Strona główna > Polska > APEL Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PZL- Świdnik S.A. Spółki z grupy Agusta Westland

APEL Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PZL- Świdnik S.A. Spółki z grupy Agusta Westland

Jako pracownik Zakładów Lotniczych, ale przede wszystkim jako Polak uważam, że modernizacja polskiej armii jest sprawą najwyższej wagi, o której od dłuższego czasu mówi się nie tylko w mediach, ale i na najwyższych szczeblach władzy.

W tych tematach również otwarcie wypowiadają się przedstawiciele MON, wojska oraz specjaliści z zakresu wojskowości. Jako przedstawiciel polskiego przemysłu lotniczego pozytywnie odbieram zapowiedź MON, dotyczącą oparcia przetargu na śmigłowce dla polskiej armii na wymogu ich produkcji w Polsce.

Daje to ogromne szanse na pracę i rozwój polskiego przemysłu. Uważam, iż polska racja stanu w dziedzinie suwerenności i obronności kraju winna polegać na utrzymaniu rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego i lotniczego jako podstawy potencjału obronnego kraju, a wyposażenie armii w swej zasadniczej części winno pochodzić z produkcji krajowej.

Potrzebna jest spójna i odpowiedzialna polityka obronna oparta na związku pomiędzy nowoczesnością technicznego wyposażenia armii a rozwojem i utrzymaniem krajowych zakładów zbrojeniowych i lotniczych, których jestem przedstawicielem.

Mój zakład ” PZL- Świdnik” S.A. w ostatnich kilkunastu latach z olbrzymią determinacją i konsekwencją przeprowadził restrukturyzację.

Wykorzystano dywersyfikację produkcji poprzez rozwój lotniczej kooperacji zagranicznej.

Te wszystkie działania i wyrzeczenia załogi pozwoliły na uniknięcie losów jakie spotkały inne zakłady z branży, które zaprzestały swojej podstawowej produkcji i wiele z nich zniknęło z naszej mapy gospodarczej.

Wytrwałość i walka o miejsca pracy przynoszą efekty. Pragnienie wolności politycznej i gospodarczej towarzyszy Świdnikowi i mojemu zakładowi pracy ” PZL- Świdnik” S.A. od początku ich istnienia. Geneza naszego miasta wiąże się z lotnictwem, a tym samym z przedwojenną szkołą pilotów cywilnych i powojenną fabryka śmigłowców.

Tożsamość Świdnika zbudowana została na warkocie silników śmigłowców lecących nad ziemią. Świdnicki Lipiec 1980 roku był elementem przełomowych dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej wydarzeń. Pracownicy „PZL- Świdnik” są dumni z tych osiągnięć historycznych i z tego, że mogą teraz pracować w jednej z największych firm europejskich produkujących śmigłowce i współpracować z największymi światowymi firmami lotniczymi.

Od 2010 roku świdnicki zakład należący do włosko- brytyjskiego koncernu AgustaWestland jest jedynym w Polsce producentem helikopterów, także własnej konstrukcji. W ponad 60 letniej historii firmy wyprodukowaliśmy ponad 7400 śmigłowców.

Śmigłowiec Mi-2 był prawdziwym przebojem handlowym naszej firmy odnoszącym sukcesy nie tylko w Europie. Wyprodukowaliśmy ich ponad 5000 egzemplarzy. Do tej pory są eksploatowane przez naszą armię.

Na bazie tej konstrukcji opracowano kolejny śmigłowiec „KANIA”. W 1986 roku rozpoczęliśmy produkcję „SOKOŁA”, śmigłowca od początku do końca zaprojektowanego i wyprodukowanego w „PZL- Świdnik”.

Kolejne lata wytrwałej pracy naszych konstruktorów to nowy śmigłowiec SW-4, który może stać się hitem na rynku światowym w wersji bezzałogowej SW-4 Solo RUAS/OPH (śmigłowcowy bezzałogowy system powietrzny/opcjonalnie pilotowany śmigłowiec) to najbardziej zaawansowane technologiczne osiągnięcie ostatnich lat.

Kolejnym sukcesem naszej firmy było wejście śmigłowca ” GŁUSZEC”/ wojskowa wersja „SOKOŁA” do służby w polskiej armii.
Spółka nasza od chwili wejścia do grupy AgustaWestland zwiększa wolumen sprzedaży, również rozszerzamy gamę produkowanych wyrobów i świadczonych usług. Jesteśmy także ośrodkiem realizującym prace badawczo-rozwojowe na potrzeby koncernu.

Mam nadzieję, iż to wszystko co moja załoga dokonała w ciągu ponad 60 lat na rzecz bezpieczeństwa państwa i to, że nie pozwoliła na zaprzestanie produkcji lotniczej w naszym kraju, stawia nasz zakład jako jedynego polskiego producenta śmigłowców w pierwszym rzędzie producentów spełniających wysokie wymagania przetargowe.

Sukces naszej firmy w ogłoszonym przez MON przetargu na 70 śmigłowców dla sił zbrojnych RP, oznaczałby nie tylko zapewnienie załodze pracy na długie lata, ale dałby firmie potężny impuls rozwojowy, a państwu polskiemu i armii nowoczesny śmigłowiec AW149, skonstruowany przy udziale polskich konstruktorów ze Świdnika i jest to najlepsze polskie rozwiązanie dla polskiej armii.

Obecnie „PZL- Świdnik” zatrudnia blisko 3500 pracowników, w tym 630 inżynierów. Wielu z nich uczestniczyło w projektowaniu najnowszej generacji Śmigłowca AW149.

Ponad 1300 dostawców „PZL- Świdnik”, z czego 900 polskich przedsiębiorstw będzie mogło produkować i rozwijać AW149 w Polsce poprzez montaż, szkolenia, wsparcie eksploatacji produktu, serwis, wysokie zaawansowanie technologiczne, napływ zaawansowanych technologii do Polski, miejsca pracy, rozwój regionu. Zapewni to utrzymanie pozycji naszego kraju w czołówce światowego przemysłu lotniczego, oraz da szansę na wyposażenie polskiego wojska w najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy sprzęt.

Śmigłowiec jest nasz i to Polska będzie posiadaczem kodów źródłowych do oprogramowania i integracji systemów śmigłowca oraz własności intelektualnej z nim związanej.

Bezpieczeństwo państwa, polska racja stanu w dziedzinie suwerenności i obronności kraju powinna polegać na własnym produkcie z Polski. A taki jest śmigłowiec AW149.

Przedstawione argumenty powinny być przekonywujące, aby nasza armia na długie lata posiadała wyrób spełniający surowe i wysokie wymagania. Dlatego też w imieniu mojej załogi z „PZL-Świdnik” i jako przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej- zwracam się z apelem, aby dla bezpieczeństwa Państwa i uniezależnienia się od innych, oraz racja stanu, zaważyły nad wyborem polskiego śmigłowca, produkowanego w Polskim Zakładzie Lotniczym, jakim jest „PZL- Świdnik” S.A. z grupy Agusta Westland.

Z mojej wiedzy i doświadczenia na osiągnięcie przez nowe śmigłowce pełnej zdolności bojowej przyjdzie nam poczekać kilka lat. Przyjmując, że przetarg zostanie rozstrzygnięty pod koniec 2014r lub na początku 2015 roku, to pierwsze śmigłowce mogą osiągnąć pełną zdolność bojową w latach 2017/2018. Biorąc to pod uwagę, właściwym kierunkiem przyjętym przez MON, była decyzja i podpisanie umowy na modernizację śmigłowców „SOKÓŁ” w wersji W-3WA PL „GŁUSZEC”.

Ta wersja śmigłowca jest wynikiem pracy polskich inżynierów, efektem polskiej myśli technicznej oraz współpracy wielu krajowych firm przemysłu lotniczego i zbrojeniowego: ITWL, ZM „Tarnów”S.A. ZM ” Mesko” S.A. WSK PZL- Rzeszów” S.A. HS Wrocław Sp. zoo, oraz mojego zakładu „PZL- Świdnik” S.A. jako wykonawcy finalnego.

Pięć śmigłowców tej serii przekazano dla naszej armii. Niestety płynące informacje z MON o wstrzymaniu modernizacji dalszych „SOKOŁÓW”, budzą mój i mojej załogi niepokój. Podjęcie takiej decyzji będzie miało negatywny wpływ tak na zdolność operacyjną naszej armii, jak również na nie najlepszą kondycję zakładów pracy zaangażowanych w proces modernizacji, a w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji miejsc pracy.

W „PZL- Świdnik” przez ostatnie lata prowadzone były prace nad zastosowaniem w „SOKOŁACH” nowych łopat kompozytowych, które znacznie miały poprawić osiągi śmigłowca, co ma bardzo duże znaczenie w terenach górzystych oraz przy pracy na dużych wysokościach. Na te prace już wydatkowano grube miliony złotych zarówno z budżetu państwa jak i środki własne firmy.

Wstrzymanie przez MON modernizacji pozostałych „SOKOŁÓW” spowodowało zawieszenie programu nowych łopat. Uważam, iż należy doprowadzić do unifikacji wszystkich „SOKOŁÓW” będących na wyposażeniu naszej armii oraz odblokować modernizację łopat kompozytowych i uruchomić modernizację pozostałych „SOKOŁÓW” do wersji „GŁUSZEC”.

Ze względu na potrzeby obronne naszego kraju, kondycję i zdolność bojową Polskiej Armii, oraz rozwój polskiej myśli technicznej i zakładów Polskiego Przemysłu Lotniczego i Obronnego, zwracam się do Pana Prezydenta RP, Premiera Rządu RP i Ministra Obrony Narodowej z prośbą o wsłuchanie się w słowa mojego apelu oraz polskiej racji stanu i wzięcie pod uwagę tych zagadnień, zarówno dotyczących przetargu jak i modernizacji pozostałych „SOKOŁÓW” do wersji „GŁUSZEC”, znajdujących się na wyposażeniu wojsk lądowych.

W mojej ocenie popartej opiniami specjalistów z branży lotniczej, „SOKÓŁ” po modernizacji stałby się śmigłowcem nowej generacji, a w przyszłości stanowił znakomite uzupełnienie dla nowych śmigłowców, które wejdą na wyposażenie Polskiej Armii i pragnąłbym by były to śmigłowce produkowane w jedynym w Polsce zakładzie produkcyjnym z tej branży.

Z poważaniem

Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej

„PZL- Świdnik” S.A. Grupy AgustaWestland

Andrzej Słowiński

OTRZYMUJĄ:

Prezydent  RP
Premier Rządu RP
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Senacka Komisja Obrony Narodowej
Sejmowa Komisja Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej
Podsekretarz Stanu MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji
Posłowie Ziemi Lubelskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *