Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Apostata Jan Paweł II ( Wojtyła-Katz ) i jego herezje

Apostata Jan Paweł II ( Wojtyła-Katz ) i jego herezje

Apostata Jan Paweł II ( Wojtyła-Katz ) i jego herezje. 

a1a3

WOJTYŁA RUCHOMY BŁAZEN

Herezje Karola Wojtyły „Jana Pawła II”

Jan Paweł II vs Nauka Kościoła Katolickiego

 1. Kościołowi katolickiemu brak jedności. vs Kościół katolicki jest chrześcijańską jednością.
 2. Dzieci mogą być zbawione bez chrztu. vs Dzieci potrzebują chrztu do zbawienia.
 3. Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego. vs Tylko katolicy mogą wyznawać Boga.
 4. Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie. vs Tylko Kościół spełnia posłanie apostolskie.
 5. Duch Św. używa sekt jako środków zbawczych. vs Duch Św. nie daje heretykom życia.
 6. Musimy modlić się z heretykami o jedność. vs Jeśli ktoś modli się z heretykami – jest heretykiem.
 7. Wolność sumienia jest prawem człowieka. vs Wolność sumienia jest szaleństwem (Grzegorz XIII)
 8. Heretycy są chrześcijanami. vs Tylko katolicy mogą być chrześcijanami.
 9. Każdy człowiek jest złączony z Chrystusem. vs Chrystus nie znajduje się w każdym człowieku.
 10. Heretycy posiadają Wiarę Apostołów. vs Prawdziwa Wiara nie może znajdować się na zewnątrz Kościoła.
 11. “Nowy Światowy Ład” jest świętym zjednoczeniem. vs “Nowy Światowy Ład” jest złem.
 12. Bóg kocha heretyków, pogan itp. vs Bez katolickiej wiary jest niemożliwym podobać się Bogu.
 13. Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze. vs Żydzi odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa.
 14. Masoni są synami Boga Ojca vs Masoni są synami diabła.
 15. Heretycy są naszymi braćmi w Chrystusie. vs Heretycy są synami diabła (Klemens I)
 16. Sobory powszechne nie potrzebują bronić wiary. vs Sobory powszechne muszą bronić wiary (Pius II).
 17. Dogmaty i doktryny ewoluują i rozrastają się. vs Ewolucja dogmatów jest potępiona (św. Pius X).
 18. Małżeństwa międzyreligijne są dobre. vs Małżeństwa międzyreligijne pokazują brak umocnionej wiary.
 19. Buddyzm jest wielką religią. vs Buddyzm jest fałszywą pogańską religią.
 20. Wszyscy ludzie mają godność ludzką i równe prawa. vs Postulat równych praw jest BEZSENSOWNY (Pius VI)
 21. “Nowy Swiatowy Porządek” jest konieczny dla świata. vs “Nowy…” – to rządy terroru (Benedykt XV)
 22. Luter przepełniony był duchem religijnym. vs Jeśli ktoś nie potępia herezji, niech będzie potępiony.
 23. Żydzi są naszymi najdroższymi braćmi. vs Żydzi nie są naszymi najdroższymi braćmi.
 24. Nie tylko Kościół katolicki jest Ciałem Chrystusa. vs Ciałem Chrystusa jest tylko Kościół katolicki (Pius XII).
 25. Wszyscy ludzie są (będą) zbawieni. vs Nikt spoza Kościoła nie może być zbawiony.
 26. Cuda Chrystusa nie dowodziły Jego mesjańskiej godności. vs Cuda Chrystusa dowodziły Jego mesjańskiej godności.
 27. Wszyscy ludzie mają prawo do wolności religijnej. vs Twierdzenie takie jest herezją.
 28. Kościół raduje się kazaniami heretyków. vs Kościół potępia mowę heretyków.
 29. Niewierni będą zbawieni przez “Niech Ghandi żyje wiecznie”. vs Niewierni będą potępieni.
 30. Heretycy mogą być męczennikami za wiarę. vs Poza Kościołem nie ma chrześcijańskich męczenników.
 31. Heretycy mogą ważnie przyjmować sakramenty od nas. vs Heretycy nie mogą przyjmować sakramentów.
 32. Heretycy nie są wrogami, ale naszymi braćmi. vs Heretycy są nam wrogami.
 33. Kościół katolicki grzeszył przeciwko jedności. vs Tak mówią właśnie moderniści:“Kościół jest wadliwy” (Pius XI)
 34. Łączność w modlitwie z heretykami oznacz miłość. vs Herezją jest modlitwa z heretykiem.
 35. Nie- chrześcijanie mają prawo do wolności religijnej. vs Tylko katolicy mają prawo do swobodnego kultu.
 36. Państwo nie może zabraniać żadnego kultu religijnego. vs Państwo powinno zabraniać praktykowania błędnych wierzeń.
 37. Heretyckie sekty mogą uczestniczyć w życiu Kościoła. vs Nie mogą.
 38. Chrześcijańska jedność istnieje w Kościele Katolickim. vs Kościół katolicki jest jednością chrześcijan.
 39. “Dialog” jest potrzebny do zjednoczenia kościoła. vs Kościół katolicki zabrania spotkań w celu “dialogowania o jedności”.
 40. Uświęcenie i prawda mogą znajdować się w sektach heretyckich. vs Herezja : “wszystkie religie są prawdziwe” (św. Pius X)
 41. Dzisiejsi heretycy nie są winni swoim herezjom. vs Dzisiejsi heretycy gardzą Prawdziwą Wiarą (Pius XI)
 42. Kościół Chrystusa trwa w Kościele katolickim. vs Kościołem Chrystusa jest Kościół katolicki.
 43. Istnieje nadzieja dla dzieci zmarłych bez przyjęcia chrztu. vs Poza Kościołem nie ma nadziei zbawienia.
 44. Rozumienie dogmatów zmienia się wraz z postępem wiedzy ludzkiej. vs Ewolucja dogmatów to błąd modernizmu.
 45. Wszyscy ludzie należą do Kościoła katolickiego. vs Tylko katolicy są członkami Kościoła.
 46. Katolicki Kościół włączył heretyków. vs Heretycy są oddzieleni od Kościoła.
 47. Plan zbawienia dotyczy muzułmanów. vs Herezja: możliwość zbawienia jest otwarta przed muzułmanami (Grzegorz XVI).
 48. Kościół katolicki ma powiązania z fałszywymi religiami. vs Fałszywe religie są odseparowane od Kościoła.
 49. Fałszywe religie poszukują Jedynego Prawdziwego Boga. vs Fałszywe religie czczą diabła.
 50. W Asyżu 150 fałszywych religii “modliło się jednym głosem do Pana”. vs W Asyżu fałszywe religie oddawały cześć diabłu.
 51. Modły JP2 z anglikanami. W 1982 roku. vs Kto modli się z heretykami jest heretykiem.
 52. Można zbawić się gdziekolwiek żyjąc moralnie. vs Moralność i zbawienie są tylko w Kościele.
 53. Zbawienie jest nie tylko dla tych, którzy są w Kościele w sposób jasno określony. vs Zbawienie znaleźć można tylkow Kościele.
 54. Odłączeni żydzi i chrześcijanie mają “ wspólne dziedzictwo”. vs Żydzi nie mają wiary dającej zbawienie.
 55. W 1991 JP2 modlił się z luteranami o “jedność”. vs Modlitwa z heretykami o “jedność “ jest herezją.
 56. Spotkania dialogowe mogą przynieść jedność chrześcijaństwu. vs Ta “zespołowość dla “jedności” jest potępiona.
 57. Chrześcijańska jedność jest możliwa jeśli stwierdzimy,że Kościół błądził. vs Moderniści utrzymują, że Kościół popełnia błędy (Pius XI).
 58. Katolicy mogą otrzymywać ważne sakramenty od heretyków. vs Nie można modlić się z heretykami pozostając katolikiem.
 59. JP2 udzielił błogosławieństwa luteranom -1991. vs Kto popiera heretyków jest heretykiem (Innocenty III).
 60. W heretyckiej “wierze ” można chwalić Boga i dzięki czynić. vs To herezja: “heretycy mogą chwalić Boga” (Pius IX).
 61. Zachodzi wspólnota wiary między katolikami, a heretykami. vs Katolicy i heretycy nie dzielą jednej wiary (Leon XIII.)
 62. Heretycy oddają cześć Duchowi Św. z prawdziwie religijną gorliwością. vs Heretycy obrażają Ducha Św. (Pius IX).
 63. Duch Św. daje heretykom “moc uświęcającą”. vs Heretycy nie mogą posiadać życia w Duchu Św. (Pius XII).
 64. Bóg zachęca heretyków aby przelewali krew za niego. vs Wszyscy heretycy, którzy przelewali swoją krew idą do piekła.
 65. Kościół Boży wzrasta gdy heretycy otrzymują Eucharystię. vs Heretycy grzeszą kiedy przyjmują Eucharystię.
 66. Kościół katolicki i Cerkiew są jednej wiary. vs Heretycy nie są członkami Kościoła katolickiego.
 67. Zydzi wyznają Jednego Prawdziwego Boga. vs Żydzi nie wyznają Jedynego Prawdziwego Boga.
 68. Każda ludzka istota jest drogą Kościoła. vs Herezja: “Kościół jest grupowym sumieniem” (św.Pius X).
 69. Odrębności narodowe, ale jedna wspólnota. vs Herezja (Pius XII).
 70. ONZ jest najwyższą instancją w sprawach pokoju i sprawiedliwości. vs Kościół jest tą instancją.
 71. Kościół katolicki szanuje tradycyjną duchowość islamską. vs To jest herezja stanowiąca, że wszystkie religie mają prawdę (Pius XII).
 72. Wszyscy ludzie są braćmi posiadającymi ludzką godność. vs Tylko katolicy posiadają godność człowieka w Chrystusie (św. Pius X).
 73. Dobro i prawda znajdują się w fałszywych religiach. vs Herezja: “Wszystkie religie są dobre” (Pius XI).
 74. Religijne doświadczenie islamu zasługuje na szacunek. vs Jest herezją mówić, że muzułmanie mogą doświadczyć Boga.
 75. Modernizm odnawia i jednoczy Kościół katolicki. vs Modernizm służy zniszczeniu Kościoła.
 76. W hinduiźmie ludzie chronią się w Bogu z miłością i ufnością. vs To jest herezja: ”Hindusi mają doświadczenie Boga”.
 77. Kościół nie odrzuca niczego świątego i prawdziwego z fałszywych religii. vs Poza Kościołem nie może być Prawdy (Grzegorz XVI).
 78. Duch św skutecznie działa tam gdzie wspólne korzenie wszystkich religii. vs Herezja: wszystkie religie są prawdziwe.
 79. Modły z wyznawcami błędnych religii mogą przynieść pokój. vs Modlitwa taka jest herezją.
 80. Religie animistyczne przygotowują wielu na przyjęcie chrześcijaństwa. vs Herezja (św. Pius X)
 81. JP2 był bardzo zadowolony modląc się z animistami. vs
 82. Zakres zbawienia obejmuje tych, którzy są poza Kościołem. vs Nikt poza Kościołem nie może być zbawiony.
 83. Z Bogiem człowiek osiąga zbawienie. vs Nie można być zbawionym nie posiadając prawdziwej wiary. (Pius IV)
 84. Kościół katolicki jest obecny w całości w sektach heretyckich. vs Poza Kościołem nie ma świętej jedności.
 85. Miejscowe języki powinny być używane we mszach. vs Herezja (Pius VI).
 86. Nie ochrzczeni katechumeni należą do kościoła. vs Nie ochrzczeni nie są członkami Kościoła.
 87. Poza Kościołem można otrzymać odpuszczenie grzechów. vs Herezja.
 88. Oznaką ludzkiej godności jest: ”wolność, równość i braterstwo”. vs Masoneria mówi: “Wolność…” (św. Pius X).
 89. Ewolucja jest więcej niż tylko hipotezą. vs Ewolucja jest doktryną modernistów (św. Pius X).
 90. Wspólne z heretykami modły są dobre. vs … są potępione.
 91. Należy uprościć obrzędy Mszy św. vs Herezja (Pius VI).
 92. JP2 uczestniczył wraz pogańskimi “czarownikami” w ceremonii przywoływania duchów. vs … modlił się do diabła (Grzegorz XVI).
 93. Teza: “Poza kościołem nie ma zbawienia” nie dotyczy jedynie Kościoła katolickiego. vs “Kościół katolicki jest jedyną drogą zbawienia” (Eugeniusz IV).
 94. JP2 w modłach z prawosławiem nie wyznaje “filioque” tzn. recytuje Credo niekatolickie. vs Pomija słowa podkreślone “ …Który od Ojca i Syna pochodzi”).
 95. Każdy zmarły stanie przed Bogiem jako święty. vs Nikt nie może być zbawiony, kto nie jest w Kościele.
 96. Nie jest zgodne z Ewangelią potępianie heretyków. vs Potępianie heretyków jest zgodne z ewangelią (św. Marcin).
 97. Buddyzm jest religią zbawczą. vs Buddyzm jest religią fałszywą.

Herezje Jana Pawła II w książce “Przekroczyć Próg Nadziei”

JP2: Muzułmanie czczą Jedynego Prawdziwego Boga
Grzegorz XVI: Tylko Katolicy czczą Jedynego Prawdziwego Boga

JP2: Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze
Grzegorz I: Żydzi odrzucili Jedyną Wiarę Jezusa Chrystusa

JP2: Ekumeniczne Sobory nie muszą bronić prawdy.
Pius II: Ekumeniczne Sobory muszą bronić prawdy.

JP2: Kościół Katolicki raduje się, gdy heretycy przemawiają.
Paweł IV: Kościół Katolicki potępia heretyckie mowy.

JP2: W sferze zbawienia znajdują się również ci, którzy nie są w Kościele.
Pius IX: Nikt nie może być zbawiony, jeżeli nie jest w Kościele.

JP2: Z Bogiem, człowiek tworzy swoje własne zbawienie.
Pius IV: Nikt nie może być zbawiony poza prawdziwą wiarą.

JP2: Religie animistyczne przygotowują wielu do bycia Chrześcijanami
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Animiści mogą doświadczyć Boga.

JP2: Duch Święty działa skutecznie we wszystkich religiach
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: wszystkie religie są prawdziwe.

JP2: Modlenie się z fałszywymi religiami może przynieść pokój
Pius XI: Modlenie się z fałszywymi religiami o pokój jest herezją!

JP2: Kościół odrzuca twierdzenie, że nie ma nic świętego i prawdziwego w fałszywych religiach.
Grzegorz XVI: Poza Kościołem Prawda nie może być znaleziona.

JP2: Religijne doświadczenie Islamu zasługuje na respekt.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Muzułmanie mogą doświadczyć Boga.

JP2: Modernizm odnawia i jednoczy Kościół Chrystusa.
Św. Pius X: Modernizm próbuje zniszczyć Kościół.

JP2: W Hinduizmie człowiek znajduje schronienie w Bogu z miłością i zaufaniem.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Hindusi mogą doświadczyć Boga.

JP2: “Sobór określił stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich w osobnych dokumencie, zaczynającym się od słów “Nostra aetate” (W naszej epoce). Jest to dokument zwięzły, a równocześnie bardzo bogaty w treść. To, co się w nim zawiera, jest autentycznym przekazem Tradycji.”
Zdrowy rozsądek: Jakiej / czyjej tradycji?

JP2: W Hinduizmie człowiek z wyższą pomocą osiąga wolność i najwyższe oświecenie.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Hindusi mogą doświadczyć Boga.

źródło: niebo

Za: portal katolicki (nie mylić z judeochrześcijańską sektą soborową)  http://www.msza.com.pl/herezje-karola-wojty%C5%82y-jana-paw%C5%82-ii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.