Strona główna > Polska > Apel o zmniejszenie liczby komitetów wyborczych opozycji pozaparlamentarnej lub o stworzenie jednego komitetu wyborczego dla opozycji pozaparlamentarnej

Apel o zmniejszenie liczby komitetów wyborczych opozycji pozaparlamentarnej lub o stworzenie jednego komitetu wyborczego dla opozycji pozaparlamentarnej

Obecnie mamy już 22 komitety wyborcze wywodzące się z opozycji pozaparlamentarnej. Wiadomo nam, że niektóre organizacje planują zgłoszenie dodatkowych komitetów wyborczych.

   Zwracamy się do organizacji, które już zgłosiły swoje komitety wyborcze o przemyślenie zaistniałej sytuacji. Wierzymy w to, że każdy komitet wyborczy pragnie osiągnąć sukces w wyborach ażeby realizować swój program wyborczy w interesie naszego Państwa.

   W obecnej sytuacji każdy z komitetów z opozycji pozaparlamentarnej ażeby wygrać wybory do Sejmu musi pokonać dziewiętnaście pozostałych komitetów ubiegających się o miejsca w Sejmie. Tak jak na wojnie prowadzenie wojny na dziewiętnastu frontach nie jest łatwe.

   Linia podziału powinna być jedna. Po stronie polskiej powinny się znaleźć komitety, których organizacje nie uczestniczyły w niszczeniu polskiej gospodarki po 1989 roku to jest dla których odbudowa i dobrobyt niepodległej Polski są sprawą najważniejszą.

     Po drugiej wrogiej stronie powinny znaleźć się organizacje, które doprowadziły nasze Państwo do ruiny i utraty niepodległości naszego państwa w wyniku podpisania Traktatu Lizbońskiego. Najpierw wyprzedano za bezcen polski przemysł, który po sprywatyzowaniu w większości został zlikwidowany. Zlikwidowano polską armię nie tylko osobowo ale zniszczono sprzęt wojskowy. Czołgi cięto przy użyciu wysokociśnieniowych strumieni wody. Teraz te same organizacje planują odbudowę polskiego przemysłu i polskiej armii. Może nam jeszcze wyjaśnią za jakie środki finansowe. Nie możemy oddać władzy w ręce antypolskich organizacji bądź matołów.

   Rdzenni Polacy maja prawo i obowiązek administrowania swoim państwem. Nie możemy dopuścić do sytuacji tak jak na liście Raczkowskiego (czyli świecznikowych osób i ich pochodzenie) datowanej na 06 sierpnia 2007 r. Na 43 osoby pełniące najważniejsze funkcje w administracji państwowej nie ma ani jednego rodowitego Polaka oraz w Sejmie na 460 posłów rdzenni Polacy stanowili 75 osób to jest ok. 17%. Zarejestrowane do najbliższych wyborów parlamentarnych komitety wyborcze maja do wyboru albo wygrać wybory po połączeniu się, bądź przegrać oddzielnie. Być może któremuś uda się przekroczyć wymagany próg wyborczy.

   P-PZN proponuje spotkanie się przedstawicieli komitetów wyborczych w najbliższy piątek ok. godz. 11:00. Do chwili obecnej trzy komitety wyborcze wyraziły chęć stworzenia nowego wspólnego komitetu wyborczego. Informacja ta jest przesyłana do komitetów do których udało nam się zdobyć adresy mailowe. W załączeniu proponowany przez P-PZN system wyłaniania kandydatów do sejmu i senatu. W najbliższym czasie prześlemy dokładne dane o miejscu i godzinie spotkania.

Proponowany przez P-PZN sposób doboru kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015:

  1. Komitet Wyborczy będzie składał się z przedstawicieli wszystkich organizacji wyrażających chęć wspólnego komitetu wyborczego na równych prawach.
  2. Kandydaci mają mieć wielopokoleniowy, nie budzący wątpliwości polski rodowód
  3. Każda osoba fizyczna lub organizacja może zgłosić swoich kandydatów na posła lub senatora
  4. Zostanie powołana komisja specjalistów, która ustali kryteria doboru kandydatów a następnie według ustalonych przez komisję kryteriów dokona oceny przydatności kandydatów na posłów lub senatorów. Za bardzo ważne cechy przyjmujemy: patriotyzm, uczciwość i profesjonalizm.
  5. Ostateczne zatwierdzenie listy kandydatów zostanie dokonane przez przedstawicieli organizacji współpracujących w tworzeniu Komitetu Wyborczego. Przewiduje się wejście do komitetu wyborczego przedstawicieli wszystkich organizacji wchodzących w skład PPZN oraz wszystkich organizacji, które wyrażą chęć uczestniczenia we wspólnym komitecie wyborczym na równych prawach.

Z poważaniem,

Adam Bednarczyk P-PZN

Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.