Strona główna > Felietony > Biali Europejczycy – ostatecznym rozwiązaniem UE jest ludobójstwo

Biali Europejczycy – ostatecznym rozwiązaniem UE jest ludobójstwo

Są chwile kiedy presja stałego sprzeciwu wobec narzucanych wielokulturowości i eurofederalizmu sprawia, że zaczyna się wątpić we własne przekonania.

Czasem stawiasz sobie pytanie, czy może ja nie mam racji, a może władze mają rację, a nasze poglądy na świat są w jakiś sposób wypaczone.

a
Pisarz i polityk Simon Darby

Grafika i podpisy Watt Tyler.

a
Rób to co ci się każe

I nagle pokazuje ci się dokument, który jest tak obciążający w swojej surowości, brutalności, pochodzeniu i przejrzystości, że zaczynasz rozumieć to, że wszystko co mówiliśmy jest prawdą. Na szczęście nie muszę zadawać sobie trudu by wyjaśniać ten konkretny dokument, którego faszystowska i ludobójcza treść czyni go wyczerpującym psychicznie.

Wszystko co muszę zrobić, to wyjaśnić, że jest to nowa inicjatywa o „tolerancji” (a wiesz co to znaczy) wychodząca z Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania. Jest to międzynarodowa NGO, ustanowiona w październiku 2008 przez Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Polski, i Moshe Kantora, przewodniczącego Europejskiego Kongresu Żydów (EJC).

Pięknie nazwana „Modelowy regulamin tolerancji” [Model Statute for Tolerance], „opracowana w celu przyjęcia przez legislatury poszczególnych krajów europejskich„.

Jest to dzieło pięciu naukowców z różnych krajów:

Prof. Yoram Dinstein (profesor emeritus – Prawo Międzynarodowe i Prawa Człowieka, Uniwersytet Tel Awiw Aviv University, Izrael) (przewodniczący)

Dr. Ugo Gensio (emerytowany sędzia, Italian Supreme Court)

Prof. Rein Mullerson (rektor, University Nord, Talinn, Estonia)

Prof. Daniel Thürer (profesor  emeritus International and European Law, University of Zurich. Szwajcaria)

Prof. Rȕdiger Wolfrum (dyrektor, Max Planck Institute for Comparative Public law and International Law, Heidelberg, Niemcy).

a
Nikt nie wyjaśnił tego, że wielokulturowość to ludobójstwo Białych.

Jestem pewien że ludzi to zaszokuje, ale jest to najgorsza rzecz z jaką się spotkałem pracując w Europie od 2009, oni oskarżają Brytyjską Partię Narodową (BNP) i Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych (AEMN) o wymyślenie tego.

Szczerze mówiąc, nikt o zdrowym umyśle nie byłby w stanie tego wymyślić, co można zobaczyć tutaj [here ] badając cały poprzekręcany nienawiścią rękopis pustosłowia, opracowany jako ostateczne rozwiązanie dla białych Europejczyków. Jeśli uważasz, że posuwam się za daleko, to przeczytaj te obrzydliwe zalecenia w sprawie kontroli mediów i prania mózgów dzieci:

Sekcja 8. Edukacja

Rząd zagwarantuje żeby:

(a) Szkoły, od podstawowej w górę, wprowadziły lekcje zachęcające uczniów do akceptacji różnorodności i promowania klimatu tolerancji w odniesieniu do cech i kultur innych.

Uwagi wyjaśniające:

(i) Tę zasadę przyjmuje się od wielu lat (Deklaracja o Tolerancji – Zagrożenie dla Demokracji / Declaration Regarding Intolerance – A Threat to Democracy, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 14 maja 1981).

(ii) Bardzo ważne jest rozpoczęcie takich lekcji tak wcześnie jak możliwe w programie edukacyjnym, tzn. w szkole podstawowej. Ale te lekcje muszą być oferowane również na wyższych poziomach edukacji, łącznie z uniwersytetami.

(b) Podobne kursy zostaną włączone w szkolenia służb w wojsku i organach ścigania.

(c) Kursy szkoleniowe i świadomość tolerancji będą dostępne dla różnych warstw społeczeństwa, z naciskiem na grupy zawodowe.

a
Miejsce zbrodni – zakaz wstępu

Blogi jak ten zostaną zlikwidowane.

Uwagi wyjaśniające:

(i) Szkolenia muszą być udostępnione w ramach ustawicznej edukacji dorosłych.

(ii) Szczególnie ważne jest zapewnienie zaawansowanego szkolenia prawników (w tym sędziów i personelu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych), administratorów, policjantów, lekarzy, itp.

(d) Materiały dydaktyczne do kursów świadomej tolerancji (w tym treści nauczania) zostaną opracowane przez Wydziały Edukacji zgodnie z wymogami.

(e) Instruktorzy będą szkoleni w sposób kwalifikujący ich do szkolenia innych na kursach świadomej tolerancji.

(f) Wydziały Edukacji zagwarantują by materiały dydaktyczne dla zwykłych kursów były wolne od wszelkich insynuacji i zniewagi wobec jakiejkolwiek grupy, jak określono w pkt 1 (a)

(g) Publikacja książek, sztuk, artykułów w gazetach i czasopismach, produkcja filmów i programów TV – promujące klimat tolerancji – będą zachęcane, i w razie potrzeby, dotowane przez rząd.

a
Media głównego nurtu to już totalne g. . . – a będzie jeszcze gorzej.

Sekcja 9. Środki masowego przekazu

(A) Rząd zapewni, by media publiczne (TV i radio) poświęcały określony procent swoich programów promowaniu klimatu tolerancji, zgodnie z Sekcją 8 (f).

(B) Rząd będzie zachęcał wszystkie prywatne masmedia (w tym prasę drukowaną) do promowania klimatu tolerancji, zgodnie z Sekcją 8 (f).

(C) Rząd powinien zachęcać wszystkie środki masowego przekazu (publiczne i prywatne) do przyjęcia kodeksu postępowania etycznego, który będzie zapobiegał rozprzestrzenianiu się nietolerancji i będzie nadzorowany przez komisję ds. skarg na masmedia.

a
Unie Europejska nie popiera wolności wypowiedzi.

Uwagi wyjaśniające:

(i) To delikatna sprawa, ponieważ nie zamierza się cenzurować mediów. Komisja skarg mediów ma składać się z niezależnych osób, ale musi zostać ustanowiona przez – i odpowiadać przed – samymi mediami, a nie rządem.

(ii) Istnieje wiążący się z tym problem nadużywania internetu poprzez szerzenie nietolerancji. Ale obecnie dyskutowane są inicjatywy w celu wprowadzenia regulacji prawnej cyberprzestrzeni w szerszym kontekście.

a

Źródło: http://cigpapers.wordpress.com/2013/09/16/white-europeans-the-eus-final-solution-is-genocide/

Simon Darby – 16.09.2013, tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *