Strona główna > Rosja > Antypolska, nacjonalistyczna działalność ukraińskiego duchowieństwa

Antypolska, nacjonalistyczna działalność ukraińskiego duchowieństwa

Duchowieństwo ukraińskie wschodnich terenów Rzeczypospolitej, czyli duchowieństwo obrządku grekokatolickiego, było w dużej mierze wrogo nastawione do Polski.

a,a

Duchowni byli w latach 20-stych i 30-stych często jednymi z nielicznych wykształconych ludzi w miejscowości. To oni byli krzewicielami ukraińskości, przypominali ukraińską historię i tożsamość. Znaczna liczba ukraińskich duchownych wykazywała się w swej praktycznej działalności nielojalnością wobec państwa polskiego, krzewiąc naukę nakierowaną negatywnie do polskiej państwowości i prowadząc wrogą działalność. Wspierali działaczy terrorystycznych wobec Polaków organizacji UWO (Ukraińska Wojskowa Organizacja) i OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), udzielali miejsca na spotkania.

aa

Często organizowane msze były bardziej wiecami politycznymi niż obrzędami religijnymi.

A święta kościelne były okazją do narodowych manifestacji politycznych. Polskich świąt państwowych nie obchodzono z takimi honorami, często też odmawiano prowadzenia  modlitwy za pomyślność Rzeczypospolitej i prezydenta (co wynikało z postanowień konkordatu), niechętny stosunek był do pieśni Boże coś Polskę, niektórzy duchowni wprost starali się by jej nie wykonywano.

Duchowym przywódcą nacjonalistów i najwybitniejszym spośród ukraińskich niepodległościowych duchownych był metropolita lwowski ks. Andrzej Szeptycki. Był on organizatorem narodowych organizacji katolickich i instytucji tylko dla Ukraińców. Zabiegał o wzrost wpływów cerkwi grekokatolickiej wśród prawosławnych i ludności obrządku wschodnio-bizantyjskiego (Rusini). Prowadził działania których zwieńczeniem miało być w przyszłości zjednoczenie ziem ukraińskich (wschodnia Ukraina w ZSRR) i uzyskanie niepodległości.  Niektórzy badacze zarzucają mu zbyt pasywną postawę w czasie mordów na Polakach, brak wyraźnego potępienia mordów, a krytykę wobec działań OUN bardziej jako krytykę sposobu działania ukraińskich nacjonalistów, który może być szkodliwy dla ukraińskiej sprawy, niż jako potępienie ich zbrodniczej działalności. Bardziej umiarkowanym, ostrzegającym przed nacjonalizmem był biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn.

Ukraińscy duchowni działali również na polu międzynarodowym, w Europie, USA i Kanadzie, przedstawiając niekorzystne dla Polski opinie na swój temat.

Przykłady wrogich działań:

Nieprzestrzeganie postanowień konkordatu, niechęć do śpiewania Boże coś Polskę i innych polskich pieśni patriotycznych, dyskryminowanie Polaków  obrządku grekokatolickiego.

Chęć ukrainizacji Cerkwi prawosławnej i unitów obrządku słowiańskiego. Niechęć do łacinników (nawróconych z prawosławia na katolicyzm).  Chęć przejęcia kościołów prawosławnych (choć wcześniej przed zaborami były one katolickie). Niechętnie patrzono na latynizację kościoła grekokatolickiego na Chełmszyczyźnie. Wyznawców obrządku wschodniosłowiańskiego starano się ukrainizować. Starania ukrainizacyjne obejmowały Chełmszczyznę, Wołyń, Polesie. Walczono z polonizacją cerkwi prawosławnej na terenie byłego zaboru rosyjskiego, gdzie dawni unici zostali zmuszeni przez władze carskie do przejścia na prawosławie. W domu posługiwali się językiem polskim, to im prawosławny metropolita Dionizy zezwolił śpiewać Boże coś Polskę, co spotkało się z niezadowoleniem ukraińskich duchownych. Chęć ukrainizacji Łemków…

Duchowni ukraińscy przynależeli również do UPA i udzielali pomocy członkom UPA !!!

Odprawiano mszy żałobne (panichidy)  i modły za poległych w walce z Polakami, straconych za terror w nieprzyjaznym tonie do Polaków. Teksty typu pomódlmy się za pomordowanych przez Polaków za wolność ojców.

Sabotowano obchody polskich świąt państwowych, np. nie chciano odprawić zamówionej mszy w intencji Polski 11 listopada.

Okazywanie niechęci księżom rzymskokatolickim i wszystkim Polakom – np. nieudostępnianie sal ludności polskiej, niedopuszczenie do powitania biskupa r-k przez wiernych w cerkwi, ominięcie bramy triumfalnej na przywitanie biskupa grekokatolickiego przez Polaków i wiele innych.

Szowinizm grekokatolicki w szkole – dezaprobata dla wyznania rzymskokatolickiego i wszystkiego co polskie okazywana w szkole przez duchownych gr-k.

Wielu przywódców UPA było synami popów lub ich matki były córkami popów… (Konowalec, Melnyk, Bandera, Szuchewycz) !!!

Za: https://konsnard.wordpress.com/2011/07/23/antypolska-nacjonalistyczna-dzialalnosc-ukrainskiego-duchowienstwa/

Data publikacji: 23.07.2011

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.