Strona główna > Rosja > Apel do Rosjan! Co robić, aby uratować siebie i Ruś… od Redakcji III Rzym

Apel do Rosjan! Co robić, aby uratować siebie i Ruś… od Redakcji III Rzym

„Radujcie się zawsze. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, albowiem taka jest Wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1Tes 5: 16-23).

a

OD REDAKCJI:

Drodzy bracia i siostry!

Nasz wróg działa według dobrze sprawdzonego schematu: „Dziel i rządź!”

Rosjanie Ukrainy stracili swoją tożsamość, uwierzywszy, że są oni szczególnym i dumnym narodem – Ukraińcami. Rosyjscy Białorusini zaczynają również kojarzyć siebie jako odrębny nie rosyjski naród, choć mu braterski. Rosjanie Rosji, dzięki obróbce przez wrogie media, zaczęli negatywnie postrzegać rosyjskich „chochołów” i „bulbowców” (ros. – „хохлов” и „бульбашей”; – dawniej mianem „хохлов” określano Ukraińców, mianem „бульбашей” – walczących w czasie wojny w oddziałach UPA, dowodzonych przez Tarasa Bulbę – A.L.).

A wszystko to stało się i nadal się dzieje wyłącznie dzięki odejściu narodu rosyjskiego od Boga. A zatem powrót do Rosyjskości i pod ochronę Boga i Matki Bożej jest możliwy tylko przez pokutę i zjednoczenie z naszym Panem Bogiem Jezusem Chrystusem.

Drodzy bracia i siostry!

Co należy zrobić? Nie potrzeba żadnych specjalnych środków i metod, politycznych, społecznych organizacji i frontów, aby wydostać się z tej katastrofalnej sytuacji, prowadzącej do naszej ostatecznej zguby. „Co robić?” jest znane już od 2000 lat i nie trzeba wymyślać nic nowego.

I mogą w tym uczestniczyć WSZYSCY: od małych dzieci i sędziwych starców, słabych i silnych, chorych i zdrowych, bogatych i biednych, mężczyzn i kobiet. WSZYSCY!

Uratuje nas i wyciągnie z otchłani niebytu – Modlitwa do Boga, NIEUSTANNA MODLITWA JEZUSOWA na ustach i w sercach ludu rosyjskiego. Bardzo szybko zmieni ona cały bieg historii i w Rosji i na całym świecie. To, co dzisiaj wydaje się niemożliwe – stanie się rzeczywistością w mgnieniu oka: najpierw w sercu i umyśle modlącego się, a następnie i w Państwie.

Oczywiście, byłoby bardzo pożądane i korzystne, aby byli doświadczeni nauczyciele i spowiednicy. Tak, to byłoby wspaniałe, ale jeśli mielibyśmy na nich czekać, to nigdy nie zaczniemy się modlić. Bracia i siostry, zacznijmy się modlić i prosić Pana Boga, aby nam darował prawdziwych i doświadczonych pasterzy. Na razie możemy kierować się instrukcjami (patrz niżej), naszego Starca Rafaela (Bieriestowa).

Najważniejsze – z pokutą i prostotą serca, jak małe dzieci kochającego nas Ojca Niebieskiego, z żalem serdecznym zacznijmy wołać do Niego: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży z Bogurodzicą, zmiłuj się nad nami, grzesznymi”. Posłuchajcie, jak się modlili i modlą się nasi Święci Ojcowie, noszący Ducha Świętego.

Dziś rozpoczął się Wielki Post i jest to piękna okazja na wszystkich frontach rozpocząć walkę z wrogiem rodzaju ludzkiego i jego sługami. Walczyć i stać się wojownikiem Chrystusa może każdy! Nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia, że ​​ktoś nie jest w stanie podjąć tej walki …

Na początku przynajmniej powtarzać trzeba Modlitwę Jezusa – 100 razy, po tygodniu – miesiącu – 500 razy itd. Dzięki Bogu, mamy jeszcze u nas Starców, którzy uczą nas, jak się prawidłowo modlić. Jest wiele książek Świętych Ojców z naukami o Modlitwie Jezusowej. Musimy prosić Pana Boga o dar modlitwy i nauki w niej. „A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11: 9)

Pomóż nam, Panie! Naucz nas modlić się, Sam módl się w nas! Dzięki Panu Bogu za wszystko! Amen

Film video: Starzec Rafael (Bieriestow) o Modlitwie Jezusowej (15:37)

Film video: OSTATNIE OSTRZEŻENIE : DWA SŁOWA O NAJWAŻNIEJSZYM (14:12)

ROSYJSCY „UKRAIŃCY” UTRACILI SWOJĄ TWARZ I POSŁANNICTWO.

SĄ POTRZEBNI DLA EUROSODOMY, ABY MYĆ MUSZLE KLOZETOWE …

Ukraińcy są potrzebni Europie tylko do mycia muszli klozetowych, a w niedalekiej przyszłości Polska i Węgry wystąpią z roszczeniami terytorialnymi w stosunku do Ukrainy (jest wręcz odwrotnie/ Red. W-P).

W wywiadzie dla magazynu „Krajina” powiedziała o tym ukraińska pisarka Łarisa Nicoj, która uzyskała skandaliczny rozgłos przez walkę z językiem rosyjskim w Kijowie. „Dlaczego sytuacja w kraju jest do tej pory nadal katastrofalna?” – zapytał magazyn.

„Nie tylko dlatego, że zainteresowana jest w tym Rosja. Nie trzeba mieć iluzji w stosunku do krajów europejskich. Z jednej strony są one zainteresowane pokojową Ukrainą. A z drugiej strony po co im silny rozwinięty sąsiad? Oni potrzebują, abyśmy przyjeżdżali, myli im muszle klozetowe, budowali drogi. Żebyśmy nadal pracowali dla nich” – mówi pisarka.

a

Napis: Spełniło się marzenie Ukraińców. Jednak trafili do Europy =)

Skąd my to znamy? Red. W-P

Jej zdaniem, opartym na prognozach amerykańskiej firmy Stratfor, w 2020 roku „oczekiwany jest początek fragmentacji (rozkawałkowania) Rosji”, po której rzekomo przesunie się „wektor geopolityczny” i szczególnego znaczenia nabędą Polska, Rumunia i Węgry”, którzy zechcą postawić przed Ukrainą kwestię zwrotu terytoriów, wcześniej należących do tych krajów.

Źródło:

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ! ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ СЕБЯ И РУСЬ… От Редакции. (ВИДЕО)

http://3rm.info/main/66453-obraschenie-k-russkim-russkie-ochnites-ukraincy-nuzhny-evrope-chtoby-myt-unitazy-ukrainskaya-pisatelnica.html

27 lutego 2017 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

12.4.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *