Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Apostołowie i uzurpatorzy. Ks. Campbell

Apostołowie i uzurpatorzy. Ks. Campbell

Posłuchajcie uważnie nakazu naszego Pana wyrażonego w Ewangelii na Niedzielę Trójcy Świętej:

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem…” (Mat 28:19-20)

Ale tocząca się rewolucja w nowym kościele mówi: „Nie idźcie głosić i chrzcić. Idźcie i dialogujcie. Prawda to rzecz o wielu wspaniałościach, nie tylko ogranicza się do jednej religii. Musimy próbować zgadzać się z nimi żeby utworzyć jedną religię świata”.

Antypapież pajac Bergoglio
Antypapież pajac Bergoglio

Rewolucja – jeśli jej nie zwalczasz, to w końcu jej się poddasz, i zginiesz. Rewolucji trzeba się sprzeciwiać całym sercem, duszą, umysłem i siłą. Rewolucja to dzieło szatana, a on nie spocznie dopóki nie zobaczy tego świata całkowicie zniszczonego. Kreacja powinna być zakorzeniona w Bogu Stwórcy. Ale teraz jej korzenie są w obcej ziemi. To dlatego Jezusa tak nienawidzili Jego adwersarze, i ostrzegł swoich wyznawców by spodziewali się tego samego:

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie [na] słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli [Gdyby] moje słowo zachowali, to i wasze będą [by] zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi” (Jan 15:18-23)

a
Castro: Padre, mamy wiele wspólnego! Castro chwali antykapitalizm papieża

Rewolucja jest realna. Tylko rozejrzyj się wokół i zobacz że ona trwa. Świat jest rewolucjonizowany. Dobro uważa się za zło, a zło za dobro. Drzwi się zamykają i wkrótce niezgodne z prawem będzie kaznodziejstwo, czy nawet mówienie przeciwko złu. Poprzez proroka Izajasza Bóg ostrzega nas dzisiaj nie mniej niż ostrzegał starożytny Izrael:

„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! … Przeto jak słomę pożera język ognisty, a siano znika w płomieniu, tak korzeń ich będzie zgnilizną, a kiełek ich jak pył porwany się wzniesie, bo odrzucili Prawo Pana Zastępów i wzgardzili tym, co mówił Święty Izraela” (Iż 5:20-24). [ang. ich korzeń będzie jak popiół, a kiełek wzniesie się jak pył…]

"Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego... Daniel 9:26 [ang. "Chrystus zostanie zgładzony, a lud którzy Go odrzuci nie będzie Jego"]
„Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego… Daniel 9:26
[ang. „Chrystus zostanie zgładzony, a lud którzy Go odrzuci nie będzie Jego”]

Cały świat ściąga na siebie ogień Bożej kary, bo wszędzie gardzi się Jego prawami i w ich miejsce uchwala się złe prawa. Tak jak mówi prorok, zło jest dosłownie nazywane dobrem, a dobro złem. Jest to ciężki grzech bluźnierstwa. A teraz rewolucja jest wewnątrz naszych murów. Jezus ostrzegł: „…i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy” (Mat 10:36).

Weźmy Franciszka Bergoglio! Jego najnowszy plan (jeden z) to ustanowienie komisji do zbadania możliwości ordynacji kobiet na diakonów. Powiedzcie mi, że on nie chce zrewolucjonizować Kościoła Katolickiego! Jako diakoni kobiety będą mogły szefować parafiom, głosić, udzielać Komunii św., chrzcić, i służyć jako diakoni i subdiakoni podczas uroczystej Mszy (choć wysokie obcasy mogą stanowić problem na stopniach ołtarza). „Główna zakonnica” która pochodzi z Malty, zamierza mocno domagać się kobiet diakonów, ale prawdopodobnie nie zatrzyma się na tym. Franciszek niewątpliwie będzie otwarty na pomysł kobiet „kapłanek”.

Niedawno zapytano Franciszka dlaczego nigdy nie mówił o chrześcijańskich korzeniach Europy. Odpowiedział, że „czasem boi się tego tonu, bo można go postrzegać jako triumfalistyczny, czy nawet mściwy”. (Newsmax.com, 17.05.2016).

Mściwy? Jak może ktoś, nawet jeśli udaje iż jest „papieżem”, zajmować taką postawę o chrześcijańskich korzeniach Europy? Kiedyś Europa była całkowicie chrześcijańska, po konwersji w wyniku kaznodziejstwa 12 apostołów, np. święci Piotr i Paweł, święci Andrzej i Jakub, oraz wielu innych jak święci Cyryl i Metody, Bonifacy i Patryk. Na początku światło i pokój chrześcijaństwa świecił jasno przez świętych jak kobiety św. Katarzyna ze Sieny, św. Teresa z Avila, św. Brygida Szwedzka, św. Teresa Lisieux, św. Joanna z Arc, i wielka długa lista innych mężczyzn i kobiet. Więc jaki tu problem? Czy Franciszek wstydzi się naszej chrześcijańskiej historii? Cóż, on nie chce wyglądać na triumfalistę, ani nawet na mściwego. Nie jest daleko schizma (rozłam), taka przy której wielka schizma z XIV wieku będzie jak drobna sprzeczka.

Marksistowska/masońska "ukryta ręka" / Wilki na haju
Marksistowska/masońska „ukryta ręka” / Wilki na haju

Franciszek śmie porównywać nakaz naszego Pana „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” z podbojem mieczem muzułmańskiej religii. To tak rozumie nakaz Jezusa głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Mówi, że wojna podboju ISIS „częściowo pochodzi z islamu” – i dodaje – „Prawdą jest, że idea podboju jest nieodłączna w duszy islamu. Ale możliwa jest również interpretacja celu w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus wysyła swoich uczniów do wszystkich narodów, w kategoriach takiej samej idei podboju”. (Newsmax.com, 17.05.2016). Taka sama, mówi! Cóż, ISTNIEJE drobna różnica – muzułmanie robią to siłą miecza, a Kościół siłą Ewangelii.

Franciszka nie obchodzi głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Obchodzą go czysto doczesne sprawy np. ocieplenie globalne, ochrona gatunków zwierząt i kontrola populacji. On chce wzmocnić populację Europy poprzez przyjmowanie muzułmańskich imigrantów by mieszali się z lokalną społecznością. Absolutnie nie wspomina o tym, ze to nieuchronnie doprowadzi do zniszczenia każdego śladu katolickiej Europy i całkowitej jej islamizacji.

Sprzeciwiajcie się rewolucji! Jako prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa, niech twoje światło świeci przed ludźmi! Nakaz naszego Pana jest następujący:

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mat 5:14-16).

Ks. Campbell

Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2016/05/fr-campbell-apostles-and-imposters.html

Tłum. Ola Gordon.

P.S. Suplement od Oli:

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *