Antysemityzm jak świętokradztwo i bluźnierstwo ???

„Arcybiskupa” Charlesa J. Chaputa  talmudyczna ortodoksja ponownie się uwidacznia: „Dla katolików, antysemityzm jest czymś więcej niż problemem związanym z prawami człowieka. Jest on postrzegany jako forma świętokradztwa i bluźnierstwa przeciwko „wybranemu ludowi Bożemu” (sic!!) .

a

„W ostatnich tygodniach nasz kraj dostrzega nową falę antysemityzmu. To jest niedobre i  powinno głęboko zaniepokoić nie tylko Żydów i katolików, ale wszystkich ludzi.” – wypowiedz Charlesa  J. Chaput, 27 lutego 2017 r.

Tak wiec masz to prosto z ust  „konserwatywnego, noahidzkiego arcybiskupa” z  Novus Ordo –  „Talmudyczni  Żydzi są uświęconymi  i świętymi osobami” – podczas gdy rzeczywistość polega na tym, że tak jak Charles  Chaput, są oni  winni bluźnierstw i świętokradzkiego zachowania.

Dlaczego Franciszek, Charles Chaput i inni im podobni , nie  opuszcza swoich konserwatywnych, modernistycznych fasad i nie ujawnia swego prawdziwego   Talmudystycznego  oblicza?

Tłum. Renata

Źródło: http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/

Bluźnierstwo

Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego.Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem ciężkim.

Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało samego Chrystusa.

Od tłumacza: dobrzy komentarz a propos rzekomego „wybraństwa Żydów”. Pan, niby arcybiskup, Charles Chaput mógłby co nieco się z tego dowiedzieć.

„Tak, Żydzi są przedmiotem miłości Boga tak jak wszyscy ludzie, zarówno ci, którzy będą zbawieni, jak i ci którzy zostaną potępieni – „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11) Bóg wzywa bowiem wszystkich do NAWRÓCENIA , a jego wezwania są nieodwołalne. Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa, sami ZERWALI i Przymierze z Bogiem: „Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja PRZESTAŁEM dbać o nich, mówi Pan” (Hbr 8,9) Także Kościół słowami Soboru Florenckiego: „Ogłasza, że po tym czasie wszyscy praktykujący obrzezanie, szabat i pozostałe przepisy prawa są OBCY  dla wiary Chrystusa i nie mogą być uczestnikami zbawienia wiecznego, o ile kiedyś NIE ODWRÓCĄ SIĘ od tych

błędów. Wszystkim więc, którzy chlubią się imieniem chrześcijan, nakazuje pełne zaprzestanie obrzezania, w każdym czasie, przed i po przyjęciu chrztu, ponieważ – czy ktoś pokłada w nim nadzieję, czy nie – nie może go dalej zachowywać bez utraty zbawienia wiecznego.” (Cantate Domino 13, 3)..”

„Żydzi rabiniczni nie przynieśli żadnego „judeochrześcijaństwa” (pojęcie to powstało po Soborze Watykańskim II, ukute przez modernistów, którym zależy na „dialogu” z judaizmem) – chrześcijaństwo jest kontynuacją i wypełnieniem mozaizmu, który był wiarą Izraela przed Chrystusem. Współczesny judaizm jest SPRZECIWEM WOBEC chrześcijaństwa, jego ODRZUCENIEM  i wypaczeniem mozaizmu, z którego również się wywodzi.”

Ciekawa dyskusja pod tym artykułem:

http://www.fronda.pl/a/czy-zydzi-ciagle-sa-narodem-wybranym,60228.html

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *