NATO – relikt zimnej wojny

NATO jako blok militarny miało zapewnić pokój Europie i równowagę wobec wschodniego bloku nazwanego Układem Warszawskim. Dziś jest „aliansem poszukującym wroga”. https://www.youtube.com/watch?v=7_CcRt5pc5o Po upadku muru berlińskiego, rozpadzie ZSRR z automatycznym rozpadem Układu Warszawskiego, powstało pytanie o rolę NATO. Charakter tego bloku zapewniający dominację USA w jego celach i polityce zrodził wiele znaków

Czytaj dalej

Długi sen Ameryki

O wschodzie słońca, tuż przy głównej alei biegnącej wzdłuż zatoki San Diego, na parkingu budzą się właściciele zaparkowanych aut. 55 letnia Maria szykuje się do pracy. Przez 7 dni w tygodniu sprząta i opiekuje się starszą osobą z nadwagą co jest trudnym zajęciem wymagającym siły fizycznej. Maria składa prowizoryczne łóżko

Czytaj dalej

Chcą z nas zrobić bogów albo golemów – Ewa Pawela

Film zawiera informacje o konsultacjach w sprawie stukrotnego zwiększenia norm natężenia PEM w Polsce, dlatego prosimy o jak najszersze udostępnianie tego materiału. https://www.youtube.com/watch?v=cht_6rKTzQc 5G APOKALIPSA - Wyginięcie - Lektor PL https://www.youtube.com/watch?v=-8Ur3... 5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia - dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose https://www.youtube.com/watch?v=mElVn... "Lista śmierci" - GSM -

Czytaj dalej

Wielbicielom władzy ku rozwadze

Trójpodział władzy jest najbardziej rozpowszechnionym systemem sprawowania władzy na świecie. Pozwala on na prawidłowe funkcjonowanie państwa demokratycznego. Poszczególne rodzaje władz nawzajem kontrolują się i wspierają. Według tej teorii: – władza ustawodawcza to Sejm i Senat, które stanowią prawo za pomocą uchwał, – władza wykonawcza wprowadza ustanowione prawo w życie; jej przedstawicielami są Prezydent, –

Czytaj dalej

Zostawić Titanica?

Szeroka gama substancji wpływających na zachowanie człowieka uwzględnia leki kupowane na receptę, dostępne bez recepty i nabywane nielegalnie. W Polsce nie kontroluje się zarówno składu tych substancji, ani też nie monitoruje skutków. Nie ma  instytucji, która prowadziłaby badania korelacji zażywania takich środków z problemami z jakimi borykają się rodzice, uczniowie,

Czytaj dalej

Snowden o skali inwigilacji

Uznawana za demokratyczną Wielka Brytania przyjęła ustawę o Organach Śledczych. Szczegóły ukazują, że Brytania przyjęła zasady państwa policyjnego znane dotychczas jedynie z przykładów państw komunistycznych. Totalna inwigilacja w imię zapewnienia bezpieczeństwa mieści się w kategoriach czarnego humoru. Brytania przyjęła rozwiązania na wzór amerykańskiej NSA (National Security Agency). Jej szczegóły krocząco

Czytaj dalej

„Ojciec Święty” Franciszek życzy „Szczęśliwego Halloween” !

Przerażająca refleksja Franciszka na temat śmierci brzmi okropnie podobnie, jak nauczają talmudyczni rabini ! UWAGA ! Rekomenduje się przetłumaczenie treści video za pomocą automatycznego translatora GOOGLE. https://www.youtube.com/watch?v=fjhoVsUl0UI&feature=emb_title Drodzy młodzi ludzie z Scholas Occurrentes zgromadzeni z tak wielu narodów świata, świętuję wraz z wami koniec tego spotkania. Chcę się tam zatrzymać. Chciałbym się nad tym zastanowić: koniec . Co stałoby się

Czytaj dalej

Dzień z życia Iwanki Denisowiczówny

Mieszkam w obszarze pracy przymusowej. Teren jest tak rozległy, że nikt nie fatygował się umieszczeniem napisu „praca czyni wolnym”. Nie ma tu drutów kolczastych, nie ma też baraków. Nikt nie chodzi do pracy pod strażą. Ludzie od świtu sami pędzą na łeb na szyję, byle punktualnie stawić się w wyznaczonym

Czytaj dalej

Co dalej z naszym światem?

Jeśli za ciężko zapracowane pieniądze możemy kupić coraz mniej, albo rezygnując z dobrej jakości zmuszeni jesteśmy do nabywania usług, czy towarów coraz niższej jakości, to jest to dostrzegalny symptom inflacji. Trudno ludziom zrozumieć jak to możliwe, że przy zapewnieniach rządowych o świetnie mającej się gospodarce utrzymywane są niskie stopy procentowe.

Czytaj dalej

„Laudetur Jesus Christus”

Tymi słowami zaczął  swoje wystąpienie biskup Athanasius Schneider podczas konferencji w Watykanie poświęconej  tematowi ekologii. Wypowiedź  adresowana była do wiernych świadomych, że żyją w czasach antychrześcijaństwa, odwrotu od Boga, kiedy obrządki pogańskie wprowadzone zostały do kościoła zmieniając jego oblicze i charakter. Wierzący rozpoznający te symptomy poczuli się odrzuceni przez pasterzy

Czytaj dalej