Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Bergoglio: panteista i poganin, który nie wierzy w Boga w Trójcy Przenajświętszej

Bergoglio: panteista i poganin, który nie wierzy w Boga w Trójcy Przenajświętszej

Jedna, światowa religia.

a

Papież Pius X ostrzegał o nadchodzącej Jednej Światowej Religii bez dogmatów w Notre Charge Apostolique: „Poczekajmy i zobaczmy, czy jest to fałszywy alarm, czy też nie – Jedna Światowa Religia ma by zainaugurowana w tym miesiącu. Poczekajmy i zobaczmy, czy jest to fałszywy alarm, czy nie, (to nie jest kwestia „czy”, ale „kiedy”) jeśli nie jest to fałszywy alarm, to … „tylko ONA może pomóc” – Nasza Matka Boża z Fatimy „.

Zeszłego czerwca, „papież” Franciszek bluźnierczo przywoływał boskie atrybuty pogańskiej bogini „Matki Ziemi”. On jest POGANINEM, PANTEISTĄ.

„Wszyscy jesteśmy jak matka – Ziemia, bo to ona dała nam życie i chroni nas” – Jorge „Francis” Bergoglio (a.k.a. „papież” Franciszek) – PANTEISTA POGANIN: Bergoglio jest bez wiary. Jest panteistą, który NIE wierzy w Boga transcendentnego i twórcę katolicyzmu, ale w immanentną „boską zasadę” pogaństwa, dającą życie ‚duszę świata’ (anima mundi) która jest we wszechświecie. Jego credo (wyznanie wiary) jest niezwykłe tak jak syntezy systemów wierzeń pana Shaftsbury, Friedrich Schleiermachera, Benedykta Spinozy, Auguste Compta i Pierre Teilharda de Chardin. Mówi, że ateiści mogą być zbawieni (nie ma potrzeby wiary w Boga), mówi, że dusze potępionych nie cierpią wiecznej kary.

Potępione dusze, według Bergoglio, zostaną unicestwione. Jego nauki o małżeństwie są całkowicie ograniczone do naturalizmu, zaprzeczając nadprzyrodzonej sakramentalności świętego węzła małżeńskiego Oto link do filmu, w którym mówi on, że Matka Ziemia dała nam życie, i że to ona nas chroni.

Franciszek jest poganinem: „Dla nas, w ogóle, podobnie jak Matka Ziemia, ponieważ jest jedyna, który dała nam życie i chroni nas; Powiedziałbym, że to nasza siostra -Ziemia, która towarzyszy nam na naszej drodze życia ..

http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160601_institute-of-jainology.html

“”Wszyscy lubimy matkę Ziemię, gdyż ona jest tą, która dała nam życie i chroni nas” – Jorge „Francis” Bergoglio Jest to dokładnie to pojęcie ziemi JAKO dawczyni życia i troskliwego opiekuna życia, które pojmuje „Boga” NIE JAKO transcendentną,(przekraczającą granice umysłu), wieczną i nieskończenie doskonałą Istotę Najwyższa; ale zaledwie jako immanentnego (nieodłącznego) demiurga; zasadę dającą ‚boskie ‚życie , która ustanawia świat jako łono, któremu daje ona życie .

W Jego zadziwiająco krótkiej, ale intensywnej pracy pt: „Obecny kryzys w Stolicy Apostolskiej” (1861), kardynał Henry Edward Manning opisuje ciągle rozwijającą się „tajemnice nieprawości”, przedstawiając rozwój ducha Antychrysta, który jest zaprzeczeniem tajemnicy Wcielenia Syna Bożego; zastępując ją panteistycznym wcieleniem „Boga” jako „żywej duszy świata”.

To właśnie te pogańskie „wcielenie”, które pojmuje „Boga” jako „Matkę Ziemie” – ziemie jako łono matki, od której całe życie jest zrodzone. To właśnie ta pogańska, panteistyczne religia, o której Manning mówi, że jest UCIELEŚNIENIEM DUCHA ANTYCHRYSTA, a którą Jorge Bergoglio wyznawał ubiegłego 1 czerwca.

Jako chrześcijanie wyznajemy, że to Bóg – Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, DAŁ NAM ŻYCIE – NIE „mama Ziemia”, jak to poganin Franciszek twierdzi. To dlatego, że Bóg nas stworzył i daje nam życie, że my Uznajemy Go w Dominum et vivificantem – za „Pana i Ożywiciela”.

„Mama Ziemia” nie daje nam życia, ale Bóg, który stał się człowiekiem, abyśmy „mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10,10). To Bóg ulepił człowieka z martwego mułu ziemi i tchnął w niego oddech życia żywej duszy, i człowiek stał się duszą żyjącą „formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et inspiravit w faciem eius spiraculum vitae et factum est homo w animam viventem „-Gen. 2: 7

I to właśnie nasze uznanie Jedynego, Prawdziwego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, które odróżnia nas od pogan; i tak też uznanie Boga Wszechmogącego, odróżniło Melchizedeka od jego pogańskich rodaków, Caananitow. ” Ale Melchizedek, król Salem, niósł chleb i wino, bo był kapłanem Boga Najwyższego, Pobłogosławił go i rzekł: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię. (ks. Rodzaju 14:18 – 19) Ps. 148: 5 – „laudent nomen Domini quia ipse Dixit et facta sunt et ipse mandavit Creata sunt” Ps. 32: 9 – „ipse Dixit et facta sunt et ipse mandavit Creata sunt” Judith 16:17 – „tibi serviat omnis creatura tua quia dixisti et facta sunt misisti spiritum tuum et Creata sunt et qui non est odporne voci
tuae”.

RELIGIA Jerzego Bergoglio -MASONERIA (naturalizm, racjonalizm, panteizm)

Bergoglio uczy, że nawet ci bez wiary, krotko mówiąc, niewierni, mogą być zbawieni – i że nie ma potrzeby, aby przestrzegać przykazań Bożych. Posłuszeństwo wobec własnego, bez wiary sumienia wystarcza do zbawienia, zgodnie z naukami Bergoglio. Boskie Objawienie uczy, że „nie ma uzasadnienia ani zbawienia bez wiary, i że Boskie przykazania muszą być przestrzegane”: „Tu mandásti mandata tua custodíri nimis”; i „maledicti qui declinant mandatis tuis” (Ps 118).; „Convertántur peccatóres w Infernum, omnes gentes quae obliviscúntur Deum” (Ps. 9), a „sic viae omnium qui obliviscuntur Deum et spes hypocritae peribit” (IOB. 08:13).

Dogmatyczne nauczanie Soboru Trydenckiego, wyraźna nauka Pisma Świętego oraz powszechne i wieczne Magisterium KRK nauczają czegoś diametralnie przeciwnego:

„..Kiedy mówimy, że wiara jest konieczna dla odpuszczenia grzechów, mamy na myśli wiarę katolicką, a nie heretycką wiarę. Bez posiadania tej wiary, nikt nie jest zbawiony.” ( Św Alfons Liguori, ekspozycja i obrona wszystkich punktów wiary omawianych i zdefiniowanych przez Sobór Trydencki). Nie tkwij w błędzie – Bergoglio JEST pozbawionym wiary Apostatą.

Na zakończenie Synodu, Bergoglio zadeklarował w kolejnym wywiadzie z Eugenio Scalfari: „To jest ostateczny wynik, samozwańcze ekspertyzy są powierzone spowiednikom, ale na końcu szybszych lub wolniejszych ścieżek, wszyscy rozwiedzeni, którzy o to proszą zostaną dopuszczeni.” Są to słowa ks Bergoglio: „. Wszyscy rozwiedzeni, którzy proszą [o Komunie Święta] zostaną do niej dopuszczeni”.

http://fatima.org/perspectives/sd/perspective798.asp

Z zupełna pogarda dla prawa Bożego. Bergoglio nie wierzy w nauki Chrystusa na temat małżeństwa – Jorge Bergoglio jest pozbawiony wiary – niewierny poganin, który otwarcie zaprzecza najbardziej podstawowym dogmatom i nauczaniu moralnego Kościoła. On NIE JEST członkiem Kościoła katolickiego, ANI JEGO PAPIEŻEM.

Ojciec Paul Kramer

Tłumaczenie: Renata

Źródło: http://biblefalseprophet.com/2016/09/06/jorge-bergoglios-religion-freemasonry-naturalism-rationalism-pandeism/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *