Aszkenazyjczycy

Wybrani Hebrajczycy byli tymi, z którymi Bóg zawarł Stare Przymierze (nie z żydowskimi konwertytami). Oni wszyscy nie żyją.

Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza… 20 Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc [ang. ręce] łupieżców, aż wreszcie odrzucił je od swego oblicza„. – 2 Król 17: 18,20

Obecnie Aszkenazyjczycy stanowią większość tych którzy znani są jako Żydzi.

Skoro nie są Hebrajczykami, bardzo ważne jest by zrozumieć, co Biblia i historia mają do powiedzenia na ich temat, mając przy tym na uwadze, że 1) Abraham był potomkiem Sema – stąd określenie Semita lub Shemita; 2) jego potomek Jakub i jego 12 synów byli prawdziwym biblijnym hebrajskim izraelickim narodem, z którym Bóg miał Stare Przymierze (nie z nawróconymi Żydami); 3) prawdziwy izraelicki naród już nie istnieje, a ich dziedzictwo ziemi wygasło wraz z nimi.

Biblia tak mówi i Aszkenazyjczykach w Rodz 10:

Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie: 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 3 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. 5 Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów„. [ang: Według nich były wyspy pogan podzielone na ich ziemiach; według języka, rodzin i narodów]

Dzisiejsi Żydzi aszkenazyjscy, czyli potomkowie Aszkenaza, to niektórzy z POGAN (Gojów), o których mówi Biblia. Dlaczego więc Aszkenazyjczycy nazywają chrześcijan i innych nie-Żydów poganami / Gojami, a jednocześnie przypisują sobie pojęcie narodu wybranego? Czy to ignorancja czy oszustwo? Na pewno nie ignorancja. A jeśli dla tych na zewnątrz to wygląda jak oszustwo, dla nich jest to tylko zmiana wizerunku / przemianowanie się. Największa Chutzpah!

Przemyśl tę straszną ironię!

Żydzi aszkenazyjscy (i sefardyjscy) sami są poganami, których wielu rabinów ostrzega swoje zgromadzenia przed małżeństwem. Aby wesprzeć to przemianowanie się, nazywają siebie także Semitami lub Shemitami, podczas gdy są JAFETAMI, co oznacza, że nie są też Hebrajczykami. Przemianowanie się jest podobne do tego, w jaki sposób wielu z nich – jeśli nie większość – ciągle zmienia swoje nazwiska za każdym razem, gdy osiedlają się w nowym kraju. Powód jest prosty i dość pragmatyczny. Taki jest mechanizm przetrwania.

Aszkenazyjczycy są prężnymi, wędrującymi ludami tureckimi. Mają talent do ponownego wymyślania siebie. Po raz pierwszy pojawili się w światowych annałach jako notorycznie barbarzyńscy Scytowie lub Sakadejczycy, w zależności od regionalnej fonetyki.

A tu już nie ma Greka ani Żyda [ang. poganina ani Judahity] , obrzezania ani nieobrzezania [ang: obrzezanego czy nieobrzezanego] barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus„. Kol 3:11

Słowo ‚Scyta’ albo ‚Sakadejczyk’ pochodzi od słowa ‚Saka’ – z irańskiego rdzenia ‚Sak’ = wędrować.

Scytowie osiedlili się w Centralnej Eurazji, którą podbili wraz z ich pogańskim bratem To-garmatem i różnymi innymi kuzynami, rozprzestrzeniając się po rozległym terenie, który obejmował, ale nie ograniczał się do części dzisiejszej Turcji i Iranu. Ich pogański brat Rifat wraz z potomkami wuja Javana osiadł w Grecji.

Później ponownie wymyślili siebie i zamieszkali ziemię, którą nazwą Chazarią – od słowa Qasar, z rdzeniem tureckim Qaz, co oznacza włóczyć się / wędrować – po rozpadzie Tureckiego Imperium Stepowego. Potem kraj masowo przeszedł na judaizm / faryzeizm, w latach 740 – 920 AD, po to by mogli pozostać niezależni od dwóch konkurujących wtedy imperiów, chrześcijaństwa i islamu.

„Judaizm był najbardziej aktywnie prozelityzującą religią… Najważniejsza masowa konwersja miała miejsce w VIII wieku, w ogromnym królestwie Chazarii położonym między Morzami Kaspijskim i Czarnym” – wyjaśnił żydowski historyk Shlomo Sand.

Później, Sviatoslav I of Kiev zniszczył Chazarię około 1048 i włączył do Rusi Kijowskiej, terytorium które później stanie się częścią Imperium Rosyjskiego.

W Imperialnej Rosji Aszkenazyjczyków trzymano pod ścisłą kontrolą i zamknięto w Strefie Osiedlenia. Jest to coś czego Aszkenazyjczycy nigdy Rosji nie wybaczyli.

Chazarscy aszkenazyjscy Żydzi w 1878

Czekając na okazję, pielęgnowali swoją nienawiść i planowali zemstę z re-inwencją siebie.   Stali się  siłą stojącą za ohydnymi bolszewikami, którzy przejęli rosyjski rząd w 1910 i zabili 66 mln chrześcijan, w tym 200.000 członków chrześcijańskiego kleru, i zniszczyli 40.000 kościołów, według słynnego chrześcijańskiego rosyjskiego pisarza  Aleksandra Sołżenicyna.

Musicie zrozumieć, czołowymi bolszewikami którzy przejęli Rosję nie byli Rosjanami. Oni nienawidzili Rosjan. Nienawidzili chrześcijan. Napędzani nienawiścią etniczną torturowali i wymordowali miliony Rosjan bez odrobiny ludzkich wyrzutów sumienia. Nie można tego przecenić. Bolszewizm dokonał największej ludzkiej rzezi wszechczasów. To że większość świata jest ignorancka i obojętna wobec tej ogromnej zbrodni jest dowodem na to, że światowe media znajdują się w rękach sprawców” – Aleksander Sołżenicyn.

Duża większość tych okrutnych bolszewików to aszkenazyjscy Żydzi tacy jak Vladimir Lenin, Leon Trosky, Lev Kamenev, Gregory Zinoviev, Yakov Sverdlov i Grigory Sokolnikov. Finansowali ich aszkenazyjscy bankierzy z Nowego Jorku i Londynu – Rothschild Bank i Jacob Schiff of Kuhn and Loeb & Co., którzy sami orędowali za destrukcyjną ideologią Aszkenazyjczyka Karola Marksa, i okazało się, że opłaca się inwestować w katastrofalny podbój Rosji przez komunizm, robiąc przy tym kilka dolarów, grabiąc kraj za pośrednictwem dobrze ulokowanych agentów, którzy później będą znani jako „oligarchowie„.

Całe rosyjskie Imperium Sowieckie upadło w 1991. Tym sposobem Aszkenazim udało się powalić Rosję na kolana.

Zemsta runda 1 – załatwiona.

Obecnie Rosję atakuje się za konflikt w Ukrainie. Konflikt który zainicjowali neokonka Aszkenazyjka Victowia Nuland w amerykańskim Departamencie Stanu, z neokomskim aszkenazyjskim małżonkiem Robert Kagan działającym za kulisami przez potężne organizacje takie jak Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku, Brookings Institution, i Rada Stosunków Międzynarodowych. Aszkenazyjczyk George Soros też miał wkład finansowy w ukraińską „rewolucję” na Majdanie.

Ich jedynym celem jest ponowne zniszczenie Rosji poprzez rozpalenie ognia w jej podbrzuszu na Ukrainie. Ogień, który zamierzają rozprzestrzenić na całą Rosję poprzez wojnę gospodarczą i wojskową. Dlaczego?

Bo Rosja miała tupet żeby podnieść się z jeszcze ciepłych rozpalonych przez Aszkenazyjczyków popiołów, i ponieważ Rosja miała odwagę aresztować swoich dobrze ulokowanych złodziejskich agentów zwanych „oligarchami”, niektórzy uciekali z kraju. I ponieważ Rosja miała odwagę powstrzymać amerykańską wojnę z Syrią, którą zorganizowała AIPAC na rzecz Izraela.

Zemsta runda 2 – w toku.

 

Po zniszczeniu Chazarii, Aszkenazyjczycy rozproszyli się po wschodniej i zachodniej Europie i znowu wymyślili się jako błądzący Żydzi albo włóczący się Żydzi / Errant Jews lub Wandering Jews – co oznacza wędrujący (chazarscy / sakadejscy  albo scytyjscy) Żydzi. Ta nazwa nie ma nic wspólnego z tęsknotą za Palestyną, a z tęsknotą za Chazarią, czy może tęsknotą za nową ziemią, jakąkolwiek / any new land. Poniżej fragment z Wikipedii:

W 1903 na VI Kongresie Syjonistów w Bazylei Theodore Herzl przedstawił brytyjski program – Uganda.

Pod koniec lat 1930 Brytyjska Liga Syjonistyczna rozważała wiele innych miejsc gdzie można by założyć żydowską ojczyznę. Rozważano Kimberley region w Australii, do chwili kiedy rząd Curtina (1941–1945) odrzucił tę możliwość.

Przy wsparciu ówczesnego premiera Tasmanii, Roberta Cosgrove (na stanowisku od 1939), Critchley Parker zaproponował osadnictwo żydowskie w Port Davey w płd-zach Tasmanii. Parker badał  ten teren, ale jego śmierć w 1942 położyła kres tej idei.

Żydowski Obwód Autonomiczny ustanowiony na rosyjskim Dalekim Wschodzie w 1934 przedstawiał sowieckie podejście do zapewnienia żydowskiej ojczyzny:

Po II wojnie światowej duża liczba niechętnie zasymilowała się w obu Amerykach, ale zdecydowana większość wyemigrowała do Palestyny, gdzie utworzyła wiele grup terrorystycznych, takich jak Irgun, gang Stern i Haganah. Terroryzowali palestyńską ludność, zabijali wiele tysięcy i zmuszali setki tysięcy do opuszczenia swoich domów i do sąsiednich krajów arabskich. W rezultacie ukradli Palestynę i ponownie nazwali ją Izraelem, aby odrodzić się jako Hebrajczycy i nabrać łatwowiernych chrześcijan na Zachodzie.

W swoich przybranych krajach poza Izraelem, w tym w USA i Europie, Aszkenazyjczycy stali się wpływowymi i finansowymi potęgami, nie dlatego, że są Żydami – w rzeczywistości większość z nich nie jest religijna i tym się nie przejmuje – ale dlatego że są sprytnym ludem. Wiele się nauczyli na swojej wędrówce przez całą historię, i szybko i mocno się asymilowali. Są najlepszymi Nomadami.

Czy może być tak, że po dwóch kolejnych ideologicznych porażkach w formach komunizmu i obecnym powolnym niszczeniu syjonizmu w Izraelu, gdzieś głęboko w umysłach zatwardziałych przywódców aszkenazyjskich leży plan nowego wymysłu?

Czy tym ponownym wymysłem  będzie ponowny podbój ich Chazarskiego Kaganatu – kraju położonego głęboko w Rosji i obejmującego Ukrainę i Krym? Czy dlatego Putin nagle ponownie przyłączył Krym do Rosji?

Czy zadowoli ich tylko Ukraina? Izraelski dowódca walczy w obronie Kijowahttp://www.timesofisrael.com/israeli-militia-commander-fights-to-protect-kiev/

Zemsta runda 3 – ?

Tłum. Ola Gordon

Źródło: https://biblicisminstitute.wordpress.com/judaica/the-ashkenazim/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *