Strona główna > NWO > Bank Edmond de Rothschild opublikował 4-letni plan zrównoważonego rozwoju

Bank Edmond de Rothschild opublikował 4-letni plan zrównoważonego rozwoju

Każda globalna elitarna grupa, którą możesz sobie tylko wyobrazić, za najwyższy cel uważa Zrównoważony Rozwój, czyli Technokracje. Wszystkie banki centralne, wszystkie globalne korporacje, wszystkie elitarne rodziny, wszystkie główne struktury polityczne itp. martwi ten sam problem ⁃ Edytor Technocracy News

Grupa Edmond de Rothschild  publikuje szósty  raport zrównoważonego rozwoju , który odzwierciedla sposób, w jaki wyzwania zrównoważonego rozwoju są uwzględniane we wszystkich działaniach Grupy.

Edmond de Rothschild to grupa inwestycyjna, który preferuje strategie i inwestycje zakorzenione w realnej gospodarce, łącząc długoterminowe wyniki i wpływ.

Sprawozdanie za 2019 r. zawiera kompleksowy obraz bieżących postępów i ciągłego zaangażowania w realizację celów w 2020 r. na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zawiera wyniki wydajności i przykłady w swoim unikalnym ekosystemie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE RAPORTU 2019

Wspieranie innowacji w zakresie odpowiedzialnych inwestycji

 • 23 mld Zarządzane aktywa w USD (AUM) w ramach odpowiedzialnej inwestycji
 • 96% naszych otwartych funduszy i dedykowanych funduszy SRI obliczyło swój ślad węglowy
 • 111 mln USD AUM zarządzany w ramach naszego mandatu odpowiedzialnego inwestowania dla klientów prywatnych
 • 2,75 mld USD aktywów niepublicznych jest zarządzane z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG)

Zapewnienie etycznego i odpowiedzialnego zachowania

 • Przeprowadzono ponad 16 000 godzin szkoleń z zakresu etyki i zgodności

Rozwijanie talentów i cech wewnętrznych przedsiębiorców, aby służyć naszej transformacji

 • 100% pracowników uczestniczyło w co najmniej jednym programie szkoleniowym
 • Prawie 6000 godzin szkoleniowych przeprowadzonych w ramach programu rozwoju przywództwa

Zarządzanie wpływem na środowisko

 • 35 000 drzew posadzonych w małych lokalnych gospodarstwach Nikaragui od 2017 r. Dzięki naszemu programowi 
 • Zmniejszenie śladu węglowego na pracownika o 25% od 2014 r

Współpraca z fundacjami Edmond de Rothschilda  w ramach zaangażowania społecznego

 • 60 pracowników zaangażowanych w różne programy filantropijne w 2019 r
 • Ponad 20 start-upów skorzystało z wiedzy naszych pracowników

Grupa jest członkiem Global Compact ONZ od 2011 r. Niniejszy raport stanowi komunikat w sprawie postępów (COP) i przedstawia jego wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSDG). Projekt został przygotowany w możliwie największym stopniu zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI). Kluczowe wskaźniki wydajności zostały zweryfikowane przez PricewaterhouseCoopers, członka międzynarodowej sieci PwC.

BANK EDMOND DE ROTHSCHILD
Bank inwestycyjny oparty na przekonaniu, że bogactwo powinno być wykorzystywane do budowania świata jutra, Edmond de Rothschild specjalizuje się w bankowości prywatnej i zarządzaniu aktywami i obsługuje międzynarodową klientelę rodzin, przedsiębiorców i inwestorów instytucjonalnych. Grupa prowadzi również działalność w zakresie finansów korporacyjnych, private equity, nieruchomości i usług funduszy. Mając zdecydowanie rodzinny charakter, Edmond de Rothschild ma niezależność niezbędną do proponowania śmiałych strategii i długoterminowych inwestycji, zakorzenionych w realnej gospodarce.

Utworzona w 1953 r. Grupa ma obecnie 173 mld CHF (160 mld EUR) w zarządzanych aktywach, 2600 pracowników i 32 lokalizacje na całym świecie.

* Fundacje Edmonda de Rothschilda to sieć 10 prywatnych fundacji pod przewodnictwem Ariane i Benjamina de Rothschilda. Są całkowicie oddzielne i niezależne od grupy Edmond de Rothschild. W 2017 r. Fundacje Edmond de Rothschilda wsparły i opracowały ponad 30 projektów. Aby dowiedzieć się więcej o tych i innych projektach, kliknij  tutaj .

źródło: https://technocracy.news/edmond-de-rothschild-achieves-4-year-goals-for-sustainable-development/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *