Strona główna > Rosja > Archimandryta Łazar (Abaszidze): „Antychryst przychodzi do Gruzji”

Archimandryta Łazar (Abaszidze): „Antychryst przychodzi do Gruzji”

Archimandryta Łazar (pol. Łazarz) zwrócił się do Prawosławnych Gruzji z posłaniem, które publikuje Portal „Zneoba”.

a

„W naszej Cerkwi wierni, a nawet niektórzy duchowni głoszą zbliżanie się religijnego „oświecenia” (odrodzenia), mówią oni, że zbliża się dla Chrześcijan jasny czas, że w ostatnich, apokaliptycznych czasach Antychryst będzie rządził wszędzie, ale do Gruzji on nie przyjdzie itd..

Ale ogarnięci przyjemnymi i słodkimi marzeniami, zajęci porządkowaniem zewnętrznych spraw cerkiewnych i miejsc do odpoczynku (w oczekiwaniu na ten pomyślny okres) mnóstwo duchownych i świeckich nie widzi (albo nie chce widzieć), jak do Gruzji wchodzi duch Antychrysta, który zapuszcza głębokie korzenie w dusze ludzi i rozpoczyna swe rządy we wszystkich dziedzinach życia.

Teraz wszystko zależy od nas, i najstraszniejsze jest to, że ludzie milczą. Milczą kapłani i duchowieństwo, sporadycznie tylko słychać głos ostrzegawczy.

Oto starają się wprowadzić w szkołach „edukację seksualną”, znacząco zmniejszyć program historii narodowej – na wdrożenie tego programu z Europy, z samego łona szatańskiego, do Gruzji płyną ogromne środki pieniężne!

Co to znaczy? Ci, którzy zapoznają się z sensem tego projektu „edukacja seksualna”, przejrzą nowe wydawnictwa edukacyjne – wyraźnie zobaczą ich cel, aby dziecko od najmłodszych lat zaczęło uczyć się różnej rozwiązłości seksualnej. Ich cel – to usunięcie jakiegokolwiek poczucia wstydu, chcą oni, aby celem życia stało się poszukiwanie zaspokojenia pożądań seksualnych.

Rozpoczyna się straszna, ostra nagonka na ludzkie sumienie, wartości moralne i duchowość.

Ale po co to robią światowi politycy, dlaczego nie skąpią oni na te środki funduszy i wydają na to tyle pieniędzy, aby kupić u dzieci i ich rodziców sumienie?

Ponieważ teraz na całym świecie aktywnie pracuje się po to, aby przygotować drogi dla Antychrysta, wszystkimi tymi działaniami kierują te same ciemne siły.

Dla nich ważne jest, aby przygotować jakiś wspólny porządek światowy, czyli przygotować ludzi we wspólnocie interesów, wspólnocie życzeń, w jedynym dążeniu – tylko wtedy będzie możliwe jedyne panowanie światowe i kontrola nad całą ludzkością, tylko wtedy diabeł będzie mógł zrealizować swoje starożytne marzenie: oddanie mu pokłonu przez całą ludzkość, jako panu bogu.

Dla tego celu usunie on z ludzi wszystko – indywidualność, wzniosłość, ideową i duchową osobliwość.

Człowiek niemoralny, nie znający swojej Ojczyzny, nie znający doświadczeń i duchowego bogactwa swoich przodków, szukający jedynie chwilowej przyjemności, żyjący tylko dla dnia dzisiejszego – oto najlepszy materiał, z którego powinien być tworzony podległy opinii publicznej człowiek dla nowego porządku światowego.

Ściśle kontrolowany, bez zasad, bez duszy. Będzie gotów pozbyć się wszystkiego w imię wolności: sumienia, wstydu, zakazów moralnych, będzie gotów płacić za wolność, grzeszyć w imię praw, zaspakajać ciało dobrami „ziemskiego raju”, cieszyć się komfortem materialnym i technicznym i nie odczuwać żadnych wyrzutów sumienia.

Wraz z tym rozumie się, że człowiek powinien pozostać osobą religijną – Antychryst pragnie, aby czczono go nie jako człowieka utalentowanego, ale jako bóstwo.

Za nim natomiast stoi duch ciemności, który płonie pragnieniem boskiej czci.

Ale religijność ta ma być świecka (wolna od wpływów Cerkwi), bez wiedzy o Prawdzie, – tylko taki podobny substytut mistyczny.

Tak więc, dla stworzenia tego nowego społeczeństwa potrzebne są trzy czynniki: religijność ekumeniczna (religia bez Łaski), niemoralność (człowiek, który utracił sumienie), utrata więzi z dawną kultura moralną i duchową (społeczeństwo, które nie ma historii).

Trzeci czynnik potrzebny jest dlatego, ponieważ uczucie narodowe, często nabywane od przodków, wzbogaca człowieka o prawdziwą mądrość, uczy nas powrotów do ojców i naśladowanie tych wartości moralnych i duchowych, które oni cenili. Ale ta twarda podstawa – fundament mądrości i moralności – musi być zniszczona.

W ten sposób człowiek staje się niczym oderwany od własnych korzeni listek, krążący w burzliwym, mętnym potoku wody wraz z tysiącami podobnych do niego liści, pędzących do ciemnej otchłani.

Jeśli ten program wejdzie do szkół, wtedy Gruzinów pod sam korzeń spali piekielny ogień!

Za kilkadziesiąt lat Gruzja wejdzie na drogę Sodomy i Gomory i bez wątpienia podzieli ich los. To nie przypadek, że zaczęli oni dawać tę grzeszną truciznę nieletnim, aby zatruć ich dusze. Oni poważnie postawili na nową generację.

Teraz wszystko zależy od nas, a najstraszniejsze jest to, że ludzie milczą. Milczą kapłani i duchowieństwo, tylko sporadycznie słychać głos ostrzegawczy. Jeśli nie będą oni krzyczeć o nadchodzącym niebezpieczeństwie, nie będą protestować, nie podniosą Chrześcijan do walki z tym złem, nie zaczną surowymi zakazami pobudzać świadomość tych ludzi, którzy odeszli od Chrystusa – wtedy zostaną szeroko otwarte drzwi i przygotowana, usłana dywanami droga, po której Antychryst wejdzie do Gruzji.

Początkiem mądrości – strach przed Panem.” (Ps 110). „Wyzbycie się strachu – początkiem masowego obłędu!”

Archimandryta Łazar (Abaszidze)

Przekład z gruzińskiego Tamara Manelaszwili

16 lutego 2016

Źródło:

Архимандрит Лазарь (Абашидзе): «Антихрист заходит в Грузию»

http://www.pravoslavie.ru/90678.html

Tbilisi, 15 lutego 2016 r.

Tłumaczył z języka rosyjskiego Andrzej Leszczyński

26.4.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *