Strona główna > Jola (Page 14)

Percepcja i kojarzenie. Ojciec Chrzestny II

Spostrzegawczość ludzka jest umiejętnością dostrzegania ciekawego zjawiska, lub szczegółu, który powinien wzbudzać czujność (np. znak ostrzegawczy na drodze), albo pobudzić skojarzenie celem wyciągnięcia wniosku (na widok sąsiadki idącej z jakimś pakunkiem wnioskujemy, że wraca z zakupów). W celach reklamy bardzo często wykorzystywany jest trick przekierowania uwagi z dominującego dużo ważniejszego

Czytaj dalej

Przegląd wiadomości ze świata

Art. 14 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków masowego przekazu. Art. 25 Konstytucji RP: Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. OBRAZKI Z EUROPY Francja W przeddzień kolejnej fali protestów obywatelskich zwołanych na 19 stycznia 2019 r. Prezydent

Czytaj dalej

Kontrola umysłu cz. II. Kto jest kim w kontrolowanym demontażu państwa. Inspirator – egzekutor – pomocnik – ofiara

Dotychczasowe ugrupowania polityczne mniej lub bardziej jaskrawo przejawiają fascynacje sojusznicze. Niezdolni samodzielnie wziąć odpowiedzialność za państwo dają sobą kierować autorytetom - inspiratorom zewnętrznym. Miałkie osobowości skupiające wokół siebie służalczych potakiwaczy nie realizują deklarowanych w wyborach obietnic. Nie chodzi bowiem o realizację oczekiwań wyborczych, ale o władzę, która pozwoli zaspokoić oczekiwania

Czytaj dalej

Lwy i kruki. Historyjka z eksperymentem

Korzystając z podstawowej wiedzy przyrodniczej zgodzimy się, że organizm człowieka jest wielce złożony. Do prawidłowego zatem funkcjonowania niezbędna jest bogata dieta dostarczająca składniki na potrzeby miliardów komórek. Zapewnia ona zdolność działania, myślenia, tworzenia. Jako istota wszystkożerna każdy ryzykuje wiele swoim zdrowiem wykreślając z pożywienia jakąś grupę produktów. Jeśli są to warzywa,

Czytaj dalej