Strona główna > Rosja > Białoruś w szponach Antychrysta

Białoruś w szponach Antychrysta

Urzędnicy Białorusi to pachołki Antychrysta, tak jak i w Rosji i na Ukrainie!

Według wypowiedzi naczelnika Wydziału Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rebubliki Białorusi, Alieksieja Bieguna, biometryczny paszport obywatela Białorusi i krajową kartę identyfikacyjną ID-Card, według planów, wprowadzi się od 1 stycznia 2019 roku.

a

„Głównym przeznaczeniem paszportu są wyjazdy za granicę. W elektronicznym mikrochipie paszportu będą zapisane dane personalne obywatela. W szczególności fotografia, elektroniczny podpis i odciski palców. Karta krajowa jest podstawowym dokumentem uwiarygadniającym tożsamość osoby. Będzie ona zawierała podpis cyfrowy i będzie ułatwiała współpracę obywatela z elektroniczną administracją.” – zaznaczył naczelnik Wydziału MSW.

Spróbujemy skomentować to oświadczenie w oparciu o to, że każde mające miejsce w świecie wydarzenie powinniśmy rozpatrywać, przede wszystkim, z duchowego punktu widzenia. Czy jest to, przede wszystkim, dzieło miłe Bogu? Czy przyczynia się ono do zbawienia duszy czy nie? Postawmy sobie logiczne pytanie – w jakim celu wprowadza się technologie elektronicznej identyfikacji osoby? Jaki może mieć wpływ na duchowe życie człowieka korzystanie przez niego z tych urządzeń i technologii? Do czego może doprowadzić zastosowanie tych technologii w ostatecznym wyniku?

Wyzwanie globalizmu zostało rzucone całemu światu prawosławnemu, w tym i Rosji, i Ukrainie, i Białorusi. W tym określeniu skoncentrowany jest cały światowy fałsz, całe łgarstwo światowe, i zdemaskowanie tego największego fałszu, gigantycznego łgarstwa naszych czasów jest na dzisiejszy dzień głównym zadaniem prawosławia…

Najważniejszym zagadnieniem globalizacji jest kwestia władzy. Dzisiaj można mówić o przechwyceniu władzy na planecie przez wąskie środowisko osób mających na celu ustanowienie światowego panowania nad ludźmi i zniewolenia reszty ludzkości.

Najważniejszym instrumentem tej ponadnarodowej władzy jest wprowadzenie wszechświatowego systemu totalnej kontroli i bezwzględnego, twardego sterowania każdym pojedynczym człowiekiem i ogólnie całym społeczeństwem. Najnowsze technologie informatyczne mogą być łatwo wykorzystane w celu wywierania presji na człowieka z zamiarem jego politycznego, ekonomicznego, ideologicznego i duchowego zniewolenia.

Kiedy buduje się jedyne, ponadnarodowe globalne społeczeństwo to znowu rodzą się rozsądne pytania: „Kto i z jakim zamiarem proponuje różnym narodom ażeby się jednoczyły w jedną całość?”, „W jakim duchu będą zjednoczeni ludzie w tym globalnym społeczeństwie?”, „Kto stanie na czele tego nowego, jedynego, globalnego społeczeństwa?”.

Bez wątpienia ta idea zbudowania jedynego, ponadnarodowego, sieciowego społeczeństwa, obejmującego wszystkie narody z wyłączeniem Chrystusa, jest buntem przeciwko Stwórcy, zamachem na Opatrzność Bożą dotyczącą świata i człowieka, to znaczy zamysłem bogoburczym i dlatego grzesznym! W czym będzie wspólnota poszukiwała tej nienaturalnej jedności? Tylko w grzechu pod kierownictwem wroga zbawienia! Inaczej być nie może: „Kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.” (Ewangelia wg Świętego Mateusza Apostoła 12:30) – takie jest przyrzeczenie Samego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wyłączne, Bogu miłe i zbawcze, zjednoczenie ludzi możliwe jest tylko w Chrystusie i tylko w tej Bożej Prawdzie, którą On przyniósł na Ziemię dla zbawienia ludzi.

To właśnie jest zjednoczenie w Prawdzie, jednoczące ludzi w pokoju i miłości, każdego wzajemnie, i jednoczące ich z Bogiem w Duchu Świętym.

aaa

W jakim duchu ludzie będą zjednoczeni w nowym wszechświatowym społeczeństwie? Oczywiście, że nie w Bożym Duchu Świętym ale w duchu tego świata, który według nauczania Świętych Ojców jest duchem Antychrysta, duchem wiecznej zguby ściągającym wszystkich, którzy go przyjęli, w otchłanie piekielne. „Duch tego świata z jego przewrotnymi naukami jest duchem nieprzyjaznym Chrystusowi, on jest duchem Antychrysta…Duch świata tego jest duchem wrogości do Boga…Duch świata tego jest duchem prześladowania i dręczenia wszelkiego co święte, co Niebiańskie i Boże…Nie łudźcie się fałszywą nadzieją połączenia Ducha Chrystusowego z duchem świata!” – pisze święty Teofan Zatwornik (Pustelnik) Wyszeński.

Główną siłą napędową w budowie „absolutnie nowej cywilizacji” są przedstawiciele antychrześcijańskiej, kosmopolitycznej „światowej elity” okrutnie nienawidzący Chrystusa i Świętą Ruś, już od wielu stuleci.

Dlatego, przede wszystkim, koniecznie trzeba skonstatować, że totalne wprowadzanie dokumentów identyfikacyjnych (na Białorusi jest to elektroniczny dowód tożsamości ID-karta) jest globalnym procesem, który jest podstawą do zbudowania nowej „elektronicznej” albo „cyfrowej” cywilizacji z Antychrystem jako władcą.

Tak więc, na przykład, jeszcze w 2000 roku na spotkaniu na wyspie Okinawa była podpisana przez prezydentów krajów „wielkiej ósemki” (G-8) „Karta Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego”, a w 2003 roku w Genewie, i w 2005 roku w Tunisie, odbyły się światowe spotkania na najwyższym poziomie w sprawie zbudowania jedynego, globalnego, informacyjnego społeczeństwa sieciowego (WWUIO) z udziałem delegacji przedstawicielskiej Federacji Rosyjskiej pod kierownictwem ministra technologii informacyjnych i łączności, Lieonidem Rejmanem.

Na tych spotkaniach były przyjęte i podpisane programowe dokumenty: „Deklaracja zasad: budowa społeczeństwa informacyjnego jest globalnym celem nowego tysiąclecia” i „Plan działania w budowie globalnego społeczeństwa informacyjnego” a także „Tuniskie zobowiązanie” i „Tuniski program dla społeczeństwa informacyjnego„.

Po zakończeniu spotkania w Tunisie, poczynając od 2006 roku, szczyty WWUIO zaczęto przeprowadzać corocznie, już jako zasadę, w trybie półjawnym. Już tradycyjnie biorą w nich udział najwyższej rangi rosyjscy urzędnicy i czołowi specjaliści w dziedzinie technologii IT (informacyjnych). Takie spotkania odbywały się w szwajcarskiej Genewie w roku 2015 i w roku 2016. I jest to dalece niepełna lista spotkań na najwyższym poziomie, które poświęcone są temu tematowi.

aa

Dlatego dzisiaj całe złoto świata przeznaczono na jeden cel a mianowicie na stworzenie na naszej planecie uległego, posłusznego stada ludzkiego. Stada kontrolowanego i sterowanego, którego liczbę można zmniejszać dla wygody i korzyści garstki ludzi zwących siebie „światową elitą”. I to się właśnie dzisiaj dzieje.

Święty męczennik Andronik (Nikolski), arcybiskup permski, ofiara żydobolszewików w 1918 roku, mówił: „Nie jest nam wcale obojętne co się dzieje w naszej cywilnej egzystencji albowiem taki lub inny ustrój, takie lub inne porządki w życiu mogą ułatwiać lub przeszkadzać w drodze do zbawienia, a w innych przypadkach mogą do upadłego przeszkadzać sprawie zbawienia…Od tej właśnie strony musi chrześcijanin patrzeć, tak jak na wszystko w życiu, tak i na ustrój państwowy. I ten punkt widzenia jest wyłącznie niewątpliwy i niepodważalny„.

Dlatego powinniśmy wyznawać i, bez wstydu, publicznie głosić wszem i wobec, tylko czystą, nieskazitelną naukę Słowa Bożego, objaśniając ją autorytetami świętych i natchnionych mężów starożytnych i współczesnych czasów.

Ta nauka, wbrew opinii różnego rodzaju współczesnych liberałów, modernistów i renowatorów, jasno mówi, że dzisiaj świat zmierza ku swojemu końcowi. A my chrześcijanie nie powinniśmy się tego bać i popadać w panikę ale usilnie przygotowywać siebie i swoich bliskich do tego ażeby godnie, jak przystoi prawdziwym chrześcijanom przyjąć ten koniec i być w stanie dać dobrą odpowiedź na Strasznym Sądzie Chrystusowym.

Cała nasza nadzieja i cała nasza ufność spoczywają nie w antychrystowym „postępie ludzkości” i nie w przedłużeniu tego grzesznego, tonącego w żądzach ziemskich, życia ale w odkryciu nowego nieba i nowej ziemi, „w których sprawiedliwość mieszka” (2 List Świętego Piotra Apostoła).

Przygotowano na podstawie materiałów prawosławnego pisarza Walierija Pawłowicza Filimonowa.

Za: http://3rm.info/main/69119-chinovniki-belorussii-slugi-antihrista-kak-i-rossii-i-ukrainy.html

Publikacja 2.10.2017

Tłumaczenie Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *