Strona główna > NWO > Bezgotówkowe społeczeństwo ma ocalić światową gospodarkę

Bezgotówkowe społeczeństwo ma ocalić światową gospodarkę

Czy likwidacja gotówki mogłaby ura­tować światową gospodarkę? Za tym pytaniem kryje się propozycja przed­stawiona przez dwóch wpływowych ekonomistów w ostatnich miesiącach. Pierwszym z nich jest Kenneth S. Rogoff, którego książka The Curse of Cash (Przekleństwo gotówki) wywołała sporo hałasu w prasie finansowej.

Kenneth Rogof
Kenneth Rogoff

a

Drugim jest Marvin Goodfriend, któ­ry podczas corocznego spotkania orga­nizowanego przez Rezerwę Federalną w amerykańskim kurorcie Jackson Hole nawoływał z zapałem do stoso­wania ujemnych stóp procentowych. Następstwem jego propozycji byłaby li­kwidacja papierowych pieniędzy, co jest także myślą przewodnią książki Rogoffa.

Rogoff uważa, że nadszedł czas, aby rządy poważnie rozważyły możliwość ustanowienia społeczeństwa bezgotów­kowego, i przytacza argumenty, które kryją się za frustracją wielu ludzi powo­dowaną przez ujemne cechy gotówki.

Gotówka zawsze generowała ryzyko w biznesie – jest czymś, co należy gro­madzić, chronić i przechowywać. Dla organów ścigania gotówka jest koszma­rem. Umożliwia wydatki na cele prze­stępcze i pranie pieniędzy, co byłoby znacznie trudniejsze w świecie, gdzie wszystkie transakcje byłyby śledzone.

Tłum. Nexus

Źródło: Crikey.com.au

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *