Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Apel europejskich masonów o przyjmowanie imigrantów: z obecnej tragedii ma nadejść odrodzenie odnowionej Europy.

Apel europejskich masonów o przyjmowanie imigrantów: z obecnej tragedii ma nadejść odrodzenie odnowionej Europy.

 Fragment apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie uchodźców:  „Obecna tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia europejskiego marzenia. Obediencje wolnomularskie oczekują działań zmierzających w tym kierunku.”  Apel europejskich masonów zamieściła na swoim blogu mistrzyni loży żeńskiej Prometea w Warszawie.

e70a8bea5f3e1e8d71399975ffaf1856

Blog „Aszera”

Autorką blogu „Aszera” jest Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka,  żona Adama  Odrowąż-Wysockiego redaktora naczelnego i wydawcy „Wolnomularza Polskiego”. Została inicjowana do wolnomularstwa w 1993 w paryskiej żeńskiej loży „La Rose des Vents” podporządkowanej „Grande Loge Feminine de France”, następnie członkini warszawskiej loży żeńskiej Prometea, jedna z dwóch pierwszych kobiet w polskim wolnomularstwie żeńskim podniesionych do stopnia Mistrza masońskiego.

Apel masonów Europy w sprawie uchodźców

12 Wrzesień 2015

Od jednego z braci Wielkiego Wschodu Polski, z loży Wolność Przywrócona, otrzymałam polski przekład Apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie uchodźców. Podpisała ją także i moja obediencja – Wielka Żeńska Loża Francji. Oto on”:

Europejskie obediencje wolnomularskie zostały zaalarmowane przez tragedię jaką przeżywają migranci uciekający z krajów ogarniętych wojną i nękanych przez ubóstwo. Apelujemy do rządów Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki niezbędnej do ochrony bezpieczeństwa i godności tych osób. Niezdolność państw do przezwyciężenia narodowych egoizmów jest nową oznaką choroby trawiącej Europę, w której hasło „każdy dla siebie” przeważa nad dobrem wspólnym.
Obediencje wolnomularskie przypominają, że poszanowanie praw człowieka i zasada godności ludzkiej tworzą część podstaw konstrukcji Zjednoczonej Europy. To na podstawie tych zasad zbudowana została solidarność między naszymi narodami. Duch ożywiający tą solidarność jest jeszcze bardziej niezbędny w kontekście zmian, które mają obecnie wpływ na wiele części świata.
Obediencje wolnomularskie przypominają, że przypływ imigrantów jest nie ciężarem, lecz szansą dla przyszłości Europy. Jeśli przypomnieć sobie historię kontynentu, który był miejscem tak wielu migracji, obecne dramaty muszą zainspirować nowe podejście do tego trudnego tematu.
W przeciwnym razie kontynent europejski będzie sceną podziałów i konfliktów, które mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy. Będzie to związane z zaostrzaniem się nacjonalizmów.
Obecna tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia europejskiego marzenia. Obediencje wolnomularskie oczekują działań zmierzających w tym kierunku.
Cała redakcja „Wolnomularza Polskiego” solidaryzuje się z Apelem.

Rząd Światowy Celem Masonerii

Adam Witold Wysocki, mąż autorki bloga „Aszera” (Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski) stwierdził w rozmowie, która odbyła się w redakcji krakowskiego „Czasu”:

„Jeżeli chodzi o realne wpływy wolnomularstwa to faktem jest. że Liga Narodów została założona przez ludzi w większości należących do masonerii. Masoni uczestniczyli także przy pracach związanych z powstaniem ONZ”. Uczestniczący w tej rozmowie redaktor Anatol Arciuch dopowiada: „Jednak Liga Narodów. ONZ i Wspólnota Europejska to przykłady, jak niewielka grupa ludzi może oddziaływać na losy świata…” – Wolnomularz Polski nr 5

Jak informuje dr. Stanisław Krajski (autor wielu publikacji na temat masonerii), masoneria  przygotowuje utworzenia światowego rządu o nazwie Federacja Świata, według masońskiego planu, światowy rząd ma posiadać 5 stolic.

Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata który ma składać się z trzech ciał (House of People – Izba Gmin: House of Nation – Izba Narodów: House of Counsellers – Izba Doradców) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i światowa policja.

Więcej w artykule: Rząd światowy celem masonerii

Epoka przejściowa na świecie

12 listopada 2012 na blogu Aszera pojawił się post o planowanych zmianach w świecie

„Prometea to żeńska forma od Prometeusza, ma nieść Światło i Wolność dla Ludzkości. Jestem piątą czcigodną mistrzynią Prometei. Za rok nastąpi kolejna zmiana warty – mistrzynie loży wybiorą szóstą czcigodną mistrzynię, a wraz z nią, nowy korpus oficerów. Jesteśmy w epoce przejściowej na świecie, i w masonerii także.”

Czym jest dla masonerii światło dowiesz się z artykułu:

30 pytań. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat masonerii

Papież Franciszek autorytetem dla Masonów

Po wczorajszym poście  „Apel masonów Europy w sprawie uchodźców” na blogu Aszera pojawił się dzisiaj kolejny post, tym razem powołujący się na autorytet papieża Franciszka (członek argentyńskiego Rotary Club).

‘Stanowisku masonów jakże blisko do Apelu papieża Franciszka o przyjęcie na naszym kontynencie uchodźców w każdej parafii, sanktuarium, klasztorze.”

Źródło:

https://aszera.wordpress.com/

Rotary Club Polska

Masoneria wychodzi ze swoimi postulatami daleko poza loże masońskie, czego przykładem jest Rotary Club, które finansuje zaszczepienia Polskich dzieci przeciw HPV. Organizacja szczepi populacje dziewcząt w wieku 10-11 lat, kontrowersyjną szczepionkę otrzymało już 300 dziewczynek z gmin: Zamość, Sitno, Józefów i Krynice.

Rotary Club nie jest masonerią regularną, jest to organizacja, której członkowie nie kryją swojej przynależności, a nawet są zobligowani do noszenie emblematu lub pierścienia klubu. Nie wielu szeregowych członków organizacji należy do masonerii ale za to wszyscy jej prezesi, co sprawia, że Rotary Club  jest organizacją bardzo ściśle związaną z masonerią.

Więcej w artykule: Rotary Club finansuje szczepienia polskich dzieci

Masoneria narzędziem żydowskich bankierów

Masoneria kreuje swój wizerunek zewnętrzny (dla profanów) jako klub dyskusyjny o niewielkim wpływie na wydarzenia polityczne. Jest to bardzo zakłamany obraz tego, czym naprawdę jest ta organizacja, która drenuje mózgi i dusze tych, którzy uważają się za elitę intelektualną.

W rzeczywistości zarówno masoneria, jak i jej młodsze siostry Rotary i Lion Club to narzędzia w rękach żydowskich bankierów do budowy Rządu Światowego. Oświecona elita żydowska odsłaniając starożytną wiedzę mistycyzmu żydowskiej kabały przyciągają do siebie ludzi poszukujących wiedzy ezoterycznej.

Masoneria jest tępym narzędziem, które po utworzeniu Rządu Światowego przestanie być potrzebna, a zachłyśnięci tajemną wiedzą masoni nigdy nie otrzymają tego o co tak bardzo zabiegają. Poszukując  fałszywego światła, kamienia filozoficznego i życia wiecznego w alchemicznej wiedzy, odwracają się oni od jedynego Boga, który ustanowił na Syjonie kamień obrazy i upadku (Iz 8, 14).

„… [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.” Apokalipsa 2.9

Drodzy masoni (zwracam się w szczególności do młodych adeptów Sztuki Królewskiej) i poszukujący prawdy, przeczytajcie proszę choć raz Protokoły Mędrców Syjonu, bo pomimo krążącej w obiegu opinii o ich fałszerstwie, jest to najdoskonalszy plan przejęcia władzy nad światem, który pozwala jednocześnie pozostać jego autorom w cieniu.

Ponad 200 lat temu członkowie rodziny żydowskich bankierów Rothschild sporządzili plan, który  został spisany przez Salomona Mayer von Rothschilda, wybitnego członka francuskiej masonerii. Plan jest tak doskonały, że do dziś zadziwia swoją wiedzą z dziedziny ekonomi i lichwiarskiej bankowości oraz szokuje swoja precyzją w procesie infiltracji oraz kontroli mas. Plan jak nietrudno zauważyć jest już w końcowej fazie realizacji, a masoneria jako drabina do osiągnięcia celu przestaje już być potrzebna i czas najwyższy otworzyć Wam oczy.

Protokół nr 15

„Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów…

 Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd masonerii, oraz ogłaszającego hasła i programy…

Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary: wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym. Głosząc gojom liberalizm jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa”.

Michał KK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

46 − 44 =