Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Bergoglio chce jak najszybciej podporządkować sobie „kościół” anglikański

Bergoglio chce jak najszybciej podporządkować sobie „kościół” anglikański

25 lutego 2017 roku papież odwiedził po raz pierwszy w historii znajdujący się w Rzymie anglikański kościół „Wszystkich Świętych”. Żaden papież nie odwiedził jeszcze tej świątyni, która obchodzi 200 rocznicę swojego powstania.

a3

Przy czym jezuita Bergoglio poszedł tam nie tak, po prostu, lecz wbrew swoim i anglikańskim kanonom wziął udział w modlitwie wieczornej i wraz z anglikańskim „biskupem” dla Europy (poza Wielką Brytanią) pobłogosławił tam nową ikonę Chrystusa Zbawiciela, wziął udział w uroczystościach bliźniaczych anglikańskiego kościoła „Wszystkich Świętych” i katolickiej parafii „Wszystkich Świętych” w Rzymie oraz odpowiedział na trzy pytania wiernych wspólnoty anglikańskiej.

Ponadto, Anglikanie, wpadający w coraz większą zależność od papieża Franciszka, pozwolili mu nawet wygłosić kazanie po nabożeństwie. Jezuita Franciszek, chcąc jak najszybciej podporządkować sobie anglikański „kościół”, jak zwykle  mówił o miłosierdziu i przebaczeniu, wplatając wątki biblijne do swoich planów politycznych, dotyczących wchłonięcia tego „kościoła”. Wspomniał o trudnym doświadczeniu Świętego Apostoła Pawła, który był poddany w relacjach ze wspólnotą w Koryncie, o czym świadczy jego List do Koryntian. „Apostoł przezwycięża podziały przeszłości i żyje swoją posługą zgodnie z Miłosierdziem Bożym, którego sam doznał – podkreślił papież. – Kiedy my, jako społeczność chrześcijańska, spotykamy się ze sporami, zwracamy się do miłosiernego oblicza Chrystusa, aby je pokonać, to robimy podobnie, jak robił to Święty Paweł w jednej z pierwszych wspólnot chrześcijańskich”

„Ojciec Święty” podkreślił, że Święty Paweł potrafił pogodzić się ze wspólnotą w Koryncie dzięki pokorze i wierze w Boga, przekonując, że katolicy i anglikanie pokornie wyrażają wdzięczność za to, że po wiekach wzajemnego braku zaufania mogą uznać, że „Łaska Chrystusa działa jak w jednych, tak i w drugich. Między chrześcijanami wyrosło pragnienie do większej bliskości, co  przejawia się w różnych formach posługi”.

Możemy tu zauważyć, że „dążenie do większej bliskości” zrodziło się u Anglikanów i w Watykanie po tym, jak obie te siły praktycznie niemal całkowicie wyszły z około chrześcijańskiej orbity, odrzucając nawet chrześcijańskie nauczanie o moralności, nawet Samego Chrystusa. Jak wiadomo, jezuita Bergoglio wezwał swoich wiernych, aby nie głosić Ewangelii wśród Żydów, właściwie mówiąc o tym, że zbawienie jest możliwe bez Chrystusa, że On nie jest potrzebny. A w „kościele” anglikańskim stały się normą życia „kapłaństwa” sodomitów i kobiet.

Autor:I. M. Druź, publicysta  /   И.М. Друзь, публицист,działacz społeczny            общественный деятель

Źródło: http://www.sobor8.ru/Папа Римский желает поскорее подчинить себе англиканскую «церковь» http   ://   www   .  sobor   2008-   narod   .  ru   /2931-   im   –  druz   –  papa   –  rimskiy   –  zhelaet   –  poskoree   –  podchinit   –  sebe   -anglikanskuyu   –  cerkov   .  html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński, 24.4.2017 r.2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 1 = 2