Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Aprioryczna żydowska nauka śmieciowa

Aprioryczna żydowska nauka śmieciowa

Zaufaj nam, jesteśmy ekspertami!

a

Termin „nauka” pochodzi od łacińskiego słowa na oznaczenie wiedzy „scientia”. Zasadniczo mówi się, że nauką jest wszystko, co powoduje powstawanie wiedzy, głównym celem nauki jest i zawsze była wiedza i prawda, podobnie jak głównym celem mediów było celowe informowanie ludzi.

Określenie „nauka a priori” opisuje naukę, której celem nie jest wiedza, ale pożądany skutek. Robienie czegoś „a priori” oznacza rozpocząć coś od własnego przekonania, od wiary w coś, a dopiero potem podjęcie działań, mających za zadanie udowodnienie, że to przekonanie/wiara jest prawdziwe lub nie, w zależności od tego, jakiego wyniku potrzebujemy. Pożądanym rezultatem nauki a priori nie jest zatem wiedza i prawda, ale działanie. „Nauka a priori” ma się tak do prawdziwej nauki, jak propaganda ma się do prawdziwej informacji.

Podobnie jak media straciły poczucie swej pierwotnej misji z upływem czasu, tak samo nauka również utraciła swoją misję. To, co dziś jest nazywane nauką stało się narzędziem osiągania pożądanych rezultatów, zamiast czymś, co samo w sobie stanowi sposób zdobywania wiedzy. Naukowiec, niegdyś miłośnik prawdy i mądrości, stał się po prostu narzędziem w rękach władzy, narzędziem, które zazwyczaj robi znacznie więcej szkód niż pożytku.

Narzuciwszy swoją kontrolę nad bogactwem narodów, żydzi przejęli kontrolę nad nauką, tak samo, jak przejęli kontrolę nad „naszymi” mediami i rządami. Prawdziwego naukowca z czasem powoli zastąpił żydowski wojownik ideologii.

Lista żydowskich wojowników ideologii udających naukowców jest dosyć długa. Będę więc tutaj skupiać się tylko na kilku wybranych wojownikach żydowskich ideologii i na niekorzystnych skutkach, jakie spowodowali dla społeczeństwa.

(Sir) Francis Bacon (1561/1626): pasożyt żydowski, za pieniądze oddający hołdy śmieć, wojownik ideologii udający filozofa/metafizyka.

a

Bacon urodził się w 1561 r. w Londynie, był najmłodszym z pięciu synów w rodzinie krypto-żyda. Ojciec (Sir) Nicholas Bacon, był Lordem Strażnikiem Wielkiej Pieczęci pod rządami Elżbiety I.

Bacon był obrońcą lichwy, kłamcą i oszustem, który zrobił wielką krzywdę nauce jako całości. Jest jednym z pierwszych krypto-żydowskich okupantów, jacy wtargnęli w sferę europejskiej nauki, tak przynajmniej wynika z moich badań. Bacon był też doradcą angielskiej staruchy, gdzie również narobił wiele szkód.

Bacon na temat lichwy (jeden z jego esejów)

W związku z tym mówić o zniesieniu lichwy jest bezowocne. Wszystkie państwa zawsze ją miały, w takim, czy innym rodzaju, obciążoną taką stopą odesetek czy inną. A zatem taki rodzaj opinii należy odesłać do krainy Utopia„. (Jego typ rozumowania przedstawiony tutaj jest fałszywy, co doskonale wykazał Proudhon, i wyjaśnił dlaczego)

Śpiewaj nową piosenkę (część poematu Bacona)

O śpiewaj nową pieśń do naszego Boga w niebiesiech, unikaj profanów, gdyż to święty chór: niech Izrael śpiewa tę pieśń świętej miłości do niego, za to, że ich stworzył z sercami gorejącymi płomieniem: niech Syjonu synowie ożywią swój głos, i śpiewają kolędy i hymny do swego niebiańskiego króla„.

Karol Marks (1818-1883): żydowski pasożyt, kłamca, wojownik ideologii, pozujący na ekonomistę.

a

Marx urodził się w 1818 r. w Trewirze (Niemcy). Był synem żydowskiego adwokata Heinricha Marxa (prawdziwe nazwisko Hirsch Mordechai)

Marx wyrządził ogromną krzywdę społeczeństwu, jego prostacka ideologia, która nie ma szans zadziałania, jest odpowiedzialna za psychiczne zniewolenie klasy robotniczej, a on sam jest uważany za „ojca” komunizmu. Komunizm sam zabił grubo ponad 60.000.000 ludzi, a  klasa robotnicza jest nadal mentalnie zniewolona i uwikłana w jego bezsensowne schematy, które nie działają.

Strajki w gospodarce prywatnej nie prowadzą do niczego więcej, niż do wzrostu cen i zysków kapitalistów, czyli do czegoś, czego klasa robotnicza nadal nie rozumie, dzięki bredniom Marksa.

Silvio Gesell na temat Marksa i Proudhona (Naturalny porządek ekonomiczny):

Jak to się stało, że marksistowskiej teorii kapitału udało się obalić koncepcję Proudhona i udało jej się udzielić suwerennej władzy komunistycznemu socjalizmowi? Jak to jest, że Marks i jego teoria omawiane są w każdej gazecie na świecie? Niektórzy sugerują, że jest tak z powodu jej beznadziejności i wynikającej stąd nieszkodliwości marksistowskiej doktryny. „Żaden kapitalista nie boi się jego teorii, tak samo, jak żaden nie boi się doktryny chrześcijańskiej; dlatego też jest czymś pozytywnym wychwalanie zalet kapitału, jak Marx dyskutuje sprawę Chrystusa, tak szeroko, jak to tylko możliwe, gdyż Marx nigdy nie chciał wyrządzić szkody kapitałowi. Ale uważaj i strzeż się Proudhona; lepiej trzymaj go z dala przed wzrokiem i słuchem robotników! To jest niebezpieczny facet, ponieważ nie ma wątpliwości, nie ma zakłamywania prawdy w jego twierdzeniu, że jeżeli robotnicy będą mogli nadal pracować, bez przeszkód, zakłóceń lub przerw, to kapitał zostanie wkrótce sam zablokowany przez nadpodaż kapitału (nie mylić z nadprodukcją towarów). Sugestia Proudhona, jak zaatakować kapitał jest niebezpieczna, ponieważ może być zastosowana w praktyce. Marksistowski program mówi o ogromnej zdolności produkcyjnej dzisiejszego wykwalifikowanego robotnika wyposażonego w maszyny i narzędzia, ale Marx nie potrafi połączyć tej wspaniałej zdolności produkcyjnej z użyciem praktycznym, natomiast w rękach Proudhona staje się ona śmiertelną bronią przeciwko kapitałowi. Dlatego rozmowy na bok, harfę nastroić na Marksa, po to, żeby Proudhon mógł zostać zapomniany„.

Bakunin na temat Marksa (Polémique Contres les Juifs 1856)

Marx czuje instynktowną skłonność i wielki szacunek dla Rothschildów. To może wydawać się dziwne. Co może być wspólnego między komunizmem i światem wielkich finansów? Ho ho! Komunizm Marksa ma na celu silną centralizację państwa, a gdzie to istnieje tam nieuchronnie musi istnieć państwowy bank centralny, i gdzie istnieje taki bank, tam od razu znajdziemy pasożytniczy naród żydowski, który spekuluje na ludzkiej pracy, zawsze znajdą się środki do ich istnienia…”

Sigmund Freud (1865-1939): żydowski pasożyt, kłamca, wojownik ideologii pozujący na „psychologa”.

a

Freud urodził się w 1856 r. na Morawach (wówczas Cesarstwo Austriackie, obecnie Republika Czeska). Jego ojciec Jakub był kupcem wełnianym.

Freud zrobił szkodę dla społeczeństwa prawie tak wielką, jak Marks, nieorganiczno-psychopatyczny punkt widzenia umysłu ludzkiego, jaki został  narzucony społeczeństwu szkodzi ludziom do dnia dzisiejszego. Jego teoria tłumienia uczuć i emocji, nie zrobiła nic innego, tylko spowodowała wywołanie jeszcze poważniejszych problemów psychicznych w dłuższej perspektywie. Psychologia żydowska jest niezgodna z postrzeganiem przez umysły innowierców, ale nadal jest ona forsowana, wciąż próbuje się narzucać nam jej pustą retorykę.

Niektóre cytaty według Freuda

Cywilizowane społeczeństwo jest stale zagrożone ryzykiem rozpadu wskutek pierwotnej wrogości ludzi wobec siebie„. (Tłumaczenie: ludzie to zwierzęta, które muszą być kontrolowane)

Pewien stopień nerwicy ma nieocenioną wartość jako popęd, szczególnie dla psychologa„. (Tłumaczenie: Nie jestem zdrowy psychicznie, ale kogo to obchodzi?)

Miłość i praca … praca i miłość, to wszystko, co mamy„. (Tłumaczenie: służyć i dokonywać reprodukcji)

Albert Einstein (1879-1955): żydowski pasożyt, kłamca, prawdopodobny pedofil, wojownik ideologiczny pozujący na fizyka.

a

Einstein urodził się w 1879 r. w Ulm, Niemcy. Jego ojciec był Hermann Einstein, był kupcem.

Śmieciowa nauka Einsteina zrobiła wielką krzywdę fizyce, jest on odpowiedzialny za to, że utkwiliśmy w jednym punkcie i nadal tu jesteśmy! E = mc ² spowodowało, że fizyka poszła donikąd. Fałszywa nauka śmieciowa nie jest w stanie po prostu zastąpić prawdziwej nauki, tak samo, jak fałszywa bajeczka o lądowaniu na Księżycu nie zastąpi prawdziwej podróży kosmicznej. Jego śmietnikowe E = mc ² jest porównywalne ze śmieciowym „Świat jest płaski” ze Średniowiecza. Śmieć, jaki sprawia, że donikąd nie zaszliśmy.

Starożytni Grecy byli już bliżej odkrycia zasad odpowiedzialnych za ruch i grawitację, niż nowoczesna nauka śmieciowa. Świat grecki uważał, że wszystko ma swoje naturalne miejsce we wszechświecie, przebiega według naturalnego porządku. Poruszanie się w fizyce greckiej było formą zmiany. Zmiana pozycji wymagała przyłożenia siły, a każdy ruch trwały wymagał ciągłego dostarczania siły. Współczesna fizyka, ze swej strony, wciąż nie potrafi wyjaśnić, jak grawitacja i ruch naprawdę działają. Tworzą śmieci a priori, jak np. tezy o „ciemnej energii” lub „ciemnej materii”, aby ukryć swoją ignorancję za fantazyjnie brzmiącymi nazwami.

BF Skinner (1904-1990): żydowski pasożyt, psychopata pozujący na psychologa (to wariaci kierują wariatkowem).

a

Skinner urodził się w 1904 roku w Pensylwanii (USA). Jego ojcem był William Skinner, prawnik.

Skinner, psychopata udający naukowca, jest jednym z tych żydów, którzy są głównie odpowiedzialni za tę niedorzeczność, jaka jest dzisiaj nazywana edukacją. Pogląd Skinnera na ludzki umysł był nawet jeszcze bardziej socjopatyczny i pusty, niż ten, który wziął się z poglądów jego żydowskiego kolegi, Freuda, około pół wieku wcześniej. Skinner postrzegał ludzki umysł jako coś, co nie ma swej własnej formy, a tym samym wymaga modelowania za pomocą warunkowania i indoktrynacji. Opierając się na nieorganicznym żydowskim poglądzie na temat ludzkiego umysłu, stworzył system edukacji, który w ogóle nie kształci ludzi, a studenci są niezdolni do samodzielnego myślenia.

Niektóre cytaty ze Skinnera

Prawdziwym problemem nie jest to, czy maszyny mogą myśleć, ale czy ludzie potrafią”. (większość ludzi „wykształconych” za pomocą jego metod tak naprawdę nie myśli)

Daj mi dziecko, a ukształtuję je w dowolną rzecz„. (bez komentarza)

Platońska próba edukacji Gojów dla porównania:

Nie szkolić dziecka, aby się uczyło, siłą lub szorstkością; ale kierować je w dobrym kierunku przez to, co bawi ich umysły po to, żebyś  lepiej był w stanie odkryć z dokładnością szczególną skłonność specyficzną dla geniuszu każdego z nich„.

David Wechsler (1896-1981): żydowski pasożyt, kłamca, wojownik ideologii pozujący na „psychologa”.

a

Wechsler urodził się w żydowskiej rodzinie w Lespezi, Rumunii i wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych jako dziecko.

Wechler jest odpowiedzialny za szeroko rozpowszechniony mit utrzymujący kompletnie błędne założenie, że różnica IQ między płciami jest niewielka. Dokonał tego zdumiewającego odkrycia poprzez piękne zastosowanie modelowego wzorca nowoczesnej nauki a priori. Intencją Wechslera musiało być przez cały czas zaprojektowanie takich testów, w których mężczyźni i kobiety będą mieli równe wyniki, ale Wechsler miał jakieś „problemy” z poukładaniem tych spraw.

W ponad 90% pierwszych testów, mężczyźni uzyskiwali lepsze wyniki od kobiet, więc powstał problem, na który Wechsler musiał coś wymyślić.

Czy wiecie, co nasz wojownik ideologii zrobił, aby rozwiązać problem jego tezy o równości, aby ta hipoteza miała się jakoś do rzeczywistości? On po prostu wyciął ponad 94% zawartości testu, w którym mężczyźni wykazali wyższość w stosunku do kobiet, wyrzucił tę część testu! Ten test również zmienił średnie wyniki IQ u samych żydów, gdzieś z poziomu imbecyla do rzekomego IQ średniego 115 pkt! Wielki kawał osiągnięcia nauki a priori! Dzięki Wechlerowi mamy test „IQ”, który tak naprawdę nie mierzy inteligencji oraz kobiety, które uważają, że są równe w inteligencji do ich męskich odpowiedników.

Jak szło to do tej pory

Nie tak dawno temu nauka opierała się na rozsądku, rozumie i logice, a tym samym była mniej lub bardziej bezpieczna od wpływów żydowskich. W nauce, która ma za podstawę logikę i rozum, rozumowanie było samo w sobie wszystkim, co się liczyło. Jeżeli rozumowanie jest od razu nieprawidłowe, to nie ma potrzeby, aby sprawdzać wyniki! Błędne rozumowanie nigdy nie będzie dostarczać prawidłowych wyników. Jest to porównywalne do stosowania wzorów w matematyce. Jeśli zastosowany wzór jest od początku błędny, to jest to po prostu strata czasu, aby sprawdzić wyniki, jakie zostały oparte na tym złym wzorze, ponieważ wyniki oparte na błędnych formułach matematycznych będą zawsze błędne. Dokładnie tak samo jest z wynikami opartymi na podstawie błędnego rozumowania.

Zatem jaki ma być zadowalający wynik rozumowania? Postawienie prawdziwych twierdzeń, usunięcie fałszywych, wstrzymanie się od tych, które nie są oczywiste„. – Epiktet, Diatryby (55-135b.c.)

W tamtych czasach sprawdzenie procesu rozumowania, stojącego za przedstawionymi wynikami naukowymi, liczyło się najbardziej. To wszystko powoli zmieniło się pod wpływem żydowskim do stanu kompletnego bałaganu, jaki mamy dzisiaj. – Na marginesie, nie jest niezwykłym dla pasożytów, że potrafią zmienić zachowanie swojego gospodarza w ten sposób, że to im służy. – W związku z tym wszystkim dziś mamy ok. 10 do 100 stron rozważań pozbawionych rozumowania, ale pełnych mniej lub bardziej bezwartościowych wyników pisanych jakimś pseudo naukowym kodem językowym, jaki niewiele osób może nawet zrozumieć.

Takie wyniki są bezwartościowe, ponieważ w takich przypadkach trzeba w nie albo uwierzyć albo je zignorować, ponieważ ponowne sprawdzenie tych wyników będzie kosztować wiele cennego czasu i pieniędzy, których większość z nas po prostu nie ma! Zasadniczo przeszliśmy ze sfery nauki opierającej się na podstawie rozumu i logice do sfery nauki opartej na wierze i pieniądzach.

Mając wystarczająco dużo pieniędzy można dziś kupić eksperta od prawie wszystkiego! To ty jeszcze nie wiesz, że aspartam jest bezpieczny?

Źródło: http://metadave.wordpress.com/2007/06/25/jewish-a-priori-junk-science/

Przygotował: Pluszowy Miś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.