Strona główna > Rosja > Białoruś – Na wyścigi do koncłagru Antychrysta…

Białoruś – Na wyścigi do koncłagru Antychrysta…

Na Białorusi zaczął obowiązywać dekret o rozwoju cyfrowej gospodarki.

Po upływie trzech miesięcy od daty opublikowania na Białorusi zaczął obowiązywać dekret „O rozwoju gospodarki cyfrowej”. Głównym celem tego dokumentu jest stworzenie warunków dla światowych koncernów ze sfery IT (ang. Information Technology – to nowa dziedzina wiedzy, integrująca różne technologie, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, telekomunikacja, teleinformatyka służąc pozyskiwaniu informacji, selekcjonowaniu jej, analizowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, zarządzaniu oraz przekazywaniu innym ludziom) ułatwiających im wchodzenie na Białoruś, otwierania swoich przedstawicielstw, centrów projekcyjno-produkcyjnych poszukiwanych w świecie produktów, wyjaśniał wcześniej szef państwa.

Jeszcze jednym celem są inwestycje w przyszłość a szczególnie w kadry ze sfery IT i kształcenie tychże kadr. Następnym celem jest wprowadzenie najnowszych instrumentów finansowych i najnowszych technologii.

„Czołowe gospodarki świata jeszcze tylko przyglądają się temu zjawisku. Białoruś staje się w rzeczywistości pierwszym w świecie państwem, które otwiera szerokie możliwości dla korzystania z technologii blockchain. Mamy wszelkie szanse na zostanie regionalnym centrum kompetencyjnym w tej dziedzinie” – powiedział Alieksandr Łukaszenko.

(Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) – zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji, płatności lub zapisów księgowych[1] zakodowana za pomocą algorytmów kryptograficznych. W istocie blockchain to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji lub mówiąc inaczej jest to zdecentralizowana platforma transakcyjna w rozproszonej infrastrukturze sieciowej. Blockchain to publiczny i jawny rejestr do którego dostęp może uzyskać każdy[2].)

Dekret w istocie przedłuża działanie specjalnego podatkowo-prawnego systemu parków zaawansowanych technologii (PWT) do 2049 roku. Zachowana jest eksterytorialna zasada rejestracji, pozostały także bez zmian bazowe warunki zarządzania dla rezydentów białoruskich PWT. Dekret legalizuje ICO, kryptowaluty i smart-kontakty. Dokument nie dopuszcza żadnych ograniczeń i specjalnych wymogów w kwestii operacji związanych z utworzeniem, rozlokowaniem, przechowywaniem, wywłaszczaniem, wymianą a także działalnością krypto-giełd i krypto-platform.

Działalność związana z miningiem, nabywaniem, wywłaszczaniem tokenów, realizowana przez osoby fizyczne nie jest działalnością gospodarczą a tokeny nie podlegają obowiązkowi zgłaszania ich. A dodatkowo do roku 2025 mining krypto-walut i operacji obrotu tokenami nie są opodatkowane.

(ICO – Initial Coin Offering nazywane czasami też IPCO – Initial Public Coin Offering jest to działanie startupów mające na celu zebranie kapitału poprzez dystrybucję części środków ludziom, którzy zdecydowali się ją wesprzeć.)

SUPLEMENT

UWAGA ! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia video

Czasy znamienia Antychrysta

Wystąpienie hieromnicha Abla Siemionowa: SĄD BOŻY, IDENTYFIKACJA 666 – Duchowa wojna!

Wystąpienie hieromnicha Abla Siemionowa

Informacja na podstawie: http://3rm.info/main/70857-naperegonki-v-konclager-antihrista-v-belorussii-vstupil-v-silu-dekret-o-razvitii-cifrovoy-ekonomiki.html

Data publikacji: 29.03.2018

Nadesłał i opracował Borys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *