Strona główna > Finanse i pieniądze > „Austriacka” szkoła ekonomiczna i jej dziesięć kłamstw

„Austriacka” szkoła ekonomiczna i jej dziesięć kłamstw

1. Bankierzy nienawidzą złota

Wszyscy chyba wiedzą że XIX wiek był nazywany “wiekiem Rothschildów”. Właśnie oni kontrolowali rynek złota i stali się niewiarygodnie bogaci pożyczając złoto rządom. Synagoga Szatana (autor pisze: Money Power) zdobyła nad nami całkowitą władzę właśnie dzięki kontroli nad złotem.

Oni kochają złoto ponieważ złoto ma silne działanie deflacyjne, mogą obciążyć je odsetkami, mogą wykreować cykl depresji i ekspansji gospodarczych, dla nich to dziecinnie łatwe ponieważ zasoby złota monetarnego kontrolują całkowicie.

Bankierzy oczywiście nie nienawidzą złota. Europa korzystała ze standardu złota przez cały XIX wiek i porzuciła go dopiero w latach 30-tych XX wieku uciekając przed olbrzymią deflacją Wielkiego Kryzysu. Ówczesne ruchy populistyczne zdołały zmusić swoje rządy do porzucenia standardu złota, ostrzegały przed jego deflacyjnym działaniem od początku.

De facto złoto jest obecnie światową walutą. Ron Paul: “Pieniądz oparty na aktywach, jeśli zostanie dobrowolnie i powszechnie zaakceptowany, przyniesie nam jedną światową walutę bez menedżerów pieniądza, bez manipulantów kreujących cykle gospodarcze z nieodłączną inflacją.” – Ron Paul, Congressional Record, 13 marca 2001

Dawniej “austriacy” mawiali że rządy nienawidzą standardu złota. Alan Greenspan, jeden ze słynnych “austriackich” fanów złota, napisał w 1966 roku: “niemalże histeryczny antagonizm przeciwko standardowi złota jest czynnikiem łączącym wszystkich zwolenników interwencjonizmu.

Rząd jest oczywiście wrogiem “austriackiej” szkoły ekonomicznej ale kluczowym adwersarzem “Truth Movement” są bankierzy. Więc najlepiej coś sprzedać mówiąc że bankierzy tego nienawidzą.

Oni musieli zmierzyć się z trudnościami w sprzedaży tej historyjki amerykańskim populistom, między innymi dzięki książce Eustacy’ego Mullinsa ‘Secrets of the Federal Reserve’ któy opisał tam właścicieli Rezerwy Federalnej i jak do powstania FED doszło. Mullins opisał oczywiście złoto jako ulubiony pieniądz bankierów.

Ed Griffin pomógł rozwiązać ten problem. Napisał on książkę ‘the Creature from Jekyll Island’. To w zasadzie kopia książki Mullinsa z jedną różnicą. Griffin proponuje standard złota jako sposób ucieczki przed FED. W ten sposób Griffin wprowadził w błąd miliony ludzi którzy uznali że mówi on to samo co Mullins.

2. Rząd jest głównym problemem

To jest główny temat zastępczy “austriackiej” szkoły ekonomicznej. “Austriacy”, tak jak oficjalna nauka ekonomii, całkowicie ignorują potęgę Synagogi Szatana.

“Austriacka” szkoła ekonomiczna przyjmuje niesłychanie naiwne podejście do problemu kontroli rynków przez prywatne interesy. “Austriacy” zawsze będą wyjaśniać że rządy nie powinny się mieszać do gospodarki ignorując monopolistyczne inklinacje wielkiego kapitału. W rezultacie “austriacka” szkoła ekonomiczna jest marzeniem miliarderów, oni i ich korporacje ponadnarodowe mogą dzięki temu podejściu oprzeć się jakiemukolwiek nadzorowi rządowemu.

“Austriacka” szkoła ekonomiczna nawet potrafi obwinić rządy za to że dzisiaj to kartele międzynarodowe kontrolują rynki. Dlaczego nie obwiniają oni tych, którzy stoją za tymi ponadnarodowymi kartelami? – to jest otwarte pytanie.

Uczciwie mówiąc “austriacka” analiza negatywnych skutków wielu regulacji i interwencji rządowych jest często trafna. Jednakże ignorowanie nieuniknionej walki zarówno w gospodarce jak i polityce jest infantylne i naiwne, zarazem niezwykle korzystne dla potężnych sił działających w ukryciu. Prawie niemożliwe jest aby ktokolwiek inny oprócz tych potężnych sił mógł wymyślić taką doktrynę.

Faktem jest że rządy na całym świecie zostały podporządkowane prywatnym interesom które na dodatek są bardzo homogeniczne. Ta międzynarodowa koncentracja władzy przeprowadzona przez ultra-bogate rodziny bankowe, przez Synagogę Szatana, na pewno jest problemem.

Rząd jest neutralną instytucją powiązaną z Narodem. Niemanipulowana opinia publiczna zawsze stanowi instrument nacisku. Jednak jeśli rząd oraz opinia publiczna są podporządkowane Synagodze Szatana, rząd może stać się instrumentem ucisku.

Niedługo nawet krajowy rząd stanie się zbędny jak przekaże swoje kompetencje rządowi światowemu i światowej władzy monetarnej. Narody i rządy nigdy dobrowolnie nie zrezygnowałyby z suwerenności. To wszystko to zasługa Synagogi Szatana.

3. Manipulacja ilością pieniądza jest głównym problemem

Następny temat zastępczy: manipulacja ilością pieniądza z pewnością jest problemem. Koncentrowanie się na tej kwestii pomija o wiele większy problem: ODSETKI.

Rząd federalny Ameryki płaci w tej chwili ~700 miliardów dolarów rocznie od długu państwowego. Nie ma znaczenia czy płaci się tak wielkie kwoty za pieniądz papierowy czy za pieniądz oparty na złocie.

Obecnie przeciętnie płacimy 150.000 dolarów odsetek za 30-letni kredyt hipoteczny na 100.000 dolarów. Ten kredyt został stworzony zwykłym zapisem księgowym w chwili jego zaciągnięcia. Przeciętnie 45% cen wszystkich towarów które kupujemy dla zaspokojenia naszych codziennych potrzeb to właśnie koszt kapitału. Jesteśmy niewolnikami odsetek.

Jeśli otrzymujemy kredyt w drodze jego zaksięgowania to powinniśmy mieć ten pieniądz bez odsetek ponieważ to jest nasz kredyt a nie kredyt banku.

4. Złoto gwarantuje stałą ilość pieniądza

To bardzo dziwne twierdzenie. Znamy standard złota z przeszłości i towarzyszące mu koszmarne bańki spekulacyjne. Cykl depresji i ekspansji ekonomicznych nie ma nic wspólnego z rodzajem pieniądza (fiducjarny czy oparty na aktywach), jest wynikiem manipulacji ilością pieniądza w obiegu.

Pomysł że złoto nie może być kreowane i że daje gwarancję nienaruszalności ilości pieniądza w obiegu to zwykły nonsens. Historia dowodzi że bankierzy rutynowo wyciągali wielkie ilości złota z obiegu gospodarczego tylko po to aby w następnej fazie wtłoczyć je do gospodarki.

5. Inflacja jest zła

Inflacja z pewnością stwarza problemy dla ciułaczy, wierzycieli czy ludzi osiągających stałe dochody. Inflacja jest jednak dobra dla dłużników, których jest o wiele więcej niż wierzycieli. Co bardzo ważne, inflacja jest związana z postępem gospodarczym. Ludzie, zamiast trzymać gotówkę, inwestują i wydają.

Jednostronne podejście “austriaków” do inflacji i promowanie horroru deflacji (poniżej) wskazuje że oni demonizują inflację aby deflacja wyglądała na strawniejszą.

6. Deflacja jest dobra

To twierdzenie jest niesłychanie korzystne tylko dla ultra-bogatych, to tylko oni korzystają na deflacji. Stawia to “austriaków” w złym świetle.

“Austriacy” promują dialektykę deflacja – inflacja ze wszystkimi paskudnymi implikacjami. Deflacja rujnuje dłużników, sprawia że ich długi są coraz cięższe. Deflacja to transfer bogactwa od tych co posiadają aktywa do tych co posiadają gotówkę.

Deflacja utrudnia rozwój gospodarczy ponieważ ludzie wolą trzymać gotówkę zamiast ją inwestować czy wydawać.
Deflacja biednych czyni biedniejszymi a bogatych bogatszymi.

7. Nie chcemy powrotu standardu złota, chcemy wolnego rynku walut

To oczywisty nonsens z dwóch powodów:

7.1. Faktycznie idea wolnego rynku pieniądza wygląda atrakcyjnie. Gdyby wszystkie konkurujące systemy pieniądza otrzymały takie same wsparcie finansowe i propagandowe to zapewne zwyciężyłby Kredyt wzajemny oferujący dostęp to kapitału wolnego od odsetek.

Jednakże tylko złoto i być może srebro, jeśli nie będzie innego wyjścia, spotka się z uwagą mediów. Na pewno kredyt wzajemny będzie aktywnie zwalczany przez Synagogę Szatana. Temu nie przeciwstawi się rząd, który stworzył ten “wolny rynek” ponieważ będzie to ingerowanie w mechanizm rynkowy. W rezultacie pozostanie tylko złoto.

7.2. Jeśli nastanie “wolny rynek” pieniądza to zadziała Prawo Greshama. Zły pieniądz wyprze lepszy. Pieniądz zyskujący na wartości będzie przechowywany a do zapłaty będzie się używać pieniądza tracącego na wartości.

Wszyscy będą akceptować spadające na wartości pieniądze (poza przypadkiem hiperinflacji) ponieważ większość będzie chciała nimi płacić a firmy będą musiały je akceptować aby przyciągnąć klientów. Firmy nie interesują się ile pieniądz będzie warty za rok. One chcą wiedzieć czy mogą ten pieniądz wydać jutro.

Oznacza to że nic szczególnego się nie wydarzy jeśli zostanie zaakceptowana propozycja Rona Paula uczynienia złota i srebra równoważnym środkiem płatniczym. Ludzie będą nadal płacić biletami Rezerwy Federalnej i polować na złoto.
Poza tym: jeśli mamy wybór pomiędzy kredytem hipotecznym w złocie na 5% rocznie a Kredytem wzajemnym na 0% rocznie – to co wybrać?

8. “Austriacka” szkoła ekonomiczna jest ignorowana przez massmedia

Prawdą jest że “austriacka” szkoła ekonomiczna jest na uboczu, cieszy się jednak uwagą massmediów. Jej znani koryfeusze jak Peter Schiff czy Gerald Celente przepowiadają krach. Także Ed Griffin występował w godzinach najlepszej oglądalności w telewizorze.

Sędzia Napolitano jest promowany przez Fox News kiedy chce, często głosząc “austriacką” propagandę. Dziwne jest że ludzie widząc że nawet Fox News promuje “austriaków” nie widzą w tym nic podejrzanego. `

9. Pieniądz fiducjarny jest zawsze zły

Następny typowy schemat z dialektyki: pieniądz fiducjarny – złoto. Problem odsetek jest całkowicie ignorowany.

Papierowy pieniądz wolny od odsetek to zupełnie coś innego, taki pieniądz przynajmniej nie cierpiałby z przymusowej inflacji wynikającej z ciągłego zwiększania ilości pieniądza. Odsetki nie są wprowadzane z powrotem do obiegu, lecz pożyczane. W ten sposób nigdy nie ma dość pieniądza aby spłacić dług. W pieniądzu opartym na standardzie złota ma to silne działanie deflacyjne ponieważ podaż pieniądza nie może rosnąć. Waluta fiducjarna “rozwiązuje” ten problem kreując więcej długu i jeszcze więcej odsetek.

Współczesny kredyt wzajemny jest wolny od odsetek. Nawet lepiej: to rynek kontroluje podaż pieniądza która wzrasta i spada zgodnie z zapotrzebowaniem.

Kredyt społeczny prawdopodobnie inflacyjny ale wszyscy na tym skorzystają dlatego że będą wydawać gotówkę pobudzając obieg pieniądza. Inflacja będzie stymulować produkcję.

Oni próbują promować ideę że waluty fiducjarne są złe dlatego że podaż pieniądza będzie manipulowana. To ma być ostateczny argument zabijający jakąkolwiek racjonalną debatę w sprawie systemu monetarnego.

10. Problemem jest Rezerwa Federalna (FED, generalnie bank centralny)

Rezerwa Federalna jest tylko objawem problemu a nie problemem. Problemem jest fakt że podaż pieniądza jest kontrolowana przez Synagogę Szatana, która używa kontroli podaży pieniądza do zniewolenia nas odsetkami, rzadkością pieniądza i niekończącym się cyklem recesji i ekspansji gospodarczych.

Rezerwa Federalna jest ich narzędziem. Chcemy skończyć z FED ponieważ chcemy skończyć z kontrolą podaży pieniądza przez Synagogę Szatana. Likwidacja FED to nie jest cel sam w sobie.

“Austriacy” używają hasła walki z FED, zdobywają sympatię i poparcie, jednocześnie zapewniają tradycyjnej plutokracji kontrolę nad podażą pieniądza.

Gajowy Marucha opublikował tekst o jezuitach będących zwolennikami “wolności”: http://marucha.wordpress.com/2013/07/28/katolickie-skrzydlo-libertarianizmu/ Powyższy tekst jest tam rekomendowany jako podobna lektura. Tutaj po polsku. To tłumaczenie tekstu: http://recoveringaustrians.wordpress.com/top-ten-austrian-economic-lies-and-mistakes/

Przygotował: Szczypior

*******************************************************

Zobacz także:

Jak kiedyś z lichwą walczono

Lichwa jest w Polsce …. nielegalna

“Austriacka” szkoła ekonomiczna – związki z judaizmem

Żydo-masońska ekonomika Rona Paula

„Austriacka” szkoła ekonomiczna

Szukasz prawdy? Idź za pieniądzem!

“Austriacka” szkoła ekonomiczna – SPONSORZY

O wskaźnikach statystycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.