Strona główna > Finanse i pieniądze > „Austriacka” szkoła ekonomiczna

„Austriacka” szkoła ekonomiczna

Anthony Migchels w tekście “Żydo-masońska ekonomika Rona Paula” (http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydo-masonska-ekonomika-rona-paula-2013-07) nawiązuje do DIALEKTYKI, kluczowego mechanizmu wpychania świata na zadany tor, którym to mechanizmem tak mistrzowsko posługuje się „Synagoga Szatana”.

W XX wieku oni skonstruowali dialektyczny spór pomiędzy lichwiarskim monopolistycznym kapitalizmem a zapoczątkowanym przez żydowskich rewolucjonistów komunizmem po drodze niszcząc wszelkie alternatywy (alternatyw jest sporo).

W kontekście polityki monetarnej dzisiaj podsuwają nam:

keynesizm – obciążanie rządów wiecznym długiem i wieczną lichwą w zamian za możliwość używania pieniądza, albo
“austriacką” strategię oszczędnościową – wyssanie z gospodarki pieniądza co pozwoli zaoszczędzić rządom i ludowi na lichwie w zamian prowadząc do paraliżu całej gospodarki opartej na komercyjnej wymianie wskutek spadku ilości pieniądza, jak to się teraz dzieje w Grecji i innych krajach.

Tak jak w przypadku komunizmu i monopolistycznego kapitalizmu, tutaj nie ma żadnego trzeciego rozwiązania. Ten dialektyczny spór to oczywiście manipulacja. Obydwa te rozwiązania oparte są na dogmacie o przywileju tworzenia publicznego pieniądza, któremu sankcję ważności daje całe społeczeństwo (można nim płacić podatki) przez prywatny kartel bankowy. Od tego publicznego pieniądza prywatny kartel finansowy ma prawo pobierać lichwę i inne dziwne prowizje. To całkowicie niezrozumiała i dramatycznie niesprawiedliwa PATOLOGIA.

Jestem świadomy że jest to głupi argument bezsilnych ludzi, niemniej dla porządku o tym wspomnę. Taki mechanizm funkcjonowania systemu bankowego jest nawet sprzeczna z prawem. Artykuł 227.1. Konstytucji 3RP mówi że: “Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.”

Każdego dnia roboczego tysiące razy prywatny kartel bankowy łamie ten przepis Konstytucji emitując własne pieniądze ex nihilo. Bezgotówkowe złotówki tworzone przez prywatny kartel bankowy mają taką samą moc zwalniania ze zobowiązań jak złotówki emitowane przez NBP. Prywatny bank może pożyczyć złotówki (czyli: stworzyć złotówki z niczego) którymi to złotówkami można zapłacić podatki. Czy to jest normalne? Oczywiście prywatny kartel bankowy stworzy złotówki i będzie wymuszać od nich LICHWĘ.

W talmudycznej doktrynie finansów pieniądze tworzone przez prywatny kartel bankowy nazywa się uczenie “substytutami pieniądza”, jest to jednak fikcja bo służą one jako pieniądz, mają taką samą moc jak złotówki emitowane przez NBP a w gospodarce tego fałszywego prywatnego quasi-pieniądza jest wielokrotnie więcej niż legalnego pieniądza emitowanego przez NBP.

Nie jest prawdą że prywatny kartel bankowy pożycza tylko pieniądze zgromadzone w formie depozytów. W chwili udzielania pożyczki/kredytu prywatny bank tworzy pieniądze co w wymiarze rachunkowym odzwierciedlone jest wzrostem sumy aktywów i pasywów konkretnego banku. Nikt inny tego nie potrafi. Normalny pożyczkodawca zamienia tylko jedną pozycję aktywów (np: gotówka) na inną pozycję aktywów (np. wierzytelności z tytułu pożyczek).

Proces ten jest jakoś wyjaśniony w polskojęzycznej Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreacja_pieni%C4%85dza). Pierwsze akapit z tego hasła cytuję:

“Banki komercyjne mają zdolność emisji pieniądza bezgotówkowego – w literaturze przedmiotu określanej jako proces kreacji pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz bezgotówkowy występuje w gospodarce w postaci zapisów na kontach bankowych. Emitują go banki komercyjne, głównie w formie udzielania kredytów bankowych swoim klientom. Pieniądz ten jest traktowany, w teorii i praktyce, tak jak gotówka. Jedynym sposobem zwiększenia całkowitej wartości nominalnej pieniądza bezgotówkowego banków komercyjnych jest zwiększenie zadłużenia w bankach. Każda spłata rat kapitałowych jest równoważna trwałemu wycofaniu pieniądza o takiej samej wartości nominalnej z obiegu gospodarczego. Odsetki od długu traktowane są jako przychód banku i wchodzą ponownie do obiegu gospodarczego, jako jego wydatki (wynagrodzenia, koszty eksploatacyjne, podatki, dywidendy). (…)”

To jest właśnie bezpośrednie naruszenie Konstytucji 3RP.

W ten właśnie sposób prywatny kartel bankowy, emitując swój prywatny quasi-pieniądz udający legalny pieniądz zdefiniowany w Konstytucji, wymuszając od tego prywatnego pieniądza lichwę, pasożytuje na społeczeństwie.

Przygotował: Szczypior

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.