieniężna zostałaby wykorzystana na budowę domów dla żydowskich imigrantów do Birobidżanu. W przyszłości, pomoc i odszkodowania wcześniej przeznaczone dla Izraela zostałyby przekierowane do Birobidżanu.
Cała ta sprawa powinna być przedmiotem debaty, ale ci którzy postrzegają Birobidżan jako odpowiedź na konflikt na Bliskim Wschodzie, ogólnie uważają, że stanowi ona ludzką propozycję, która może się okazać pierwszą w ogóle żydowską ojczyzną i doprowadzić do ostatecznego rozwiązania trwałego problemu Palestyny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.